แหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความจำเป็นและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คู่มือและแบบฝึกหัด

การออกแบบสถาปัตยกรรม Amazon EKS สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI DSS
การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA บน Amazon Web Services
การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับการกำหนดขอบเขตและการแบ่งเซกเมนต์ของ PCI DSS บน AWS
การออกแบบสถาปัตยกรรมบน Amazon ECS สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI DSS
คู่มือเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาร์เจนตินา ฉบับที่ 11/2006
AWS CIS Amazon Web Services Three-tier Web
AWS CIS Foundations Benchmarks
ภาพรวมการบริหารของ AWS สำหรับธนาคารในอินเดีย
คู่มือผู้ใช้ด้านการธนาคารเสมือน HKMA ของ AWS
เอกสารรายงาน AWS PCI 3DS
AWS Private Certificate Authority - คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด PKI สำคัญ
การตอบกลับของ AWS ต่อคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CACP
บริการของ AWS และตัววัดความรับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตาม CSF
คู่มือผู้ใช้ AWS สำหรับโปรแกรมสินค้าควบคุมของแคนาดา (CGP)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบของธนาคารกลางของบาห์เรน
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับการบริการด้านการเงินในอาร์เจนตินา
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในออสเตรเลีย
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบการบริการด้านการเงินในบราซิล
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในนิวซีแลนด์ 
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในสิงคโปร์
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในสวิตเซอร์แลนด์
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับแนวทางในการจัดจ้างภายนอกและการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับกิจกรรมด้านการประกันภัยของหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของฮ่องกง
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับหลักการจัดจ้างภายนอกและแนวทางทั่วไปสำหรับคู่มือนโยบายการกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีขององค์การเงินตราฮ่องกง
คู่มือผู้ใช้ของ AWS เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอเมริกาเหนือ (NERC CIP)
การใช้งานที่เป็นไปตาม DoD ใน AWS Cloud
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FERPA บน AWS
ระบบ GxP บน AWS
นัยของหลักจรรยาบรรณสำหรับ CISPE
การปฏิบัติตามประกาศ 1075 ของสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ใน AWS
Open Data on AWS
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดการถ่ายโอนข้อมูลของสหภาพยุโรป
การดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพบน AWS
การดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด SFC บน AWS ของฮ่องกง 
การนำทางสู่ข้อควรพิจารณาของระเบียบรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับที่ 71 เกี่ยวกับ AWS
การนำทางไปยังการประมวลผลบนคลาวด์แบบหมุนเวียนของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลบน AWS
มาตรฐาน NERC CIP สำหรับข้อมูลระบบไซเบอร์ BES บน AWS
เฟรมเวิร์กด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NIST (CSF)
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2.1 ในคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS
กรอบงานการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า SWIFT (v2022) บน AWS 
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสหราชอาณาจักรบน AWS
สหรัฐอเมริกา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในส่วนของการตรวจสอบและการสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (OCIE)
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของ ASD สำหรับผู้เช่าในบริบทของ AWS

ความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูล 
การคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรป 
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR บน AWS
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด LGPD บน AWS
การเตรียมพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศออสเตรเลีย
การใช้ AWS ในบริบทของข้อพิจารณาด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทั่วไป
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในฮ่องกง
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศมาเลเซีย
การใช้ AWS ในบริบทของหลักการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ NCSC ของสหราชอาณาจักร
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศนิวซีแลนด์
การใช้ AWS ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศฟิลิปปินส์
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศสิงคโปร์
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในแอฟริกาใต้
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »