ราคา Amazon Rekognition Image

Amazon Rekognition Image มีราคา 2 ประเภท

Image Analysis: Amazon Rekognition Image เรียกเก็บเงินคุณทุกครั้งที่คุณวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้ API การเรียกใช้ API หลายรายการกับภาพเดียวนับเป็นการประมวลผลหลายภาพ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า: ในการเปิดใช้งานการค้นหาใบหน้า คุณจะต้องจัดเก็บที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาที่เป็นใบหน้าที่ Amazon Rekognition สามารถค้นหาการจับคู่ได้ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Image ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี  Free Tier ใช้เวลา 12 เดือนและช่วยให้คุณวิเคราะห์ 5,000 ภาพต่อเดือนและเก็บข้อมูลเมตาดาต้าได้ 1,000 ชิ้นต่อเดือน

ตารางราคา

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า       

0.00001 USD/ข้อมูลเมตาของใบหน้าต่อเดือน

**ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 – การตรวจจับป้ายกำกับพื้นฐาน

แอปพลิเคชันที่วิเคราะห์ภาพ 1 ล้านภาพที่ต้องใช้การตรวจจับป้ายกำกับ คุณจะต้องใช้ API ตรวจจับป้ายกำกับของ Amazon Rekognition เพื่อวิเคราะห์ภาพ 1 ล้านภาพเหล่านี้

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรกที่มีการประมวลผลต่อเดือน

0.001 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ x 0.001 USD/ภาพ = 1,000 USD

ตัวอย่างราคา 2 – API และการตรวจจับใบหน้าหลายรายการ

ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์ภาพ 40 ล้านภาพเพื่อตรวจจับป้ายกำกับ วิเคราะห์ใบหน้า และสร้างคอลเลกชันที่มี 10 ล้านใบหน้า หลังจากนั้น คุณทำการค้นหา 1 ล้านครั้งในคอลเลกชันใบหน้าที่คุณสร้างขึ้น และลบออกหลังจากผ่านไป 15 วันในเดือนเดียวกัน

ในสถานการณ์นี้ คุณมีการเรียกใช้ DetectLabels API 40 ล้านครั้งเพื่อตรวจจับป้ายกำกับ, การเรียกใช้ DetectFaces API 40 ล้านครั้งเพื่อวิเคราะห์ใบหน้า, การเรียกใช้ดัชนี IndexFaces API 10 ล้านครั้งเพื่อสร้างคอลเล็กชันสำหรับการจัดเก็บใบหน้า และการเรียกใช้ SearchFaces 1 ล้านครั้งเพื่อทำการค้นหาใบหน้า จำนวนภาพที่มีการประมวลผลทั้งหมดอยู่ที่ 91 ล้านรายการ

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรกที่มีการประมวลผลต่อเดือน

0.001 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ x 0.001 USD/ภาพ = 1,000.00 USD

9 ล้านภาพถัดไปที่มีการประมวลผล* ต่อเดือน

0.0008 USD ต่อภาพ

9,000,000 ภาพ x 0.0008 USD/ภาพ = 7,200.00 USD

90 ล้านภาพถัดไปที่มีการประมวลผล* ต่อเดือน

0.0006 USD ต่อภาพ

81,000,000 ภาพ x 0.0006 USD/ภาพ = 48,600.00 USD

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า

0.00001 USD/ใบหน้าต่อเดือน

10,000,000 ใบหน้า x 0.00001 USD/ใบหน้าต่อเดือน x 0.5 เดือน = 50.00 USD

 

 

ทั้งหมด = 56,850 USD

ราคา Amazon Rekognition Video

Amazon Rekognition Video มีราคาสองประเภท

การวิเคราะห์วิดีโอ: Amazon Rekognition Video เรียกเก็บเงินคุณจากการวิเคราะห์วิดีโอโดยใช้ API ของเรา เมื่อมีการเรียกใช้ API หลายรายการในส่วนเดียวกันของวิดีโอ คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินแยกกันสำหรับ API แต่ละรายการ Amazon Rekognition สามารถวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 หรือวิดีโอสตรีมสดจาก Kinesis Video Streams

พื้นที่จัดเก็บเมทาดาทาของใบหน้า: ในการเปิดใช้งานการค้นหาใบหน้า คุณจะต้องจัดเก็บที่พื้นที่จัดเก็บเมทาดาทาที่เป็นใบหน้าที่ Amazon Rekognition สามารถค้นหาเพื่อจับคู่ได้ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

ตารางราคา

การวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บ

การวิเคราะห์สื่อ

การวิเคราะห์วิดีโอสตรีมสด

พื้นที่จัดเก็บเมทาดาทาของใบหน้า       

0.00001 USD/ข้อมูลเมตาของใบหน้าต่อเดือน

**ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Video ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Free Tier ใช้เวลา 12 เดือนและช่วยให้คุณวิเคราะห์ 1,000 วิดีโอต่อเดือนได้ฟรี Amazon Rekognition Video Free Tier ครอบคลุมการตรวจจับป้าย การกลั่นกรองเนื้อหา การตรวจจับใบหน้า การค้นหาใบหน้า การจดจำคนดัง การตรวจจับข้อความ และการเก็บรวบรวมเส้นทางของบุคคล

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 – การวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บ

สมมติว่าในแต่ละเดือนแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์วิดีโอที่เก็บไว้เป็นเวลา 100,000 นาทีใน Amazon S3 ผ่านการตรวจจับป้ายและการตรวจจับช็อต และ 50,000 นาทีผ่านการกลั่นกรองเนื้อหา ในรีเจี้ยน AWS สหรัฐฯ-ตะวันออก-1

คุณสมบัติ

ราคา

ค่าใช้งาน

การตรวจจับป้าย

0.10 USD/นาที

100,000 นาที/เดือน X 0.10 USD/นาที = 10,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

การตรวจจับช็อต

0.05 USD/นาที

100,000 นาที/เดือน X 0.05 USD/นาที = 5,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

การกลั่นกรองเนื้อหา

0.10 USD/นาที

50,000 นาที/เดือน X 0.10 USD/นาที = 5,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างราคา 2 – การวิเคราะห์วิดีโอสตรีมสด

สมมติว่าในแต่ละเดือนแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์วิดีโอสตรีมสด 50,000 นาทีผ่าน Kinesis Video Streams เพื่อค้นหาใบหน้า ในรีเจี้ยน AWS สหรัฐฯ-ตะวันออก-2

คุณสมบัติ

ราคา

ค่าใช้งาน

การค้นหาใบหน้า

0.12 USD/นาที

50,000 นาที/เดือน X 0.12 USD/นาที = 6,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

ราคา Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels ทำให้คุณสามารถระบุวัตถุและสถานที่ในรูปภาพที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ การใช้งาน Rekognition Custom Labels มีราคา 2 ประเภท

ชั่วโมงการฝึกอบรม
การฝึกฝนที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดลแบบกำหนดเองด้วย Amazon Rekognition Custom Labels นั้นมีค่าใช้จ่ายต่อขั่วโมง Amazon Rekognition Custom Labels อาจเรียกใช้การประมวลผลหลายรายการไปพร้อมกับการฝึกฝนโมเดลของคุณได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนชั่วโมงที่มีการเรียกเก็บเงินนั้นอาจจะมากกว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกฝนโมเดลที่ใช้จริง จำนวนชั่วโมงที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนโมเดลของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนของภาพและจำนวนของป้ายในชุดการฝึกฝน และประเภทของอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล โดยปกติแล้ว โมเดลกว่า 90% มักใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงในการฝึกฝน โมเดลที่ใช้เวลาฝึกฝนมากกว่า 72 ชั่วโมงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากการฝึกฝนของคุณถูกยกเลิก

เช่น สมมติว่าการฝึกฝนของคุณเริ่มต้นเวลา 16.00 น. และสิ้นสุดเวลา 20.30 น. และ Amazon Rekognition Custom Labels ใช้ทรัพยากรสองอย่างพร้อมกันเพื่อฝึกฝนโมเดลของคุณให้เร็วยิ่งขึ้น จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมดของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 9 ชั่วโมง (เวลาที่ผ่านไป 4.5 ชั่วโมง x 2 ทรัพยากร)

ชั่วโมงการอนุมาน
มีค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงโมเดลที่กำหนดเองซึ่งผ่านการฝึกอบรมของคุณพร้อมที่จะประมวลผลรูปภาพ จำนวนรูปภาพที่คุณสามารถประมวลผลได้ในหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของรูปภาพที่ประมวลผลและความซับซ้อนของโมเดลที่กำหนดเอง Amazon Rekognition Custom Labels ช่วยให้คุณเรียกใช้การประมวลผลหลายรายการไปพร้อมกับการประมวลผลรูปภาพได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินอาจมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปที่ใช้จริงเพื่อฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มต้นการอนุมานด้วยโมเดลที่กำหนดเองเวลา 14.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 17.00 น. และคุณเลือกที่จะจัดหาทรัพยากรสองอย่างพร้อมกันเพื่อประมวลผลภาพ จำนวนชั่วโมงการอนุมานทั้งหมดของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 6 ชั่วโมง (เวลาที่ผ่านไป 3 ชั่วโมง x 2 ทรัพยากร)

หากคุณคาดว่าจะประมวลผลภาพเป็นชุด (เช่น วันละครั้ง หรือสัปดาห์ หรือตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวัน) คุณควรจัดเตรียมโมเดลที่กำหนดเองของคุณตามเวลาที่กำหนดประมวลผลภาพทั้งหมด แล้วยกเลิกการจัดสรรทรัพยากรของคุณ หากไม่ลดการใช้ทรัพยากร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีการประมวลผลภาพก็ตาม

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Custom Labels ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Free Tier ใช้เวลา 3 เดือนและมีชั่วโมงฟรี 10 ชั่วโมงต่อเดือน และ 4ชั่วโมงการอนุมานต่อเดือน

ตารางราคา

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 – Image Labeling สำหรับเว็บไซต์

สมมติว่าคุณเป็นเว็บไซต์สำหรับวันหยุดออนไลน์ และต้องการให้ลูกค้าค้นหาที่พักของคุณได้ง่ายขึ้น คุณได้ระบุป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องหลายรายการ (โต๊ะบิลเลียด ห้องอาหาร หันหน้าหามหาสมุทร อื่นๆ) และต้องการฝึกโมเดลแบบกำหนดเองเพื่อค้นหาคุณสมบัติเหล่านี้ในภาพของคุณ สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 10.2 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเอง และลองสมมติว่าคุณต้องการชั่วโมงการอนุมาน 0.5 ชั่วโมงต่อวันเพื่อประมวลผลรูปภาพที่เว็บไซต์ได้รับ

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 10.2 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

10.2 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 10.20 USD (ครั้งเดียว)

0.5 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

 

0.5 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 2.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างราคา 2 – การระบุส่วนต่างๆ ในสถานที่ผลิต

สมมติว่าคุณเป็นผู้ผลิตและต้องการระบุชิ้นส่วนเครื่องจักรเฉพาะตามที่ส่งผ่านไลน์ประกอบ คุณจับภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดทั้งวันทำการ สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 11 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลของคุณ

เนื่องจากคุณมีสตรีมภาพที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน โมเดลของคุณต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. รวมเป็น 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 11 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

11 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 11.00 USD (ครั้งเดียว)

8 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

 

8 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 32.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างราคา 3 – การวิเคราะห์ Influencer

สมมติว่าคุณเป็นหน่วยงานการตลาดโซเชียลมีเดียเฝ้าดู Influencer หลายแสนคนเพื่อระบุ Influencer ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว คุณประมวลผลรูปภาพ Influencer 450,000 ภาพต่อวันซึ่งดึงมาจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และเรียกใช้ผ่านโมเดลป้ายกำกับที่คุณกำหนดเอง สมมติว่าการประมวลผล 440,000 ภาพต่อวันต้องใช้การอนุมาน 44 ชั่วโมงต่อวัน สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 9 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลของคุณ

ด้วยปริมาณ 440,000 ภาพต่อวัน คุณจะต้องใช้ทรัพยากรการอนุมานอย่างน้อยสองแบบพร้อมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ประเภทราคา

ราคา

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 9 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

9 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 9.00 USD (ครั้งเดียว)

44 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

44 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 180.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

เริ่มใช้งาน Amazon Rekognition  

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Rekognition
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา