Cloud Audit Academy

เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์

AWS Cloud Audit Academy

Cloud Audit Academy (CAA) คือเส้นทางการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของ Amazon Web Services (AWS) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีบทบาทด้านการตรวจสอบ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินปริมาณงานที่มีการควบคุมในระบบคลาวด์

หลักสูตร CAA สร้างเส้นทางการเรียนรู้แบบยกระดับที่เริ่มต้นด้วยขอบเขตกว้างๆ (ไม่อิงระบบคลาวด์และอุตสาหกรรม) จากนั้นจึงจำกัดขอบเขตให้แคบลงเมื่อผู้เรียนมีความคืบหน้าเพื่อมุ่งเน้นเรื่อง AWS และเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรม CAA ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งและการฝึกอบรมที่นำโดยผู้ฝึกสอน

หลักสูตรนี้เจาะลึกข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมสากล 

โปรดดูแท็บ “ความก้าวหน้าที่แนะนำ” ด้านล่างเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละระดับของหลักสูตรนี้

ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPE) จากสมาคมวิชาชีพด้านการกำกับดูแลไอทีและการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม

โดเมนความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หลักสูตร CAA มุ่งเน้นโดเมนความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอันเป็นที่ยอมรับในระดับโลกดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

2. การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง

3. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

4. การจัดการเครือข่าย

5. การจัดการการกำหนดค่า

6. การจัดการช่องโหว่

7. การจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้

8. การบันทึกและการตรวจสอบ

9. การตอบสนองต่อเหตุการณ์

10. ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

AWS Cloud Audit Academy logo

ทำไมต้อง Cloud Audit Academy

ในปัจจุบัน ภาษาเฟรมเวิร์กการควบคุมนั้นเตรียมการไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในองค์กร และเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอทีก็ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบคลาวด์ ที่ AWS เราเชื่อมั่นในการช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเทคนิคการตรวจสอบสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะไปใช้กับการตรวจสอบของตนบนระบบคลาวด์ Cloud Audit Academy มอบความรู้และเครื่องมือต่างๆ ให้ผู้ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์โดยใช้แนวทางแบบอิงความเสี่ยง

เริ่มต้นใช้งาน

การฝึกอบรมดิจิทัลฟรี

หลักสูตรแบบตามความต้องการจาก Cloud Audit Academy ช่วยให้คุณเรียนรู้และกระตุ้นความจำเกี่ยวกับทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณสะดวกการฝึกอบรมที่นำโดยผู้ฝึกสอน

เรานำเสนอชั้นเรียน Cloud Audit Academy ที่สอนสดทั้งแบบเสมือนและแบบเข้าชั้นเรียนจริงให้กับทีม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ดำเนินการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมมากประสบการณ์จาก AWS Security Assurance Services, LLC (SAS) และคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาของ AWS ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดติดต่อเราที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้ง SAS และการให้บริการของคู่ค้า*

 • ศึกษาหลักสูตรตามลำดับที่แนะนำนี้เพื่อสร้างทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอทีของคุณในเส้นทางการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย

  Cloud Audit Academy – Foundational

  หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบในระบบคลาวด์กับในองค์กร โดยเป็นหลักสูตรที่ไม่อิงระบบคลาวด์และไม่เจาะจงอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้เป็นเวิร์กช็อปเบื้องต้นระดับสูงที่มุ่งเน้นแนวคิดด้านการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์

  หน่วย CPE: 3 หรือ 8 ISACA 3 หรือ 8 (ISC)² 3 หรือ 8 GIAC ขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำเสนอ

  ISACA logo
  (ISC)² logo
  ใบรับรองการรับประกันข้อมูลระดับโลก

  รูปแบบการนำเสนอ:
  หลักสูตรออนไลน์ | ฟรี | 3 ชั่วโมง
  สอนโดยผู้ฝึกสอนสำหรับทีม | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 1 วัน (8 ชั่วโมง)

  ข้อกำหนดเบื้องต้นที่แนะนำ:
  เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานด้านความปลอดภัยและเครือข่าย

  Cloud Audit Academy – เจาะจง AWS โดยเฉพาะ

  หลักสูตรนี้ให้แนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบโดยอิงตามโดเมนและมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเมื่อปฏิบัติงานใน AWS โดยเฉพาะ หลักสูตรนี้จะแสดงตัวอย่างความเสี่ยงและกรณีการใช้งานแบบอธิบายรายละเอียด พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ในการควบคุม กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เนื้อหาสัมพันธ์กับความเป็นจริง เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจแนวทางต่างๆ สำหรับการประเมินการควบคุมของ AWS ที่ลูกค้า AWS ปรับใช้และกำหนดค่า เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงและกรณีใช้งานที่อธิบายรายละเอียดไว้เหล่านี้

  หลักสูตรนี้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ PricewaterhouseCoopers (PwC) และได้รับการออกแบบมาให้ครอบคลุมเฟรมเวิร์กด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมสากลดังต่อไปนี้: เมทริกซ์ควบคุมคลาวด์ของ Cloud Security Alliance (CSA CCM); ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) แห่งสหภาพยุโรป; องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) 27001:2013; สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) 800-53 และการควบคุมองค์กรบริการ (SOC) 1 และ 2

  หน่วย CPE: 28 ISACA, 28 (ISC)², 18 GIAC

  ISACA logo
  (ISC)² logo
  ใบรับรองการรับประกันข้อมูลระดับโลก

  รูปแบบการนำเสนอ:
  สอนโดยผู้ฝึกสอนสำหรับทีม | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 4 วัน (28 ชั่วโมง)

  ข้อกำหนดเบื้องต้นที่แนะนำ:
  เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มีประสบการณ์ตรงในการตรวจสอบ

  Cloud Audit Academy – PCI DSS บน AWS

  หลักสูตรนี้ให้การฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านการรับรอง ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การย้ายไปยังระบบคลาวด์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินเวิร์กโหลด PCI ในสภาพแวดล้อมของ AWS ได้อย่างมั่นใจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าตนควรมองหาหลักฐานอะไร จะหาหลักฐานดังกล่าวได้จากที่ใด และหลักฐานนั้นเกี่ยวกับของเวิร์กโหลด PCI ของตนภายใน AWS Cloud อย่างไรเมื่อใช้บริการบน AWS ผ่านการใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง การสาธิต และการแนะนำบนคอนโซลแบบโต้ตอบ

  หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดย AWS Security Assurance Services LLC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (QSAC) โดยความร่วมมือกับ ISACA ซึ่งอ้างอิงจากข้อกำหนด 12 ประการของ requirements of Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) เวอร์ชั่น 3.2.1

  หน่วย CPE: 10 ISACA, 10 (ISC)², 10 GIAC

  ISACA logo
  (ISC)² logo
  ใบรับรองการรับประกันข้อมูลระดับโลก

  รูปแบบการนำเสนอ:
  สอนโดยผู้ฝึกสอนสำหรับทีม | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 1.5 วัน (10 ชั่วโมง)

  ข้อกำหนดเบื้องต้นที่แนะนำ:
  เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มีประสบการณ์ตรงในการตรวจสอบ

 • คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ทำไมฉันจึงควรลงทะเบียนเรียนโปรแกรมนี้

  โปรแกรม Cloud Audit Academy ช่วยให้ผู้เข้าร่วม:

  • เตรียมความพร้อมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์โดยการระบุความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบในระบบคลาวด์กับในองค์กร
  • สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจสอบ AWS ระหว่างแผนกลูกค้าบริการระบบคลาวด์ (CSC) ภายในกับผู้ตรวจสอบไอทีจากภายนอก
  • เข้าใจวิธีนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS มาใช้ และใช้บริการของ AWS เพื่อประเมินเฟรมเวิร์กที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม มาตรฐาน และข้อบังคับตามกฎหมายเพื่อช่วยลดเวลาในการนำเข้าสู่ตลาดสำหรับปริมาณงาน AWS ที่มีการควบคุม
  • เข้าใจวิธีการที่เป็นไปได้ในการจัดการกับความเสี่ยงบนระบบคลาวด์โดยใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของปริมาณงาน CSC AWS อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ 
  • เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่มีโครงสร้างและถามคำถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระหว่างการฝึกอบรมที่นำโดยผู้ฝึกสอน
  • เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานสำหรับการตรวจสอบใน AWS
  • ได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPE) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพของคุณ

  ใครคือผู้ที่ควรเข้าร่วม

  กลุ่มเป้าหมายสำหรับ Cloud Audit Academy ได้แก่

  • ผู้ตรวจสอบด้านไอทีภายในที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีที่อาจทำได้ในการจัดการกับความเสี่ยงบนระบบคลาวด์โดยใช้บริการของ AWS และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของปริมาณงาน AWS ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ตรวจสอบด้านไอทีจากภายนอกที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบของ AWS โดยอิงตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยกับปริมาณงาน AWS ของลูกค้าบริการระบบคลาวด์ (CSC) ได้อย่างประสบความสำเร็จ 
  • ผู้ควบคุมกฎข้อบังคับที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีที่ CSC สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับปริมาณงานที่มีการควบคุมใน AWS เพื่อพัฒนาการควบคุมและข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลปริมาณงานในระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานใน AWS เพื่อออกแบบและปรับใช้การควบคุมสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับปริมาณงาน AWS ของตน
  • ผู้ดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบใน AWS เพื่อพิสูจน์และทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวในปริมาณงาน AWS ที่มีการควบคุมสูง
  • ผู้ดำเนินการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS มาใช้ และใช้บริการของ AWS เพื่อให้สอดคล้องกับเฟรมเวิร์กที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม มาตรฐาน และข้อบังคับตามกฎหมาย และลดเวลาในการนำเข้าสู่ตลาดสำหรับปริมาณงาน AWS ที่มีการควบคุม
  • ลูกค้าบริการบนระบบคลาวด์ที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบใน AWS เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานที่บังคับใช้สำหรับปริมาณงาน AWS ของตน

  ใครคือผู้ฝึกสอน

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ดำเนินการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมจาก AWS Security Assurance Services, LLC และคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาของ AWS ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผู้สอนหลักสูตรต่างๆ ของ Cloud Audit Academy ผู้สอนเหล่านี้ผ่านการรับรองโดย AWS โดยมีใบรับรองด้านการตรวจสอบปัจจุบัน (เช่น ใบรับรอง IIA Certified Internal Auditor (CIA), ใบรับรอง ISACA Certified Information Systems Auditor (CISA), ใบรับรองการตรวจสอบ ISO และ/หรือ PCI Qualified Security Assessor) และมีประสบการณ์มากกว่าห้าปีในด้านการตรวจสอบระบบคลาวด์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบ

 • การฝึกอบรมอื่นๆ ที่แนะนำ

  AWS Security Fundamentals (รุ่นที่สอง)

  เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ AWS เช่น การควบคุมการเข้าถึง AWS, การกำกับดูแล, วิธีการเข้ารหัส และอื่นๆ

  วิศวกรรมความปลอดภัยบน AWS

  สำหรับสถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจสอบ และนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AWS Cloud อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของบริการหลักของ AWS

  นำโดยผู้ฝึกสอน | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 3 วัน
  เรียนรู้เพิ่มเติม 

  AWS Certified Cloud Practitioner

  การสอบนี้ช่วยให้ผู้ที่มีความเข้าใจ AWS Cloud ในภาพรวมได้ทดสอบความรู้ของตนเพื่อรับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม การสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้าน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

  ใบรับรองใน Cloud Auditing Knowledge™ (CCAK™)

  ISACA® ร่วมมือกับ Cloud Security Alliance (CSA) เปิดตัว Certificate in Cloud Auditing Knowledge™(CCAK™) ซึ่งเป็นใบรับรองประเภทแรกที่ตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมทางเทคนิคที่ไม่ขึ้นกับผู้จำหน่ายและใบรับรองในการตรวจสอบระบบคลาวด์

  Certificate of Cloud Auditing Knowledge™(CCAK™)

  หลักสูตรออนไลน์ | ชำระเงิน | 12 ชั่วโมง
  นำโดยผู้ฝึกสอน | ชั้นเรียนเสมือน | ชำระเงิน | 12 ชั่วโมง
  คู่มือการเรียนรู้ | ชำระเงิน
  เรียนรู้เพิ่มเติม

  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ISACA CISA

  CISA Online Review Course

  CISA Online Review Course คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางออนไลน์ที่เตรียมผู้เรียนให้ผ่านการสอบใบรับรอง CISA โดยใช้เทคนิคการออกแบบการสอนที่ได้รับการพิสูจน์และกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ หลักสูตรนี้ครอบคลุมโดเมน CISA ทั้ง 5 โดเมน และแต่ละส่วนจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ CISA โดยตรง 

  หลักสูตรออนไลน์ | ชำระเงิน | 22 ชั่วโมง (การสมัครสมาชิก 12 เดือน)
  CISA Review Manual ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 27
  เรียนรู้เพิ่มเติม

  CISA Review Questions, Answers & Explanations Database - การสมัครสมาชิกออนไลน์ 12 เดือน

  CISA® Review Questions, Answers & Explanations Database - การสมัครสมาชิกออนไลน์ 12 เดือน คือกลุ่มคำถาม 1,000 ข้อที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยคำถามต่างๆ จาก CISA® Review Questions, Answers & Explanations Manual ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 12 

  Certified Information Systems Auditor (CISA) certification

  ตรวจสอบฐานข้อมูล | ชำระเงิน | การสมัครสมาชิก 12 เดือน
  เรียนรู้เพิ่มเติม

  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ISACA CISM

  CISM Online Review Course

  CISM Online Review Course คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางออนไลน์ที่เตรียมผู้เรียนให้ผ่านการสอบใบรับรอง CISM โดยใช้เทคนิคการออกแบบการสอนที่ได้รับการพิสูจน์และกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ หลักสูตรนี้ครอบคลุมโดเมน CISM ทั้ง 4 โดเมน และแต่ละส่วนจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ CISM โดยตรง

  หลักสูตรออนไลน์ | ชำระเงิน | ~17 ชั่วโมง (การสมัครสมาชิก 12 เดือน)
  CISM Review Manual ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 15
  เรียนรู้เพิ่มเติม

  CISM Review Questions, Answers & Explanations Database - การสมัครสมาชิกออนไลน์ 12 เดือน

  CISM® Review Questions, Answers & Explanations Database - การสมัครสมาชิกออนไลน์ 12 เดือน คือกลุ่มคำถาม 1,000 ข้อที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยคำถามต่างๆ จาก CISM® Review Questions, Answers & Explanations Manual ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 9

  Certified Information Security Manager (CISM) certification

  ตรวจสอบฐานข้อมูล | ชำระเงิน | การสมัครสมาชิก 12 เดือน
  เรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟังเรื่องราวว่าลูกค้า AWS ใช้บริการของ AWS ในการสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสให้กับกระบวนการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนได้อย่างไร

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »