AWS Config

ประเมิน ตรวจสอบ และคำนวณการกำหนดค่าของทรัพยากรของคุณ

ทำงานอย่างไร

AWS Config จะประเมิน ตรวจสอบ และประเมินการกำหนดค่าและความสัมพันธ์ของทรัพยากรของคุณบน AWS ภายในองค์กร และบนระบบคลาวด์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

แผนภาพแสดงวิธีที่ AWS Config บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าทรัพยากรและประเมินการเปลี่ยนแปลงกับการกำหนดค่าที่ต้องการ
บังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS Config (7:51)
บังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS Config
ในวิดีโอนี้ คุณจะได้พบกับวิธีสร้างกฎใน AWS Config ประเมินทรัพยากรต่างๆ และบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรณีการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ค้นพบทรัพยากรที่มีอยู่ในบัญชีของคุณหรือเผยแพร่ข้อมูลการกำหนดค่าทรัพยากรของบุคคลที่สามไปยัง AWS Config, บันทึกการกำหนดค่าของทรัพยากรเหล่านั้น และค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนงทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการบันทึกการกำหนดค่า »

ปรับใช้เฟรมเวิร์กการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบโค้ด

จัดระเบียบข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้เป็นกฎและการดำเนินการแก้ไขของผู้เขียนใน AWS Config ซึ่งจะปรับการประเมินการกำหนดค่าทรัพยากรทั่งทั้งองค์กรของคุณให้เป็นอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบโค้ด »

ตรวจสอบการติดตามและการวิเคราะห์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ประเมินการกำหนดค่าทรัพยากรเพื่อหาช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบประวัติการกำหนดค่าหลังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อทดสอบสภาวะความปลอดภัยของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินช่องโหว่ »

วิธีเริ่มต้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ AWS Config

สำรวจความสามารถในการติดตามทรัพยากรของ AWS Config

สำรวจราคาของ AWS Config

ชำระเฉพาะส่วนที่คุณใช้โดยไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำหรือล่วงหน้า 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Config

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ AWS Config


สำรวจ AWS เพิ่มเติม