แหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยใช้เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ตรวจสอบของ AWS

คลังสำหรับเก็บแหล่งข้อมูลและกระบวนการที่ใช้ซึ่งจำเป็นต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดบน AWS

BarCompliance

ความจำเป็นและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

สถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลจีโนมิกส์ใน AWS (ธันวาคม 2014)
คำตอบของ AWS สำหรับคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญ (มกราคม 2017)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Key Management Service (เมษายน 2017)
คู่มืออ้างอิงฉบับเร่งรัดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS (เมษายน 2018)
คู่มือการแยกแยะเชิงตรรกะของ AWS (พฤษภาคม 2018)
ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของ AWS (มีนาคม 2019)
มุมมองนโยบายของ AWS: ที่อยู่ข้อมูล (พฤศจิกายน 2019)
การปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ AWS (พฤษภาคม 2017)
แบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินฉันทามติ CSA (กุมภาพันธ์ 2020)
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการใช้ระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย (มิถุนายน 2018)
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS โดยการออกแบบ (พฤศจิกายน 2015) 
BarCompliance

คู่มือและแบบฝึกหัด

คู่มือผู้ใช้ AISPL สำหรับแผนกและหน่วยงานรัฐบาลในอินเดีย (มิถุนายน 2018)
การสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA บน AWS (มิถุนายน 2018)
คู่มือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาร์เจนตินา ฉบับที่ 11/2006 (พฤษภาคม 2018)
คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS และ Anitian PCI Cloud (กรกฎาคม 2018)
AWS CIS Amazon Web Services Three-tier Web (พฤศจิกายน 2016)
AWS CIS Foundations Benchmarks (พฤษภาคม 2018)
คู่มืออ้างอิงฉบับเร่งรัดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ฉบับเพื่อการศึกษา (มีนาคม 2018)
การตอบกลับของ AWS ต่อคณะกรรมการย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CACP (พฤษภาคม 2017)
การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ปลอดภัยของ AWS (สิงหาคม 2017)
บริการของ AWS และตัววัดความรับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตาม CSF
ภาพรวมเชิงบริการของ AWS สำหรับธนาคารในอินเดีย (กรกฎาคม 2018)
คู่มือผู้ใช้ด้านการธนาคารเสมือน HKMA ของ AWS (ธันวาคม 2018)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการธนาคารในอินเดีย (ธันวาคม 2017)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในออสเตรเลีย (กรกฎาคม 2019)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการบริการด้านการเงินในบราซิล (กรกฎาคม 2018)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับแนวทางในการจัดจ้างภายนอกและการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับกิจการด้านประกันภัยของหน่วยงานกำกับดูแลการประภันกัยของฮ่องกง (มีนาคม 2020)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับหลักการจัดจ้างภายนอกและแนวทางทั่วไปสำหรับคู่มือนโยบายการกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของหน่วยงานกำกับดูแลด้านเงินตราของฮ่องกง (มีนาคม 2020)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในสิงคโปร์ (กรกฎาคม 2017)
ข้อพิจารณาสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ AWS ในระบบ GxP (มกราคม 2016)
การควบคุมการแปลข้อมูลสำหรับอินเดีย (กรกฎาคม 2018)
การใช้งานที่เป็นไปตาม DoD ใน AWS Cloud (เมษายน 2015)
การปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดของ FERPA บน AWS (ธันวาคม 2017)
แนวทางสำหรับความพร้อมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ (TIC) บน AWS (กุมภาพันธ์ 2016)  
ความหมายของหลักจรรยาบรรณสำหรับ CISPE (พฤษภาคม 2017)
บริการรายรับภายใน (IRS) เอกสารเผยแพร่ 1075 การปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AWS (กุมภาพันธ์ 2018)
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเนื้อหา MPAA (มีนาคม 2015) 
โมเดลความปลอดภัยของเนื้อหา MPAA (มีนาคม 2015) 
กรอบงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ NIST (CSF) (ธันวาคม 2018)
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความสมบูรณ์ของระบบกฎระเบียบสำหรับ AWS Cloud (พฤศจิกายน 2017) 
หน่วยงานดูแลตลาดการเงินสวิส (FINMA) รอบปี 2018/3 (เมษายน 2018)
สหรัฐอเมริกา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในส่วนของการตรวจสอบและการสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (OCIE) (ตุลาคม 2015)
สหรัฐอเมริกา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในส่วนของการตรวจสอบและการสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (OCIE) (พฤษภาคม 2015)
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของ ASD สำหรับผู้เช่าในบริบทของ AWS (มิถุนายน 2017)
การใช้ AWS ในบริบทของหลักการด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์ NCSC ของสหราชอาณาจักร (ตุลาคม 2016)
การใช้ AWS ในบริบทของกระบวนการ IG SoC ด้านการดูแลสุขภาพของสหราชอาณาจักร (พฤษภาคม 2016)
BarCompliance

ความเป็นส่วนตัว

การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR บน AWS (ตุลาคม 2019)
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด LGPD บน AWS (มีนาคม 2020)
การเตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (กรกฎาคม 2019)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศออสเตรเลีย (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทั่วไป (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในฮ่องกง (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศมาเลเซีย (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศนิวซีแลนด์ (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศฟิลิปปินส์ (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศสิงคโปร์ (พฤษภาคม 2018)
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในแอฟริกาใต้ (กรกฎาคม 2019)
BarCompliance

การฝึกอบรม

compliance-contactus-icon
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »