Cloud Audit Academy

เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์

AWS Cloud Audit Academy

Cloud Audit Academy (CAA) คือเส้นทางการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของ Amazon Web Services (AWS) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีบทบาทด้านการตรวจสอบ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินปริมาณงานที่มีการควบคุมในระบบคลาวด์

หลักสูตร CAA สร้างเส้นทางการเรียนรู้แบบยกระดับที่เริ่มต้นด้วยขอบเขตกว้างๆ (ไม่อิงระบบคลาวด์และอุตสาหกรรม) จากนั้นจึงจำกัดขอบเขตให้แคบลงเมื่อผู้เรียนมีความคืบหน้าเพื่อมุ่งเน้นเรื่อง AWS และเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรม CAA ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งและการฝึกอบรมที่นำโดยผู้ฝึกสอน

หลักสูตรนี้เจาะลึกสิ่งที่ควรพิจารณาในการตรวจสอบสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับเฟรมเวิร์กด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมสากล

โดเมนความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หลักสูตร CAA มุ่งเน้นโดเมนความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอันเป็นที่ยอมรับในระดับโลกดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

2. การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง

3. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

4. การจัดการเครือข่าย

5. การจัดการการกำหนดค่า

6. การจัดการช่องโหว่

7. การจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้

8. การบันทึกและการตรวจสอบ

9. การตอบสนองต่อเหตุการณ์

10. ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

AWS Cloud Audit Academy logo

ทำไมต้อง Cloud Audit Academy

ในปัจจุบัน ภาษาเฟรมเวิร์กการควบคุมนั้นเตรียมการไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในองค์กร และเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอทีก็ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบคลาวด์ ที่ AWS เราเชื่อมั่นในการช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเทคนิคการตรวจสอบสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะไปใช้กับการตรวจสอบของตนบนระบบคลาวด์ Cloud Audit Academy มอบความรู้และเครื่องมือต่างๆ ให้ผู้ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์โดยใช้แนวทางแบบอิงความเสี่ยง

เริ่มต้นใช้งาน

การฝึกอบรมดิจิทัลฟรี

หลักสูตรแบบตามความต้องการจาก Cloud Audit Academy ช่วยให้คุณเรียนรู้และกระตุ้นความจำเกี่ยวกับทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณสะดวก
 

การฝึกอบรมที่สอนโดยผู้ฝึกสอน

เรามีชั้นเรียน Cloud Audit Academy ที่สอนสดทั้งแบบเสมือนและแบบเข้าชั้นเรียนจริงให้กับทีม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ดำเนินการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมมากประสบการณ์จาก AWS Security Assurance Services, LLC 

 • ศึกษาหลักสูตรตามลำดับที่แนะนำนี้เพื่อสร้างทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอทีของคุณในเส้นทางการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย

  Cloud Audit Academy – ไม่อิงระบบคลาวด์

  หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบในระบบคลาวด์กับในองค์กร โดยเป็นหลักสูตรที่ไม่อิงระบบคลาวด์และไม่เจาะจงอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้เป็นเวิร์กช็อปเบื้องต้นระดับสูงที่มุ่งเน้นแนวคิดด้านการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์

  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 3 หรือ 8 (ISC)² ขึ้นอยู่กับรูปแบบการส่งมอบ

  (ISC)² logo

  รูปแบบการนำเสนอ:
  หลักสูตรออนไลน์ | ฟรี | 3 ชั่วโมง
  สอนโดยผู้ฝึกสอนสำหรับทีม | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 1 วัน (8 ชั่วโมง)

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:
  เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานด้านความปลอดภัยและเครือข่าย

  Cloud Audit Academy – เจาะจง AWS โดยเฉพาะ

  หลักสูตรนี้ให้แนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบโดยอิงตามโดเมนและมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเมื่อปฏิบัติงานใน AWS โดยเฉพาะ หลักสูตรนี้จะแสดงตัวอย่างความเสี่ยงและกรณีการใช้งานแบบอธิบายรายละเอียด พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ในการควบคุม กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เนื้อหาสัมพันธ์กับความเป็นจริง เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจแนวทางต่างๆ สำหรับการประเมินการควบคุมของ AWS ที่ลูกค้า AWS ปรับใช้และกำหนดค่า เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงและกรณีใช้งานที่อธิบายรายละเอียดไว้เหล่านี้

  หลักสูตรนี้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ PricewaterhouseCoopers (PwC) และได้รับการออกแบบมาให้ครอบคลุมเฟรมเวิร์กด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมสากลดังต่อไปนี้: เมตริกซ์ควบคุมคลาวด์ของ Cloud Security Alliance (CSA CCM); ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) แห่งสหภาพยุโรป; องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) 27001:2013; สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) 800-53 และการควบคุมองค์กรบริการ (SOC) 1 และ 2

  หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง: 28 (ISC)², 18 GIAC

  (ISC)² logo
  GIAC logo

  รูปแบบการนำเสนอ:
  สอนโดยผู้ฝึกสอนสำหรับทีม | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 4 วัน (28 ชั่วโมง)

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:
  เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มีประสบการณ์ตรงในการตรวจสอบ

 • คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ทำไมฉันจึงควรลงทะเบียนเรียนโปรแกรมนี้

  โปรแกรม Cloud Audit Academy ช่วยให้ผู้เข้าร่วม:

  • เตรียมความพร้อมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์โดยการระบุความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบในระบบคลาวด์กับในองค์กร
  • สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจสอบ AWS ระหว่างแผนกลูกค้าบริการระบบคลาวด์ (CSC) ภายในกับผู้ตรวจสอบไอทีจากภายนอก
  • เข้าใจวิธีนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS มาใช้ และใช้บริการของ AWS เพื่อประเมินเฟรมเวิร์กที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม มาตรฐาน และข้อบังคับตามกฎหมายเพื่อช่วยลดเวลาในการนำเข้าสู่ตลาดสำหรับปริมาณงาน AWS ที่มีการควบคุม
  • เข้าใจวิธีการที่เป็นไปได้ในการจัดการกับความเสี่ยงบนระบบคลาวด์โดยใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของปริมาณงาน CSC AWS อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ 
  • เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่มีโครงสร้างและถามคำถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระหว่างการฝึกอบรมที่นำโดยผู้ฝึกสอน
  • เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานสำหรับการตรวจสอบใน AWS
  • ได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPE) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ

  ใครคือผู้ที่ควรเข้าร่วม

  กลุ่มเป้าหมายสำหรับ Cloud Audit Academy ได้แก่

  • ผู้ตรวจสอบด้านไอทีภายในที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีที่อาจทำได้ในการจัดการกับความเสี่ยงบนระบบคลาวด์โดยใช้บริการของ AWS และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของปริมาณงาน AWS ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ตรวจสอบด้านไอทีจากภายนอกที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบของ AWS โดยอิงตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยกับปริมาณงาน AWS ของลูกค้าบริการระบบคลาวด์ (CSC) ได้อย่างประสบความสำเร็จ 
  • ผู้ควบคุมกฎข้อบังคับที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีที่ CSC สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับปริมาณงานที่มีการควบคุมใน AWS เพื่อพัฒนาการควบคุมและข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลปริมาณงานในระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานใน AWS เพื่อออกแบบและปรับใช้การควบคุมสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับปริมาณงาน AWS ของตน
  • ผู้ดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบใน AWS เพื่อพิสูจน์และทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวในปริมาณงาน AWS ที่มีการควบคุมสูง
  • ผู้ดำเนินการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS มาใช้ และใช้บริการของ AWS เพื่อให้สอดคล้องกับเฟรมเวิร์กที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม มาตรฐาน และข้อบังคับตามกฎหมาย และลดเวลาในการนำเข้าสู่ตลาดสำหรับปริมาณงาน AWS ที่มีการควบคุม
  • ลูกค้าบริการบนระบบคลาวด์ที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบใน AWS เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานที่บังคับใช้สำหรับปริมาณงาน AWS ของตน

  ใครคือผู้ฝึกสอน

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ดำเนินการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมจาก AWS Security Assurance Services, LLC จะเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรต่างๆ ของ Cloud Audit Academy ผู้ฝึกสอนเหล่านี้คือสถาปนิกโซลูชันที่ผ่านการรับรองโดย AWS ที่มีใบรับรองด้านการตรวจสอบปัจจุบัน (เช่น ใบรับรอง IIA Certified Internal Auditor (CIA); ใบรับรอง ISACA Certified Information Systems Auditor (CISA); ใบรับรองการตรวจสอบ ISO และ/หรือ PCI Qualified Security Assessor) และมีประสบการณ์มากกว่าห้าปีในด้านการตรวจสอบระบบคลาวด์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบ

 • การฝึกอบรมอื่นๆ ที่แนะนำ

  AWS Security Fundamentals (รุ่นที่สอง)

  เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ AWS เช่น การควบคุมการเข้าถึง AWS, การกำกับดูแล, วิธีการเข้ารหัส และอื่นๆ

  รูปแบบการนำเสนอ:
  หลักสูตรออนไลน์ | ฟรี | 2 ชั่วโมง
  เรียนรู้เพิ่มเติม

  วิศวกรรมความปลอดภัยบน AWS

  สำหรับสถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจสอบ และนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดบน AWS Cloud อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของบริการหลักของ AWS

  รูปแบบการนำเสนอ:
  นำโดยผู้ฝึกสอน | แบบเข้าชั้นเรียนจริงหรือชั้นเรียนเสมือน | 3 วัน
  เรียนรู้เพิ่มเติม 

  AWS Certified Cloud Practitioner

  การสอบนี้ช่วยให้ผู้ที่มีความเข้าใจ AWS Cloud ในภาพรวมได้ทดสอบความรู้ของตนเพื่อรับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม การสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้าน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

รับฟังเรื่องราวว่าลูกค้า AWS ใช้บริการของ AWS ในการสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสให้กับกระบวนการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนได้อย่างไร

compliance-contactus-icon
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »