AWS Cost Explorer API

AWS Cost Explorer API ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือสืบค้นข้อมูลแบบโต้ตอบที่สนับสนุน AWS Cost Explorer ได้ คําขอแต่ละรายการจะมีค่าใช้จ่าย 0.01 USD


ความละเอียดรายชั่วโมงของ AWS Cost Explorer

Cost Explorer รองรับความละเอียดรายชั่วโมงเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง 14 วันสําหรับคุณสมบัติสองประการ: 1) ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานสําหรับบริการทั้งหมดโดยไม่มีรายละเอียดระดับทรัพยากร และ 2) ข้อมูลระดับทรัพยากร EC2 Cost Explorer เสนอความละเอียดรายชั่วโมงโดยคิดค่าบริการรายวัน 0.00000033 USD ต่อบันทึกการใช้งาน (ซึ่งแปลเป็น 0.01 USD ต่อบันทึกการใช้งาน 1,000 รายการต่อเดือน) บันทึกการใช้งานจะสอดคล้องกับรายการโฆษณาที่มีทรัพยากรและชนิดการใช้งานเฉพาะ ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ EC2 หนึ่งรายการซึ่งทำงาน 24 ชั่วโมง จะสร้างบันทึกการใช้งานที่แตกต่างกัน 24 รายการในรายละเอียดรายชั่วโมง 

Cost Explorer จะเรียกเก็บเงินจากคุณรายวันตามบันทึกการใช้งานรายชั่วโมงทั้งหมดที่โฮสต์ใน Cost Explorer ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ EC2 หนึ่งรายการทุกวันในเดือนที่ผ่านมา และคุณได้เปิดใช้งานความละเอียดรายชั่วโมง Cost Explorer จะโฮสต์บันทึก 336 รายการ (24 ชั่วโมง X 14 วัน) ต่อวัน และเรียกเก็บเงินจากคุณ 0.0001 USD (0.00000033 USD ต่อบันทึก X 336 บันทึก) ต่อวัน จึงเรียกเก็บเงินรายเดือน 0.003 USD (ค่าบริการรายวัน 0.0001 USD X 30 วัน) 

เมื่อเปิดใช้งานรายละเอียดรายชั่วโมงแล้ว คุณจะสามารถดูข้อมูลในระดับรายละเอียดรายชั่วโมงได้ในรายงาน 3 ฉบับ ได้แก่ รายงาน Cost Explorer, Savings Plans Utilization และ Savings Plans Coverage ค่าใช้จ่ายจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนรายงานที่คุณใช้ในรายละเอียดรายชั่วโมง คุณจะจ่ายราคาเดียวกันหากคุณใช้รายละเอียดรายชั่วโมงในรายงานเพียงฉบับเดียวหรือทั้ง 3 ฉบับ


พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

เริ่มต้นใช้งานวันนี้

เข้าสู่ระบบคอนโซลการจัดการค่าใช้จ่ายของ AWS เพื่อเริ่มต้นใช้งาน AWS Cost Explorer

ลองดูเลย »

เรียนรู้วิธีการทำงาน

หาคำตอบว่าเครื่องมือสามารถช่วยคุณบนเส้นทางการจัดการด้านการเงินบนคลาวด์ได้อย่างไร

สำรวจคู่มือการใช้งาน »

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูวิธีการเริ่มใช้งาน AWS Cost Explorer โดยใช้คู่มือวิธีการของเรา

เริ่มต้นใช้งาน »