AWS IoT Things Graph ทำให้การสร้างแอปพลิเคชัน IoT เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบริการบนเว็บจากผู้จัดจำหน่ายที่ใช้มาตรการแตกต่างกัน Visual Editor ใน AWS IoT Things Graph ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์และบริการบนเว็บเข้าด้วยกันให้เป็นชุดของขั้นตอนที่เรียกว่า โฟลว์ เมื่อสร้างโฟลว์แล้ว คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์ใน AWS Cloud หรือติดตั้งใช้กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้ AWS IoT Greengrass ก็ได้

AWS IoT Things Graph ให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือการใช้บริการภายใต้ข้อบังคับ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณใน AWS Cloud หรือใน Edge บน AWS Greengrass Core

รายละเอียดราคา

ใช้งานโฟลว์ในระบบคลาวด์หรือใน Edge

Free Tier สำหรับ AWS Cloud

5,000 ขั้นตอนต่อเดือน

AWS Free Tier ให้บริการลูกค้าใหม่ 5,000 ขั้นตอนแรกต่อเดือนฟรีในช่วงสิบสองเดือนแรก การใช้งานเกินระดับดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ประกาศไว้

ขั้นตอนดำเนินการในระบบคลาวด์

เมื่อใช้งานโฟลว์ในระบบคลาวด์ คุณจะต้องชำระเงินตามจำนวนขั้นตอนที่ดำเนินการในโฟลว์ของคุณ คุณจะถูกคิดค่าบริการต่อขั้นตอนการดำเนินการที่อยู่นอกเหนือจาก Free Tier ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางราคาโฟลว์สำหรับระบบคลาวด์และ Edge

การติดตั้งใช้ใน Edge

คุณจะถูกคิดค่าบริการเมื่อคุณติดตั้งใช้โฟลว์ใหม่หรือโฟลว์ที่อัปเดตแล้วกับอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass เท่านั้น คุณสามารถใช้งานโฟลว์ในอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โฟลว์ที่ติดตั้งใช้กับอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass หนึ่งรายการจะถูกวัดเป็นการติดตั้งใช้หนึ่งครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางราคาโฟลว์สำหรับระบบคลาวด์และ Edge

โฟลว์สำหรับระบบคลาวด์และ Edge: ตารางราคา

ค่าบริการเพิ่มเติม

การติดตั้งใช้ระบบคลาวด์: คุณจะถูกคิดค่าบริการสำหรับข้อความที่อุปกรณ์ของคุณแลกเปลี่ยนกับ AWS IoT Things Graph แยกต่างหาก ซึ่งเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราของการส่งข้อความของ AWS IoT Core (โปรดดูหน้าราคา AWS IoT Core)

การติดตั้งใช้ Edge: มีค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass แยกต่างหาก โปรดดูหน้าราคา AWS IoT Greengrass สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะถูกคิดค่าบริการสำหรับข้อความที่อุปกรณ์ IoT Greengrass ของคุณแลกเปลี่ยนกับ AWS cloud แยกต่างหาก โดยจะคิดค่าบริการตามอัตราของการส่งข้อความของ AWS IoT Core โปรดดูรายละเอียดในหน้าราคา AWS IoT Core

ตัวอย่างราคา

ในตัวอย่างนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนการคิดค่าบริการสำหรับแอปพลิเคชันตรวจจับใบหน้า โฟลว์ของแอปพลิเคชันประกอบด้วยทริกเกอร์หนึ่งตัว (เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว) และขั้นตอนสูงสุดสามขั้นตอน (Camera, Amazon Rekognition และ Screen) โฟลว์จะเริ่มทำงานเมื่อเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ (ทริกเกอร์) ซึ่ง Camera จะทำงานและส่งรูปภาพไปยัง Amazon Rekognition เพื่อตรวจจับใบหน้า (ขั้นตอนที่ 1) Amazon Rekognition วิเคราะห์รูปภาพเพื่อตรวจจับใบหน้า (ขั้นตอนที่ 2) และหากเกิดการวิเคราะห์ รูปภาพจะถูกส่งไปยัง Screen เพื่อแสดง (ขั้นตอนที่ 3)

ราคา AWS IoT Things Graph

โปรดทราบว่า AWS IoT Things Graph สร้างป้ายกำกับเหตุการณ์ที่แก้ไขได้โดยอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างโหนด 2 โหนด (เช่นปรากฏในแผนภาพด้านบน) รายการเหล่านี้ไม่นับเป็นขั้นตอน 

เวลาทั้งหมด 70% Amazon Rekognition จะตรวจจับใบหน้าในภาพ ซึ่งส่งผลให้มีการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ Camera, Rekognition และ Screen ส่วนเวลาอีก 30% ใบหน้าจะไม่ถูกตรวจจับ ซึ่งส่งผลให้ดำเนินการสำเร็จเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น ได้แก่ Camera และ Amazon Rekognition

คุณสามารถเลือกที่จะใช้งานแอปพลิเคชันตรวจจับใบหน้านี้เฉพาะใน AWS Cloud (คิดค่าบริการตามขั้นตอน) หรือเฉพาะกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้ AWS IoT Greengrass (คิดค่าบริการตามการติดตั้งใช้) หรือทั้งสองรูปแบบ ตัวอย่างราคาสำหรับการติดตั้งใช้ในระบบคลาวด์และ Edge มีดังนี้

ตัวเลือกสำหรับการติดตั้งใช้กับคลาวด์

คุณติดตั้งใช้โฟลว์ 100 โฟลว์กับ AWS Cloud เพื่อจัดการการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง 100 แห่งในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ) สมมติว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวกระตุ้นโฟลว์ 100 ครั้งต่อวันต่อสถานที่เป็นเวลา 30 วัน ค่าบริการ AWS IoT Things Graph ของคุณอาจเป็นดังนี้:

  • การดำเนินการโฟลว์ทั้งหมด = โฟลว์ 100 ครั้ง * 100 การดำเนินการ/โฟลว์-วัน * 30 วัน = 300,000 การดำเนินการโฟลว์
  • ขั้นตอนการดำเนินการตามเส้นทางที่ถูกต้อง = 70% * 300,000 การดำเนินการตามโฟลว์ * 3 ขั้นตอน/การดำเนินการตามโฟลว์ = 630,000 ขั้นตอน
  • ขั้นตอนการดำเนินการตามเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง = 30% * 300,000 การดำเนินการตามโฟลว์ * 2 ขั้นตอน/การดำเนินการตามโฟลว์ = 180,000 ขั้นตอน
  • ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด = 630,000 ขั้นตอน + 180,000 ขั้นตอน = 810,000 ขั้นตอน
  • ค่าบริการขั้นตอนทั้งหมดต่อเดือน = 810,000 ขั้นตอน * 0.000045 USD/ขั้นตอน = 36.45 USD

ตัวเลือกสำหรับการติดตั้งใช้กับ Edge

คุณสามารถสลับใช้เวิร์กโฟลว์การตรวจจับใบหน้ากับอุปกรณ์ Edge ต่างๆ ของคุณ คุณติดตั้งใช้โฟลว์ข้างต้นกับเกตเวย์ Edge ที่ใช้งาน AWS IoT Greengrass 100 เกตเวย์ในตำแหน่งที่ตั้ง 100 แห่ง (เช่น เกตเวย์ Edge 1 เกตเวย์ต่อตำแหน่งที่ตั้ง) และภายในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ) เช่นกัน ค่าบริการ AWS IoT Things Graph จะเป็นดังนี้:

  • จำนวนการติดตั้งใช้ = 1 การติดตั้งใช้/ตำแหน่งที่ตั้ง * ตำแหน่งที่ตั้ง 100 แห่ง = 100 รายการ
  • ค่าบริการติดตั้งใช้รวม = การติดตั้งใช้ 100 รายการ * 0.0095 USD/การติดตั้งใช้ = 0.95 USD

 

ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูคุณสมบัติของบริการ

ค้นพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ เวิร์กโฟลว์ และการติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier และเริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Things Graph ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นใช้งาน
ค้นหาคำตอบของคุณ

อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AWS IoT Things Graph

เรียนรู้เพิ่มเติม