หากคุณต้องการเข้าถึงรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS โปรดใช้ AWS Artifact ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบบริการตนเองสำหรับการเข้าถึงตามต้องการ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์และตัวแทนธุรกิจ Amazon Web Services จะติดต่อคุณ

เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงข้อมูลที่จำเป็น


โปรดใส่คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคำขอของคุณ
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS PCI
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS SOC
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS HIPAA
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS HIPAA
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS FedRAMP
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS FedRAMP
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS FedRAMP