Amazon Inspector เป็นบริการสแกนช่องโหว่อัตโนมัติและต่อเนื่องที่ประเมินอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), ฟังก์ชัน AWS Lambda และอิมเมจคอนเทนเนอร์ใน Amazon ECR และภายในเครื่องมือกระบวนการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องและกระบวนการส่งออกโค้ดแบบอัตโนมัติ (CI/CD) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดของเวิร์กโหลดโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณคิดตามเวิร์กโหลดต่างๆ ที่สแกน ดังนี้

การสแกน Amazon EC2 Instance: ระบบจะสแกนอินสแตนซ์ EC2 แต่ละรายการอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และความเสี่ยงของเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด สิ่งนี้ใช้กับการสแกนทั้งแบบมีและแบบการติดตั้งซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดจะอิงตามจำนวนเฉลี่ย* ของอินสแตนซ์ EC2 ที่ถูกประเมินในเดือนนั้นๆ สำหรับอินสแตนซ์ที่มีการเรียกใช้อย่างไม่ต่อเนื่อง จะคิดราคาตามสัดส่วนโดยอิงจากเวลาโดยรวมที่เรียกใช้ภายในเดือนนั้น

การประเมิน CIS Benchmark สำหรับ Amazon EC2: Amazon Inspector รองรับ CIS Benchmark จากศูนย์ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต รองรับการประเมินตามความต้องการและแบบกำหนดเป้าหมายเทียบกับการวัดประสิทธิภาพการกำหนดค่า CIS ระดับระบบปฏิบัติการสำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการประเมิน CIS Benchmark สำหรับระบบปฏิบัติการในอินสแตนซ์ Amazon EC2 ต่อการประเมินต่ออินสแตนซ์

การสแกนอิมเมจคอนเทนเนอร์ของ Amazon ECR: อิมเมจคอนเทนเนอร์แต่ละรายการที่ถูกส่งไปยัง Amazon ECR ซึ่งถูกกำหนดค่าไว้สำหรับการสแกน Amazon Inspector จะได้รับการประเมินหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดอิงจากการนำจำนวนอิมเมจที่สแกนขั้นต้นเมื่อส่งไปยัง Amazon ECR มารวมกับจำนวนครั้งที่สแกนอิมเมจเหล่านั้นอีกครั้งต่อเดือน

การสแกนอิมเมจคอนเทนเนอร์ตามความต้องการ (รวมถึงการสแกนที่เริ่มต้นภายในเครื่องมือ CI/CD และโดย Amazon Inspector): อิมเมจคอนเทนเนอร์แต่ละรายการจะได้รับการประเมินภายในเครื่องมือสําหรับนักพัฒนา เช่น Jenkins และ TeamCity เพื่อตรวจหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจํานวนอิมเมจที่สแกนในเครื่องมือ CI/CD ต่อเดือนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสแกนตามความต้องการนอกเครื่องมือ CI/CD

การสแกนมาตรฐานของ AWS Lambda: ฟังก์ชัน Lambda แต่ละฟังก์ชันที่นำมาใช้ได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของแพ็คเกจซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนเฉลี่ยของฟังก์ชัน Lambda ที่สแกนต่อเดือน ระบบจะคำนวณราคาตามสัดส่วนตามชั่วโมงการครอบคลุมของ Amazon Inspector ทั้งหมด (จำนวนชั่วโมงนับจากที่ Amazon Inspector ค้นพบฟังก์ชัน จนถึงเวลาที่ถูกลบหรือแยกออกจากการสแกน) สำหรับฟังก์ชัน Lambda ภายในหนึ่งเดือน

การสแกนโค้ด AWS Lambda: ฟังก์ชัน Lambda ที่ใช้งานแต่ละรายการจะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องโหว่ของโค้ด เช่น ข้อบกพร่องในการแทรกและความลับที่ฝังอยู่ในโค้ดแอปพลิเคชันที่คุณเขียน ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนเฉลี่ยของฟังก์ชัน Lambda ที่สแกนต่อเดือน ระบบจะคิดราคาเป็นสัดส่วนตามชั่วโมงการครอบคลุมของ Amazon Inspector ทั้งหมดสำหรับฟังก์ชันที่สแกนภายในหนึ่งเดือน จำนวนชั่วโมงจะแสดงถึงระยะเวลาตั้งแต่ที่ Amazon Inspector ค้นพบฟังก์ชันจนกระทั่งฟังก์ชันถูกลบออกหรือแยกออกจากการสแกน

