Amazon SageMaker ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักพัฒนาเตรียมความพร้อม สร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยการรวบรวมชุดความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อ ML โดยเฉพาะเข้าด้วยกัน SageMaker รองรับเฟรมเวิร์ก ML, ชุดเครื่องมือ และภาษาเขียนโปรแกรมชั้นนำ

เมื่อใช้ SageMaker คุณจะจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น คุณมีตัวเลือกในการชำระเงินสองรูปแบบ ได้แก่ ราคาแบบตามความต้องการ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า และ SageMaker Savings Plans ซึ่งนำเสนอโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นตามการใช้งาน โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

Amazon SageMaker Free Tier

ลองใช้ Amazon SageMaker ได้ฟรี ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon SageMaker ได้ฟรี Free Tier ของคุณจะเริ่มเดือนแรกเมื่อคุณสร้างทรัพยากร SageMaker แรกของคุณ รายละเอียดของ Free Tier สำหรับ Amazon SageMaker อยู่ในตารางด้านล่าง

ความสามารถของ Amazon SageMaker การใช้งาน Free Tier ต่อเดือนสำหรับระยะเวลา 2 เดือนแรก
Studio Notebooks และอินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก อินสแตนซ์ ml.t3.medium 250 ชั่วโมงบน Studio Notebooks หรืออินสแตนซ์ ml.t2 medium หรืออินสแตนซ์ ml.t3.medium 250 ชั่วโมงบนอินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก
RStudio บน SageMaker อินสแตนซ์ ml.t3.medium 250 ชั่วโมงบนแอป RSession และอินสแตนซ์ ml.t3.medium ฟรีสำหรับแอป RStudioServerPro
Data Wrangler อินสแตนซ์ ml.m5.4xlarge 25 ชั่วโมง
Feature Store หน่วยการเขียน 10 ล้านหน่วย, หน่วยการอ่าน 10 ล้านหน่วย, พื้นที่เก็บข้อมูล 25 GB
การฝึกอบรม อินสแตนซ์ m4.xlarge หรือ m5.xlarge 50 ชั่วโมง
Amazon SageMaker กับ TensorBoard อินสแตนซ์ ml.r5.large 300 ชั่วโมง
การอนุมานแบบเรียลไทม์ อินสแตนซ์ m4.xlarge หรือ m5.xlarge 125 ชั่วโมง
การอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลาการอนุมานตามความต้องการ 150,000 วินาที
Canvas 160 ชั่วโมง/เดือนสำหรับเวลาเซสชัน และคำขอการสร้างโมเดลสูงสุด 10 รายการ/เดือน โดยแต่ละคำขอมีได้สูงสุดถึง 1 ล้านเซลล์/คำขอการสร้างโมเดล
  การใช้งาน Free Tier ต่อเดือนสำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก
การทดลอง
บันทึกตัวชี้วัดที่นำเข้า 100,000 รายการต่อเดือน, บันทึกตัวชี้วัดที่ได้รับ 1 ล้านรายการต่อเดือน และบันทึกตัวชี้วัดที่จัดเก็บ 100,000 รายการต่อเดือน

ราคาแบบตามความต้องการ

 • Studio Notebooks
 • Amazon SageMaker Studio Notebooks
  Amazon SageMaker Studio Notebooks คือ Jupyter Notebook แบบคลิกเดียวที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทรัพยากรการประมวลผลพื้นฐานนั้นยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ และสามารถแชร์ Notebooks ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายๆ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับประเภทของอินสแตนซ์ที่คุณใช้และระยะเวลาในการใช้งาน

 • RStudio บน SageMaker
 • RStudio บน SageMaker
  RStudio บน SageMaker นำเสนอทรัพยากรการประมวลผลบนระบบคลาวด์แบบตามความต้องการเพื่อเร่งรัดการพัฒนาโมเดลและเพิ่มผลิตภาพ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือกใช้งานแอป RStudio Session และแอป RStudio Server Pro

  แอป RStudioServerPro

 • อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก
 • อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก
  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊กคืออินสแตนซ์การประมวลผลที่เรียกใช้แอป Jupyter Notebook คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับประเภทของอินสแตนซ์ที่คุณใช้และระยะเวลาในการใช้งาน

 • การประมวลผล
 • การประมวลผล Amazon SageMaker
  การประมวลผล Amazon SageMaker ช่วยให้คุณรันปริมาณงานสำหรับ ช่วงก่อนการประมวลผล หลังการประมวลผล และการประเมินโมเดลบนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดาย คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับประเภทของอินสแตนซ์ที่คุณใช้และระยะเวลาในการใช้งาน

 • TensorBoard
 • Amazon SageMaker กับ TensorBoard
  Amazon SageMaker กับ TensorBoard มอบประสบการณ์ TensorBoard ที่โฮสต์เพื่อแสดงภาพและแก้ปัญหาการบรรจบกันของโมเดลสำหรับงานฝึกอบรม Amazon SageMaker

 • Data Wrangler
 • Amazon SageMaker Data Wrangler
  Amazon SageMaker Data Wrangler ช่วยลดเวลาในการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทำแมชชีนเลิร์นนิ่ง จากเป็นสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที คุณจ่ายเฉพาะสำหรับเวลาที่ใช้ในการเรียบเรียง สำรวจ และแสดงภาพข้อมูล ราคาของ SageMaker Data Wrangler ขึ้นอยู่กับชนิดของอินสแตนซ์โดยลำดับที่สอง*

  Amazon SageMaker Data Wrangler Jobs

  Amazon SageMaker Data Wrangler Jobs จะถูกสร้างขึ้นเมื่อโฟลวของข้อมูลถูกนำออกจาก SageMaker Data Wrangler ด้วย Amazon SageMaker Data Wrangler Jobs คุณสามารถกำหนดการทำงานอัตโนมัติสำหรับเวิร์คโฟลวในการเตรียมข้อมูลได้ Amazon SageMaker Data Wrangler Jobs จะช่วยในการปรับใช้เวิร์กโฟลว์ในการจัดเตรียมข้อมูลของคุณบนชุดข้อมูลใหม่เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา และจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวินาที

 • Feature Store
 • Amazon SageMaker Feature Store
  Amazon SageMaker Feature Store คือพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับการนำเข้า จัดเก็บ และให้บริการฟีเจอร์สำหรับแมชชีนเลิร์นนิง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสําหรับการเขียน การอ่าน และพื้นที่เก็บข้อมูลใน SageMaker Feature Store โดยมีราคาที่แตกต่างกันสําหรับร้านค้าออนไลน์มาตรฐานและร้านค้าออนไลน์ในหน่วยความจํา สำหรับร้านค้าออนไลน์มาตรฐาน การเขียนจะถูกคิดค่าบริการตามหน่วยคำขอเขียนต่อ KB การอ่านจะถูกคิดค่าบริการตามหน่วยคำขออ่านต่อ 4KB และพื้นที่เก็บข้อมูลจะถูกคิดค่าบริการตาม GB ต่อเดือน สําหรับร้านค้าออนไลน์ในหน่วยความจํา การเขียนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามหน่วยคําขอเขียนต่อ KB โดยมีอย่างน้อย 1 หน่วยต่อการเขียน การอ่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามหน่วยคําขออ่านต่อ KB โดยมีอย่างน้อย 1 หน่วยต่อการอ่าน และพื้นที่เก็บข้อมูลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตาม GB ต่อชั่วโมง มีค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลขั้นต่ํา 5 GiB (5.37 GB) ต่อชั่วโมงสําหรับร้านค้าออนไลน์ในหน่วยความจํา

 • การฝึกอบรม
 • Amazon SageMaker Training
  Amazon SageMaker Training ช่วยให้การฝึกอบรมโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) เป็นเรื่องง่ายโดยให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการฝึกอบรม ปรับแต่ง และแก้ไขข้อบกพร่อง (debug) ของโมเดล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือกใช้งาน เมื่อคุณใช้ Amazon SageMaker Debugger เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและติดตามทรัพยากรในระหว่างการฝึกข้อมูล คุณสามารถใช้กฎที่ติดตั้งมาด้วยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของงานในการฝึกข้อมูลหรือเขียนกฎที่ตั้งค่าเองของคุณก็ได้ การใช้งานฝึกแก้ไขข้อบกพร่องนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับประเภทอินแสตนซ์ที่คุณใช้และระยะเวลาในการใช้งาน

 • การทดลอง
 • Amazon SageMaker Experiments
  Amazon SageMaker Experiments ช่วยคุณในการจัดระเบียบ ติดตาม และเปรียบเทียบการทดสอบ ML ของคุณได้ ระบบจะคิดค่าบริการสำหรับการส่งผ่าน การดึงข้อมูล และการจัดเก็บบันทึกตัวชี้วัด บันทึกตัวชี้วัดคือคู่คีย์/ค่าของข้อมูลตัวชี้วัด จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการนำเข้าและการดึงข้อมูลตามจำนวนบันทึกตัวชี้วัด จะมีการคิดค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บตามจำนวนบันทึกตัวชี้วัดที่จัดเก็บไว้ต่อเดือน คุณสามาถใช้ SageMaker Studio เพื่อแสดงภาพการทดลองของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   

  ประเภทค่าบริการ ราคา
  การนำเข้าข้อมูล 1.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการ
  การดึงข้อมูล 0.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการ
  พื้นที่จัดเก็บ 0.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการต่อเดือน

   

 • การอนุมานแบบเรียลไทม์
 • Amazon SageMaker Hosting: การอนุมานแบบเรียลไทม์
  Amazon SageMaker ให้บริการการอนุมานแบบเรียลไทม์สำหรับกรณีที่คุณต้องการการพยากรณ์แบบเรียลไทม์ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือกใช้งาน เมื่อคุณใช้ Amazon SageMaker Model Monitor เพื่อรักษาความแม่นยำสูงของโมเดลที่ให้การอนุมานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้กฎในตัวเพื่อเฝ้าติดตามโมเดลหรือเขียนกฎแบบกำหนดเองได้ สำหรับกฎแบบกำหนดเอง คุณจะได้รับการตรวจสอบฟรีสูงสุด 30 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บโดยคิดจากระยะเวลาการใช้งาน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างหากเมื่อคุณใช้กฎแบบที่คุณกำหนดเอง

 • การอนุมานแบบอะซิงโครนัส
 • การอนุมานแบบอะซิงโครนัสของ Amazon SageMaker:
  การอนุมานแบบอะซิงโครนัสของ Amazon SageMaker คือตัวเลือกในการอนุมานที่ใกล้เคียงแบบเรียลไทม์ซึ่งจัดคิวคำขอที่เข้ามาและประมวลผลคำขอเหล่านั้นแบบอะซิงโครนัส ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการประมวลผลเพย์โหลดขนาดใหญ่เมื่อข้อมูลมาถึงหรือใช้งานโมเดลที่ใช้เวลาในการประมวลผลการอนุมานยาวนานและไม่มีความต้องการเวลาแฝงในระดับต่ำกว่าวินาที คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทอินสแตนซ์ที่เลือก

 • Batch Transform
 • Amazon SageMaker Batch Transform
  การใช้ Amazon SageMaker Batch Transform ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นหลายๆ ส่วนหรือจัดการตำแหน่งข้อมูลปลายทางแบบเรียลไทม์ SageMaker Batch Transform ช่วยให้คุณรันการคาดการณ์บนชุดข้อมูลแบบกลุ่มทั้งขนาดใหญ่และเล็กได้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับประเภทของอินสแตนซ์ที่คุณใช้และระยะเวลาในการใช้งาน

 • การอนุมานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
 • Amazon SageMaker Serverless Inference
  การอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon SageMaker ช่วยให้คุณปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับการอนุมานได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าหรือจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นใดๆ คุณสามารถใช้การอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการ หรือเพิ่มกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้ไปยังตำแหน่งข้อมูลของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้

  เมื่อใช้การอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการ คุณจะจ่ายค่าบริการเฉพาะความสามารถในการคำนวณที่ใช้ประมวลผลคำขอการอนุมานเท่านั้น โดยจะเรียกเก็บเงินตามมิลลิวินาที และปริมาณของข้อมูลที่ประมวลผล ค่าบริการในการคำนวณจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่คุณเลือก

  กระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้สำหรับตำแหน่งข้อมูลแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อีกด้วย กระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้โมเดลบนตำแหน่งข้อมูลแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วยประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้ พร้อมความสามารถในการปรับขนาดสูงเพื่อให้ดำเนินการ Warm ตำแหน่งข้อมูลของคุณสำหรับจำนวนคำขอพร้อมกันและเวลาตามที่ระบุ เมื่อใช้การอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการและเมื่อเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้ คุณจะจ่ายค่าบริการสำหรับความสามารถในการคำนวณที่ใช้ประมวลผลคำขอการอนุมานเท่านั้น โดยจะเรียกเก็บเงินตามมิลลิวินาที และปริมาณของข้อมูลที่ประมวลผล นอกจากนี้ คุณยังต้องจ่ายเงินสำหรับกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้ โดยขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่กำหนดค่าไว้ ระยะเวลาที่จัดสรรไว้ และจำนวนของการทำงานพร้อมกันที่เปิดใช้งาน

 • JumpStart
 • Amazon SageMaker JumpStart
  Amazon SageMaker JumpStart ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานแมชชีนเลิร์นนิงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการเข้าถึงชุดโมเดลยอดนิยมต่างๆ ได้ในคลิกเดียว (หรือที่เรียกว่า “Model Zoo”) Jumpstart ยังมีโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้งาน ML ทั่วไป ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้โมเดลหรือโซลูชันของ JumpStart คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามชั่วโมงอินสแตนซ์ Training and Inference (การฝึกอบรมและการอนุมาน) ที่ใช้ไป ในระดับเดียวกันกับที่คุณสร้างด้วยตนเอง

 • Profiler
 • Amazon SageMaker Profiler จะรวบรวมข้อมูลในระบบเพื่อแสดงภาพแผนการติดตาม CPU และ GPU ความละเอียดสูง เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรสามารถระบุปัญหาคอขวดในด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ในโมเดลดีปเลิร์นนิง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการฝึกฝนตั้งแต่ต้นจนจบ ในปัจจุบัน SageMaker Profiler รองรับเฉพาะการสร้างโปรไฟล์งานการฝึกฝนที่ใช้ประโยชน์จากประเภทอินสแตนซ์การประมวลผลการฝึกฝน ml.g4dn.12xlarge, ml.p3dn.24xlarge และ ml.p4d.24xlarge

  ภูมิภาค: สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), ยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต), ยุโรป (ไอร์แลนด์) และอิสราเอล (เทลอาวีฟ)

  ในปัจจุบัน Amazon SageMaker Profiler อยู่ในช่วงแสดงตัวอย่างและเปิดให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าในภูมิภาคที่รองรับ 

รายละเอียดของอินสแตนซ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker P5

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำของอินสแตนซ์ (TiB) รุ่นของ GPU GPU หน่วยความจำ GPU ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ GPU (GB) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps) GPUDirect RDMA GPU แบบ Peer to Peer พื้นที่เก็บข้อมูลอินสแตนซ์ (TB) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)
ml.p5.48xlarge 192 2 NVIDIA H100 8 640 HBM3 80 3200 EFAv2   ใช้ได้ 900 GB/s NVSwitch   8x3.84 NVMe SSD 80

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker P4d

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำของอินสแตนซ์ (GiB) รุ่นของ GPU GPU หน่วยความจำ GPU ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ GPU (GB) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps) GPUDirect RDMA GPU แบบ Peer to Peer พื้นที่เก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ (GB) แบนวิดท์ EBS (Gbps)
ml.p4d.24xlarge 96 1152 NVIDIA A100 8 320 HBM 2 40 400 ENA และ EFA ใช้ได้ NVSwitch 600 GB/วินาที 8x1000 NVMe SSD 19
ml.p4de.24xlarge 96 1152 NVIDIA A100 8 640 HNM2e 80 400 ENA และ EFA ใช่ 600 GB/s NVSwitch 8X1000 NVMe SSD 19

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker P3

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำของอินสแตนซ์ (GiB) รุ่นของ GPU GPU หน่วยความจำ GPU ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ GPU (GB) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps) GPU แบบ Peer to Peer พื้นที่เก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ (GB) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)
ml.p3.2xlarge 8 61 NVIDIA V100 1 16 16 สูงสุด 10 ไม่มี EBS เท่านั้น 1.5
ml.p3.8xlarge 32 244 NVIDIA V100 4 64 16 10 NVLink EBS เท่านั้น 7
ml.p3.16xlarge 64 488 NVIDIA V100 8 128 16 25 NVLink EBS เท่านั้น 14
ml.p3dn.24xlarge 96 768 NVIDIA V100 8 256 32 100 NVLink 2 x 900 NVMeSSD 19

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker P2

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำของอินสแตนซ์ (GiB) รุ่นของ GPU GPU หน่วยความจำ GPU ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ GPU (GB) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)
ml.p2.xlarge 4 61 NVIDIA K80 1 12 12 สูงสุด 10 สูง
ml.p2.8xlarge 32 488 NVIDIA K80 8 96 12 10 10
ml.p2.16xlarge 64 732 NVIDIA K80 16 192 12 25 20

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker G4

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำของอินสแตนซ์ (GiB) รุ่นของ GPU GPU หน่วยความจำ GPU ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ GPU (GB) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps) พื้นที่เก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ (GB) แบนวิดท์ EBS (Gbps)
ml.g4dn.xlarge 4 16 NVIDIA T4 1 16 16 สูงสุด 25 1 x 125 NVMe SSD สูงสุด 3.5
ml.g4dn.2xlarge 8 32 NVIDIA T4 1 16 16 สูงสุด 25 1 x 125 NVMe SSD สูงสุด 3.5
ml.g4dn.4xlarge 16 64 NVIDIA T4 1 16 16 สูงสุด 25 1 x 125 NVMe SSD 4.75
ml.g4dn.8xlarge 32 128 NVIDIA T4 1 16 16 50 1 x 900 NVMe SSD 9.5
ml.g4dn.16xlarge 64 256 NVIDIA T4 1 16 16 50 1 x 900 NVMe SSD 9.5
ml.g4dn.12xlarge 48 192 NVIDIA T4 4 64 16 50 1 x 900 NVMe SSD 9.5

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker G5

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำของอินสแตนซ์ (GiB) รุ่นของ GPU GPU หน่วยความจำ GPU ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ GPU (GB) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps) แบนวิดท์ EBS (Gbps) พื้นที่เก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ (GB)
ml.g5n.xlarge 4 16 NVIDIA A10G 1 24 24 สูงสุด 10 สูงสุด 3.5 1x250
ml.g5.2xlarge 8 32 NVIDIA A10G 1 24 24 สูงสุด 10 สูงสุด 3.5 1x450
ml.g5.4xlarge 16 64 NVIDIA A10G 1 24 24 สูงสุด 25 8 1x600
ml.g5.8xlarge 32 128 NVIDIA A10G 1 24 24 25 16 1x900
ml.g5.16xlarge 64 256 NVIDIA A10G 1 24 24 25 16 1x1900
ml.g5.12xlarge 48 192 NVIDIA A10G 4 96 24 40 16 1x3800
ml.g5.24xlarge 96 384 NVIDIA A10G 4 96 24 50 19 1x3800
ml.g5.48xlarge 192 768 NVIDIA A10G 8 192 24 100 19 2x3800

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker Trn1

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) Trainium Accelerator หน่วยความจำของ Accelerator ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ Accelerator (GB) พื้นที่เก็บข้อมูลอินสแตนซ์ (GB) แบนด์วิดท์เครือข่าย (Gbps) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)
ml.trn1.2xlarge 8 32 1 32 32 1 x 500 NVMe SSD สูงสุด 12.5 สูงสุด 20
ml.trn1.32xlarge 128 512 16 512 32 4 x 2000 NVMe SSD 800 80

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker Inf1

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) Inferentia Accelerator หน่วยความจำของ Accelerator ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ Accelerator (GB) พื้นที่เก็บข้อมูลอินสแตนซ์ Inter-Accelerator Interconnect แบนด์วิดท์เครือข่าย (Gbps) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)
ml.inf1.xlarge 4 8 1 8 8 EBS เท่านั้น ไม่ระบุ สูงสุด 25 สูงสุด 4.75
ml.inf1.2xlarge 8 16 1 8 8 EBS เท่านั้น ไม่ระบุ สูงสุด 25 สูงสุด 4.75
ml.inf1.6xlarge 24 48 4 32 8 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 25 4.75
ml.inf1.24xlarge 96 192 16 128 8 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 100 19

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อินสแตนซ์ Amazon SageMaker Inf2

ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) Inferentia Accelerator หน่วยความจำของ Accelerator ทั้งหมด (GB) หน่วยความจำต่อ Accelerator (GB) พื้นที่เก็บข้อมูลอินสแตนซ์ Inter-Accelerator Interconnect แบนด์วิดท์เครือข่าย (Gbps) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)
ml.inf2.xlarge 4 16 1 32 32 EBS เท่านั้น ไม่ระบุ สูงสุด 25 สูงสุด 10
ml.inf2.8xlarge 32 128 1 32 32 EBS เท่านั้น ไม่ระบุ สูงสุด 25 10
ml.inf2.24xlarge 96 384 6 196 32 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 50 30
ml.inf2.48xlarge 192 768 12 384 32 EBS เท่านั้น มี 100 60

Amazon SageMaker Studio

ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง Amazon SageMaker Studio ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ตัวแรกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม SageMaker Studio ช่วยให้คุณเข้าถึงและมองเห็นแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในการสร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดลได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อใช้ SageMaker Studio คุณจะจ่ายเฉพาะการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่คุณใช้ภายใน Studio เท่านั้น

คุณสามารถใช้บริการต่างๆ จาก SageMaker Studio, AWS SDK สำหรับ Python (Boto3) หรือ AWS CLI ได้ดังนี้

 • SageMaker Pipelines เพื่อจัดการและทำเวิร์กโฟลว์ของ ML ให้เป็นอัตโนมัติ
 • SageMaker Autopilot เพื่อสร้างโมเดล ML โดยอัตโนมัติซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์
 • SageMaker Experiments เพื่อจัดการและติดตามงานในการฝึกฝนและเวอร์ชันต่างๆ
 • SageMaker Debugger เพื่อแก้จุดบกพร่องของความผิดปกติต่างๆ ในระหว่างการฝึกอบรม
 • SageMaker Model Monitor เพื่อดูแลรักษาโมเดลให้มีคุณภาพสูง
 • SageMaker Clarify เพื่ออธิบายโมเดล ML ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและตรวจหาความเอนเอียง
 • SageMaker JumpStart เพื่อปรับใช้โซลูชัน ML สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ อย่างง่ายดาย คุณอาจเสียค่าบริการจากบริการอื่นๆ ของ AWS ที่ใช้ในโซลูชันสำหรับการเรียก API พื้นฐานโดย Amazon SageMaker ในนามของคุณ
 • SageMaker Inference Recommender เพื่อรับคำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าตำแหน่งข้อมูลที่เหมาะสม

คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรในการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภายใน SageMaker หรือบริการอื่นๆ ของ AWS ตามการใช้งานจริงของคุณเท่านั้น

Amazon SageMaker Studio Lab

คุณสามารถสร้างและฝึกอบรมโมเดล ML โดยใช้ Amazon SageMaker Studio Lab ได้ฟรี SageMaker Studio Lab มอบสภาพแวดล้อมในการพัฒนาแบบไม่ต้องกำหนดค่าให้กับนักพัฒนา นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อเรียนรู้และทดลองกับ ML โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Amazon SageMaker Canvas

Amazon SageMaker Canvas ขยายขอบเขตการเข้าถึง ML โดยมอบความสามารถในการสร้างการคาดการณ์ ML ที่แม่นยำให้กับนักวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้อินเทอร์เฟซชี้และคลิกแบบภาพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือมีประสบการณ์ในการใช้งาน ML มาก่อน

การติดป้ายข้อมูลของ Amazon SageMaker

การติดป้ายข้อมูลของ Amazon SageMaker มอบข้อเสนอการติดป้ายข้อมูลสองแบบ ได้แก่ Amazon SageMaker Ground Truth Plus และ Amazon SageMaker Ground Truth คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุประเภทข้อมูลของ Amazon SageMaker บริการติดป้ายข้อมูลที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้สร้างชุดข้อมูลการฝึกฝนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับ ML ได้อย่าง่ายดาย

การทดสอบก่อนใช้งานจริง (Shadow Testing) ของ Amazon SageMaker

SageMaker ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบก่อนใช้งานจริง (Shadow Testing) เพื่อประเมินโมเดล ML ใหม่ก่อนการเปิดตัวจริงโดยการทดสอบประสิทธิภาพกับโมเดลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเรียกใช้การทดสอบก่อนใช้งานจริง (Shadow Testing) ของ SageMaker นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายการใช้งานสำหรับอินสแตนซ์ ML และพื้นที่จัดเก็บ ML ที่จัดเตรียมเพื่อโฮสต์โมเดลเสมือนจริง ราคาสำหรับอินสแตนซ์ ML และขนาดพื้นที่จัดเก็บ ML จะเหมือนกับตัวเลือกการอนุมานแบบเรียลไทม์ที่ระบุไว้ในตารางราคาก่อนหน้านี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ประมวลผลทั้งในและนอกการปรับใช้การทดสอบก่อนมีการนำไปใช้จริง

Amazon SageMaker Edge

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสำหรับ Amazon SageMaker Edge เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รัน และตรวจสอบโมเดล ML บนกลุ่มอุปกรณ์ Edge 

Amazon SageMaker Savings Plans

Amazon SageMaker Savings Plans ช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณได้สูงสุด 64% โดยแผนจะมีผลกับการใช้งานอินสแตนซ์ SageMaker ML ที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ รวมถึง SageMaker Studio Notebooks, อินสแตนซ์โน้ตบุ๊กของ SageMaker, การประมวลผล SageMaker, SageMaker Data Wrangler, การฝึกอบรม SageMaker, การอนุมานแบบเรียลไทม์ของ SageMaker และ SageMaker Batch Transform ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ขนาด หรือ Region ใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอินสแตนซ์ CPU ml.c5.xlarge ที่ทำงานในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) เป็นอินสแตนซ์ ml.Inf1 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับเวิร์กโหลดการอนุมานได้ทุกเมื่อและยังคงชำระเงินตามราคาของ Savings Plans โดยอัตโนมัติ 

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) เมื่อใช้ Amazon SageMaker

Amazon SageMaker ช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้อย่างน้อย 54% ตลอดระยะเวลาสามปี เมื่อเทียบกับโซลูชันจัดการเองบนระบบคลาวด์แบบอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมกับการวิเคราะห์ TCO ที่ครบถ้วนสำหรับ Amazon SageMaker

ตัวอย่างราคา

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องทำตามลำดับการดำเนินการดังต่อไปนี้ขณะที่ใช้ Amazon SageMaker Studio Notebooks

  1. เปิดโน้ตบุ๊ก 1 ในเคอร์เนล TensorFlow บนอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge จากนั้นทำงานบนโน้ตบุ๊กนี้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  2. เปิดโน้ตบุ๊ก 2 บนอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge ระบบจะเปิดในอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge เดียวกันกับที่เรียกใช้ในโน้ตบุ๊ก 1 โดยอัตโนมัติ 
  3. ทำงานบนโน้ตบุ๊ค 1 และโน้ตบุ๊ค 2 พร้อมกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  4. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน ml.c5.xlarge ทั้งหมดสอง (2) ชั่วโมง สำหรับชั่วโมงที่เหลื่อมล้ำกันในขณะที่ทำงานบนโน้ตบุ๊ก 1 และโน้ตบุ๊ก 2 พร้อมกันนั้น ระบบจะวัดแอปพลิเคชันเคอร์เนลแต่ละรายการเป็นเวลา 0.5 ชั่วโมง และจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน 1 ชั่วโมง
  แอปพลิเคชันเคอร์เนล อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  TensorFlow ml.c5.xlarge 1 0.204 USD 0.204 USD
  TensorFlow ml.c5.xlarge 0.5 0.204 USD 0.102 USD
  วิทยาศาสตร์ข้อมูล ml.c5.xlarge 0.5 0.204 USD 0.102 USD
          0.408 USD
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องทำตามลำดับการดำเนินการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้ RStudio บน SageMaker

  1. เปิด RSession 1 บนอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge จากนั้นทำงานบนโน้ตบุ๊กนี้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  2. เปิด RSession 2 บนอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge ระบบจะเปิดในอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge เดียวกันกับที่เรียกใช้ใน RSession 1 โดยอัตโนมัติ
  3. ทำงานบน RSesssion 1 และ RSession 2 พร้อมกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  4. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน ml.c5.xlarge ทั้งหมดสอง (2) ชั่วโมง สำหรับชั่วโมงที่เหลื่อมล้ำกันในขณะที่ทำงานบน RSession 1 และ RSession 2 พร้อมกันนั้น ระบบจะวัดการใช้งาน RSession แต่ละรายการเป็นเวลา 0.5 ชั่วโมง และจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน 1 ชั่วโมง

  ในขณะเดียวกัน RServer ก็ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเปิด RSession หรือไม่ก็ตาม หากผู้ดูแลระบบเลือก "Small" (ml.t3.medium) แสดงว่าไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้ดูแลระบบเลือก "Medium" (ml.c5.4xlarge) หรือ "Large" (ml.c5.9xlarge) ระบบจะเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงตามเวลาที่เปิดใช้งาน RStudio สำหรับโดเมน SageMaker

  แอป RSession อินสแตนซ์ RSession ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  Base R ml.c5.xlarge 1 0.204 USD 0.204 USD
  Base R ml.c5.xlarge 0.5 0.204 USD 0.102 USD
  Base R ml.c5.xlarge 0.5 0.204 USD 0.102 USD
          0.408 USD
 • Amazon SageMaker Processing จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะอินสแตนซ์ที่ใช้ขณะเรียกใช้งานของคุณเท่านั้น เมื่อคุณจัดเตรียมข้อมูลอินพุตสำหรับการประมวลผลใน Amazon S3 แล้ว Amazon SageMaker จะดาวน์โหลดข้อมูลจาก Amazon S3 ไปยังพื้นที่จัดเก็บไฟล์ภายในระบบเมื่อเริ่มต้นงานประมวลผล

  นักวิเคราะห์ข้อมูลเรียกใช้งานประมวลผลเพื่อประมวลผลล่วงหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนอินสแตนซ์ ml.m5.4xlarge สองรายการเป็นระยะเวลางาน 10 นาที เธออัปโหลดชุดข้อมูลขนาด 100 GB ใน S3 เพื่อเป็นอินพุตสำหรับงานประมวลผล และจะจัดเก็บข้อมูลเอาต์พุต (ที่มีขนาดเท่ากัน) ไว้ใน S3

  ชั่วโมง อินสแตนซ์การประมวลผล ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  1 * 2 * 0.167 = 0.334 ml.m5.4xlarge 0.922 USD 0.308 USD
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป (GB) ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  100 GB * 2 = 200 0.14 USD 0.0032 USD

  ผลรวมย่อยสำหรับงานประมวลผลของ Amazon SageMaker = 0.308 USD
  ผลรวมย่อยสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD สำหรับการใช้ทั่วไปขนาด 200 GB = 0.0032 USD
  ราคารวมสำหรับตัวอย่างนี้คือ 0.3112 USD

 • ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คุณใช้เวลา 3 วันในการใช้งาน Amazon SageMaker Data Wrangler เพื่อเรียบเรียง สำรวจ และแสดงภาพข้อมูลของคุณเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน ในการดำเนินการตามไปป์ไลน์สำหรับเตรียมข้อมูลของคุณ คุณต้องเริ่ม SageMaker Data Wrangler job ที่มีกำหนดให้ทำงานทุกสัปดาห์

  ตารางด้านล่างจะสรุปปริมาณการใช้งานโดยรวมของคุณตลอดทั้งเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Amazon SageMaker Data Wrangler

  แอปพลิเคชัน อินสแตนซ์ SageMaker Studio วัน ระยะเวลา ระยะเวลารวม ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ผลรวมย่อยของค่าใช้จ่าย
  SageMaker Data Wrangler ml.m5.4xlarge 3 6 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 0.922 USD 16.596 USD
  SageMaker Data Wrangler Job ml.m5.4xlarge - 40 นาที 2.67 ชั่วโมง 0.922 USD 2.461 USD

  จากตาราง คุณใช้งาน Amazon SageMaker Data Wrangler ทั้งหมด 18 ชั่วโมง ตลอด 3 วันเพื่อจัดเตรียมข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสร้าง SageMaker Data Wrangler job เพื่อเตรียมข้อมูลที่อัพเดตเป็นรายสัปดาห์ แต่ละงานจะใช้เวลา 40 นาที และงานจะรันทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยรวมของคุณในการใช้งาน Data Wrangler = 16.596 USD + 2.461 USD = 19.097 USD

 • คุณมีเว็บแอปพลิเคชันที่ออกการอ่านและการเขียนรายการละ 25 KB ใน Amazon SageMaker Feature Store สำหรับช่วง 10 วันแรกของเดือน คุณจะพบปัญหาการรับส่งข้อมูลเล็กน้อย ส่งผลให้มีการเขียน 10,000 รายการและอ่าน 10,000 รายการต่อวันไปยัง SageMaker Feature Store ในวันที่ 11 ของเดือน แอพพลิเคชันของคุณเป็นที่สนใจบนสื่อสังคมออนไลน์และการรับส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันพุ่งสูงขึ้นเป็นการอ่าน 200,000 รายการและการเขียน 200,000 รายการในวันนั้น จากนั้นแอพพลิเคชันของคุณจึงกลับเข้าสู่รูปแบบการรับส่งข้อมูลปกติ โดยเฉลี่ยในแต่ละวันมีการเขียน 80,000 รายการและการอ่าน 80,000 รายการตลอดทั้งเดือน

  ตารางด้านล่างสรุปปริมาณการใช้งานโดยรวมของคุณตลอดทั้งเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Amazon SageMaker Feature Store

  วันของเดือน การเขียนทั้งหมด หน่วยการเขียนทั้งหมด การอ่านทั้งหมด หน่วยการอ่านทั้งหมด
  วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 การเขียน 100,000 รายการ 
  (การเขียน 10,000 รายการ * 10 วัน)
  2,500,000 
  (100,000 * 25KB )
  100,000 
  (10,000 * 10 วัน)
  700,000++ 
  (100,000 * 25/4 KB )
           
  วันที่ 11 การเขียน 200,000 รายการ 5,000,000 
  (200,000* 25KB)
  การอ่าน 200,000 รายการ 1,400,000++ 
  (200,000* 25/4KB)
           
  วันที่ 12 ถึง วันที่ 30 การเขียน 1,520,000 รายการ 
  (80,000 * 19 วัน)
  38,000,000 
  (1,520,000 * 25 KB)
  การเขียน 1,520,000 รายการ
  (80,000 * 19 วัน)
  มากกว่า 10,640,000
  (1,520,000 * 25/4 KB)
           
  หน่วยที่คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด   การเขียน 45,500,000 รายการ   การเขียน 12,740,000 รายการ
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการเขียนและการอ่าน   56.875 USD 
  (45.5 ล้านหน่วยการเขียน * 1.25 USD ต่อการเขียนล้านรายการ)
    3.185 USD 
  (12.74 ล้านหน่วยการอ่าน * 0.25 USD ต่อการอ่านล้านรายการ)

  ++ จำนวนหน่วยการอ่านที่ไม่เต็มหน่วยจะถูกปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนหน่วยถัดไป

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  จัดเก็บข้อมูลรวม = 31.5 GB
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการจัดเก็บข้อมูล = 31.5 GB * 0.45 USD = 14.175 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ Amazon SageMaker Feature Store = 56.875 USD + 3.185 USD + 14.175 USD = 74.235 USD

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคนหนึ่งได้ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการพัฒนาโมเดลสำหรับไอเดียใหม่ เธอฝึกอบรมแบบจำลอง4 ครั้งใน ml.m4.4xlarge ใหญ่เป็นเวลา 30 นาทีต่อการฝึกซ้อมกับ Amazon SageMaker Debugger เปิดใช้งานโดยใช้กฎในตัว 2 ตัวและกฎที่กำหนดเอง 1 ข้อที่เธอเขียน สำหรับกฎแบบกำหนดเอง เธอระบุอินสแตนซ์ ml.m5.xlarge เธอฝึกโดยใช้ข้อมูลการฝึกอบรมขนาด 3 GB ใน Amazon S3 และส่งเอาต์พุตโมเดล 1 GB ไปยัง Amazon S3 SageMaker สร้างไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับงานทั่วไปสำหรับอินสแตนซ์การฝึกอบรมแต่ละรายการ SageMaker ยังสร้างไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับงานทั่วไปสำหรับแต่ละกฎที่ระบุด้วย ในตัวอย่างนี้ ระบบจะสร้างไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับงานทั่วไปจำนวน 4 รายการ SageMaker Debugger จะปล่อยข้อมูลการแก้จุดบกพร่อง 1 GB ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ของลูกค้า

   

  ชั่วโมง อินสแตนซ์การฝึกอบรม อินสแตนซ์แก้จุดบกพร่อง ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ผลรวมย่อย
  4 * 0.5 = 2.00 ml.m4.4xlarge ไม่ระบุ 0.96 USD 1.92 USD
  4 * 0.5 * 2 = 4 ไม่ระบุ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับอินสแตนซ์ของกฎในตัว 0 USD 0 USD
  4 * 0.5 = 2 ml.m5.xlarge ไม่ระบุ 0.23 USD 0.46 USD
          -------
          2.38 USD
    พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปสำหรับการฝึกอบรม (GB) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปสำหรับกฎในตัวของ Debugger (GB) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปสำหรับกฎแบบกำหนดเองของ Debugger (GB) ค่าใช้จ่ายต่อ GB ต่อเดือน ผลรวมย่อย
  ความจุที่ใช้ 3 2 1    
  ราคา 0 USD ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บของกฎในตัว 0 USD 0.10 USD 0 USD

  ค่าบริการรวมทั้งหมดสำหรับการฝึกอบรมและการแก้จุดบกพร่องในตัวอย่างนี้คือ 2.38 USD อินสแตนซ์ของการประมวลผลและไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไปที่ใช้งานโดยกฎที่มีอยู่แล้วของ Amazon SageMaker Debugger จะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

 • ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 100 คนกำลังสร้างโครงการสำหรับแนวคิดใหม่ พวกเขาทำการทดลองโดยการฝึกโมเดลด้วยพารามิเตอร์และชุดข้อมูลต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแต่ละคนจะฝึกฝนโมเดลสิบครั้งต่อเดือนในช่วง 20 เหตุการณ์ และจับตัวชี้วัดแบบกำหนดเองได้ 5 รายการ นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลจะใช้ SageMaker Studio เพื่อวิเคราะห์การทดลองของพวกเขา ในตัวอย่างนี้ จะมีการคำนวณค่าบริการดังนี้

    ราคา หน่วยทั้งหมด ค่าบริการรายเดือน
  การนำเข้าข้อมูล 1.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการ บันทึกตัวชี้วัดที่นำเข้า 100,000 รายการ (=นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 100 คน * 10 ครั้ง * 20 เหตุการณ์ * 5 ตัวชี้วัด) 0.125 USD (= 1.25 * 100,000/1,000,000)
  การใช้งาน SageMaker Studio 0 USD   0 USD
  การดึงข้อมูล 0.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการ 0 0 USD
  พื้นที่จัดเก็บ 0.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการต่อเดือน บันทึกตัวชี้วัดที่เก็บไว้ 100,000 รายการ 0.025 USD (= 0.25 * 100,000/1,000,000)
  ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น     0.15 USD

   

  คุณมีเวิร์กเบนช์ ML ที่ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 1,000 คน พวกเขาทำการทดลองโดยการฝึกโมเดลด้วยพารามิเตอร์และชุดข้อมูลต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแต่ละคนจะฝึกฝนโมเดลสิบครั้งต่อเดือนในช่วง 20 เหตุการณ์ และจับตัวชี้วัดแบบกำหนดเองได้ 5 รายการ เวิร์กเบนช์จะใช้ API การดึงข้อมูลเพื่อรับข้อมูลการทดสอบจาก SageMaker Experiments สำหรับการวิเคราะห์แบบกำหนดเอง นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลจะเปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกไว้ในการฝึกฝนซ้ำ 10 แบบเพื่อหารูปแบบตัวแทนที่ดีที่สุด ในตัวอย่างนี้ จะมีการคำนวณค่าบริการดังนี้

    ราคา หน่วยทั้งหมด ค่าบริการรายเดือน
  การนำเข้าข้อมูล 1.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการ บันทึกตัวชี้วัดที่นำเข้า 1 ล้านรายการ (=1,000 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล * 10 ครั้ง * 20 เหตุการณ์ * 5 เมตริก) 1.25 USD (= 1.25 * 1)
  การใช้งาน SageMaker Studio 0 USD   0 USD
  การดึงข้อมูล 0.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการ บันทึกตัวชี้วัดที่ได้รับ 10 ล้านรายการ (= ตัวชี้วัดที่นำเข้า 1 ล้านรายการ * การดึงข้อมูล 10 รายการต่อตัวชี้วัดที่นำเข้า) 2.5 USD (= 0.25 * 10)
  พื้นที่จัดเก็บ 0.25 USD ต่อบันทึกตัวชี้วัดหนึ่งล้านรายการต่อเดือน บันทึกตัวชี้วัดที่เก็บไว้ 1 ล้านรายการ 0.25 USD (= 0.25 * 1)
  ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น     4 USD
 • โมเดลในตัวอย่างที่ 5 จะปรับใช้ในการใช้งานจริงกับอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge สอง (2) รายการเพื่อการโฮสต์แบบ Multi-AZ ที่น่าเชื่อถือ โดยจะเปิดใช้งาน Amazon SageMaker Model Monitor กับอินสแตนซ์ ml.m5.4xlarge หนึ่ง (1) รายการ และกำหนดเวลางานตรวจสอบวันละครั้ง งานตรวจสอบแต่ละงานใช้เวลาดำเนินการ 5 นาที โมเดลจะได้รับข้อมูล 100 MB ต่อวัน และการอนุมานจะมีขนาด 1 ใน 10 ของข้อมูลอินพุต

  ชั่วโมงต่อเดือน อินสแตนซ์การโฮสต์ อินสแตนซ์การตรวจสอบโมเดล ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  24 * 31 * 2 = 1488 ml.c5.xlarge   0.204 USD 303.522 USD
  31*0.08 = 2.5   ml.m5.4xlarge 0.922 USD 2.305 USD

   

  ข้อมูลเข้าต่อเดือน – การโฮสต์ ข้อมูลออกต่อเดือน – การโฮสต์ ค่าใช้จ่ายต่อ GB เข้าหรือออก รวมทั้งหมด
  100 MB * 31 = 3,100 MB   0.016 USD 0.0496 USD
    10 MB * 31 = 310 MB 0.016 USD 0.00496 USD

  ผลรวมย่อยสำหรับการฝึกอบรม การโฮสต์ และการตรวจสอบ = 305.827 USD ผลรวมย่อยสำหรับข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 3,100 MB และข้อมูลที่ประมวลผลออก 310 MB สำหรับการโฮสต์ต่อเดือน = 0.054 USD ค่าบริการรวมสำหรับตัวอย่างนี้คือ 305.881 USD

  โปรดทราบ สำหรับกฎในตัวที่มีอินสแตนซ์ ml.m5.xlarge คุณจะได้รับการตรวจสอบรวมสูงสุด 30 ชั่วโมงในแต่ละเดือนสำหรับตำแหน่งข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การอนุมานแบบอะซิงโครนัสของ Amazon SageMaker จะเรียกเก็บค่าบริการตามอินสแตนซ์ที่ใช้โดยตำแหน่งข้อมูลของคุณ เมื่อไม่มีการประมวลผลคำขอ คุณสามารถกำหนดค่าการปรับขนาดอัตโนมัติให้ปรับการนับอินสแตนซ์เป็นศูนย์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้ สำหรับเพย์โหลดอินพุตใน Amazon S3 จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการอ่านข้อมูลอินพุตจาก Amazon S3 และการเขียนข้อมูลเอาต์พุตไปยัง S3 ใน Region เดียวกัน

  โมเดลในตัวอย่างที่ 5 จะใช้เพื่อเรียกใช้ตำแหน่งข้อมูลการอนุมานแบบอะซิงโครนัสของ SageMaker ตำแหน่งข้อมูลจะกำหนดค่าเพื่อเรียกใช้อินสแตนซ์ ml.c5.xlarge 1 รายการและปรับลดการนับอินสแตนซ์ลงเป็นศูนย์เมื่อไม่มีการประมวลผลคำขอ อินสแตนซ์ ml.c5.xlarge ในตำแหน่งข้อมูลมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปขนาด 4 GB ติดตั้งอยู่ ในตัวอย่างนี้ ตำแหน่งข้อมูลจะคงการนับอินสแตนซ์ไว้ที่ 1 เป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวันและมีเวลาพัก 30 นาที หลังจากปรับลดการนับอินสแตนซ์ลงเป็นศูนย์สำหรับเวลาที่เหลือของวัน ดังนั้น ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับการใช้งานเป็นเวลา 2.5 ชั่วโมงต่อวัน 

  ตำแหน่งข้อมูลประมวลผลคำขอ 1,024 รายการต่อวัน ขนาดของคำขอเรียกใช้/เนื้อหาการตอบกลับแต่ละรายการจะอยู่ที่ 10 KB และเพย์โหลดคำขอการอนุมานแต่ละรายการใน Amazon S3 จะอยู่ที่ 100 MB เอาต์พุตของการอนุมานมีขนาด 1 ใน 10 ของข้อมูลอินพุตที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 ใน Region เดียวกัน ในตัวอย่างนี้ ค่าบริการประมวลผลข้อมูลจะมีผลกับคำขอและเนื้อหาการตอบกลับ แต่ไม่มีผลกับข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้า/ออก Amazon S3 

  ชั่วโมงต่อเดือน อินสแตนซ์การโฮสต์ ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  2.5 * 31 * 1 = 77.5 ml.c5.xlarge 0.20 USD 15.81 USD
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป (GB) ค่าใช้จ่ายต่อ GB ต่อเดือน รวมทั้งหมด
  4 0.14 USD 0.56 USD
  ข้อมูลเข้าต่อเดือน ข้อมูลออกต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อ GB เข้าหรือออก รวมทั้งหมด
  10 KB * 1,024 * 31 = 310 MB 10 KB * 1,024 * 31 = 310 MB 0.02 USD 0.0048
    10 KB * 1,024 * 31 = 310 MB 0.02 USD 0.0048

  ผลรวมย่อยสำหรับการอนุมานแบบอะซิงโครนัสของ SageMaker = 15.81 USD + 0.56 USD + 2 * .0048 = 16.38 USD ค่าบริการการอนุมานแบบอะซิงโครนัสรวมสำหรับตัวอย่างนี้คือ 16.38 USD ต่อเดือน

 • แบบจำลองในตัวอย่างที่ 5 จะใช้ในการเรียกใช้ SageMaker Batch Transform นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเรียกใช้งาน SageMaker Batch Transform 4 รายการแยกจากกันบน ml.m4.4xlarge จำนวน 3 รายการเป็นเวลา 15 นาทีต่อการเรียกใช้งาน เธอจะอัปโหลดชุดข้อมูลการประเมินขนาด 1 GB ใน S3 สำหรับการเรียกใช้แต่ละครั้ง และการอนุมานจะมีขนาด 1 ใน 10 ของข้อมูลอินพุต ซึ่งจะจัดเก็บกลับเข้าไปใน S3

  ชั่วโมง อินสแตนซ์การโฮสต์ ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  3 * 0.25 * 4 = 3 ชั่วโมง ml.m4.4xlarge 0.96 USD 2.88 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการอนุมานในตัวอย่างนี้จะเป็น 2.88 USD

 • เมื่อใช้การอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการ คุณจะจ่ายค่าบริการเฉพาะความสามารถในการคำนวณที่ใช้ประมวลผลคำขอการอนุมานเท่านั้น โดยจะเรียกเก็บเงินตามมิลลิวินาที และปริมาณของข้อมูลที่ประมวลผล ค่าบริการในการคำนวณจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่คุณเลือก

  หากคุณจัดสรรหน่วยความจำ 2 GB ให้กับตำแหน่งข้อมูลของคุณ ดำเนินการ 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน และตำแหน่งข้อมูลนั้นทำงานเป็นเวลา 100 มิลลิวินาทีในแต่ละครั้ง และประมวลผลข้อมูลขาเข้า/ขาออกทั้งหมดรวม 10 GB ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  จำนวนคำขอ ระยะเวลาของแต่ละคำขอ ระยะเวลารวมในการอนุมาน (วินาที) ค่าใช้จ่ายต่อวินาที ค่าบริการสำหรับระยะเวลาการอนุมานต่อเดือน
  10 ล้าน 100 มิลลิวินาที 1 ล้าน 0.00004 USD 40 USD

  ค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลต่อเดือน 

  การประมวลผลข้อมูล (GB) ค่าใช้จ่ายต่อ GB เข้าหรือออก ค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลต่อเดือน
  10 GB 0.016 USD 0.16 USD

  ผลรวมย่อยของค่าบริการสำหรับระยะเวลาการอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของ SageMaker ตามความต้องการ = 40 USD ผลรวมย่อยของค่าบริการสำหรับการประมวลผลข้อมูล 10 GB = 0.16 USD ค่าบริการรวมสำหรับตัวอย่างนี้คือ 40.16 USD

 • สมมติว่าคุณกำลังใช้บริการ Chatbot เพื่อให้บริษัทประมวลผลเงินเดือน คุณคาดว่าจะมีการสอบถามจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายเดือนมีนาคม ก่อนถึงกำหนดยื่นภาษี อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของเดือน คาดว่าปริมาณการใช้ข้อมูลจะอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น คุณจึงปรับใช้ตำแหน่งข้อมูลแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำ 2GB และเพิ่มกระบวนการทำงานพร้อมกันที่จัดสรรไว้เป็น 100 สำหรับ 5 วันสุดท้ายของเดือนในช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) ซึ่งในระหว่างนั้น ตำแหน่งข้อมูลของคุณจะประมวลผลคำขอ 10 ล้านรายการและข้อมูลขาเข้า/ออกขนาด 10GB ในช่วงที่เหลือของเดือน Chatbot จะทำงานตามการอนุมานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการ และจะประมวลผลคำขอ 3 M และข้อมูลขาเข้า/ออกขนาด 3GB สมมติว่าระยะเวลาของแต่ละคำขอคือ 100 มิลลินาที

  ค่าบริการของกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้ (PC)
  ราคา PC คือ 0.000010 USD/วินาที
  ระยะเวลาการใช้งาน PC (วินาที) = 5 วัน* 100 PC* 8 ชั่วโมง* 3,600 วินาที = 14,400,000 วินาที
  ค่าใช้จ่ายการใช้งาน PC = 14,400,000 วินาที* 0.000010USD/วินาที = 144 USD

  ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการอนุมานสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ให้บริการโดยกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้
  ราคาตามระยะเวลาการอนุมานคือ 0.000023 USD/วินาที
  ระยะเวลาการอนุมานรวมสำหรับ PC (วินาที) = 10M*(100 มิลลินาที) /1000 = 1M วินาที
  ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการอนุมานสำหรับ PC = 1,000,000 วินาที * 0.000023 USD/วินาที = 23 USD

  ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการอนุมานตามความต้องการ
  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00004 USD/วินาที และมี Free Tier 150k วินาที
  การประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = (3) M * (100 มิลลินาที) /1000 = 0.3M วินาที
  การประมวลผลทั้งหมด – การประมวลผลของ Free Tier = ค่าบริการประมวลผลรายเดือนเป็นวินาที
  0.3M วินาที – 150k วินาที = 150k วินาที
  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 150k * 0.00004 USD = 6 USD

  การประมวลผลข้อมูล
  ค่าใช้จ่าย/GB ของข้อมูลขาเข้า/ออกที่ประมวลผล = 0.016 USD
  GB ที่ประมวลผลทั้งหมด = 10+3=13
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 0.016 USD*13= 0.208 USD

  ค่าบริการทั้งหมดสำหรับเดือนมีนาคม
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายของกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว้ + ระยะเวลาการอนุมานสำหรับกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการจัดสรรไว + ระยะเวลาการอนุมานสำหรับการประมวลผลตามความต้องการ + ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูล
  = 144 USD + 23 USD + 6 USD + 0.208 USD = 173.2 USD

 • ลูกค้าใช้ JumpStart เพื่อปรับใช้โมเดล BERT Base Uncased ที่ได้รับการฝึกอบรมไว้แล้วล่วงหน้า เพื่อจัดประเภทรีวิวลูกค้าว่าเป็นบวกหรือลบ

  ลูกค้าปรับใช้โมเดลนี้กับอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge สอง (2) รายการเพื่อการโฮสต์แบบ Multi-AZ ที่น่าเชื่อถือ โมเดลจะได้รับข้อมูล 100 MB ต่อวัน และการอนุมานจะมีขนาด 1 ใน 10 ของข้อมูลอินพุต

  ชั่วโมงต่อเดือน อินสแตนซ์การโฮสต์ ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง รวมทั้งหมด
  24 * 31 * 2 = 1488 ml.c5.xlarge 0.204 USD 303.55 USD
   
  ข้อมูลเข้าต่อเดือน – การโฮสต์ ข้อมูลออกต่อเดือน – การโฮสต์ ค่าใช้จ่ายต่อ GB เข้าหรือออก

  รวมทั้งหมด

  100 MB * 31 = 3,100 MB   0.02 USD 0.06 USD
    10 MB * 31 = 310 MB 0.02 USD 0.01 USD
   

  ผลรวมย่อยสำหรับการฝึกอบรม การโฮสต์ และการตรวจสอบ = 305.827 USD ผลรวมย่อยสำหรับข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 3,100 MB และข้อมูลที่ประมวลผลออก 310 MB สำหรับการโฮสต์ต่อเดือน = 0.06 USD ค่าบริการรวมสำหรับตัวอย่างนี้คือ 305.887 USD ต่อเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon SageMaker

เข้าเยี่ยมชมหน้า Amazon SageMaker
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง?
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา