มาตรฐานการประมวลผลข้อมูลกลาง (FIPS) 140-3

การเลื่อน

ภาพรวม

โลโก้ FIPS 140-3

FIPS 140-3 ภายใน #4631

เอกสารมาตรฐานการประมวลผลข้อมูลกลาง (FIPS) 140-3 เป็นมาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐและแคนาดาที่ระบุข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับโมดูลการเข้ารหัสลับซึ่งปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หากคุณต้องใช้โมดูลเข้ารหัสที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของ FIPS 140-3 เมื่อเข้าถึง AWS เขตสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก/ตะวันตก, AWS GovCloud (สหรัฐฯ) หรือ AWS แคนาดา (ภาคกลาง/ฝั่งตะวันตก) ผ่านการใช้อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) หรือผ่านโปรแกรมโดยใช้ API ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายรายการตำแหน่งข้อมูล FIPS ที่มีตาม AWS Region ตำแหน่งข้อมูล FIPS ทั้งหมดในหน้านี้ใช้การเข้ารหัสจากโมดูล FIPS ของ AWS libcrypto (AWS-LC) ใบรับรอง #4631 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS-LC FIPS ได้ในบล็อกโพสต์ของ AWS Security นี้

ตำแหน่งข้อมูล AWS Site-to-Site VPN ใน AWS GovCloud (สหรัฐฯ) ทำงานโดยใช้โมดูลเข้ารหัสที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของ FIPS 140-2 ใน Non-GovCloud Region เราสนับสนุนชุดอัลกอริทึมที่สอดคล้องกับ FIPS สำหรับ IKEv2/IPsec ตราบใดที่เกตเวย์ลูกค้าเจรจาเฉพาะชุดการเข้ารหัสที่เข้ากันได้กับ FIPS เท่านั้น AWS ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อมอบข้อมูลที่ต้องการในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อใช้ AWS เขตสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก/ตะวันตก, AWS GovCloud (สหรัฐฯ) หรือ AWS Region แคนาดา (ภาคกลาง/ฝั่งตะวันตก) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน โปรดดูโปรแกรมการตรวจสอบโมดูลการเข้ารหัสบนเว็บไซต์ศูนย์ทรัพยากรการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของ NIST

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป ตำแหน่งข้อมูล AWS FIPS ทั้งหมดได้รับการอัปเดตเพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ Transport Layer Security (TLS) 1.2 เป็นขั้นต่ำเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราที่เรียกใช้เวิร์กโหลดที่มีการควบคุมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FedRAMP ที่บังคับให้ต้องมีการเข้ารหัส TLS 1.2 เป็นขั้นต่ำสำหรับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการโอนย้าย อ่านประกาศบนบล็อกโพสต์ของ AWS Security

ตำแหน่งข้อมูล FIPS ตามบริการ

อัปเดตล่าสุด: 18 มิถุนายน 2024
บริการของ AWS AWS สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก/ตะวันตก AWS GovCloud (สหรัฐฯ) AWS แคนาดา ภาคกลาง/ตะวันตก
เกตเวย์ของ Amazon API*

apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

* ไม่รองรับ API ที่มีการปรับ edge ให้มีประสิทธิภาพของ Amazon API Gateway และชื่อโดเมนที่มีการปรับ edge ให้มีประสิทธิภาพ

apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon AppFlow
appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com

appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com

appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com

appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
   
Amazon AppStream 2.0
appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Athena 

athena-fips.us-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-east-2.amazonaws.com

athena-fips.us-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-west-2.amazonaws.com

athena-fips.us-east-1.api.aws

athena-fips.us-east-2.api.aws

athena-fips.us-west-1.api.aws

athena-fips.us-west-2.api.aws

athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-east-1.api.aws

athena-fips.us-gov-west-1.api.aws
 
Amazon Bedrock

bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com

bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com

bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com

bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
ไดเรกทอรีระบบคลาวด์ของ Amazon

clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

clouddirectory-fips.us-west-2.amazonaws.com

clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon CloudFront

cloudfront-fips.amazonaws.com

   
Amazon CloudWatch
monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon CloudWatch Events

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

events.us-gov-east-1.amazonaws.com

events.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon CloudWatch Logs

logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon CloudWatch Synthetics
synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com
 

synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
 
Amazon Cognito

<your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

<your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

<your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Comprehend

comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Comprehend Medical

comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Connect

connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com  
แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าของ Amazon Connect 
connect-campaigns-fips.us-east-1.amazonaws.com

connect-campaigns-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
   
Amazon Connect Participant Service

participant.connect.us-east-1.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com  
Amazon Connect Application Integrations

app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com

  app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Data Lifecycle Manager (DLM)  

dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com

dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon DataZone

datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com

datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com

datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com

  datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Detective

api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

 
Amazon DevOps Guru 
devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
   
Amazon DocumentDB (ใช้งานร่วมกับ MongoDB ได้)    rds.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon DynamoDB

dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com 

dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon DynamoDB Streams
  streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon EC2 Auto Scaling 

autoscaling-fips.us-east-1.amazon.com

autoscaling-fips.us-east-2.amazon.com

autoscaling-fips.us-west-1.amazon.com

autoscaling-fips.us-west-2.amazon.com

autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com

autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com 

autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com

autoscaling-fips.ca-central-1.amazon.com

Amazon EC2 Image Builder

imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com

imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com

imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com

imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com

imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com

imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com

imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com

imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon Elastic Block Store (EBS)

การใช้ Amazon EC2 โดยตรง

 

ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com

ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com 

ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon Elastic Container Registry

*.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Elastic Container Service

ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Elastic File System

elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

fips.eks.us-west-2.amazonaws.com


eks.us-gov-east-1.amazonaws.com

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon ElastiCache

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com 
elasticache-fips.ca-west-1.amazonaws.com
Amazon EMR

elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com 

elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon EMR บน EKS

emr-containers-fips.us-east-1.amazonaws.com

emr-containers-fips.us-east-2.amazonaws.com

emr-containers-fips.us-west-1.amazonaws.com

emr-containers-fips.us-west-2.amazonaws.com

emr-containers.us-gov-east-1.amazonaws.com

emr-containers.us-gov-west-1.amazonaws.com

emr-containers-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon EMR Serverless

emr-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com

emr-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com

emr-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com

emr-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com

emr-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com

emr-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com

emr-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon EventBridge 
events-fips.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
events.us-gov-east-1.amazonaws.com

events.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon EventBridge Pipes

pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com

pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com

pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com

pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com

  pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon FinSpace

finspace-fips.us-east-1.amazonaws.com

finspace-fips.us-west-2.amazonaws.com

finspace-fips.us-east-2.amazonaws.com

   
 Amazon Forecast

forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon FSx

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com

fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon GuardDuty

guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Inspector
inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com

inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com

inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com

inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Inspector Classic

inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Kendra 

kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra) 
cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Kinesis Data Firehose

firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Kinesis Data Streams

kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Kinesis Video Streams  

kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Lex Model Building Service

models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com  
บริการรันไทม์ของ Amazon Lex

runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

runtime-v2-lex-fips.us-east-1.amazonaws.com

runtime-v2-lex-fips.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

runtime-v2-lex-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Location Service - ส่วนการควบคุม  

cp.geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

cp.maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

cp.metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

cp.places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

cp.routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

cp.tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Location Service - Data Plane  

geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Macie

macie-fips.us-east-1.amazonaws.com

macie-fips.us-west-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink

kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com

kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com

kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com

kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com

kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com

kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)

kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com

kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com

kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com

kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com

kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com

kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com

kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon MQ mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-west-2.amazonaws.com
mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Neptune  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com 
rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com 
rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Opensearch Service

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 


Amazon Pinpoint

pinpoint-fips.us-east-1.amazonaws.com

pinpoint-fips.us-west-2.amazonaws.com

pinpoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Polly

polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Q Business

qbusiness-fips.us-east-1.api.aws

qbusiness-fips.us-west-2.api.aws

   
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

 

 

qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

Amazon QuickSight

fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

quicksight-fips.us-east-2.amazonaws.com

quicksight-fips.us-east-1.amazonaws.com

quicksight-fips.us-west-2.amazonaws.com
 

fips-us-gov-west-1.quicksight.amazonaws-us-gov.com

quicksight-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 

quicksight-fips.ca-central-1.amazonaws.com
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ Amazon RDS
pi-fips.us-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-east-2.amazonaws.com

pi-fips.us-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com
pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

Amazon Redshift

redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws

redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com 

redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com

redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com

redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com

redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Rekognition

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com 

rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com

API ข้อมูล Amazon Relational Database Service (RDS)

rds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com

rds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Resilience Hub  

resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 

Amazon Route 53*

route53-fips.amazonaws.com route53.us-gov.amazonaws.com

* ID Hosted Zone ของ Amazon Route 53 สำหรับตำแหน่งข้อมูลตามรีเจี้ยนในรีเจี้ยนของ AWS GovCloud (สหรัฐฯ) คือ Z1K6XKP9SAGWDV
route53-fips.amazonaws.com
Amazon S3 Glacier

glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com 
glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon S3 on Outposts  s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com 

s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws

s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws

s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon SageMaker

api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com  
Amazon SageMaker Feature Store featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com
 
   
Amazon SageMaker Runtime

runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon Security Lake

securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com

securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com

securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com

securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com

securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com

securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Simple Email Service (API HTTPS)

email-fips.us-east-1.amazonaws.com

email-fips.us-east-2.amazonaws.com

email-fips.us-west-1.amazonaws.com

email-fips.us-west-2.amazonaws.com

email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

email-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Simple Email Service (SMTP)

email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Simple Notification Service (SNS)

sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

sns.us-gov-east-1.amazonaws.com

sns.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Simple Queue Service (SQS)

sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com

sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 

Amazon Simple Storage Service (S3)

หมายเหตุ: ตำแหน่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดที่อยู่ Virtual Hosted-Style เท่านั้น ตัวอย่างเช่น https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com ไปที่หน้าเอกสารประกอบ Amazon S3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com

s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com

Amazon Simple Workflow Service (SWF)

swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Textract 

textract-fips.us-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-east-2.amazonaws.com

textract-fips.us-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-west-2.amazonaws.com

 

textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com

 

Amazon Timestream ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com

query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Transcribe

fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Transcribe Streaming  transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com
  transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Translate

translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

ใช้ Amazon EC2 โดยตรง ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon VPC Console    us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com/vpc/home?region=us-gov-west-1

us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com/vpc/home?region=us-gov-east-1 
 

Amazon WorkDocs

workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon WorkSpaces

workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS AppConfig

appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com

appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com

appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com

appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com

appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com

appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com

AWS App Mesh

appmesh-fips.us-east-1.api.aws

appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com

 

appmesh-fips.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com

 

appmesh-fips.us-west-1.api.aws

appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com

 

appmesh-fips.us-west-2.api.aws

appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com

 

appmesh-fips.ca-central-1.api.aws

appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com

AWS Application Auto Scaling   

application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com

application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com

 
AWS Application Migration Service
mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com
 
AWS Audit Manager

auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Auto Scaling   autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com

autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Backup

backup-fips.us-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-east-2.amazonaws.com

backup-fips.us-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-west-2.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com

backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Batch

fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Certificate Manager

acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com 

acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com

API การควบคุมระบบคลาวด์ของ AWS 
cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Cloud Map

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS CloudFormation

cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CloudShell 

cloudshell.us-east-1.amazonaws.com

cloudshell.us-east-2.amazonaws.com

cloudshell.us-west-1.amazonaws.com

cloudshell.us-west-2.amazonaws.com


cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com
AWS CloudTrail

cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CodeBuild

codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CodeCommit

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS CodeDeploy

codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CodePipeline

codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Compute Optimizer  

compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Config

config-fips.us-east-1.amazonaws.com  

config-fips.us-east-2.amazonaws.com

config-fips.us-west-1.amazonaws.com

config-fips.us-west-2.amazonaws.com    

config.us-gov-east-1.amazonaws.com

config.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
กฎ AWS Config    config.us-gov-east-1.amazonaws.com

config.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Control Tower

controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com

controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com

controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com

controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com

controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com

controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Database Migration Service (DMS)

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS DataSync

datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com

datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Direct Connect

directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com

directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com

directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com

directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com

บริการไดเรกทอรีของ AWS 

ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Elastic Beanstalk

elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Elemental MediaConvert 
mediaconvert-fips.us-east-1.amazonaws.com

mediaconvert-fips.us-east-2.amazonaws.com

mediaconvert-fips.us-west-1.amazonaws.com

mediaconvert-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com  mediaconvert-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Elemental MediaLive 

medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
กระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย AWS Elastic

drs-fips.us-east-1.amazonaws.com

drs-fips.us-east-2.amazonaws.com

drs-fips.us-west-1.amazonaws.com

drs-fips.us-west-2.amazonaws.com

drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

 
การแก้ไขปัญหาเอนทิตีของ AWS

entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com

entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com

entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Fault Injection Service

fis-fips.us-east-1.amazonaws.com

fis-fips.us-east-2.amazonaws.com

fis-fips.us-west-2.amazonaws.com

fis-fips.us-west-1.amazonaws.com

fis.us-gov-east-1.amazonaws.com

fis.us-gov-west-1.amazonaws.com
fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Firewall Manager

fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Glue

glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Glue DataBrew 
databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS Ground Station

groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

   

AWS Health
 
health-fips.us-east-2.amazonaws.com  health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS HealthLake

healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS IAM Access Analyzer

access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com
ศูนย์ข้อมูลประจำตัวของ AWS IAM (รุ่นใหม่ที่มารับช่วงต่อจาก AWS Single Sign-On)  
identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com
 
 
AWS IAM Roles Anywhere

rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com

rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com

rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com

rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com

rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com    iam.us-gov.amazonaws.com
 
 
AWS IoT Core - Control Plane

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Core - Data Plane

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Device Management - Jobs Data

data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Device Management - Fleet Hub

api.fleethub.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.fleethub.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.fleethub.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

  api.fleethub.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Device Management - Secure Tunneling

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Events

iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Greengrass 

greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com

การปฏิบัติงานของส่วนการควบคุม:

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com
greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT SiteWise 
iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS IoT TwinMaker
api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com

data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com

data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS Key Management Service (KMS)

kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Lake Formation   lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  

AWS Lambda

lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS License Manager

license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Mainframe Modernization

m2-fips.us-east-1.amazonaws.com

m2-fips.us-east-2.amazonaws.com

m2-fips.us-west-1.amazonaws.com

m2-fips.us-west-2.amazonaws.com

m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Managed Services (AMS)

amscm-fips.us-east-1.amazonaws.com

amsskms-fips.us-east-1.amazonaws.com

   
AWS Network Firewall

network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Network Manager
networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com  

AWS OpsWorks สำหรับ Chef Automate

AWS OpsWorks for Puppet Enterprise

opsworks-cm-fips.us-east-1.amazonaws.com

opsworks-cm-fips.us-east-2.amazonaws.com

opsworks-cm-fips.us-west-1.amazonaws.com

opsworks-cm-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Organizations organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS Outposts

outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Private Certificate Authority

acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com 
acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
ram-fips.us-east-1.amazonaws.com

ram-fips.us-east-2.amazonaws.com

ram-fips.us-west-1.amazonaws.com

ram-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
ram.us-gov-east-1.amazonaws.com

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com

ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com

ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Resource Groups

resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com

resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Secrets Manager

secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Security Hub 

securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Security Token Service (STS)

sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

sts.us-gov-east-1.amazonaws.com

sts.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Server Migration Service (SMS)

sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Serverless Application Repository 

serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com

serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com

serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com

serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com

serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Service Catalog

servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Service Quotas  

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Shield shield-fips.us-east-1.amazonaws.com   shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
AWS Signer 
signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

signer-fips.us-west-2.amazonaws.com
 

signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS SimSpace Weaver  

simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com

simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com

 
AWS Singer

verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com

signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Snow Family

snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Step Functions

states-fips.us-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-east-2.amazonaws.com

states-fips.us-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-west-2.amazonaws.com

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com 
 
AWS Storage Gateway

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS Support    support.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS Systems Manager

ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com 
ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS

transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS WAF

wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com

AWS WAF Classic

waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

waf-fips.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com
เครื่องมือ AWS Well-Architected

wellarchitected-fips.us-east-1.amazonaws.com

wellarchitected-fips.us-east-2.amazonaws.com

wellarchitected-fips.us-west-1.amazonaws.com

wellarchitected-fips.us-west-2.amazonaws.com

wellarchitected-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

wellarchitected-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Wickr
fips-gw-pro-prod.wickr.com
 
api.messaging.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com api.messaging.wickr.ca-central-1.amazonaws.com
AWS X-Ray

xray-fips.us-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-east-2.amazonaws.com

xray-fips.us-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-west-2.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Elastic Load Balancing

elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
ถังรีไซเคิล 
rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com

rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »