เพิ่มโค้ดของคุณไปยังคำขอ S3 GET เพื่อแก้ไขและประมวลผลข้อมูลขณะที่ส่งกลับคืนไปยังแอปพลิเคชัน

S3 Object Lambda จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโค้ดของตัวเองไปยังคำขอ S3 GET เพื่อแก้ไขและประมวลผลข้อมูลขณะที่ส่งกลับคืนไปยังแอปพลิเคชัน เป็นครั้งแรกที่คุณสามารถใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ส่งกลับคืนโดยคำขอ S3 GET มาตรฐานเพื่อกรองแถว ปรับขนาดรูปภาพแบบไดนามิก เซ็นเซอร์ข้อมูลลับ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ของ AWS Lambda โค้ดของคุณจะทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดย AWS ทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างและจัดเก็บสำเนาที่ได้มาจากข้อมูลของคุณ หรือไม่จำเป็นต้องใช้พร็อกซีที่มีราคาแพงอีกต่อไป โดยบริการทั้งหมดนี้ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแอปพลิเคชันของคุณ

S3 Object Lambda ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ AWS Lambda เพื่อประมวลผลเอาต์พุตของคำขอ S3 GET มาตรฐานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชันของ Lambda และแนบไปกับ S3 Object Lambda Access Point ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console จากจุดนั้นเป็นต้นไป S3 จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน Lambda ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่ดึงผ่าน S3 Object Lambda Access Point โดยส่งกลับคืนผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วกลับมายังแอปพลิเคชัน คุณสามารถเขียนและใช้งานฟังก์ชัน Lambda แบบกำหนดเองของคุณเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ S3 Object Lambda เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ

การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon S3 Object Lambda

ประโยชน์

ความยืดหยุ่นในการประมวลผลข้อมูล

S3 Object Lambda ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda โดยตรงจากคำขอ S3 GET เพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของแอปพลิเคชันของคุณ S3 Object Lambda ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการเต็มอย่างรูปแบบของ S3 และ AWS Lambda รวมถึงคุณสมบัติและความสามารถทั้งหมด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่หรือที่มีอยู่เดิมของ AWS Lambda เพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณ เช่น การกรอง การมาสก์ การปรับปรุงแก้ไข การบีบอัด การเปลี่ยนรูปแบบ หรือการแก้ไขอ็อบเจกต์สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณ

มีการจัดการเต็มรูปแบบ

ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ของ AWS Lambda โค้ดของคุณจะทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดย AWS ทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างและจัดเก็บสำเนาที่ได้มาจากข้อมูลของคุณ หรือไม่จำเป็นต้องใช้พร็อกซีที่มีราคาแพงอีกต่อไป โดยบริการทั้งหมดนี้ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแอปพลิเคชัน คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันของ AWS Lambda กับคำขอ GET ของ S3 เพื่อประมวลผลอ็อบเจกต์ได้โดยอัปเดตแอปพลิเคชันให้ใช้จุดเข้าถึง S3 Object Lambda ซึ่งจะเรียกใช้ฟังก์ชันของ Lambda และส่งอ็อบเจกต์ที่ประมวลผลไปยังไคลเอนต์ที่ส่งคำขอ

เรียบง่าย

S3 Object Lambda ช่วยให้การเรียกใช้ฟังก์ชันของ Lambda เพื่อแปลงข้อมูล S3 สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องสร้างสำเนาที่ได้มาจากข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิ่มโค้ดของคุณเองเพื่อประมวลผลข้อมูลในขณะที่ดึงมาจาก S3 ก่อนที่จะส่งกลับไปยังแอปพลิเคชัน S3 Object Lambda ทำงานร่วมกันได้กับแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโค้ดของคุณ คุณสามารถนำเสนอข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ได้หลายมุมมองอย่างง่ายดายด้วยคำขอ GET มาตรฐานของ S3

S3 Object Lambda มีวิธีการทำงานอย่างไร

วิธีการทำงานของ S3 Object Lambda

S3 Object Lambda ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านรูปแบบของข้อมูลเฉพาะของแอปพลิเคชันใดๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสร้างและดูแลจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น ชั้นพร็อกซี หรือไม่ต้องสร้างและดูแลรักษาสำเนาที่ได้มาจากข้อมูลจำนวนมากของคุณ S3 Object Lambda ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ AWS Lambda เพื่อประมวลผลเอาต์พุตของคำขอ S3 GET มาตรฐานโดยอัตโนมัติ AWS Lambda เป็นบริการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเรียกใช้งานโค้ดที่ลูกค้ากำหนดโดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรการประมวลที่จำเป็น 

คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชันของ Lambda และแนบไปกับ S3 Object Lambda Access Point ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console ในตอนนี้ คำขอ S3 GET มาตรฐานที่สร้างขึ้นผ่าน S3 Object Lambda Access Point จะเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda ที่กำหนดไว้ จากจุดนั้นเป็นต้นไป S3 จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน Lambda ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่ดึงผ่าน S3 Object Lambda Access Point โดยส่งกลับคืนผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วกลับมายังแอปพลิเคชัน คุณสามารถเขียนและใช้งานฟังก์ชัน Lambda แบบกำหนดเองของคุณเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ S3 Object Lambda เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ S3 Object Lambda

กรณีการใช้งาน S3 Object Lambda: การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

วิธีการทำงานของ S3 Object Lambda

S3 Object Lambda สามารถใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากอ็อบเจกต์ใน S3 สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ โดยไม่ต้องแก้ไขอ็อบเจกต์ที่มีอยู่เดิมหรือสร้างและดูแลรักษาสำเนาที่ได้มาจากข้อมูลหลายชุด ฟังก์ชัน Lambda จะดึงอ็อบเจกต์จากคำขอ S3 GET มาตรฐาน ประมวลผลข้อมูลเพื่อลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และส่งคืนอ็อบเจกต์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปยังแอปพลิเคชัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการใช้งานอื่นๆ ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ S3 Object Lambda

ลูกค้า

Druva ให้บริการปกป้องและการจัดการข้อมูลทั่วทั้งตำแหน่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูล และปริมาณงานบนระบบคลาวด์ โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและการดูแลระบบที่ใช้เวลามาก

"ลูกค้า 4,000 รายของเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก Amazon S3 Object Lambda เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลาด ซึ่งทำให้ทรัพยากรการประมวลผลเข้าไปใกล้กับคลังข้อมูลแบบรวมศูนย์มากขึ้น ทำให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนได้มากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งสร้างขึ้นบน AWS ทั้งหมด Druva มีความภาคภูมิใจในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยคุณสมบัติและเทคโนโลยีล่าสุดของ AWS การผสมผสานกันของแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของ Druva ที่ให้บริการโดย AWS และ Amazon S3 Object Lambda จะทำให้องค์กรมีโอกาสในการผสานรวมที่ไม่มีใครเทียบได้ ตลอดจนการเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรงเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของข้อมูลสำรอง”

Stephen Manley ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Druva

Nasuni กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ครั้งใหญ่ด้วยการใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Amazon S3 โดยนำมาใช้แทนที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรองในองค์กรแบบเก่า Nasuni มอบแพลตฟอร์มพื้นที่จัดเก็บไฟล์โดยใช้พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ซึ่งมอบโซลูชันระบบคลาวด์ที่ใช้งานง่ายกว่า มีต้นทุนต่ำกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปรับขนาดเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

"S3 Object Lambda เป็นปัจจัยที่เข้ามาพลิกสถานการณ์สำหรับ Nasuni และจะเป็นเทคโนโลยีหลักในบริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์บนระบบคลาวด์ของเราบน AWS เราใช้ S3 Object Lambda เพื่อสร้าง API ที่เรียบง่ายและปรับขนาดได้ให้กับระบบไฟล์ที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ลูกค้าองค์กรของเราสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์จากบัคเก็ต S3 ของตนได้โดยตรงแทนที่จะใช้ Nasuni Edge Appliance ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจาก Nasuni ไปยังบริการวิเคราะห์ของ AWS เช่น Macie และ Kendra ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลไฟล์ของตน”

Russ Kennedy ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Nasuni

PetaGene ก่อตั้งขึ้นในเมืองเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของจีโนมิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ PetaGene มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานของโซลูชันการบีบอัดข้อมูลและการเข้ารหัสข้อมูลจีโนม โดยปัจจุบันซอฟต์แวร์ของบริษัทมอบโซลูชันการเข้ารหัส การแชร์ข้อมูลแบบเลือกได้ และการตรวจสอบสำหรับข้อมูลทุกประเภท และโซลูชันเหล่านี้ยังได้รับประโยชน์จากวิธีการเข้าถึงแบบโปร่งใสที่ราบรื่นแบบเดียวกันอีกด้วย

"PetaGene ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปกป้องข้อมูลเพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบสิ่งที่ผู้ใช้ต่างๆ สามารถมองเห็นได้ โดยเปิดเผยเฉพาะเนื้อหาภายในไฟล์แต่ละไฟล์ที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู PetaGene ยังบีบอัดข้อมูลจีโนม NGS ที่บีบอัดแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขนาดเล็กลงถึง 11 เท่าโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ 
 
ถึงแม้ว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันและ/หรือบีบอัดในรูปไฟล์เนทีฟแบบเดิมได้อย่างโปร่งใส ด้วยการโหลดไลบรารีการอ่านข้อมูลย้อนกลับในโหมดผู้ใช้ของเราลงในสภาพแวดล้อมของตน ซึ่ง S3 Object Lambda จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบไฟล์เนทีฟแบบเดิมผ่านคำขอ S3 GET มาตรฐาน โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไลบรารีใดๆ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถปรับใช้ผลิตภัณฑ์การปกป้องข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการบีบอัดข้อมูลของ PetaGene ให้กับผู้ใช้ปลายทางได้ง่ายยิ่งขึ้น"

Dan Greenfield, ปร.ด., ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ PetaGene 

เริ่มต้นใช้งาน

S3 Object Lambda สามารถตั้งค่าใน S3 Management Console ด้วยสามขั้นตอนง่ายๆ ขั้นตอนแรก ไปที่แท็บ "Object Lambda Access Point" บน Console ขั้นตอนที่สอง สร้าง S3 Object Lambda Access Point และในการกำหนดค่า ให้ระบุชื่อสำหรับทรัพยากรนี้ ฟังก์ชัน Lambda ที่จะเรียกใช้กับคำขอ S3 GET ของคุณ และ S3 Access Point ที่สนับสนุน ตัวอย่างของการปรับใช้ฟังก์ชัน Lambda มีอยู่ในเอกสารประกอบของ AWS เพื่อช่วยให้คุณลองใช้บริการดังกล่าว สุดท้าย ให้อัปเดต SDK และแอปพลิเคชันของคุณเพื่อใช้ S3 Object Lambda Access Point ใหม่ในการดึงข้อมูลจาก S3 โดยใช้ SDK ในภาษาที่คุณต้องการ S3 Object Lambda จะเริ่มประมวลผลคำขอ S3 GET มาตรฐานของคุณ อ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและทดลองใช้ฟังก์ชันตัวอย่างของ S3 Object Lambda

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon S3
อ่านคู่มือผู้ใช้ S3 Object Lambda

เรียนรู้เกี่ยวกับ S3 Object Lambda ได้โดยอ่านคู่มือผู้ใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon S3
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้