สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST)

ภาพรวม

โดยปกติการควบคุมความปลอดภัยมาตรฐาน 800-53 ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) จะใช้กับระบบสารสนเทศของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยทั่วไประบบสารสนเทศของรัฐบาลกลางจะต้องผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการและผ่านกระบวนการให้สิทธิ์อนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและระบบข้อมูลที่เพียงพอ

เฟรมเวิร์กด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NIST (CSF) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานที่แนะนำสำหรับให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดหรือมีขนาดเท่าใด จากข้อมูลของ Gartner ในปี 2015 องค์กรในสหรัฐฯ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ใช้ CSF และคาดว่าการใช้งานจะเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2016 มีการนำตัววัด Federal Information Security Modernization Act (FISMA) ของรัฐบาลกลางมาใช้จัดการ CSF และขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลต้องใช้ CSF ภายใต้ Cybersecurity Executive Order

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »