ความปลอดภัยในที่ทำงานด้วย Amazon Rekognition

การตรวจจับอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน

อันตรายต่อความปลอดภัยมีอยู่ในที่ทำงานทุกแห่งในหลากหลายรูปแบบ: ขอบคม วัตถุตกหล่น ประกายไฟ สารเคมี และสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายอื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัย เช่น สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) และคณะกรรมาธิการยุโรปมักกำหนดให้ธุรกิจต้องปกป้องพนักงานและลูกค้าของตนจากอันตรายที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (PPE) แก่บุคคลเหล่านั้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นนำอุปกรณ์ไปใช้ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การแปรรูปอาหาร สารเคมี การดูแลสุขภาพ หลังงาน และโลจิสติกส์นั้น การเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานมักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับสูงสุด นอกจากนี้ เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 การสวมใส่ PPE ในที่สาธารณะจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม แม้คนจะพยายามทำตามแนวทาง PPE อย่างเต็มที่แล้ว บางครั้งพวกเขาก็อาจลืมที่จะสวมใส่ PPE โดยไม่ตั้งใจ หรือไม่รู้ว่าจำเป็นต้องใช้ PPE ในพื้นที่ที่ตนไป การทำเช่นนี้อาจทำให้ความปลอดภัยของพวกเขามีความเสี่ยง และอาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ วันนี้ธุรกิจอาศัยหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมในการตรวจสอบและเตือนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้สวมใส่ PPE เป็นรายบุคคล ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิผล หรือประหยัดต้นทุนเมื่อขนาดองค์กรใหญ่ขึ้น

ด้วยการตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition ลูกค้าจะสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องในองค์กรของตนในทุกตำแหน่งเพื่อตรวจจับโดยอัตโนมัติว่าบุคคลในภาพกำลังสวมใส่ PPE ที่กำหนด เช่น หน้ากากป้องกันใบหน้า ถุงมือ และหมวกคลุมศีรษะ อยู่หรือไม่ เมื่อใช้ผลการตรวจจับ PPE เหล่านี้ ลูกค้าจะสามารถเปิดใช้ระบบเตือนภัยหรือการแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเตือนให้คนสวมใส่ PPE ก่อนหรือระหว่างที่ตนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอันตราย เพื่อช่วยเพิ่มหรือรักษาความปลอดภัยให้กับทุกคน นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถรวมผลการตรวจจับ PPE แล้ววิเคราะห์ตามเวลาและสถานที่เพื่อระบุว่าจะสามารถปรับปรุงคำเตือนความปลอดภัยหรือแนวทางปฏิบัติด้านการฝึกอบรมได้อย่างไร หรือสร้างรายงานสำหรับนำไปใช้ระหว่างการตรวจสอบตามกฎระเบียบ โปรดทราบว่าคุณสมบัตินี้จะไม่ทำการวิเคราะห์ใบหน้าหรือเปรียบเทียบใบหน้า และไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่ตรวจจับหรือจับคู่ตัวตนได้

ประโยชน์

ดำเนินการตรวจจับ PPE โดยอัตโนมัติตามขนาด

เสริมการตรวจสอบโดยมนุษย์ด้วยการตรวจจับ PPE โดยอัตโนมัติ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องจากทุกสถานที่ในองค์กรของคุณเพื่อตรวจจับว่าพนักงานและลูกค้ากำลังสวมใส่ PPE เมื่อกำหนดหรือไม่

ลดความเสี่ยงต่อมนุษย์และความเสี่ยงทางการเงิน

แจ้งเตือนหรือแจ้งพนักงานและลูกค้าเกี่ยวกับ PPE ที่ไม่ได้สวมใส่อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการพลาดพลั้งและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคน เก็บรักษาบันทึกการตรวจจับ PPE เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย และลดความเสี่ยงที่จะได้รับบทลงโทษหรือถูกปรับ

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

จัดเก็บและวิเคราะห์ผลการตรวจจับ PPE โดยแบ่งตามสถานที่และโรงงานต่าง ๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการเตรียมป้ายคำเตือนอันตรายหรือการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติม สร้างรายงานการตรวจจับ PPE อย่างละเอียดโดยใช้ AWS Glue, Amazon Athena และ Amazon QuickSight

คุณสมบัติ

สรุปข้อมูลต่อภาพอย่างรวดเร็ว

เพียงแค่ระบุรายการอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (เช่น หน้ากากป้องกันใบหน้า หรือหน้ากากป้องกันใบหน้าและหมวกคลุมศีรษะ) และขีดจำกัดความเชื่อมั่นขั้นต่ำ (เช่น 80%) เพื่อรับรายการสรุปรวมบุคคลที่สวมใส่ PPE ที่กำหนด บุคคลที่ไม่สวมใส่ PPE ที่กำหนด และบุคคลที่ระบุไม่ได้จากภาพ ซึ่งจะลดปริมาณโค้ดที่คุณต้องเขียนสำหรับจำนวนคนโดยรวม หรือค้นหาบุคคลอ้างอิงในภาพเพื่อเจาะลึกเพิ่มเติม

การคาดการณ์ PPE ที่สวมใส่

แค่ตรวจจับการมี PPE ในภาพเพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นประโยชน์เท่าใด การตรวจจับว่า PPE นั้นสวมใส่โดยลูกค้าหรือพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition คุณจะได้รับข้อมูลการคาดการณ์ว่าอุปกรณ์ป้องกันนั้นกำลังปิดคลุมส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น จมูกถูกปิดด้วยหน้ากากป้องกันใบหน้า ศีรษะถูกปิดด้วยหมวกคลุมศีรษะ และมือถูกปิดด้วยถุงมือหรือไม่ ข้อมูลนี้จะช่วยคุณกรองข้อมูลการตรวจจับ PPE ที่ไม่ได้อยู่บนตัวบุคคลที่ส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องออกมาได้

รายละเอียดต่อบุคคล

รับการตอบสนองตามการวิเคราะห์ความแม่นยำเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงความเชื่อมั่นในการตรวจจับบุคคลและกล่องจำกัดขนาด (สูงสุด 15 คนต่อภาพ) ความเชื่อมั่นในการตรวจจับส่วนของร่างกาย ความเชื่อมั่นในการตรวจจับอุปกรณ์ป้องกันและกล่องจำกัดขนาด และค่าบูลีนของการตรวจจับส่วนของร่างกายที่ถูกปิดคลุม (coversbodypart) และความเชื่อมั่น ซึ่งจะให้คุณมีความละเอียดและความยืดหยุ่นที่จะใช้คำอธิบายประกอบภาพที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ หรือกฎการแจ้งเตือนที่อ้างอิงตามส่วนของร่างกายแต่ละส่วน อุปกรณ์ป้องกัน หรือค่าความเชื่อมั่นของ coversbodypart

การตรวจจับ PPE แบบกำหนดเอง

หากคุณต้องตรวจจับ PPE ที่มากกว่าแค่หน้ากากป้องกันใบหน้า หมวกคลุมศีรษะ และถุงมือ คุณสามารถใช้ Amazon Rekognition Custom Labels เพื่อตรวจหาเสื้อกั๊กสะท้อนแสง แว่นครอบตานิรภัย หรือ PPE อื่นจากสภาพแวดล้อมของคุณเอง แค่อัปโหลดภาพที่ระบุประเภทข้อมูลไว้ (labeling) เพื่อฝึกโมเดล ML แบบกำหนดเองของคุณ แล้วเริ่มตรวจจับ ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับ ML แต่อย่างใด เยี่ยมชม GitHub Repo สำหรับการตรวจจับ PPE แบบกำหนดเอง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ลูกค้า

Omlet (Mobisocial)
“การจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะความท้าทายจากโรคโควิด 19 เราจึงจำเป็นต้องมีโซลูชันเพื่อให้ห้องเรียนและสถานที่มีความปลอดภัยขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่านักศึกษาและครูอาจารย์กำลังสวมใส่หน้ากากอยู่หรือไม่ ด้วยการตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition เราจึงสามารถสร้างเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยแบบเสมือนทั่วทั้งสถานที่ ซึ่งจะระบุได้อย่างแม่นยำเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาสวมใส่หน้ากากเพื่อการเข้าสถานที่ อาคารสถาบัน และห้องเรียน อีกทั้งยังแจ้งเตือนคณะอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นมิตรให้สวมใส่หน้ากากกลับเข้าไปหากพวกเขาถอดหน้ากากออก การตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition ทำให้เราสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยโมเดลการตรวจจับ PPE ที่ผ่านการฝึกมาก่อนแล้ว ช่วยให้เราประหยัดเวลาและต้นทุนที่เราอาจต้องเสียไปในการรวบรวม ระบุประเภท และฝึกโมเดลของเราเองให้ทำงานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่หลากหลายได้”

Cyrus Wong, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แห่ง Hong Kong Institute of Vocational Education (Lee Wai Lee)

Omlet (Mobisocial)
"การตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition แก้ไขหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของเราในขณะที่เราพยายามจะส่งอาหารให้แก่ลูกค้าของเราอย่างปลอดภัยในระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ การใช้เทคโนโลยีนี้ในแอปพลิเคชันส่งอาหารบนมือถือของเราทำให้ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติว่าพนักงานจัดส่งของเรากำลังสวมใส่หน้ากากขณะที่ไปรับอาหารจากห้องครัวและจัดส่งหรือไม่ ตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่ของแอปพลิเคชันส่งอาหารของเราซึ่งมีการตรวจจับ PPE กำลังอยู่ในช่วงเบต้า และต่อยอดความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่เรามีต่อไป”

Amit Gupta, CTO, Rebel Foods

Omlet (Mobisocial)
"คุณสมบัติการตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition ให้ความแม่นยำที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ที่เราได้ทดสอบ ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การค้าปลีก การก่อสร้าง และโลจิสติกส์ที่ต้องการโซลูชันความปลอดภัยในที่ทำงานกำลังขอให้มีระบบการตรวจจับ PPE และการตรวจจับ PPE ของ Amazon Rekognition ทำให้เราสามารถใส่คุณสมบัตินี้ลงในโค้ดแอปพลิเคชันของเราแล้วทำให้ใช้งานได้ทันที”

James West, CEO, Videoloft

Omlet (Mobisocial)
"ลูกค้าของเราในการค้าปลีก อุตสาหกรรม และสมาร์ทซิตี้ตื่นเต้นเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจจับ PPE อัตโนมัติใหม่จาก Amazon Rekognition เพราะความสามารถนี้ช่วยพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย และให้การตอบสนองที่รวดเร็วต่อความท้าทายด้านความปลอดภัย VXG กำลังใช้ Amazon Rekognition เพื่อจัดหาโซลูชันแบบองค์รวมที่ผ่านการปรับแต่งเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรเหล่านี้ พร้อมความสามารถในการปรับขนาดและเชื่อมโยงกับกล้องหลายหมื่นตัว และสร้างเหตุการณ์/การแจ้งเตือนเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ PPE”

Yaro Lisitsyn, ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO, VXG

คู่ค้า

Omlet (Mobisocial)
"การตรวจจับ PPE ด้วย Amazon Rekognition ให้เครื่องมือที่มีค่าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงาน และสามารถนำไปรวมเข้าในเวิร์กโหลดการสตรีมวิดีโอที่มีอยู่ได้ทันทีเพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกและมูลค่าของธุรกิจเพิ่มเติม การทำเช่นนี้ทำให้เราช่วยเหลือลูกค้าของเราได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพื่อตรวจพบการละเมิด PPE และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย”

Charles Burden, หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ, TensorIoT

CBS
“ด้วยการใช้การตรวจจับ PPE ใหม่ของ Amazon Rekognition เราสามารถเพิ่มและเปิดตัวคุณสมบัติเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายและความปลอดภัยเพิ่มเติมภายใน “Workwatch” ซึ่งเป็นโซลูชันเพื่อการกลับไปทำงานสำหรับธุรกิจที่มีเป้าหมายที่จะนำลูกค้าและพนักงานกลับมายังสถานที่ประกอบธุรกิจของตนอย่างปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว”

Carl Krupitzer, CEO, ThingLogix

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Amazon Rekognition

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มใช้งาน Amazon Rekognition
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา