บริการทางการเงิน

ส่งมอบประสบการณ์ด้านนวัตกรรมแก่ลูกค้า เร่งเวลาของคุณในตลาด และให้การแปลงเป็นดิจิทัลเกิดขึ้นได้ด้วย Amazon Web Services

ตั้งแต่ตลาดทุนและประกันภัย จนไปถึงธนาคารการลงทุนระดับโลก การชำระเงิน และบริษัทสตาร์ทด้านเทคโนโลยีการเงิน AWS จะช่วยให้ลูกค้าพบกับนวัตกรรม การก้าวทันสมัย และการเปลี่ยนแปลง  ผลที่ได้คือ ลูกค้ามีความรวดเร็วในการเจาะตลาด ส่งมอบการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัยแบบอัตโนมัติอันแข็งแกร่ง และขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ทั้งหมดโดยลดต้นทุนไปพร้อมกัน

บริษัทบริการด้านการเงินชั้นนำ เช่น Capital One, FINRA และ Pacific Life ได้ผลลัพธ์ด้านธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นด้วยโซลูชัน AWS รวมถึงการประมวลผลแบบตารางประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎ การกู้คืนหลังภัยพิบัติ และอื่นๆ อีกมาก

AWS ได้ทำลายอุปสรรคด้านเทคโนโลยี ทำให้ลูกค้าสามารถเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจของตนได้จริง

เรียนรู้วิธีที่ AWS ช่วยให้องค์กรบริการด้านการเงินส่งมอบประสบการณ์นวัตกรรมให้แก่ลูกค้าได้

มีอะไรใหม่

การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ติดต่อ

เรียนรู้วิธีที่สถาบันการเงินกำลังเปลี่ยนศูนย์ติดต่อลูกค้าพร้อมลดต้นทุนและลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีด้วย Amazon Connect  

เรียนรู้เพิ่มเติม »

สำรวจภาคส่วนต่างๆ

เพิ่มประสิทธิภาพ เร่ง และทำธุรกิจของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การจัดส่งบริการให้ลูกค้า ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงในการเปิดใช้งานข้อมูล

Page-Illo-Industry-Segment_Finance-Banking

การธนาคารและการชำระเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ เร่ง และทำธุรกิจของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การจัดส่งบริการให้ลูกค้า ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงในการเปิดใช้งานข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Page-Illo-Industry-Segment_Capitol-Market

ตลาดทุน

AWS ช่วยให้องค์กรสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการได้เร็วขึ้น บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Page-Illo-Industry-Segment_Insurance

การประกันภัย

ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความคล่องตัวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจของคุณได้ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า และปรับปรุงโปรไฟล์ความเสี่ยงด้วย AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

โซลูชัน

การประมวลผลแบบตาราง

นำปริมาณที่ใช้การประมวลผลสูงเข้าสู่ AWS Cloud เพื่อเพิ่มความเร็ว ความสามารถในการปรับขนาดได้ และการประหยัดต้นทุน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Data Analytics และการจัดการข้อมูล

AWS มีเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดในการย้ายข้อมูล การวิเคราะห์ การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และเครื่องมือการจัดการ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ

สร้างโซลูชันเพื่อทำงานตอบสนองการกู้คืนหลังภัยพิบัติขององค์กรและข้อกำหนดด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

AWS ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยและมีการควบคุมมากที่สุดอย่างเช่นการบริการทางการเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

กิจกรรม

Amazon Web Services มีส่วนร่วมในงานประชุมเชิงอุตสาหกรรมมากมายนอกเหนือจากงานกิจกรรมของเราเอง มาร่วมกับเรา ณ สถานที่ใกล้คุณ

กรณีศึกษา

บริษัทบริการด้านการเงินชั้นนำกำลังสร้างนวัตกรรมด้วย Amazon Web Services

ชมกรณีศึกษาทั้งหมด »

600x400_FINRA-Logo_Greyscale
600x400_Pacific-Life-Logo_Greyscale
600x400_Simple-Logo_Greyscale

เริ่มต้นใช้งาน

บริษัทชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมบริการการเงินเริ่มใช้ AWS แล้ว ติดต่อผู้เชียวชาญของเราและเริ่มต้นเส้นทาง AWS Cloud ของเราวันนี้