เมื่อใช้ Amazon Cognito คุณจะได้จ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า Amazon Cognito จะเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวและการซิงโครไนซ์ข้อมูล โดยที่ราคาสำหรับคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงไว้ด้านล่าง 

Free Tier

กลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito มี Free Tier Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้แบบไม่มีกำหนด หมายเหตุ - ราคา Free Tier ไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มผู้ใช้ภายในหรือผู้ใช้ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับส่วนกลางในรีเจี้ยน AWS GovCloud (สหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก)

 • สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางโซเชียล กลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito มี Free Tier จำนวน 50,000 MAU ต่อบัญชีหรือต่อ AWS Organization 
 • สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงผ่าน SAML 2.0 หรือผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว OpenID Connect (OIDC) กลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito มี Free Tier จำนวน 50 MAU ต่อบัญชีหรือต่อ AWS Organization
 • ไม่มี Free Tier สำหรับไคลเอนต์แอปหรือคำขอโทเค็น เมื่อใช้ Cognito สำหรับกรณีการใช้งานแบบเครื่องต่อเครื่อง

 

 

 • กลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito
 • จะมีค่าบริการสำหรับกลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito ตามจำนวนผู้ใช้ที่มีการใช้งานรายเดือน (MAU) ผู้ใช้จะถูกนับเป็น MAU หากภายในหนึ่งเดือนปฏิทินแอปของคุณสร้างการดำเนินการระบุตัวตนสำหรับผู้ใช้นั้น เช่น การสร้างหรืออัปเดตการดูแลระบบ การลงชื่อสมัครใช้ การลงชื่อเข้าใช้ การลงชื่อออก การรีเฟรชโทเค็น การเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือการอัปเดตแอตทริบิวต์บัญชีผู้ใช้ (AdminGetUser API) ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับเซสชันครั้งต่อ ๆ ไป หรือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานภายในเดือนปฏิทินนั้น

  มีค่าบริการแบบแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ใช้จากกลุ่มผู้ใช้ (รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางสังคม) และสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ผ่านไดเรกทอรีขององค์กรด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูล SAML

  คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง

  คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงรวมถึง การตรวจจับข้อมูลประจำตัวที่ถูกบุกรุก การตรวจสอบสิทธิ์แบบปรับได้ เมตริกความปลอดภัยขั้นสูง และการปรับแต่งโทเค็นการเข้าถึง หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Amazon Cognito จะมีราคาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง ซึ่งรวมถึงไม่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงในรีเจี้ยน AWS GovCloud (สหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก)

  ราคาสำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Amazon Cognito เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงเหล่านี้สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ 100,000 ราย ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะอยู่ที่ 275 USD สำหรับราคาพื้นฐานของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (0.0055 USD ต่อ MAU ที่เกิน Free Tier จำนวน 50,000 MAU) บวกกับอีก 4,250 USD สำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง (0.05 USD ต่อ MAU สำหรับ 50,000 MAU แรก บวก 0.035 USD ต่อ MAU สำหรับ 50,000 MAU ต่อไป) รวมทั้งหมดเป็น 4,525 USD

  ข้อความ SMS สำหรับการยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย (MFA)

  การกำหนดราคาแบบแยกต่างหากใช้สำหรับการส่งข้อความ SMS สำหรับการยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย (MFA) การลงทะเบียนผู้ใช้ การกู้คืนรหัสผ่าน และการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ Amazon Cognito ใช้ Amazon Simple Notification Service (SNS) เพื่อส่งข้อความ SMS โดยคุณสามารถอ้างอิงได้จากราคา Amazon SNS

  ข้อความอีเมลสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้

  การกำหนดราคาแบบแยกต่างหากจะมีผลสำหรับการส่งข้อความอีเมลสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ การกู้คืนรหัสผ่าน และการยืนยันที่อยู่อีเมล Amazon Cognito ใช้ Amazon Simple Email Service (SES) เพื่อส่งข้อความอีเมล และคุณสามารถอ้างอิงราคาของ Amazon SES ได้

  การย้ายไดเรกทอรีผู้ใช้ที่มีอยู่ไปยังกลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito

  หลายองค์กรอาจมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมสำหรับจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ การยืนยันตัวตน และการให้สิทธิ์ แต่การดูแลรักษาและสนับสนุนระบบเหล่านี้ รวมทั้งอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดซึ่งพัฒนาต่อเนื่องอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน

  กลุ่มข้อมูลระบุตัวตนของ Amazon Cognito

  การใช้กลุ่มข้อมูลระบุตัวตน Amazon Cognito เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้และสร้างรหัสเฉพาะเป็นบริการที่เปิดให้ใช้ฟรี

 • โควตา RPS API ที่สูงขึ้น
 • คุณสามารถขออัตราคำขอต่อวินาที (RPS) ที่สูงขึ้นได้ใน Amazon Cognito สำหรับหมวดหมู่ API ที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง หากต้องการขอโควต้าเพิ่มสำหรับหมวดหมู่ API อย่างน้อย 1 หมวดหมู่ หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API แต่ละรายการในแต่ละหมวดหมู่ API โปรดดูที่เอกสารประกอบ การเพิ่มโควตาต้องได้รับการอนุมัติจาก AWS

  ราคาสำหรับโควตาที่สูงขึ้นนั้นเพิ่มเติมจากราคาพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนและคุณสมบัติอื่น ๆ รวมถึงคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับโควตาที่สูงขึ้นคือ 1 วัน
   

  ราคาคือต่อ 1 RPS ของความจุที่เพิ่มขึ้นจากโควตาเริ่มต้นต่อเดือน ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับ API แต่ละหมวดหมู่แบบแยกกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มโควตาอย่างต่อเนื่องสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 20 RPS อย่างไม่มีกำหนด:

  ค่าใช้จ่ายรายเดือน = 20 RPS * (1 เดือน) * 20 USD ต่อ RPS-เดือน = 400 USD

  ในทางกลับกัน หากคุณต้องการเพิ่มโควตาบางส่วนของเดือนเป็น 20 RPS เป็นเวลา 7 วันของเดือนที่มี 30 วัน:

  ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว = 20 RPS * (7/30) เดือน * 45 USD ต่อ RPS-เดือน = 210 USD
   

 • การอนุญาตแบบเครื่องต่อเครื่อง
 • Amazon Cognito รองรับกรณีการใช้งานแบบเครื่องต่อเครื่อง (M2M) โดยใช้โฟลว์ข้อมูลประจำตัวไคลเอนต์ของข้อกำหนด OAuth 2.0 คุณสามารถใช้ Amazon Cognito เพื่อตั้งค่าบริการของคุณได้ (ซอฟต์แวร์หรือบริการ API ที่แสดงเป็น “ไคลเอ็นต์แอป”) รวมถึงสร้างข้อมูลประจำตัวไคลเอนต์ของแอป และออกโทเค็นการเข้าถึงเพื่อแลกกับข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ (เรียกว่าคำขอโทเค็น) สามารถใช้โทเค็นการเข้าถึงเหล่านี้เพื่อสื่อสารกับบริการของคุณได้ คุณสามารถกำหนดค่าความถูกต้องของโทเค็นการเข้าถึงสำหรับแต่ละบริการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการใช้งานโทเค็นต่อไคลเอนต์แอปได้อีกด้วย

  Amazon Cognito จะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณในสองมิติสำหรับการใช้งานการอนุญาต M2M ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนต่อไคลเอนต์แอป โดยคิดสัดส่วนเป็นวินาที และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนต่อคำขอโทเค็นด้วย

  * โปรดติดต่อทีมบัญชีของคุณหากคุณต้องการไคลเอนต์แอปมากกว่า 2,500 รายการ

  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1: คุณมีไคลเอนต์แอป 10 รายการ และไคลเอนต์แอปแต่ละรายการส่งคำขอ 500 คำขอต่อเดือน มีการใช้ไคลเอนต์แอปแต่ละรายการตลอดทั้งเดือน บัญชีของคุณในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)  

  จำนวนคำขอโทเค็นทั้งหมดในหนึ่งเดือน

  • คำขอ 500 รายการ x ไคลเอนต์แอป 10 รายการ = คำขอโทเค็นรายเดือน 5,000 รายการ

  จำนวนไคลเอนต์แอปทั้งหมดต่อเดือน

  • 10 ไคลเอนต์แอป

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการให้สิทธิ์ M2M

  • 0.00225 USD x 5,000 คำขอโทเค็น = 11.25 USD ต่อเดือนสำหรับคำขอโทเค็น
  • 6.00 USD x แอปไคลเอนต์ 10 รายการ = 60.00 USD สำหรับไคลเอ็นต์แอปต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 71.25 USD ต่อเดือน

  ---

  ตัวอย่างที่ 2: คุณมีไคลเอนต์แอป 200 รายการ ไคลเอนต์แอป 100 รายการส่งคำขอ 2,500 คำขอต่อเดือน และไคลเอนต์แอปอีก 100 รายการส่งคำขอ 6,500 คำขอต่อเดือน ใช้ไคลเอนต์แอป 200 รายการตลอดทั้งเดือน

  จำนวนคำขอโทเค็นทั้งหมดในหนึ่งเดือน

   

  • คำขอ 2,500 รายการ x ไคลเอนต์แอป 100 รายการ = คำขอโทเค็นรายเดือน 250,000 รายการ
  • คำขอ 6,500 รายการ x ไคลเอนต์แอป 100 รายการ = คำขอโทเค็นรายเดือน 650,000 รายการ

  จำนวนไคลเอนต์แอปทั้งหมดต่อเดือน

  • 200 ไคลเอนต์แอป

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการให้สิทธิ์ M2M

  • คำขอโทเค็น (0.00225 USD x 250,000) + คำขอโทเค็น (0.0015 USD x 650,000) = 562.50 USD + 975.00 USD = 1,537.50 USD ต่อเดือนสำหรับคำขอโทเค็น
  • (6.00 USD ต่อไคลเอนต์แอป x ไคลเอนต์แอป 100 รายการ) + (3.00 USD x ไคลเอนต์แอป 100 รายการ) = 600 USD + 300 USD = 900 USD สำหรับไคลเอนต์แอปต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 2,437.50 USD ต่อเดือน

  ---

  ตัวอย่างที่ 3: คุณมีไคลเอนต์แอป 1,050 รายการในทุกบัญชีของคุณ ใช้ไคลเอนต์แอป 40 รายการเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตอัตโนมัติและสร้างขึ้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนที่จะลบ ลูกค้าแอปเหล่านี้สร้างคำขอโทเค็นสะสม 1 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน

  จำนวนคำขอโทเค็นทั้งหมดในหนึ่งเดือน

  • คำขอโทเค็น 1 ล้านครั้งต่อเดือน

  จำนวนไคลเอนต์แอปทั้งหมดต่อเดือน

  • ไคลเอนต์แอป 40 รายการใช้เวลา 1 ชั่วโมงในแต่ละเดือน
  • ใช้ไคลเอ็นต์แอป 1,010 รายการตลอดทั้งเดือน

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการให้สิทธิ์ M2M

  • คำขอโทเค็น (0.00225 USD x 250,000) + คำขอโทเค็น (0.0015 USD x 750,000) = 562.50 USD + 1,125 USD = 1,687.50 USD ต่อเดือนสำหรับคำขอโทเค็น
  • 6.00 USD x (40 x [30 วัน / 24 ชั่วโมงต่อวัน]) + 6.00 USD ต่อไคลเอนต์แอป x ไคลเอนต์แอป 60 รายการ + 3.00 USD x ไคลเอนต์แอป 400 รายการ + 1.5 USD x ไคลเอนต์แอป 510 รายการ = 0.33 USD + 360 USD + 1,200 USD + 765 USD = 2,325.33 USD สำหรับไคลเอนต์แอปต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 4,012.83 USD ต่อเดือน

  ---

  ถาม: เหตุใด Amazon Cognito จึงมีค่าบริการสำหรับกรณีการใช้งานแบบเครื่องต่อเครื่อง (M2M)

  ตอบ: Amazon Cognito รองรับโฟลว์ข้อมูลประจำตัวของไคลเอนต์ OAuth 2.0 ซึ่งสามารถช่วยรักษาความปลอดภัยการโต้ตอบระหว่างเครื่องได้ Amazon Cognito ให้การสนับสนุนด้านความสามารถแบบ M2M และมีค่าบริการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายความสามารถได้ดียิ่งขึ้น

  ถาม: มีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ Amazon Cognito สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนหรือไม่

  ตอบ: ไม่มี ค่าบริการของ Amazon Cognito สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  ถาม: การเปลี่ยนแปลงค่าบริการของ Amazon Cognito สำหรับการรองรับ M2M จะมีผลเมื่อใด

  ตอบ: การเปลี่ยนแปลงด้านค่าบริการนี้จะไม่มีผลจนกว่าจะถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2024 ในและหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2024 ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งานความสามารถแบบ M2M เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้ความสามารถ M2M ของ Amazon Cognito ภายใต้บัญชีลูกค้าที่ได้รับการยกเว้น

  ถาม: บัญชีลูกค้าใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านค่าบริการและมีระยะเวลานานเท่าใด

  ตอบ: บัญชี AWS ที่กำหนดค่าให้ใช้กับ Amazon Cognito M2M ก่อนเวลา 00:01 น. UTC ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2024 ซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศเกี่ยวกับค่าบริการจะได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บค่าบริการจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2025 การยกเว้นจะอยู่ที่ระดับ ID บัญชี AWS หากบัญชี AWS ของคุณมีกลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito ที่กำหนดค่าสำหรับการใช้งานแบบเครื่องต่อเครื่อง (ข้อมูลประจำตัวของไคลเอนต์ OAuth 2.0 ไหลด้วยไคลเอนต์แอปที่เป็นความลับ) ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2024 บัญชี AWS นั้นจะได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บค่าบริการจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2025 ID บัญชี AWS และ ID ผู้ชำระเงินใหม่ที่สร้างและกำหนดค่าสำหรับความสามารถ M2M ของ Amazon Cognito จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการจนกว่าจะถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2024

  ถาม: บัญชีลูกค้าใดจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านค่าบริการ และบัญชีที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน M2M เมื่อใด

  ตอบ: บัญชี AWS ที่เริ่มใช้ Amazon Cognito M2M เป็นครั้งแรกในหรือหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2024 จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับฟีเจอร์นี้จนกว่าจะถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2024 แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น 12 เดือน หลังจากวันที่ 9 กรกฎาคม 2024 การใช้งาน Amazon Cognito M2M สำหรับบัญชีเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการแบบมาตรฐาน โปรดทราบว่าเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลถึงแม้ว่าคุณจะมีบัญชีอื่นที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น 12 เดือนอยู่แล้วก็ตาม

  ถาม: การใช้งานเฉพาะแบบใดที่จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในบัญชีที่ได้รับการยกเว้น

  ตอบ: บัญชีลูกค้าที่ใช้ Amazon Cognito M2M อยู่แล้วก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2024 จะได้รับการยกเว้นจากค่าบริการจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2025 เงื่อนไขนี้จะนำไปใช้กับไคลเอนต์แอป M2M ทั้งหมดและกับคำขอโทเค็นที่ทำกับไคลเอนต์แอปเหล่านี้ในบัญชีที่ได้รับการยกเว้น เราจะยกเว้นไคลเอนต์แอป M2M ใหม่ที่สร้างขึ้นในบัญชีเหล่านี้หลังจากเปิดตัวค่าบริการจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2025 คำขอโทเค็นและไคลเอนต์แอปในบัญชีเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2025

  ถาม: บัญชีลูกค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นสามารถขอเพิ่มการยกเว้น 12 เดือนได้หรือไม่

  ตอบ: ไม่ได้ ไม่สามารถเพิ่มบัญชีลูกค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นเข้าในการยกเว้นได้

  ถาม: บัญชีลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นสามารถขอขยายเวลาการยกเว้น 12 เดือนได้หรือไม่

  ตอบ: ไม่ได้ เราไม่มีแผนที่จะขยายเวลาการยกเว้นออกไปเกินกว่า 12 เดือน

  ถาม: ใบเรียกเก็บค่าบริการของฉันจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

  ตอบ: ลูกค้าที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะเห็นการใช้งานคำขอโทเค็นในปัจจุบันในแต่ละบัญชีอยู่ในใบเรียกเก็บค่าบริการ ไคลเอนต์แอปใหม่ที่สร้างขึ้นจะปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บค่าบริการด้วย ไคลเอนต์แอปที่มีอยู่จะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บค่าบริการเมื่อเรากรอกข้อมูลทดแทนเสร็จแล้ว

 • การซิงค์ Amazon Cognito