เมื่อใช้ Amazon Inspector ระบบจะคิดค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและภาระผูกพันล่วงหน้า

ทดลองใช้ฟรี

บัญชีทั้งหมดที่เพิ่งเริ่มใช้ Amazon Inspector จะมีสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 15 วันเพื่อประเมินบริการและคาดคะเนค่าใช้จ่าย ซึ่งในระหว่างช่วงทดลองใช้นั้น อินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), ฟังก์ชัน AWS Lambda และอิมเมจคอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่มีสิทธิ์ซึ่งถูกส่งไปยัง Amazon Elastic Container Registry (ECR) จะได้รับการสแกนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการสแกนอิมเมจคอนเทนเนอร์ตามความต้องการภายในเครื่องมือ CI/CD คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงครั้งเดียวสําหรับการประเมินอิมเมจ 25 รายการต่อบัญชี หมายเหตุ: การประเมิน CIS Benchmark จะไม่รวมอยู่ในการทดลองใช้ฟรี 15 วัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายโดยประมาณในคอนโซล Amazon Inspector ได้ด้วย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายแบบรวมทั้งองค์กรในบัญชีผู้ดูแลระบบ Amazon Inspector ส่วนกลางด้วย วิธีนี้จะทำให้คุณทราบและประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Amazon Inspector สำหรับการสแกนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติใน EC2, Amazon ECR และฟังก์ชัน Lambda สำหรับทั่วทั้งองค์กรของคุณได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้งานแบบมีค่าใช้จ่าย

*จำนวนเฉลี่ยของ EC2 Instance = (จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่มีการสแกนอินสแตนซ์ที่รองรับซึ่งทำงานอยู่) / (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งเดือน ซึ่งก็คือ 720 ชั่วโมง) ตัวอย่างเช่น คุณมีอินสแตนซ์ที่รองรับทั้งหมด 3 อินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่ และมีการสแกนเป็นจำนวนชั่วโมงที่แตกต่างกันตลอดหนึ่งเดือน อินสแตนซ์แรกได้รับการสแกนเป็นเวลา 360 ชั่วโมง อินสแตนซ์ที่สองได้รับการสแกนเป็นเวลา 350 ชั่วโมง และอินสแตนซ์ที่สามได้รับการสแกนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ทำให้เวลารวมการสแกนอินสแตนซ์ที่รองรับซึ่งทำงานอยู่เป็นเวลา 720 ชั่วโมง ดังนั้นเวลารวม 720 ชั่วโมงของอินสแตนซ์ที่สแกนในเดือนนั้น / 720 ชั่วโมงในเดือนนั้น = EC2 Instance เฉลี่ย 1 รายการ

**จำนวนฟังก์ชัน Lambda โดยเฉลี่ย = (จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ Amazon Inspector คุ้มครองฟังก์ชัน Lambda หนึ่งรายการ) / (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งเดือน ซึ่งก็คือ 720 ชั่วโมง) ชั่วโมงการครอบคลุมของ Amazon Inspector หมายถึงเวลาจากฟังก์ชัน Lambda ที่ปรับใช้จนถึงเวลาที่ถูกลบออกหรือแยกออกจากการสแกนของ Amazon Inspector ตัวอย่างเช่น คุณมีฟังก์ชัน Lambda ที่ใช้งาน 3 รายการที่ Amazon Inspector ได้ตรวจสอบตามระยะเวลาแตกต่างกันตลอดหนึ่งเดือน โดยฟังก์ชันแรกได้รับการสแกนเป็นเวลา 720 ชั่วโมง ฟังก์ชันที่สองได้รับการสแกนเป็นเวลา 350 ชั่วโมง และฟังก์ชันที่สามได้รับการสแกนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง รวมเป็นเวลาทั้งหมด 1,080 ชั่วโมงที่อินสแตนซ์ฟังก์ชัน Lambda ที่ใช้งานได้รับการสแกน ด้วยเหตุนี้ จำนวนชั่วโมงทั้งหมด 1,080 ชั่วโมงที่ฟังก์ชัน Lambda ได้รับการสแกนในเดือนนั้น / 720 ชั่วโมงในเดือนนั้น = ฟังก์ชัน Lambda เฉลี่ย 1.5 รายการ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: การสแกน Amazon EC2 Instances
คุณได้ป้อนเดือนที่เรียกเก็บเงินใหม่ของการปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่งมี Amazon EC2 Instances ทั้งหมด 10 รายการที่ได้ติดตั้งเอเจนต์ AWS Systems Manager และกำหนดค่าให้ Amazon Inspector ดำเนินการสแกน โดยอินสแตนซ์เหล่านี้ทำงานตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ยังมีอินสแตนซ์อีก 10 อินสแตนซ์ที่ได้เปิดใช้งานและถูกสแกนอย่างต่อเนื่องด้วย Amazon Inspector ตลอดช่วงการเรียกเก็บเงินประจำเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม อินสแตนซ์ใหม่ดังกล่าวเพิ่งเริ่มใช้งานได้เพียง 15 วันในช่วงการเรียกเก็บเงินเท่านั้น การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

EC2 Instance 10 อินสแตนซ์ที่สแกนตลอดทั้ง 30 วันจะมีค่าบริการที่ 1.258 USD ต่ออินสแตนซ์ = 10 * 1.258 USD = 12.58 USD
EC2 Instance 10 อินสแตนซ์ที่สแกนเพียง 15 วัน เฉลี่ยเหลือเพียง 5 อินสแตนซ์ จะมีค่าบริการที่ 1.258 USD ต่ออินสแตนซ์ = 5 * 1.258 USD = 6.29 USD
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 18.87 USD

 

ตัวอย่างที่ 2: อิมเมจคอนเทนเนอร์ของ Amazon ECR ที่มีการสแกนอย่างต่อเนื่อง
คุณได้ป้อนเดือนที่เรียกเก็บเงินใหม่ของการปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่งมี การส่งต่อ สแกน และจัดเก็บอิมเมจคอนเทนเนอร์ไว้ก่อนหน้านี้กว่า 500 รายการจาก 30 วันล่าสุดในคลัง ECR ที่กำหนดค่าให้มีการสแกนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คุณยังส่งอิมเมจคอนเทนเนอร์ใหม่กว่า 1,000 รายการไปยังคลังเดียวกันตลอดทั้งเดือนอีกด้วย ค่าใช้จ่ายของคุณจะรวมอิมเมจคอนเทนเนอร์ใหม่ 1,000 รายการที่ได้รับการสแกนในตอนแรกเมื่อถูกส่งไปยัง ECR รวมถึงค่าบริการสำหรับการสแกนซ้ำของอิมเมจคอนเทนเนอร์ที่จัดเก็บไว้รวม 1,500 รายการ สำหรับเดือนนี้ มีการอัปเดตฐานข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Amazon Inspector ซึ่งทำให้มีการสแกนซ้ำ 15 ครั้ง การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

อิมเมจคอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งมาสแกนขั้นต้นใหม่ 1,000 รายการซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ 0.09 USD ต่อรายการ = 1,000 * 0.09 USD = 90.00 USD
(อิมเมจคอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งมาสแกนใหม่ 1,000 รายการ + อิมเมจคอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งมาสแกนและจัดเก็บไว้ในคลังแล้วอีก 500 รายการก่อนหน้านี้ = 1,000 + 500 = อิมเมจในคลังทั้งหมด 1,500 รายการ)
อิมเมจ 1,500 รายการที่ต้องสแกนซ้ำเฉลี่ย 15 ครั้ง ซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD ต่อการสแกนอีกครั้ง = 1,500 * 15 * 0.01 USD = 225.00 USD
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนดังกล่าวจะอยู่ที่ 315.00 USD

 

ตัวอย่างที่ 3: อิมเมจคอนเทนเนอร์ของ Amazon ECR ที่มีการสแกนเมื่อส่ง
คุณเข้าสู่เดือนที่เรียกเก็บเงินใหม่ของการใช้งานในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ซึ่งมีอิมเมจคอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งไป สแกน และจัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ 500 รายการในคลัง Amazon ECR ที่กำหนดค่าให้มีการสแกนเมื่อส่ง คุณส่งอิมเมจคอนเทนเนอร์ใหม่ 1,000 รายการไปยังคลังเดียวกันในเดือนนั้น ค่าใช้จ่ายของคุณจะมีแค่ของอิมเมจคอนเทนเนอร์ใหม่ 1,000 รายการที่สแกนเมื่อส่งไปยัง Amazon ECR เท่านั้น เนื่องจากคลังถูกกำหนดค่าให้มีการสแกนเมื่อส่ง จึงจะไม่มีการสแกนซ้ำและไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

อิมเมจคอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งมาสแกนขั้นต้นใหม่ 1,000 รายการซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ 0.09 USD ต่อรายการ = 90.00 USD
(ไม่มีค่าบริการสำหรับอิมเมจทั้ง 500 รายการที่สแกนไว้ก่อนหน้านี้)
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 90.00 USD

 

ตัวอย่างที่ 4: การสแกนมาตรฐานของฟังก์ชัน AWS Lambda
คุณเข้าสู่เดือนเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับการใช้งานฟังก์ชัน Lambda 20 รายการในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

ฟังก์ชัน Lambda 10 รายการสแกนตลอดทั้ง 30 วันในราคา 0.30 USD ต่อฟังก์ชัน = 3.00 USD
ฟังก์ชัน Lambda 10 รายการสแกนแค่ 15 วัน (กล่าวคือ ถูกลบหลังจาก 15 วัน) ในราคา 0.30 USD ต่อฟังก์ชัน = 1.50 USD
(ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการสแกนซ้ำ)
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 4.50 USD

 

ตัวอย่างที่ 5: ฟังก์ชันมาตรฐาน AWS Lambda พร้อมการสแกนโค้ด
คุณเข้าสู่เดือนเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับการใช้งานฟังก์ชัน Lambda 20 รายการในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

สแกนฟังก์ชัน Lambda 10 รายการสำหรับทั้งหมด 30 วันในราคา 0.90 USD (0.30 USD + 0.60 USD) ต่อฟังก์ชัน = 9.00 USD
สแกนฟังก์ชัน Lambda 10 รายการเป็นเวลา 15 วันเท่านั้น (เช่น ลบหลังจาก 15 วัน) ในราคา 0.90 USD (0.30 USD + 0.60 USD) ต่อฟังก์ชัน = 4.50 USD
(ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการสแกนซ้ำ)
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 13.50 USD

 

ตัวอย่างที่ 6: การสแกนแบบไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Amazon EC2
คุณจะเข้าสู่เดือนเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับการปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) พร้อมด้วยอินสแตนซ์ Amazon EC2 10 รายการที่ติดตั้งและกําหนดค่าซอฟต์แวร์ตัวแทน AWS Systems Manager (SSM) สําหรับการสแกน Amazon Inspector EC2 และอินสแตนซ์เหล่านี้จะทํางานตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ ในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือนนี้ จะมีการเปิดใช้อินสแตนซ์เพิ่มเติม 10 รายการและมีการสแกนด้วยการสแกนแบบไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วย การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้     

อินสแตนซ์ EC2 10 รายการที่สแกนโดยใช้การสแกนที่ใช้ SSM-agent ในราคา 1.258 USD ต่ออินสแตนซ์ = 12.58 USD
อินสแตนซ์ EC2 10 รายการที่สแกนโดยใช้การสแกนแบบไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ในราคา 1.75 USD ต่ออินสแตนซ์ = 17.50 USD        

ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 30.08 USD

 

ตัวอย่างที่ 7: การประเมินอิมเมจคอนเทนเนอร์ตามความต้องการ (รวมถึงภายในเครื่องมือ CI/CD)
คุณจะเข้าสู่เดือนเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับการปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) พร้อมกับอิมเมจคอนเทนเนอร์ 1,000 รายการภายในเครื่องมือ CI/CD การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

อิมเมจคอนเทนเนอร์ 1,000 รายการภายในเครื่องมือ CI/CD ที่ราคา 0.03 USD ต่อรูป = 30.00 USD
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 30.00 USD

 

ตัวอย่างที่ 8: การประเมินเกณฑ์มาตรฐานของ Center for Internet Security (CIS) สำหรับระบบปฏิบัติการในอินสแตนซ์ Amazon EC2
คุณจะเข้าสู่เดือนเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับการปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) โดยมีอินสแตนซ์ EC2 10 รายการที่ติดตั้งเอเจนต์ AWS Systems Manager คุณกำหนดเวลาการประเมิน CIS Benchmark สองครั้งต่อเดือนสำหรับอินสแตนซ์ 10 รายการ การเรียกเก็บค่าบริการของ Amazon Inspector ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคำนวณได้ดังนี้

อินสแตนซ์ EC2 10 รายการได้รับการประเมินสองครั้ง ครั้งละ 0.03 USD = 0.30 USD*2
ดังนั้นค่าบริการ Amazon Inspector ของคุณในเดือนนั้นจะอยู่ที่ 0.60 USD

 

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล