Amazon Detective

วิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ทำงานอย่างไร

Amazon Detective ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบและช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การรวมข้อมูล การสรุปผล และบริบทที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Amazon Detective จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และกำหนดลักษณะและขอบเขตของปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

แผนภาพแสดงวิธีที่ Amazon Detective ตรวจสอบปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
Amazon Detective คืออะไร (01:34)
Amazon Detective คืออะไร
Amazon Detective รวบรวมข้อมูลบันทึกจากทรัพยากร AWS ของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้แมชชีนเลิร์นนิง (ML) การวิเคราะห์ทางสถิติ และทฤษฎีกราฟเพื่อสร้างชุดข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีการใช้งาน

คัดกรองผลการสืบค้นด้านความปลอดภัย

ตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อผิดพลาดของผลการค้นหาที่น่าสงสัยโดยการสืบค้นบทบาท ผู้ใช้ ที่อยู่ IP และบัญชี AWS ใน AWS Identity and Access Management (IAM)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันภัยคุกคาม »

ตรวจสอบเหตุการณ์

กำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่เป็นอันตราย ผลกระทบ และสาเหตุที่ซ่อนอยู่โดยวิเคราะห์กิจกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหารูปแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบ »

ติดตามภัยคุกคาม

มุ่งเน้นในทรัพยาการเฉพาะส่วน เช่น อินแสตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) และตรวจสอบการแสดงภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาภัยคุกคาม »

วิธีเริ่มต้น

สำรวจ Amazon Detective

เรียนรู้วิธีใช้ Amazon Detective เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

คัดกรองการค้นพบด้านการรักษาความปลอดภัย ปักหมุดภัยคุกคาม และตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

ทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานของ Amazon Detective


สำรวจ AWS เพิ่มเติม