EU-U.S. เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2023 คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับรอง Adequacy Decision (มาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล) สำหรับ EU-U.S. เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) DPF แทนที่ EU-U.S. Privacy Shield ให้เป็นกลไกทางกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมหรือได้รับการรับรองจาก DPF AWS ยินดีกับการนำ Adequacy Decision (มาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล) สำหรับ DPF มาปรับใช้ ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป DPF เสริมสร้างการคุ้มครองด้านความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งและคืนความมั่นใจทางกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกภายใต้ GDPR DPF มอบความเรียบง่ายและความมั่นใจให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา

  ด้วยการนำ Adequacy Decision (มาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล) มาปรับใช้ องค์กรในสหภาพยุโรปจึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมใน DPF ได้โดยไม่ต้องวางมาตรการป้องกันการปกป้องข้อมูลเพิ่มเติม

 • ใช่ AWS ได้รับการรับรองจาก EU-U.S. เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) และปฏิบัติตามหลักการของ DPF คุณสามารถดูใบรับรองของ AWS DPF ได้ที่นี่ โปรดทราบว่าหากต้องการค้นหาใบรับรอง ให้ค้นหาคำว่า "Amazon" ในแถบค้นหา AWS เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับรองของ Amazon.com, Inc.

 • ไม่ EU-U.S. Privacy Shield ไม่ใช่กลไกทางกฎหมายที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป EU-U.S. Privacy Shield ถูกแทนที่ด้วย เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. แล้ว

 • ในเดือนตุลาคม 2023 สหราชอาณาจักรได้ออก Adequacy Decision (มาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล) สำหรับ EU-U.S. เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) ซึ่งกำหนด UK Extension เป็น DPF UK Extension จะมีผลกับองค์กรที่ได้รับการรับรองภายใต้ DPF โดยอัตโนมัติ และหมายความว่าองค์กรที่อยู่ภายใต้ GDPR ของสหราชอาณาจักรจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมใน DPF ได้โดยไม่ต้องวางมาตรการป้องกันการปกป้องข้อมูลเพิ่มเติม

 • Swiss-U.S. เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Swiss-U.S. DPF) แบบแยกออกมา ได้รับการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา หลักการที่องค์กรต้องปฏิบัติตามจึงจะได้รับการรับรองภายใต้ Swiss-U.S. DPF ได้รับการเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2023 แต่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถถ่ายโอนได้โดยอาศัย Swiss-U.S. DPF จนถึงวันที่มีผลใช้บังคับของการยอมรับของสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับ Adequacy สำหรับ Swiss-U.S. DPF การยอมรับ Adequacy จะช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์ไปยังองค์กรที่เข้าร่วมโดยสอดคล้องกับกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ได้

  AWS จะไม่พึ่งพา Swiss-U.S. DPF จนกว่าจะมีผลใช้บังคับ แต่เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันที่จำเป็นในการเตรียมการสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันสำหรับองค์กรของสหรัฐอเมริกาภายใต้ EU-U.S. เฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณสามารถดูเฟรมเวิร์กความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ European Commission และเว็บไซต์ Data Privacy Framework Program

 • ลูกค้าที่ต้องการติดต่อ AWS เกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้ EU-U.S. Privacy Shield สามารถติดต่อสหรัฐอเมริกาได้ที่ dataprivacyframework@amazon.com

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »