โลโก้ AWS Pricing Calculator

การคาดคะเนราคา

การคาดคะเนทั่วไป

AWS Pricing Calculator คือเครื่องมือการประเมินที่ช่วยคำนวณค่าบริการโดยประมาณสำหรับการใช้บริการของ AWS โดยอิงจากพารามิเตอร์การใช้งานที่คุณระบุ AWS Pricing Calculator ไม่ใช่เครื่องมือการเสนอราคาและไม่รับรองว่าค่าบริการที่คำนวณออกมาจะตรงค่าบริการสำหรับการใช้บริการของ AWS ตามจริง ค่าบริการที่ประมาณการณ์โดย AWS Pricing Calculator อาจแตกต่างไปจากค่าบริการตามจริงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้ค่าบริการโดยประมาณแตกต่างไปจากค่าบริการตามจริงประกอบด้วยปัจจัยดังนี้

 1. การใช้งานตามจริง: ค่าบริการตามจริงของคุณจะอิงจากการใช้บริการตามจริง ไม่ใช่จาก Calculator ความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนลงใน Calculator จะส่งผลต่อความถูกต้องของค่าใช้จ่ายตามจริง ตัวอย่างเช่น
  1. หากคุณประมาณการว่าคุณจะใช้ EC2 instance จำนวนหนึ่ง แต่คุณกลับใช้จริงมากกว่าที่ประมาณการ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามการใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง
  2. หากคุณใช้บริการของ AWS ที่คุณไม่ได้รวมไว้ในการประมาณการของคุณ ค่าบริการโดยประมาณจะแตกต่างจากค่าบริการในใบเรียกเก็บเงิน
  3. หากคุณประมาณการณ์อินพุตหรือเอาต์พุตของการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับบริการของ AWS สูงหรือต่ำเกินไป ค่าบริการตามจริงในใบเรียกเก็บเงินอาจต่างไปจากที่คำนวณ
  4. หากคุณประมาณการใช้บริการของคุณโดยอิงจากการซื้อบริการแบบเหมาจ่ายเป็นเวลา 3 ปี แต่คุณซื้อบริการแบบเหมาจ่ายเป็นเวลา 1 ปี ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการล่วงหน้าจะแตกต่างไปจากค่าบริการโดยประมาณ
 2. Region ที่ใช้: ราคาสำหรับบริการของ AWS จะแตกต่างกันไปตาม Region การใช้ Region ที่ต่างจากที่ระบุไว้ใน Calculator จะส่งผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์
 3. การเปลี่ยนแปลงของราคา: AWS นำเสนอราคาแบบจ่ายตามการใช้งานจริงสำหรับบริการส่วนใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเวลาผ่านไป หากคุณซื้อบริการแบบตามความต้องการ ค่าบริการในใบเรียกเก็บเงินอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าบริการโดยประมาณ โดยขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการแบบตามความต้องการ ณ ปัจจุบัน สำหรับบริการบางอย่าง คุณอาจซื้อบริการแบบเหมาจ่าย 1 หรือ 3 ปีเพื่อคงราคาไว้ ณ วันที่คุณซื้อบริการแบบเหมาจ่าย
 4. ภาษี: Calculator ไม่รวมภาษีใดๆ ที่อาจจะต้องรวมอยู่ในบริการที่คุณซื้อ
 5. ระยะเวลา: Calculator จะถือว่ามี 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน (365 วันในหนึ่งปี x 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน / 12 เดือนในหนึ่งปี) ยอดค่าบริการโดยประมาณสำหรับสิบสองเดือนแรกจะคำนวณด้วยสูตร 12 x ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด + ค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมด Calculator ไม่ได้ใช้หลักการคำนวณสำหรับปีที่มี 366 วัน ซึ่งจะมีวันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวัน
 6. ยอดรวม 12 เดือนแรก: Calculator จะแสดงเฉพาะยอดรวมค่าบริการโดยประมาณ 12 เดือนแรกของการใช้งาน หากคุณประมาณการต้นทุนด้วยกลยุทธ์ราคาแบบจ่ายล่วงหน้าบางส่วน 3 ปี คุณจะเห็นเฉพาะต้นทุนโดยประมาณที่ปรับสำหรับ 12 เดือนแรกของการเหมาจ่าย 3 ปีดังกล่าวเท่านั้น
 7. Free Tier, เครดิตส่งเสริมการขาย และส่วนลด: Calculator ไม่ได้นำราคา Free Tier, เครดิตส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ มารวมในการคำนวณ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการโดยประมาณ ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 8. ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรายเดือน: AWS จะเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน หากการใช้งานของคุณเริ่มขึ้นที่กลางเดือน คุณจะเห็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าบริการตามจริงแบบเต็มเดือนของเดือนนั้น
 9. การปัดเศษ: Calculator จะทำการปัดเศษของข้อมูลราคาตามหลักคณิตศาสตร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปัดเศษของ Calculator โปรดดูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับราคาที่อยู่ในส่วน “แสดงการคำนวณ” ของการกำหนดค่าของแต่ละบริการ
 10. ราคาตามลำดับขั้น: คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามปริมาณโดยอิงจากการใช้บริการของ AWS ในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากที่คุณประมาณการใน AWS Pricing Calculator Calculator ไม่นำการใช้งานที่คุณไม่ได้รวมไว้มาคำนวณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานของ Amazon S3 จำนวน 500 TB ต่อเดือน คุณจะชำระค่าบริการ 0.022 USD ต่อ GB หากคุณใช้ Calculator เพื่อประเมินการใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นอีก 50 TB ต่อเดือน Calculator จะถือว่านี่คือการใช้พื้นที่จัดเก็บ 50 TB ต่อเดือนครั้งแรก ซึ่งมีค่าบริการสูงกว่า โดยมีค่าบริการอยู่ที่ 0.023 USD ต่อ GB ค่าบริการตามจริงโดยรวมสำหรับการใช้ Amazon S3 550 TB ต่อเดือนจะน้อยกว่าค่าบริการเพิ่มเติมโดยประมาณสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ในปัจจุบัน
 11. การคิดค่าบริการต่อวินาที: บริการบางอย่างของ AWS ใช้วิธีคิดค่าบริการต่อวินาที Calculator ไม่มีตัวเลือกสำหรับการคิดค่าบริการต่อวินาที
 12. ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ์ใช้งานของบริษัทอื่น: Calculator ไม่นำค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ์ใช้งานของบริษัทอื่นมาคำนวณ เช่น โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้จริงจาก AWS Marketplace
 13. สกุลเงิน: Calculator จะประเมินค่าบริการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา หากคุณแปลงค่าบริการโดยประมาณไปเป็นสกุลเงินอื่นโดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อค่าบริการโดยประมาณ

การคาดคะเนราคาของ Amazon EC2

 1. อินสแตนซ์ที่ขยายได้: อินสแตนซ์บางอย่างมีค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อมาพร้อมกับความสามารถในการขยายได้ (เช่น อินสแตนซ์แบบไม่จำกัด T2 และ T3) คุณจะมีเครดิตในการขยายเพิ่มขึ้นเมื่อใช้อินสแตนซ์ที่ขยายได้ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับใบเรียกเก็บเงิน แต่หากคุณใช้เครดิตการขยายเหล่านั้นหมดแล้ว คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเพิ่มเติมเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่ขยายได้ โปรดดู ประเภท Amazon EC2 instance
 2. เวิร์กโหลด: เพื่อให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด Calculator จะทำการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนให้แก่อินสแตนซ์และเวิร์กโหลดที่เฉพาะเจาะจงของคุณ การวิเคราะห์จะประเมินค่าบริการให้ทั้งสำหรับกรณีที่ใช้ On-Demand Instance และ reserved instance และให้คำแนะนำสำหรับโมเดลราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันทั้งสองอย่างเพื่อโซลูชันที่ประหยัดคุ้มค่ามากที่สุด
  1. ปริมาณงานจะถูกต้องเท่าที่คุณสามารถคาดการณ์ปริมาณงานจริงได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้งานมากกว่าที่คุณคาดการณ์ คุณจะเสียค่าบริการเพิ่มขึ้น หากคุณใช้งานน้อยกว่าที่คุณคาดการณ์ คุณจะเสียค่าบริการน้อยลง
  2. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะคิดจาก 730 ชั่วโมงต่อเดือน เดือนตามจริงอาจมีจุดคุ้มทุนที่แตกต่างกัน และทุกๆ อินสแตนซ์มีจุดคุ้มทุนที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการและอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย
  3. รายวัน: มีการกระจายของวันที่ไม่สม่ำเสมอกันในหนึ่งเดือน หากคุณใช้อินสแตนซ์เฉพาะวันจันทร์ เราจะคำนวณดูว่ามีวันจันทร์กี่วันในหนึ่งเดือน จำนวนวันตามจริงอาจมี 4 หรือ 5 วันสำหรับเดือนปัจจุบัน แต่เราจะเฉลี่ยเป็น 4.3 วันในหนึ่งเดือน (ตัวอย่างการคำนวณ: 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน / (24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน * 7 วันในหนึ่งสัปดาห์) = 4.3452 วันของวันที่เจาะจงในหนึ่งเดือน)
  4. รายสัปดาห์: Calculator จะถือว่ามี 4.34 สัปดาห์ในหนึ่งเดือน
  5. รายเดือน: Calculator จะถือว่ามี 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน
  6. แบบกำหนดเอง: Calculator จะถือว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเวิร์กโหลดแบบกำหนดเองทำงานพร้อมกัน ขณะที่ Calculator ทำการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อหาสถานการณ์ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด Calculator ไม่รู้ว่าอินสแตนซ์เวิร์กโหลดแบบกำหนดเองที่มีอยู่หลากหลายจะทำงานเมื่อใด ทำงานพร้อมกัน หรือทำงานตามลำดับ หากอินสแตนซ์ไม่ได้ทำงานพร้อมกัน การซื้อ reserved instance มากขึ้นอาจถูกกว่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
 3. ราคา Spot: เมื่อใช้ Spot Instance คุณจะจ่ายเงินตามราคา Spot ที่มีผลในช่วงเวลาที่อินสแตนซ์ของคุณกำลังทำงานอยู่ กลยุทธ์ราคาแบบ Spot จะถือว่ามีส่วนลดโดยเฉลี่ยในอดีตสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก แต่ค่าในอดีตไม่สามารถคาดการณ์ส่วนลดจริง ณ เวลาที่คุณใช้งานได้ คุณสามารถปรับส่วนลดที่คาดการณ์ให้เหมาะกับโมเดลการประมาณราคาของคุณมากที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนลดที่คาดการณ์ไม่ได้รับประกันค่าใช้จ่ายตามจริงของคุณ
 4. Amazon Elastic Block Storage (EBS): สำหรับการประเมิน Amazon Elastic Block Storage (EBS) นั้น Calculator จะถือว่าสแนปช็อต EBS ของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้หนึ่งเดือน จากนั้นจะถูกลบทิ้ง

AWS Budgets

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้เหล่านี้ ลองพิจารณาใช้ AWS Budgets AWS Budgets ช่วยให้คุณสามารถกำหนดงบประมาณเองซึ่งจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อค่าบริการหรือการใช้งานของคุณเกิน (หรือคาดการณ์ว่าจะเกิน) จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการดำเนินการที่ต้องการทำในบัญชีของคุณเมื่องบประมาณเกินเกณฑ์ (จำนวนจริงหรือที่คาดการณ์ไว้) ได้เช่นกัน เรียนรู้เพิ่มเติม