Amazon Personalize

ยกระดับประสบการณ์สำหรับลูกค้าด้วยการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยโดยใช้ ML

ทำไมต้อง Amazon Personalize

Amazon Personalize เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลด้วย ML ทำให้คุณสามารถนำการแนะนำส่วนตัวไปใช้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบอีเมลการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

ประโยชน์ของ Amazon Personalize

รวมข้อมูลของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่มีความหมายตลอดเส้นทางของผู้ใช้
เพิ่มรายได้และความภักดีต่อแบรนด์ และสร้างความโดดเด่นให้กับตนเองในหมู่คู่แข่งด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ปรับใช้เอ็นจินการปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่ระยะเวลาเป็นเดือน โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้าน ML
ปรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายใหม่ หรือรายการใหม่ๆ ในแค็ตตาล็อก

ทำงานอย่างไร

Amazon Personalize ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและใช้คำแนะนำที่ได้รับการดูแลจัดการได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มผู้ใช้อัจฉริยะตามขนาดที่ต้องการโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง (ML) เนื่องจาก Amazon Personalize สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ คุณจึงมอบประสบการณ์ที่ใช่สำหรับลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

แผนภาพแสดงวิธีที่ Amazon Personalize ประมวลผลข้อมูล ส่งมอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน รวมถึงฝึกฝนและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่องโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่พัฒนา

กรณีใช้งาน

ปรับใช้การสร้างและการบำรุงรักษาคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลให้เป็นอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การค้าปลีก สื่อ และความบันเทิง เพื่อการปรับใช้ที่เร็วขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

นำ ML มาใช้เพื่อรันแคมเปญดึงดูดลูกค้าคาดหวังที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามความต้องการด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ และแบรนด์

สำรวจระบบการแบ่งกลุ่มผู้ใช้อัจฉริยะ

ปลดล็อกข้อมูลที่อยู่ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ รีวิว และข้อความที่ไม่มีโครงสร้างอื่นๆ เพื่อสร้างคำแนะนำที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง

ปรับแต่งคำแนะนำของคุณด้วยการโปรโมทสินค้าบางชิ้นตามเป้าหมายทางธุรกิจ โดยยังคงรักษาความเกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำรวจโปรโมทชันแบบอิงตามกฎ