เมื่อใช้ AWS Config ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตามจำนวนรายการการกำหนดค่าที่บันทึกไว้, จำนวนการประเมินกฎ AWS Config ที่ใช้งาน และจำนวนการประเมินแพ็คความสอดคล้องในบัญชีของคุณ รายการการกำหนดค่าคือข้อมูลสถานะการกำหนดค่าของทรัพยากรในบัญชี AWS ของคุณ การประเมินกฎ AWS Config คือการประเมินสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทรัพยากรโดยกฏ AWS Config ในบัญชี AWS ของคุณ และการประเมินแพ็คความสอดคล้องคือการประเมินทรัพยากรโดยกฎ AWS Config ภายในแพ็คความสอดคล้อง

รายละเอียดราคาสำหรับรีเจี้ยน AWS สาธารณะ

ชำระเฉพาะส่วนที่คุณใช้โดยไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำหรือล่วงหน้า 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ไฟล์สแนปช็อตการกำหนดค่าและประวัติการกำหนดค่าจะถูกส่งให้แก่คุณในบัคเก็ต Amazon S3 ที่คุณเลือก และข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าจะถูกส่งผ่าน Amazon Simple Notification Service (SNS) โดยต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานสำหรับ Amazon S3 และ Amazon SNS สามารถเขียนกฎแบบกำหนดเองได้โดยใช้ AWS Lambda โดยต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานสำหรับ AWS Lambda
ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง VAT, GST และภาษีขายที่ใช้บังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Config โปรดดูคำถามที่ถามบ่อย

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าคุณมีการใช้งานต่อไปนี้ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ที่เดือนที่กำหนด
มีการบันทึกรายการการกำหนดค่า 10,000 รายการในทรัพยากรประเภทต่างๆ
การประเมินกฎ Config 50,000 รายการในแต่ละกฎ Config ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี
5 แพ็คความสอดคล้อง แต่ละแพ็คประกอบด้วย 10 กฎ Config โดยมีการประเมินกฎ 300 รายการต่อกฎ Config (กล่าวคือ 5*10*300 = การประเมินทั้งหมด 15000 รายการ)

ค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่า

10,000 * 0.003 USD = 30 USD

ค่าใช้จ่ายของกฎ Config

การประเมิน 100,000 รายการแรก รายการละ 0.001 USD = 50 USD

ค่าใช้จ่ายของแพ็คความสอดคล้อง

การประเมินแพ็คความสอดคล้อง 1,000,000 รายการแรก รายการละ 0.0012 USD = 18 USD

ยอดการเรียกเก็บค่าบริการ Config

30 USD + 50 USD + 18 USD = 98 USD

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Config โปรดดูคำถามที่ถามบ่อย

เรียนรู้วิธีเริ่มใช้งาน AWS Config

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Config
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา