การใช้งาน Amazon Rekognition นั้นมีด้วยกัน 3 ประเภท โดยที่แต่ละประเภทจะมีรายละเอียดราคาในแบบของตัวเอง  เรียนรู้เพิ่มเติม:

ราคา Amazon Rekognition Image

Amazon Rekognition Image มีราคา 2 ประเภท

Image Analysis: Amazon Rekognition Image เรียกเก็บเงินคุณทุกครั้งที่คุณวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้ API การเรียกใช้ API หลายรายการกับภาพเดียวนับเป็นการประมวลผลหลายภาพ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า: ในการเปิดใช้งานการค้นหาใบหน้า คุณจะต้องจัดเก็บที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาที่เป็นใบหน้าที่ Amazon Rekognition สามารถค้นหาการจับคู่ได้ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Image ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี  Free Tier ใช้เวลา 12 เดือนและช่วยให้คุณวิเคราะห์ 5,000 ภาพต่อเดือนและเก็บข้อมูลเมตาดาต้าได้ 1,000 ชิ้นต่อเดือน

ตารางราคา

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า       

0.00001 USD/ข้อมูลเมตาของใบหน้าต่อเดือน

**ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 – การตรวจจับป้ายกำกับพื้นฐาน

แอปพลิเคชันที่วิเคราะห์ภาพ 1 ล้านภาพที่ต้องใช้การตรวจจับป้ายกำกับ คุณจะต้องใช้ API ตรวจจับป้ายกำกับของ Amazon Rekognition เพื่อวิเคราะห์ภาพ 1 ล้านภาพเหล่านี้

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรกที่มีการประมวลผลต่อเดือน

0.001 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ x 0.001 USD/ภาพ = 1,000 USD

ตัวอย่างราคา 2 – API และการตรวจจับใบหน้าหลายรายการ

ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์ภาพ 40 ล้านภาพเพื่อตรวจจับป้ายกำกับ วิเคราะห์ใบหน้า และสร้างคอลเลกชันที่มี 10 ล้านใบหน้า หลังจากนั้น คุณทำการค้นหา 1 ล้านครั้งในคอลเลกชันใบหน้าที่คุณสร้างขึ้น และลบออกหลังจากผ่านไป 15 วันในเดือนเดียวกัน

ในสถานการณ์นี้ คุณมีการเรียกใช้ DetectLabels API 40 ล้านครั้งเพื่อตรวจจับป้ายกำกับ, การเรียกใช้ DetectFaces API 40 ล้านครั้งเพื่อวิเคราะห์ใบหน้า, การเรียกใช้ดัชนี IndexFaces API 10 ล้านครั้งเพื่อสร้างคอลเล็กชันสำหรับการจัดเก็บใบหน้า และการเรียกใช้ SearchFaces 1 ล้านครั้งเพื่อทำการค้นหาใบหน้า จำนวนภาพที่มีการประมวลผลทั้งหมดอยู่ที่ 91 ล้านรายการ

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรกที่มีการประมวลผลต่อเดือน

0.001 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ x 0.001 USD/ภาพ = 1,000.00 USD

9 ล้านภาพถัดไปที่มีการประมวลผล* ต่อเดือน

0.0008 USD ต่อภาพ

9,000,000 ภาพ x 0.0008 USD/ภาพ = 7,200.00 USD

90 ล้านภาพถัดไปที่มีการประมวลผล* ต่อเดือน

0.0006 USD ต่อภาพ

81,000,000 ภาพ x 0.0006 USD/ภาพ = 48,600.00 USD

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า

0.00001 USD/ใบหน้าต่อเดือน

10,000,000 ใบหน้า x 0.00001 USD/ใบหน้าต่อเดือน x 0.5 เดือน = 50.00 USD

 

 

ทั้งหมด = 56,850 USD

ราคา Amazon Rekognition Video

Amazon Rekognition Video มีราคา 2 ประเภท

Video Analysis: Amazon Rekognition Video เรียกเก็บเงินคุณจากการวิเคราะห์วิดีโอโดยใช้ API เมื่อมีการเรียกใช้ API หลายรายการในส่วนเดียวกันกับวิดีโอ คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินแยกกันจาก API แต่ละรายการ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า: ในการเปิดใช้งานการค้นหาใบหน้า คุณจะต้องจัดเก็บที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาที่เป็นใบหน้าที่ Amazon Rekognition สามารถค้นหาการจับคู่ได้ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Video ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Free Tier ใช้เวลา 12 เดือนและช่วยให้คุณวิเคราะห์ 1,000 วิดีโอต่อเดือนได้ฟรี

ตารางราคา

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า       

0.00001 USD/ข้อมูลเมตาของใบหน้าต่อเดือน

**ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 – การวิเคราะห์วิดีโอที่เก็บถาวร

ลองสมมติว่าแต่ละเดือนแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์วิดีโอที่เก็บถาวรผ่านทาง Face Detection API 100,000 นาทีและวิดีโอที่เก็บถาวรผ่านทาง API PersonTracking 10,000 นาที ซึ่งรวมเป็นการวิเคราะห์วิดีโอ 110,000 นาทีต่อเดือน

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

การวิเคราะห์วิดีโอ

0.10 USD/นาที

110,000 นาที/เดือน X 0.10 USD/นาที = 11,000 USD/นาที (ต่อเนื่อง)

ราคาของ Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels ทำให้คุณสามารถระบุวัตถุและสถานที่ในรูปภาพที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ การใช้งาน Rekognition Custom Labels มีราคา 2 ประเภท

ชั่วโมงการฝึกอบรม
การฝึกฝนที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดลแบบกำหนดเองด้วย Amazon Rekognition Custom Labels นั้นมีค่าใช้จ่ายต่อขั่วโมง Amazon Rekognition Custom Labels อาจเรียกใช้การประมวลผลหลายรายการไปพร้อมกับการฝึกฝนโมเดลของคุณได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนชั่วโมงที่มีการเรียกเก็บเงินนั้นอาจจะมากกว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกฝนโมเดลที่ใช้จริง จำนวนชั่วโมงที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนโมเดลของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนของภาพและจำนวนของป้ายในชุดการฝึกฝน และประเภทของอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล โดยปกติแล้ว โมเดลกว่า 90% มักใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงในการฝึกฝน โมเดลที่ใช้เวลาฝึกฝนมากกว่า 72 ชั่วโมงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากการฝึกฝนของคุณถูกยกเลิก

เช่น สมมติว่าการฝึกฝนของคุณเริ่มต้นเวลา 16.00 น. และสิ้นสุดเวลา 20.30 น. และ Amazon Rekognition Custom Labels ใช้ทรัพยากรสองอย่างพร้อมกันเพื่อฝึกฝนโมเดลของคุณให้เร็วยิ่งขึ้น จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมดของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 9 ชั่วโมง (เวลาที่ผ่านไป 4.5 ชั่วโมง x 2 ทรัพยากร)

ชั่วโมงการอนุมาน
มีค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงโมเดลที่กำหนดเองซึ่งผ่านการฝึกอบรมของคุณพร้อมที่จะประมวลผลรูปภาพ จำนวนรูปภาพที่คุณสามารถประมวลผลได้ในหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของรูปภาพที่ประมวลผลและความซับซ้อนของโมเดลที่กำหนดเอง Amazon Rekognition Custom Labels ช่วยให้คุณเรียกใช้การประมวลผลหลายรายการไปพร้อมกับการประมวลผลรูปภาพได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินอาจมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปที่ใช้จริงเพื่อฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มต้นการอนุมานด้วยโมเดลที่กำหนดเองเวลา 14.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 17.00 น. และคุณเลือกที่จะจัดหาทรัพยากรสองอย่างพร้อมกันเพื่อประมวลผลภาพ จำนวนชั่วโมงการอนุมานทั้งหมดของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 6 ชั่วโมง (เวลาที่ผ่านไป 3 ชั่วโมง x 2 ทรัพยากร)

หากคุณคาดว่าจะประมวลผลภาพเป็นชุด (เช่น วันละครั้ง หรือสัปดาห์ หรือตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวัน) คุณควรจัดเตรียมโมเดลที่กำหนดเองของคุณตามเวลาที่กำหนดประมวลผลภาพทั้งหมด แล้วยกเลิกการจัดสรรทรัพยากรของคุณ หากไม่ลดการใช้ทรัพยากร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีการประมวลผลภาพก็ตาม

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Custom Labels ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Free Tier ใช้เวลา 3 เดือนและมีชั่วโมงฟรี 10 ชั่วโมงต่อเดือน และ 4ชั่วโมงการอนุมานต่อเดือน

ตารางราคา

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 – Image Labeling สำหรับเว็บไซต์

สมมติว่าคุณเป็นเว็บไซต์สำหรับวันหยุดออนไลน์ และต้องการให้ลูกค้าค้นหาที่พักของคุณได้ง่ายขึ้น คุณได้ระบุป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องหลายรายการ (โต๊ะบิลเลียด ห้องอาหาร หันหน้าหามหาสมุทร อื่นๆ) และต้องการฝึกโมเดลแบบกำหนดเองเพื่อค้นหาคุณสมบัติเหล่านี้ในภาพของคุณ สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 10.2 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเอง และลองสมมติว่าคุณต้องการชั่วโมงการอนุมาน 0.5 ชั่วโมงต่อวันเพื่อประมวลผลรูปภาพที่เว็บไซต์ได้รับ

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 10.2 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

10.2 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 10.20 USD (ครั้งเดียว)

0.5 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

 

0.5 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 2.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างราคา 2 – การระบุส่วนต่างๆ ในสถานที่ผลิต

สมมติว่าคุณเป็นผู้ผลิตและต้องการระบุชิ้นส่วนเครื่องจักรเฉพาะตามที่ส่งผ่านไลน์ประกอบ คุณจับภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดทั้งวันทำการ สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 11 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลของคุณ

เนื่องจากคุณมีสตรีมภาพที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน โมเดลของคุณต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. รวมเป็น 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 11 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

11 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 11.00 USD (ครั้งเดียว)

8 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

 

8 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 32.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างราคา 3 – การวิเคราะห์ Influencer

สมมติว่าคุณเป็นหน่วยงานการตลาดโซเชียลมีเดียเฝ้าดู Influencer หลายแสนคนเพื่อระบุ Influencer ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว คุณประมวลผลรูปภาพ Influencer 450,000 ภาพต่อวันซึ่งดึงมาจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และเรียกใช้ผ่านโมเดลป้ายกำกับที่คุณกำหนดเอง สมมติว่าการประมวลผล 440,000 ภาพต่อวันต้องใช้การอนุมาน 44 ชั่วโมงต่อวัน สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 9 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลของคุณ

ด้วยปริมาณ 440,000 ภาพต่อวัน คุณจะต้องใช้ทรัพยากรการอนุมานอย่างน้อยสองแบบพร้อมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 9 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

9 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 9.00 USD (ครั้งเดียว)

44 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

44 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 180.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

เริ่มใช้งาน Amazon Rekognition  

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Rekognition
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา