เมื่อใช้ Amazon Cognito คุณจะได้จ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า Amazon Cognito จะเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวและการซิงโครไนซ์ข้อมูล โดยที่ราคาสำหรับคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงไว้ด้านล่าง

Cognito User Pool

หากคุณใช้ Cognito Identity เพื่อสร้าง User Pool คุณจะจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) เท่านั้น ผู้ใช้จะถูกนับเป็น MAU หากมีการดำเนินการระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนั้นๆ ภายในหนึ่งเดือนปฏิทิน เช่น การลงชื่อสมัครใช้ การลงชื่อเข้าใช้ การรีเฟรชโทเค็น หรือการเปลี่ยนรหัสผ่าน จะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับเซสชั่นครั้งต่อๆ ไป หรือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานภายในเดือนปฏิทินนั้น

มีการกำหนดราคาแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ใช้จาก User Pool และสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ผ่านไดเรกทอรีขององค์กรผ่านทางการเชื่อมโยงแบบ SAML

คุณสมบัติ Your Cognito User Pool ของคุณมี Free Tier จำนวน 50,000 MAU สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ Cognito User Pool โดยตรงและ 50 MAU สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบอิงตาม SAML 2.0 Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้แบบไม่มีกำหนด

ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัว User Pool หรือกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางสังคม:

สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัว User Pool หรือกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางสังคม เช่น Google, Facebook และ Amazon จะมีระดับราคาตามปริมาณของ MAU ที่สูงกว่า Free Tier ดังแสดงในตารางด้านล่าง

 

ระดับราคา (MAU) ราคาต่อ MAU
50,000 แรก ฟรี
50,000 ถัดไป 0.00550 USD
900,000 ถัดไป 0.00460 USD
9,000,000 ถัดไป 0.00325 USD
มากกว่า 10,000,000 0.00250 USD

ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ผ่านการเชื่อมโยง SAML หรือ OIDC:

สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่านการเชื่อมโยง SAML หรือ OIDC ราคาของ MAU ที่สูงกว่า Free Tier 50 MAU จะเท่ากับ 0.015 USD

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง

หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Amazon Cognito จะมีราคาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง

ระดับราคา (MAU) ราคาต่อ MAU
50,000 แรก 0.050 USD
50,000 ถัดไป 0.035 USD
900,000 ถัดไป 0.020 USD
9,000,000 ถัดไป 0.015 USD
มากกว่า 10,000,000 0.010 USD

ราคาสำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Amazon Cognito เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงเหล่านี้สำหรับ User Pool ที่มีผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ 100,000 ราย ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะอยู่ที่ 275 USD สำหรับราคาพื้นฐานของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (0.0055 USD ต่อ MAU ที่เกิน Free Tier จำนวน 50,000 MAU) บวกกับอีก 4,250 USD สำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง (0.05 USD ต่อ MAU สำหรับ 50,000 MAU แรก บวก 0.035 USD ต่อ MAU สำหรับ 50,000 MAU ต่อไป) รวมทั้งหมดเป็น 4,525 USD

ข้อความ SMS สำหรับ Multi-Factor Authentication

จะมีการคิดราคาแยกต่างหากสำหรับการส่งข้อความ SMS สำหรับ Multi-Factor Authentication (การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือ MFA) และการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ Amazon Cognito ใช้ Amazon Simple Notification Service (SNS) เพื่อส่งข้อความ SMS โดยคุณสามารถอ้างอิงจากราคา Amazon SNS ได้

คุณสมบัติ Federated Identities สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้และสร้างรหัสเฉพาะเป็นบริการที่เปิดให้ใช้ฟรี

การย้ายไดเรกทอรีผู้ใช้ที่มีอยู่ไปยัง Cognito User Pool:

สำหรับลูกค้าที่สนใจในการย้ายไดเรกทอรีผู้ใช้ที่มีอยู่ไปยัง Amazon Cognito โปรดติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกการโยกย้ายของคุณ รวมถึงสิ่งจูงใจและโปรแกรมความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีให้

หลายองค์กรอาจมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมสำหรับจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ การยืนยันตัวตน และการให้สิทธิ์ แต่การดูแลรักษาและสนับสนุนระบบเหล่านี้ รวมทั้งอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดซึ่งพัฒนาต่อเนื่องอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน

ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงต้องการใช้ประโยชน์จากบริการระบบคลาวด์เพื่อนำมาแทนที่ระบบเดิมที่มีอยู่เหล่านี้ และมองหาแนวปฏิบัติและความช่วยเหลือในการย้ายระบบเหล่านี้ไปยัง AWS Cloud ซึ่งจะช่วยจัดการภาระหนักให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทไปที่การดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่


Cognito Sync

ค่าใช้จ่ายในการซิงค์จะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในที่จัดเก็บการซิงค์ของ Amazon Cognito และจำนวนปฏิบัติการซิงค์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ปฏิบัติการซิงค์จะเปรียบเทียบที่จัดเก็บข้อมูลภายในบนเครื่องกับที่จัดเก็บการซิงค์ของ Amazon Cognito ในระบบคลาวด์ และทำการซิงค์ที่จัดเก็บข้อมูลทั้งสองที่ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับที่จัดเก็บการซิงค์ระบบคลาวด์ 10 GB และปฏิบัติการซิงค์ 1,000,000 ครั้งต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนแรก

เมื่อพ้นช่วง Free Tier ไปแล้ว Amazon Cognito จะมีราคา 0.15 USD สำหรับปฏิบัติการซิงค์ 10,000 ครั้งและ 0.15 USD ต่อ GB ต่อเดือนในภูมิภาค AWS ทั้งหมดยกเว้นเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) ในเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) ค่าใช้จ่ายนอกช่วง Free Tier จะเท่ากับ 0.19 USD สำหรับปฏิบัติการซิงค์ 10,000 ครั้งและ 0.19 USD ต่อ GB ของที่จัดเก็บการซิงค์ต่อเดือน เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์แบบพุชแล้ว จะมีการใช้ค่าบริการ Amazon SNS แบบมาตรฐาน

หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อเราในฟอรัม

ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และลงชื่อเข้าใช้ได้ในไม่กี่นาที

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง