โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างหากต้องการติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Amazon Web Services เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงข้อมูลที่จำเป็น

โปรดระบุที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณเพื่อให้เราสามารถกำหนดเส้นทางการสอบถามของคุณไปยังผู้ติดต่อที่ถูกต้องได้
โปรดใส่บริการ AWS ที่สนใจ กรณีการใช้งาน และ/หรือการประมาณการใช้งาน