พื้นที่เก็บข้อมูลและบริการของ AWS Supply Chain

Data Lake ของ AWS Supply Chain รวมเอา Canonical Data Model (CDM), การกำกับดูแลข้อมูล, พื้นที่เก็บข้อมูล และความสามารถในการแปลงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน Data Lake ใช้ประโยชน์จากโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่ผ่านการฝึกแล้วเพื่อทำความเข้าใจ ดึงข้อมูล และแปลงข้อมูลที่แตกต่างกันให้เป็นโมเดลข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ Data Lake ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งได้ง่าย ๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่มีอยู่ และระบบการจัดการซัพพลายเชนอื่น ๆ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 0.28 USD ต่อชั่วโมงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึงการนำเข้าข้อมูลและพื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB แรก สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกินกว่า 10 GB ที่ให้มา คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 0.25 USD ต่อ GB ที่จัดเก็บต่อเดือน

การใช้ข้อมูลของ AWS Supply Chain Insights

AWS Supply Chain Insights จะวิเคราะห์ข้อมูลซัพพลายเชนใน Data Lake เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จริงซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเมื่อมีความผันผวนด้านอุปสงค์และการหยุดชะงักของซัพพลายเชน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้น จำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ หมายถึงจำนวนรวมทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์ตามจำนวนตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ร้านค้า คลังสินค้า และศูนย์จัดเตรียมสินค้า) ตัวอย่างเช่น SKU ของผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีอยู่ในคลังสินค้าสามแห่งจะเท่ากับ SKU ของผลิตภัณฑ์ในสามตำแหน่งที่ตั้งรวมกัน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามระดับราคาตั้งแต่ 0.065 USD ถึง 0.40 USD ต่อตำแหน่งที่ตั้ง SKU รวมกัน

การใช้ข้อมูลการวางแผนความต้องการของ AWS Supply Chain

การวางแผนความต้องการของ AWS Supply Chain จะคาดการณ์ความต้องการโดยใช้ ML คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนรวมทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามระดับราคาตั้งแต่ 0.035 USD ถึง 0.30 USD ต่อตำแหน่งที่ตั้ง SKU รวมกัน

ทดลองใช้งาน AWS Supply Chain ฟรี

คุณสามารถเริ่มทดลองใช้งาน AWS Supply Chain ได้ฟรี สำหรับการนำ AWS Supply Chain ไปใช้จริง 60 วันแรก คุณจะได้รับสิ่งต่อไปนี้

  • จำนวนรวมตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 1,000 แห่งที่จะใช้สำหรับ AWS Supply Chain Insights และการวางแผนความต้องการ
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB

ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรีในวันที่ 1 มกราคม คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุด 10 GB ใน Data Lake ของ AWS Supply Chain และรับข้อมูลเชิงลึกหรือแผนความต้องการสำหรับจำนวนตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 1,000 แห่ง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานฟรี 60 วัน 

*ในขอบเขตที่คุณใช้บริการอื่นใดของ AWS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Amazon Simple Storage Service (S3) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน AWS Supply Chain ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานบริการอื่น ๆ ของ AWS ตามข้อกำหนดด้านราคาที่บังคับใช้กับการใช้บริการดังกล่าว 

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้า AWS Supply Chain รายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ต้องการมองเห็นเครือข่ายซัพพลายเชนของตนได้ละเอียดขึ้น โดยได้อัปโหลดข้อมูลซัพพลายเชน 50 GB ลงใน AWS Supply Chain นอกจากนี้ยังใช้ AWS Supply Chain Insights ในการสร้างมุมมองสินค้าคงคลังที่คาดการณ์และข้อมูลเชิงลึก ML ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์รวม 25,000 แห่ง ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ AWS Supply Chain จะขึ้นอยู่กับการใช้งานดังนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล

ชั่วโมงการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล: 30 วัน x 24 ชั่วโมง x 0.28 USD = 201.60 USD ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม: พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 40 GB (เนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลรวม 10 GB แรกฟรี) ที่ราคา 0.25 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 40 GB x 0.25 USD = 10 USD ต่อเดือน

ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด = ชั่วโมงที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล (201.6 USD) + พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม (10 USD) = 211.60 USD

*ราคานี้อาจไม่ใช่ราคาเบ็ดเสร็จของพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดหากลูกค้าชำระค่าบริการ Amazon S3 ด้วย

การใช้ข้อมูลของ AWS Supply Chain Insights

จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์: 25,000
เทียร์ 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 25,000 แห่ง x 0.40 USD (ราคาเทียร์ 1) = 10,000 USD

ราคารายเดือนทั้งหมด: พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด (211.6 USD) + การใช้ข้อมูล AWS Supply Chain Insights ทั้งหมด (10,000 USD) = 10,211.60 USD

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้า AWS Supply Chain รายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ต้องการมองเห็นเครือข่ายซัพพลายเชนของตนได้ละเอียดขึ้น โดยได้อัปโหลดข้อมูลซัพพลายเชนของตน 900 GB ลงใน AWS Supply Chain นอกจากนี้ยังใช้ AWS Supply Chain ในการสร้างมุมมองสินค้าคงคลังที่คาดการณ์และข้อมูลเชิงลึก ML ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์รวม 1,000,000 แห่ง และยังใช้การวางแผนความต้องการของ AWS Supply Chain ในการสร้างมุมมองสินค้าคงคลังที่คาดการณ์ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ SKU ของผลิตภัณฑ์รวม 200,000 แห่ง ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ AWS Supply Chain จะขึ้นอยู่กับการใช้งานดังนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล

ชั่วโมงการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล: 30 วัน x 24 ชั่วโมง x 0.28 USD = 201.60 USD ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม: พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 890 GB (เนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลรวม 10 GB แรกฟรี) ที่ราคา 0.25 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 890 GB x 0.25 USD = 222.50 USD ต่อเดือน

ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด = ชั่วโมงที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล (201.60 USD) + พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม (222.50 USD) = 424.10 USD

*ราคานี้อาจไม่ใช่ราคาเบ็ดเสร็จของพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดหากลูกค้าชำระค่าบริการ Amazon S3 ด้วย

การใช้ข้อมูลของ AWS Supply Chain Insights
จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์: 1,000,000
เทียร์ 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 100,000 แห่ง x 0.40 USD (ราคาเทียร์ 1) = 40,000 USD
เทียร์ 2: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 900,000 แห่ง x 0.13 USD (ราคาเทียร์ 2) = 117,000 USD

การใช้ข้อมูลของ AWS Supply Chain Insights ทั้งหมด = ระดับ 1 (40,000 USD) + ระดับ 2 (117,000 USD) = 157,000 USD

การใช้ข้อมูลการวางแผนอุปสงค์ของ AWS Supply Chain
จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์: 200,000
เทียร์ 1: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 100,000 แห่ง x 0.30 USD (ราคาเทียร์ 1) = 30,000 USD
เทียร์ 2: จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง SKU ของผลิตภัณฑ์ 100,000 แห่ง x 0.10 USD (ราคาเทียร์ 2) = 10,000 USD

การใช้ข้อมูลการวางแผนความต้องการของ AWS Supply Chain ทั้งหมด = ระดับ 1 (30,000 USD) + ระดับ 2 (10,000 USD) = 40,000 USD

ราคารายเดือนทั้งหมด: พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด (424.10 USD) + การใช้ข้อมูล AWS Supply Chain Insights ทั้งหมด (157,000 USD) + การใช้ข้อมูลการวางแผนอุปสงค์ของ AWS Supply Chain ทั้งหมด (40,000 USD) = 197,424.10 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล