การปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 27018:2019

ภาพรวม

ISO/IEC 27018:2019 เป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนคลาวด์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27002 และให้คำแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ISO / IEC 27002 ที่ใช้ได้กับคลาวด์สาธารณะข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) นอกจากนี้ยังมีชุดควบคุมเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อกำหนดการป้องกัน PII บนคลาวด์สาธารณะที่ไม่ได้ระบุไว้ในชุดควบคุม ISO / IEC 27002 ที่มีอยู่

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »