แหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความจำเป็นและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คู่มือและแบบฝึกหัด

การออกแบบสถาปัตยกรรม Amazon EKS สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI DSS
การออกแบบสถาปัตยกรรม Amazon EKS และ Bottlerocket สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI DSS
การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA บน Amazon Web Services
การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับการกำหนดขอบเขตและการแบ่งเซกเมนต์ของ PCI DSS บน AWS
การออกแบบสถาปัตยกรรมบน Amazon ECS สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI DSS
คู่มือเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาร์เจนตินา ฉบับที่ 11/2006
AWS CIS Amazon Web Services Three-tier Web
เกณฑ์มาตรฐาน AWS CIS Foundations
คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า AWS
ภาพรวมการบริหารของ AWS สำหรับธนาคารในอินเดีย
คู่มือผู้ใช้ด้านการธนาคารเสมือน HKMA ของ AWS
เอกสารรายงาน AWS PCI 3DS
AWS Private Certificate Authority - คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด PKI สำคัญ
การตอบกลับของ AWS ต่อคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CACP
บริการของ AWS และตัววัดความรับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตาม CSF
คู่มือผู้ใช้ AWS สำหรับสถาบันการเงินที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางในแคนาดา
คู่มือผู้ใช้ AWS สำหรับโปรแกรมสินค้าควบคุมของแคนาดา (CGP)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบของธนาคารกลางของบาห์เรน
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับการบริการด้านการเงินในอาร์เจนตินา
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในออสเตรเลีย
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบการบริการด้านการเงินในบราซิล
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการบริการด้านการเงินในชิลี
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในอินโดนีเซีย
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในนิวซีแลนด์
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับการบริการด้านการเงินในฟิลิปปินส์
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในสิงคโปร์
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในสวิตเซอร์แลนด์
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับแนวทางในการจัดจ้างภายนอกและการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับกิจกรรมด้านการประกันภัยของหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของฮ่องกง
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับหลักการจัดจ้างภายนอกและแนวทางทั่วไปสำหรับคู่มือนโยบายการกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีขององค์การเงินตราฮ่องกง
คู่มือผู้ใช้ของ AWS เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอเมริกาเหนือ (NERC CIP)
คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านโทรคมนาคมในเยอรมนี
การพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่น (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการโทรคมนาคม (ความปลอดภัย) ของสหราชอาณาจักร
คู่มือใบรับรอง The Cyber Security Agency (CSA) Cyber Trust Mark Cloud Companion
การสำรองข้อมูลในเม็กซิโก
การใช้งานที่เป็นไปตาม DoD ใน AWS Cloud
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FERPA บน AWS
ระบบ GxP บน AWS
นัยของหลักจรรยาบรรณสำหรับ CISPE
การปฏิบัติตามประกาศ 1075 ของสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ใน AWS
Open Data on AWS
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดการถ่ายโอนข้อมูลของสหภาพยุโรป
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพบน AWS
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด HKMA บน AWS
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด SFC บน AWS ของฮ่องกง
การนำทางสู่ข้อควรพิจารณาของระเบียบรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับที่ 71 เกี่ยวกับ AWS
การนำทางไปยังการประมวลผลบนคลาวด์แบบหมุนเวียนของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลบน AWS
มาตรฐาน NERC CIP สำหรับข้อมูลระบบไซเบอร์ BES บน AWS
ข้อพิจารณา NIS 2 สำหรับลูกค้า AWS
เฟรมเวิร์กด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NIST (CSF)
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0 ในคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS
เฟรมเวิร์กการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า SWIFT (v2022) บน AWS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสหราชอาณาจักรบน AWS
สหรัฐอเมริกา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในส่วนของการตรวจสอบและการสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (OCIE)
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของ ASD สำหรับผู้เช่าในบริบทของ AWS

ความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูล 
การคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรป 
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR บน AWS
การนำทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด LGPD บน AWS
การเตรียมพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศออสเตรเลีย
การใช้ AWS ในบริบทของข้อพิจารณาด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทั่วไป
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในฮ่องกง
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศมาเลเซีย
การใช้ AWS ในบริบทของหลักการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ NCSC ของสหราชอาณาจักร
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศนิวซีแลนด์
การใช้ AWS ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศฟิลิปปินส์
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศสิงคโปร์
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในแอฟริกาใต้
การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »