พื้นที่เก็บข้อมูลและบริการของซัพพลายเชนของ AWS

Data Lake ของซัพพลายเชนของ AWS รวมเอา Canonical Data Model (CDM) การกำกับดูแลข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล และความสามารถในการแปลงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน Data Lake ใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่ผ่านการฝึกแล้วเพื่อทำความเข้าใจ ดึงข้อมูล และแปลงข้อมูลที่แตกต่างกันให้เป็นโมเดลข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ Data Lake ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งได้ โดยรวมถึงการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่มีอยู่ และระบบการจัดการซัพพลายเชนอื่น ๆ คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.28 USD สําหรับแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ของคุณกําลังทํางานอยู่ ซึ่งรวมถึงการนําเข้าข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บ 10 GB แรก สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกินกว่า 10 GB ที่ให้มา คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 0.25 USD ต่อ GB ที่จัดเก็บต่อเดือน

การใช้ข้อมูลของข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS

ข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS จะวิเคราะห์ข้อมูลซัพพลายเชนใน Data Lake เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จริงซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเมื่อมีความผันผวนด้านอุปสงค์และการหยุดชะงักของซัพพลายเชน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้น จำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ หมายถึงจำนวนรวมทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์ตามจำนวนตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ร้านค้า คลังสินค้า และศูนย์จัดเตรียมสินค้า) ตัวอย่างเช่น SKU ของผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีอยู่ในคลังสินค้าสามแห่งจะเท่ากับ SKU ของผลิตภัณฑ์ในสามตำแหน่งที่ตั้งรวมกัน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามระดับราคาตั้งแต่ 0.13 USD ถึง 0.40 USD ต่อตำแหน่งที่ตั้ง SKU รวมกัน

การใช้ข้อมูลการวางแผนความต้องการของซัพพลายเชนของ AWS

การวางแผนความต้องการของซัพพลายเชนของ AWS จะคาดการณ์ความต้องการโดยใช้ ML คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามระดับราคาตั้งแต่ 0.10 USD ถึง 0.30 USD ต่อตำแหน่งที่ตั้ง SKU รวมกัน

การใช้ข้อมูลการวางแผนซัพพลายเชนของ AWS

การวางแผนซัพพลายใช้การคาดการณ์ความต้องการที่สร้างขึ้นโดยการวางแผนซัพพลายของซัพพลายเชนของ AWS (หรือเครื่องมือการวางแผนความต้องการอื่น ๆ) พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก รายการวัสดุ (BOM) และสินค้าคงคลังเพื่อสร้างแผนการถ่ายโอน การผลิต และการจัดซื้อ ลูกค้าสามารถแชร์แผนงานซัพพลายเหล่านี้กับพาร์ทเนอร์ภายนอกหลายระดับได้โดยใช้การมองเห็นระดับ N-Tier ของซัพพลายเชนของ AWS จำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของส่วนประกอบ (CSLC) หมายถึงจำนวนรวมทั้งหมดของ SKU ของส่วนประกอบ (ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบ) ตามจำนวนตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ร้านค้า คลังสินค้า และศูนย์จัดเตรียมสินค้า) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามระดับราคาตั้งแต่ 0.30 USD ถึง 0.10 USD ต่อ 1,000,000 CSLC แรก หากใช้มากกว่า 1,000,000 CSLC โปรดโทรสอบถามราคา

การมองเห็นระดับ N-Tier ของซัพพลายเชนของ AWS

การมองเห็นระดับ N-Tier ของซัพพลายเชนของ AWS ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์หลายระดับ จึงเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อแผนงานซัพพลายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดการการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรืออุปทานในระหว่างกรอบเวลาการดำเนินการได้ ลูกค้าการวางแผนซัพพลายและข้อมูลเชิงลึกสามารถใช้การมองเห็นระดับ N-Tier เพื่อเผยแพร่การคาดการณ์และยืนยันคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์หลายระดับ จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำของการวางแผนและการดำเนินการตามกระบวนการ ารมองเห็นระดับ N-Tier รวมอยู่ในราคาของการวางแผนซัพพลายและข้อมูลเชิงลึก

การใช้ข้อมูลความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS

ความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS สร้างวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนในการรับเอกสารและชุดข้อมูลจากเครือข่ายซัพพลายเออร์ของตน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามคำขอข้อมูลที่ส่งต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามระดับราคาตั้งแต่ 3.00 USD ถึง 6.00 USD คำขอสำหรับการขอข้อมูล 10,000 รายการแรก หากใช้คำขอข้อมูลมากกว่า 10,000 รายการต่อเดือน โปรดติดต่อเพื่อสอบถามค่าบริการ

ทดลองใช้งานซัพพลายเชนของ AWS ฟรี

คุณสามารถเริ่มทดลองใช้งานซัพพลายเชนของ AWS ได้ฟรี สำหรับการนำซัพพลายเชนของ AWS ไปใช้จริง 30 วันแรก คุณจะได้รับสิ่งต่อไปนี้

  • จำนวนรวมตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 1,000 แห่งที่จะใช้สำหรับข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS และการวางแผนความต้องการ
  • จำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของส่วนประกอบ 1,000 รายการที่จะใช้สำหรับการวางแผนซัพพลายเชนของ AWS และการมองเห็นระดับ N-Tier 
  • คำขอข้อมูล 25 รายการสำหรับความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS ฟรี
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB
     
ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรีในวันที่ 1 มกราคม คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุด 10 GB ใน Data Lake ของซัพพลายเชนของ AWS และรับข้อมูลเชิงลึกหรือแผนความต้องการสำหรับจำนวนตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 1,000 แห่ง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานฟรี 30 วัน 

*ในขอบเขตที่คุณใช้บริการอื่นใดของ AWS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Amazon Simple Storage Service (S3) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซัพพลายเชนของ AWS ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานบริการอื่น ๆ ของ AWS ตามข้อกำหนดด้านค่าบริการที่บังคับใช้กับการใช้บริการดังกล่าว 

ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าซัพพลายเชนของ AWS รายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ต้องการมองเห็นเครือข่ายซัพพลายเชนของตนได้ละเอียดขึ้น โดยได้อัปโหลดข้อมูลซัพพลายเชน 50 GB ลงในซัพพลายเชนของ AWS นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS ในการสร้างมุมมองสินค้าคงคลังที่คาดการณ์และข้อมูลเชิงลึก ML ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์รวม 25,000 แห่ง ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับซัพพลายเชนของ AWS จะขึ้นอยู่กับการใช้งานดังนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล

ชั่วโมงการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล: 30 วัน x 24 ชั่วโมง x 0.28 USD = 201.60 USD ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม: พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 40 GB (เนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลรวม 10 GB แรกฟรี) ที่ราคา 0.25 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 40 GB x 0.25 USD = 10 USD ต่อเดือน

ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด = ชั่วโมงที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล (201.6 USD) + พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม (10 USD) = 211.60 USD

*ราคานี้อาจไม่ใช่ราคาเบ็ดเสร็จของพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดหากลูกค้าชำระค่าบริการ Amazon S3 ด้วย

การใช้ข้อมูลของข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS

จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์: 25,000
เทียร์ 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 25,000 แห่ง x 0.40 USD (ราคาเทียร์ 1) = 10,000 USD

ราคารายเดือนทั้งหมด: พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด (211.6 USD) + การใช้ข้อมูลของข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด (10,000 USD) = 10,211.60 USD

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าซัพพลายเชนของ AWS รายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ต้องการมองเห็นเครือข่ายซัพพลายเชนของตนได้ละเอียดขึ้น โดยได้อัปโหลดข้อมูลซัพพลายเชนของตน 900 GB ลงในซัพพลายเชนของ AWS นอกจากนี้ยังใช้ซัพพลายเชนของ AWS ในการสร้างมุมมองสินค้าคงคลังที่คาดการณ์และข้อมูลเชิงลึก ML ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์รวม 1,000,000 แห่ง และยังใช้การวางแผนความต้องการของซัพพลายเชนของ AWS ในการสร้างมุมมองสินค้าคงคลังที่คาดการณ์ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์รวม 200,000 แห่ง โดยใช้การวางแผนซัพพลายและการมองเห็นระดับ N-Tier ของซัพพลายเชนของ AWS เพื่อสร้างแผนงานซัพลลายสำหรับการรวมตำแหน่ง SKU ของส่วนประกอบ 500,000 รายการ และใช้ความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS เพื่อส่งและรับคำขอข้อมูล 5,000 รายการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับซัพพลายเชนของ AWS จะขึ้นอยู่กับการใช้งานดังนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล

ชั่วโมงการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล: 30 วัน x 24 ชั่วโมง x 0.28 USD = 201.60 USD ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม: พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 890 GB (เนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลรวม 10 GB แรกฟรี) ที่ราคา 0.25 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 890 GB x 0.25 USD = 222.50 USD ต่อเดือน

ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด = ชั่วโมงที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล (201.60 USD) + พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม (222.50 USD) = 424.10 USD

*ราคานี้อาจไม่ใช่ราคาเบ็ดเสร็จของพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดหากลูกค้าชำระค่าบริการ Amazon S3 ด้วย

การใช้ข้อมูลของข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS
จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์: 1,000,000
เทียร์ 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 100,000 แห่ง x 0.40 USD (ราคาเทียร์ 1) = 40,000 USD
เทียร์ 2: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 900,000 แห่ง x 0.13 USD (ราคาเทียร์ 2) = 117,000 USD

การใช้ข้อมูลของข้อมูลเชิงลึกซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด = ระดับ 1 (40,000 USD) + ระดับ 2 (117,000 USD) = 157,000 USD

การใช้ข้อมูลการวางแผนความต้องการของซัพพลายเชนของ AWS
จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์: 200,000
เทียร์ 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 100,000 แห่ง x 0.30 USD (ราคาเทียร์ 1) = 30,000 USD
Tier 2: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 100,000 แห่ง x 0.10 USD (ราคา Tier 2) = 10,000 USD

การใช้ข้อมูลการวางแผนความต้องการของซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด = Tier 1 (30,000 USD) + Tier 2 (10,000 USD) = 40,000 USD

การวางแผนซัพพลายเชนของ AWS และการใช้ข้อมูล N-Tier Visibility
จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ: 500,000
Tier 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของส่วนประกอบ 100,000 แห่ง x 0.30 USD (ราคา Tier 1) = 30,000 USD
Tier 2: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของส่วนประกอบ 400,000 แห่ง x 0.10 USD (ราคา Tier 2) = 40,000 USD

การวางแผนซัพพลายเชนของ AWS และการใช้ข้อมูล N-Tier Visibility ทั้งหมด =
Tier 1 (30,000 USD) + Tier 2 (40,000 USD) = 50,000 USD

การใช้ข้อมูลความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS
คำขอต่อเดือน: 5,000
Tier 1: 1,000 คำขอข้อมูล x 6.00 USD (ราคา Tier 1) = 6,000 USD
Tier 2: 4,000 คำขอข้อมูล x 3.00 USD (ราคา Tier 2) = 12,000 USD

การใช้ข้อมูลความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด =
Tier 1 (6,000 USD) + Tier 2 (12,000 USD) = 18,000 USD

ราคารายเดือนทั้งหมด:
พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด (424.10 USD) + การใช้ข้อมูลเชิงลึกของซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด (157,000 USD) + การใช้ข้อมูลการวางแผนความต้องการของซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด (40,000 USD) + การใช้ข้อมูลการวางแผนซัพพลายและการมองเห็นระดับ N-Tier ของซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด (50,000 USD) + การใช้ข้อมูลความยั่งยืนของซัพพลายเชนของ AWS ทั้งหมด (18,000 USD) = 265,424.10 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล