เรารวบรวมบริการต่างๆ ในขอบเขตของความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราโดยอาศัยกรณีการใช้งานตามคาดการณ์ ความคิดเห็น และความต้องการ หากบริการไม่ได้อยู่ในรายการตามขอบเขตการประเมินล่าสุด ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณในการพิจารณาลักษณะของข้อมูล เมื่อพิจารณาจากลักษณะของสิ่งที่คุณกำลังสร้างบน AWS คุณควรพิจารณาว่า บริการจะดำเนินการหรือจัดเก็บข้อมูลลูกค้าหรือไม่ และจะส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมข้อมูลลูกค้าของคุณอย่างไร

เราสนับสนุนให้คุณหารือกับทีมบัญชี AWS ของคุณเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของปริมาณงานและเป้าหมาย โดยพวกเขาจะสามารถประเมินกรณีการใช้งานและสถาปัตยกรรมที่คุณยื่นได้ รวมถึงวิธีที่กระบวนการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดซ้อนทับบนสถาปัตยกรรมนั้น ต้องติดต่อตัวแทนทางธุรกิจของ AWS หรือไม่


หน้าเว็บนี้จะแสดงรายการบริการของ AWS ในขอบเขตของโปรแกรมการรับประกันของ AWS เราจะถือว่าคุณสมบัติของแต่ละบริการอยู่ในขอบเขตของโปรแกรมการรับประกัน ทั้งนี้ยังได้รับการตรวจสอบและทดสอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน นอกเสียจากว่าระบุไว้เป็นพิเศษว่าไม่เกี่ยวข้องกัน โปรดดูเอกสารประกอบของ AWS สำหรับคุณสมบัติของบริการของ AWS

การประเมินโดยองค์กรประเมินผลภายนอก (3PAO) = ขณะนี้ บริการนี้กำลังได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการอนุญาตร่วม (JAB) = ขณะนี้ บริการนี้กำลังได้รับการตรวจสอบโดย JAB

อยู่ในระหว่างประเมิน = สำหรับผู้ถือหุ้น DoD เท่านั้น การประเมินนี้รวมถึงการประเมินโดย 3PAO และการตรวจสอบโดย JAB สำหรับบริการ FedRAMP ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบโดยหน่วยงานระบบข้อมูลกลาโหม (DISA) = DISA กำลังตรวจสอบบริการนี้อยู่

= ขณะนี้ บริการนี้อยู่ในขอบเขตและแสดงในรายงานปัจจุบัน

 

ติดต่อเรา