สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5d.xlarge 0.269 USD
  ml.c5d.2xlarge
  0.538 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊คของ Amazon SageMaker Studio
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.system
  0.00364 USD
  ml.t3.micro 0.0146 USD
  ml.t3.small 0.0291 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.8xlarge 2.150 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.16xlarge 4.301 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.12xlarge 2.856 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5.24xlarge 5.712 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS** หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0.728 USD

  * FP-32 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  2 GB
  2 GB

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.8xlarge 2.822 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.16xlarge 5.645 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  m.p3dn.24xlarge 43.697 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.065 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16.xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  ml.inf1.xlarge 0.515 USD
  ml.inf1.2xlarge 0.818 USD
  ml.inf1.6xlarge 2.667 USD
  ml.inf1.24xlarge 10.667 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS** หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0.728 USD

  * FP-32 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5d.xlarge 0.269 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊คของ Amazon SageMaker Studio
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.system 0.00364 USD
  ml.t3.micro 0.0146 USD
  ml.t3.small 0.0291 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.8xlarge 2.150 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.16xlarge 4.301 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.12xlarge 2.856 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5.24xlarge 5.712 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS* อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 0.728 USD

  *FP-32 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  **FP-16 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.8xlarge 2.822 USD
  ml.r5.12xlarge
  4.234 USD
  ml.r5.16xlarge 5.645 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.610 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.065 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p216.xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS* อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 0.728 USD

  *FP-32 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  **FP-16 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5d.xlarge 0.269 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊คของ Amazon SageMaker Studio
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.system 0.00364 USD
  ml.t3.micro 0.0146 USD
  ml.t3.small 0.0291 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.8xlarge 2.150 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.16xlarge 4.301 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.12xlarge 2.856 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5.24xlarge 5.712 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32
  4 GB
  0.728 USD

  *FP-32 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.t3.medium 0.0582 USD
  ml.t3.large 0.1165 USD
  ml.t3.xlarge 0.233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ - รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.8xlarge 2.822 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.16xlarge 5.645 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.p3dn.24xlarge 43.697 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.065 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5197 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p216.xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  ml.inf1.xlarge 0.515 USD
  ml.inf1.2xlarge 0.818 USD
  ml.inf1.6xlarge 2.667 USD
  ml.inf1.24xlarge 10.667 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32
  4 GB
  0.728 USD

  *FP-32 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0.269 USD
  ml.m5.2xlarge 0.538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6.451 USD
  ml.m4.xlarge 0.28 USD
  ml.m4.2xlarge 0.56 USD
  ml.m4.4xlarge 1.12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10.08 USD
  ml.p2.16xlarge 20.16 USD
  ml.p3.2xlarge 4.284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.14 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0552 USD
  ml.t2.large 0.1546 USD
  ml.t2.xlarge 0.3091 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6182 USD
  ml.m4.xlarge 0.328 USD
  ml.m4.2xlarge 0.655 USD
  ml.m4.4xlarge 1.31 USD
  ml.m4.10xlarge 3.276 USD
  ml.m4.16xlarge 5.242 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0552 USD
  ml.t2.large 0.1546 USD
  ml.t2.xlarge 0.3091 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6182 USD
  ml.t3.medium 0.0694 USD
  ml.t3.large 0.1389 USD
  ml.t3.xlarge 0.2778 USD
  ml.t3.2xlarge
  0.555 USD
  ml.m4.xlarge 0.328 USD
  ml.m4.2xlarge 0.655 USD
  ml.m4.4xlarge 1.31 USD
  ml.m4.10xlarge 3.276 USD
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.627 USD
  ml.m5.4xlarge 1.254 USD
  ml.m5.12xlarge 3.763 USD
  ml.m4.16xlarge 5.242 USD
  ml.m5.24xlarge 7.526 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c4.xlarge 0.349 USD
  ml.c4.2xlarge 0.697 USD
  ml.c4.4xlarge 1.396 USD
  ml.c4.8xlarge 2.79 USD
  ml.c5.xlarge 0.297 USD
  ml.c5.2xlarge 0.594 USD
  ml.c5.4xlarge 1.187 USD
  ml.c5.9xlarge 2.671 USD
  ml.c5.18xlarge 5.342 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.196 USD
  ml.r5.xlarge 0.392 USD
  ml.r5.2xlarge 0.784 USD
  ml.r5.4xlarge 1.568 USD
  ml.r5.8xlarge 3.136 USD
  ml.r5.12xlarge 4.704 USD
  ml.r5.16xlarge 6.272 USD
  ml.r5.24xlarge 9.408 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.627 USD
  ml.m5.4xlarge 1.254 USD
  ml.m5.12xlarge 3.763 USD
  ml.m5.24xlarge 7.526 USD
  ml.m4.xlarge 0.328 USD
  ml.m4.2xlarge 0.655 USD
  ml.m4.4xlarge 1.31 USD
  ml.m4.10xlarge 3.276 USD
  ml.m4.16xlarge 5.242 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.297 USD
  ml.c5.2xlarge 0.594 USD
  ml.c5.4xlarge 1.187 USD
  ml.c5.9xlarge 2.671 USD
  ml.c5.18xlarge 5.342 USD
  ml.c5n.xlarge 0.378 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.756 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.512 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.402 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.804 USD
  ml.c4.xlarge 0.349 USD
  ml.c4.2xlarge 0.697 USD
  ml.c4.4xlarge 1.396 USD
  ml.c4.8xlarge 2.79 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.883 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.263 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.023 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.655 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.572 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.311 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.077 USD
  ml.t2.large 0.155 USD
  ml.t2.xlarge 0.309 USD
  ml.t2.2xlarge 0.618 USD
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.627 USD
  ml.m5.4xlarge 1.254 USD
  ml.m5.12xlarge 3.763 USD
  ml.m5.24xlarge 7.526 USD
  ml.m4.xlarge 0.328 USD
  ml.m4.2xlarge 0.655 USD
  ml.m4.4xlarge 1.31 USD
  ml.m4.10xlarge 3.276 USD
  ml.m4.16xlarge 5.242 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.148 USD
  ml.c5.xlarge 0.297 USD
  ml.c5.2xlarge 0.594 USD
  ml.c5.4xlarge 1.187 USD
  ml.c5.9xlarge 2.671 USD
  ml.c5.18xlarge 5.342 USD
  ml.c4.large 0.174 USD
  ml.c4.xlarge 0.349 USD
  ml.c4.2xlarge 0.697 USD
  ml.c4.4xlarge 1.396 USD
  ml.c4.8xlarge 2.79 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.627 USD
  ml.m5.4xlarge 1.254 USD
  ml.m5.12xlarge 3.763 USD
  ml.m5.24xlarge 7.526 USD
  ml.m4.xlarge 0.328 USD
  ml.m4.2xlarge 0.655 USD
  ml.m4.4xlarge 1.31 USD
  ml.m4.10xlarge 3.276 USD
  ml.m4.16xlarge 5.242 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.297 USD
  ml.c5.2xlarge 0.594 USD
  ml.c5.4xlarge 1.187 USD
  ml.c5.9xlarge 2.671 USD
  ml.c5.18xlarge 5.342 USD
  ml.c4.xlarge 0.349 USD
  ml.c4.2xlarge 0.697 USD
  ml.c4.4xlarge 1.396 USD
  ml.c4.8xlarge 2.79 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

AWS GovCloud (US)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0544 USD
  ml.t2.large 0.1523 USD
  ml.t2.xlarge 0.3046 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6093 USD
  ml.t3.medium 0.0683 USD
  ml.t3.large 0.1366 USD
  ml.t3.xlarge 0.2733 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5466 USD
  ml.m4.xlarge 0.353 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5.645 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8.131 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge 1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2.681 USD
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2.57 USD
  ml.c5.18xlarge 5.141 USD
  ml.c5d.xlarge 0.325 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.65 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.299 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.923 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.846 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5.141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker

  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.068 USD
  ml.t3.large 0.137 USD
  ml.t3.xlarge 0.273 USD
  ml.t3.2xlarge 0.547 USD
  ml.m4.xlarge 0.353 USD
  ml.m4.2xlarge 0.706 USD
  ml.m4.4xlarge 1.411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5.645 USD
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8.131 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge 1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2.681 USD
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2.570 USD
  ml.c5.18xlarge 5.141 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.211 USD
  ml.r5.xlarge 0.423 USD
  ml.r5.2xlarge 0.846 USD
  ml.r5.4xlarge 1.691 USD
  ml.r5.8xlarge 3.382 USD
  ml.r5.12xlarge 5.074 USD
  ml.r5.16xlarge 6.765 USD
  ml.r5.24xlarge 10.147 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5.141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อ GB-เดือน
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8.131 USD
  ml.m4.xlarge 0.353 USD
  ml.m4.2xlarge 0.706 USD
  ml.m4.4xlarge 1.411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5.645 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2.570 USD
  ml.c5.18xlarge 5.141 USD
  ml.c5n.xlarge 0.364 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.728 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.456 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.276 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.552 USD
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2.681 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5.141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.928 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.327 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.125 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.840 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.903 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.680 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0762 USD
  ml.t2.large 0.1523 USD
  ml.t2.xlarge 0.3046 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6093 USD
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8.131 USD
  ml.m4.xlarge 0.353 USD
  ml.m4.2xlarge 0.706 USD
  ml.m4.4xlarge 1.411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5.645 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.143 USD
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2.570 USD
  ml.c5.18xlarge 5.141 USD
  ml.c4.large 0.168 USD
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge 1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2.681 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5.141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.928 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.327 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.125 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.840 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.903 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.680 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8.131 USD
  ml.m4.xlarge 0.353 USD
  ml.m4.2xlarge 0.706 USD
  ml.m4.4xlarge 1.411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5.645 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2.570 USD
  ml.c5.18xlarge 5.141 USD
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2.681 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5.141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

แคนาดาภาคกลาง (มอนทรีออล)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0512 USD
  ml.t2.large 0.1434 USD
  ml.t2.xlarge 0.2867 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5734 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.712 USD
  ml.p3.8xlarge 18.85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0512 USD
  ml.t2.large 0.1434 USD
  ml.t2.xlarge 0.2867 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5734 USD
  ml.t3.medium 0.065 USD
  ml.t3.large 0.130 USD
  ml.t3.xlarge 0.260 USD
  ml.t3.2xlarge 0.520 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.3 USD
  ml.m5.2xlarge
  0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  mlm5.24xlarge 7.19 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.305 USD
  ml.c4.2xlarge 0.613 USD
  ml.c4.4xlarge 1.226 USD
  ml.c4.8xlarge 2.45 USD
  ml.c5.xlarge 0.26 USD
  ml.c5.2xlarge 0.521 USD
  ml.c5.4xlarge 1.042 USD
  ml.c5.9xlarge 2.344 USD
  ml.c5.18xlarge 4.687 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.193 USD
  ml.r5.xlarge 0.386 USD
  ml.r5.2xlarge 0.773 USD
  ml.r5.4xlarge 1.546 USD
  ml.r5.8xlarge 3.091 USD
  ml.r5.12xlarge 4.637 USD
  ml.r5.16xlarge 6.182 USD
  ml.r5.24xlarge 9.274 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.712 USD
  ml.p3.8xlarge 18.85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.30 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.266 USD
  ml.c5.2xlarge 0.521 USD
  ml.c5.4xlarge 1.042 USD
  ml.c5.9xlarge 2.344 USD
  ml.c5.18xlarge 4.687 USD
  ml.c5n.xlarge 0.330 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.661 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.322 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.974 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.947 USD
  ml.c4.xlarge 0.305 USD
  ml.c4.2xlarge 0.613 USD
  ml.c4.4xlarge 1.226 USD
  ml.c4.8xlarge 2.45 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.712 USD
  ml.p3.8xlarge 18.85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.818 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.169 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.872 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.382 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.080 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.765 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.072 USD
  ml.t2.large 0.143 USD
  ml.t2.xlarge 0.287 USD
  ml.t2.2xlarge 0.573 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.30 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5d.xlarge 0.353 USD
  ml.m5d.large 0.176 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.411 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.706 USD
  ml.m5d.24xlarge 8.467 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.239 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.13 USD
  ml.c5.xlarge 0.26 USD
  ml.c5.2xlarge 0.521 USD
  ml.c5.4xlarge 1.042 USD
  ml.c5.9xlarge 2.344 USD
  ml.c5.18xlarge 4.687 USD
  ml.c4.large 0.154 USD
  ml.c4.xlarge 0.305 USD
  ml.c4.2xlarge 0.613 USD
  ml.c4.4xlarge 1.226 USD
  ml.c4.8xlarge 2.45 USD
  ml.c5d.xlarge 0.297 USD
  ml.c5d.large 0.148 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.671 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.187 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.594 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.342 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.712 USD
  ml.p3.8xlarge 18.85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.818 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.169 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.872 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.382 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.080 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.765 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.30 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.26 USD
  ml.c5.2xlarge 0.521 USD
  ml.c5.4xlarge 1.042 USD
  ml.c5.9xlarge 2.344 USD
  ml.c5.18xlarge 4.687 USD
  ml.c4.xlarge 0.305 USD
  ml.c4.2xlarge 0.613 USD
  ml.c4.4xlarge 1.226 USD
  ml.c4.8xlarge 2.45 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.712 USD
  ml.p3.8xlarge 18.85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.05 USD
  ml.t2.large 0.1411 USD
  ml.t2.xlarge 0.2822 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5645 USD
  ml.t3.medium 0.0638 USD
  ml.t3.large 0.1277 USD
  ml.t3.xlarge 0.2554 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5107 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5.xlarge 0.3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge 1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5d.xlarge 0.305 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.61 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.221 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.747 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.494 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊คของ Amazon SageMaker Studio
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.system 0.00399 USD
  ml.t3.micro 0.016 USD
  ml.t3.small 0.0319 USD
  ml.t3.medium 0.0638 USD
  ml.t3.large 0.1277 USD
  ml.t3.xlarge 0.2554 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5107 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.8xlarge 2.397 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.16xlarge 4.794 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.large 0.134 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.12xlarge 3.226 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5.24xlarge 6.451 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.822 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.173 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.879 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.396 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.107 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.794 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.181 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.362 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.513 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.196 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.392 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0.784 USD

  *FP-32 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.05 USD
  ml.t2.large 0.1411 USD
  ml.t2.xlarge 0.2822 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5645 USD
  ml.t3.medium 0.0638 USD
  ml.t3.large 0.1277 USD
  ml.t3.xlarge 0.2554 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5107 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge 1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5d.xlarge 0.305 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.61 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.221 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.747 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.494 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.197 USD
  ml.r5.xlarge 0.395 USD
  ml.r5.2xlarge 0.79 USD
  ml.r5.4xlarge 1.579 USD
  ml.r5.8xlarge 3.158 USD
  ml.r5.12xlarge 4.737 USD
  ml.r5.16xlarge 6.317 USD
  ml.r5.24xlarge 9.475 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5n.xlarge 0.342 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.149 USD
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.822 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.173 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.879 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.396 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.107 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.794 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.07 USD
  ml.t2.large 0.1411 USD
  ml.t2.xlarge 0.2822 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5645 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.30 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.134 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c4.large 0.158 USD
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge 1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.197 USD
  ml.r5.xlarge 0.395 USD
  ml.r5.2xlarge 0.79 USD
  ml.r5.4xlarge 1.579 USD
  ml.r5.12xlarge 4.738 USD
  ml.r5.24xlarge 9.475 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.821 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.174 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.879 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.397 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.107 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.793 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.181 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.362 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.513 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.196 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.392 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0.784 USD

  *FP-32 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0.3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7.19 USD
  ml.m4.xlarge 0.311 USD
  ml.m4.2xlarge 0.622 USD
  ml.m4.4xlarge 1.243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0536 USD
  ml.t2.large 0.1501 USD
  ml.t2.xlarge 0.3002 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6003 USD
  ml.t3.medium 0.0672 USD
  ml.t3.large 0.1344 USD
  ml.t3.xlarge 0.2688 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5376 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7.728 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4.889 USD
  ml.c5d.xlarge 0.311 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.594 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.1666 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0536 USD
  ml.t2.large 0.1501 USD
  ml.t2.xlarge 0.3002 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6003 USD
  ml.t3.medium 0.0672 USD
  ml.t3.large 0.1344 USD
  ml.t3.xlarge 0.2688 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5376 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
  ml.m5.large 0.161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7.728 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4.889 USD
  ml.c5d.xlarge 0.311 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.594 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.8xlarge 3.405 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.16xlarge 6.81 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD
  ml.p3.2xlarge 5.352 USD
  ml.p3.8xlarge 21.409 USD
  ml.p3.16xlarge 42.818 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7.728 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4.889 USD
  ml.c5n.xlarge 0.344 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.100 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.199 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.921 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.316 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.107 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.808 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.846 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.616 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.075 USD
  ml.t2.large 0.1501 USD
  ml.t2.xlarge 0.3002 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6003 USD
  ml.m5.large 0.161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7.728 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
  ml.m5d.xlarge 0.381 USD
  ml.m5d.large 0.19 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.523 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.762 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.139 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.57 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.136 USD
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4.889 USD
  ml.c4.large 0.16 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
  ml.c5d.xlarge 0.311 USD
  ml.c5d.large 0.155 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.594 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.416 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.484 USD
  ml.r5d.large 0.242 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.938 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.969 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.626 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.813 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.921 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.316 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.107 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.808 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.846 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.616 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7.728 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4.889 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.154 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหภาพยุโรป (ลอนดอน)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0520 USD
  ml.t2.large 0.1478 USD
  ml.t2.xlarge 0.2957 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5914 USD
  ml.m4.xlarge 0.325 USD
  ml.m4.2xlarge 0.65 USD
  ml.m4.4xlarge 1.299 USD
  ml.m4.10xlarge 3.248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 5.025 USD
  ml.p3.8xlarge 20.098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.162 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0520 USD
  ml.t2.large 0.1478 USD
  ml.t2.xlarge 0.2957 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5914 USD
  ml.t3.medium 0.661 USD
  ml.t3.large 0.1322 USD
  ml.t3.xlarge 0.2643 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5286 USD
  ml.m4.xlarge 0.325 USD
  ml.m4.2xlarge 0.65 USD
  ml.m4.4xlarge 1.299 USD
  ml.m4.10xlarge 3.248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
  ml.m5.large 0.155 USD
  ml.m5.xlarge 0.311 USD
  ml.m5.2xlarge 0.622 USD
  ml.m5.4xlarge 1.243 USD
  ml.m5.12xlarge 3.73 USD
  ml.m5.24xlarge 7.459 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.332 USD
  ml.c4.2xlarge 0.666 USD
  ml.c4.4xlarge 1.33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.131 USD
  ml.c5.9xlarge
  2.545 USD
  ml.c5.18xlarge
  5.09 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.8xlarge 3.315 USD
  ml.r5.12xlarge 4.973 USD
  ml.r5.16xlarge 6.630 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 5.025 USD
  ml.p3.8xlarge 20.098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.155 USD
  ml.m5.xlarge 0.311 USD
  ml.m5.2xlarge 0.622 USD
  ml.m5.4xlarge 1.243 USD
  ml.m5.12xlarge 3.73 USD
  ml.m5.24xlarge 7.459 USD
  ml.m4.xlarge 0.325 USD
  ml.m4.2xlarge 0.65 USD
  ml.m4.4xlarge 1.299 USD
  ml.m4.10xlarge 3.248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.131 USD
  ml.c5.9xlarge 2.545 USD
  ml.c5.18xlarge 5.09 USD
  ml.c4.xlarge 0.332 USD
  ml.c4.2xlarge 0.666 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 5.025 USD
  ml.p3.8xlarge 20.098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.861 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.232 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.973 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.564 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.408 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.129 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.162 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.073 USD
  ml.t2.large 0.148 USD
  ml.t2.xlarge 0.296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.591 USD
  ml.m5.large 0.155 USD
  ml.m5.xlarge 0.311 USD
  ml.m5.2xlarge 0.622 USD
  ml.m5.4xlarge 1.243 USD
  ml.m5.12xlarge 3.73 USD
  ml.m5.24xlarge 7.459 USD
  ml.m4.xlarge 0.325 USD
  ml.m4.2xlarge 0.65 USD
  ml.m4.4xlarge 1.299 USD
  ml.m4.10xlarge 3.248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.141 USD
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.131 USD
  ml.c5.9xlarge 2.545 USD
  ml.c5.18xlarge 5.09 USD
  ml.c4.large 0.167 USD
  ml.c4.xlarge 0.332 USD
  ml.c4.2xlarge 0.666 USD
  ml.c4.4xlarge 1.33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.12xlarge 4.973 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 5.025 USD
  ml.p3.8xlarge 20.098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.862 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.232 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.972 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.564 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.408 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.129 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.155 USD
  ml.m5.xlarge 0.311 USD
  ml.m5.2xlarge 0.622 USD
  ml.m5.4xlarge 1.243 USD
  ml.m5.12xlarge 3.73 USD
  ml.m5.24xlarge 7.459 USD
  ml.m4.xlarge 0.325 USD
  ml.m4.2xlarge 0.65 USD
  ml.m4.4xlarge 1.299 USD
  ml.m4.10xlarge 3.248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.131 USD
  ml.c5.9xlarge 2.545 USD
  ml.c5.18xlarge 5.09 USD
  ml.c4.xlarge 0.332 USD
  ml.c4.2xlarge 0.666 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p3.2xlarge 5.025 USD
  ml.p3.8xlarge 20.098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับกับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.162 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหภาพยุโรป (ปารีส)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.074 USD
  ml.t2.large 0.148 USD
  ml.t2.xlarge 0.296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.592 USD
  ml.t3.medium 0.066 USD
  ml.t3.large 0.132 USD
  ml.t3.xlarge 0.265 USD
  ml.t3.2xlarge 0.529 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
  ml.c5d.xlarge 0.322 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.644 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.288 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.898 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.796 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1624 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.074 USD
  ml.t2.large 0.148 USD
  ml.t2.xlarge 0.296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.592 USD
  ml.t3.medium 0.066 USD
  ml.t3.large 0.132 USD
  ml.t3.xlarge 0.265 USD
  ml.t3.2xlarge 0.529 USD
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
  ml.c5d.xlarge 0.322 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.644 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.288 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.898 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.796 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.8xlarge 3.315 USD
  ml.r5.12xlarge
  4.973 USD
  ml.r5.16xlarge 6.630 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.861 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.231 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.971 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.562 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.404 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.123 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1624 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การติดตั้งโมเดลเพื่อใช้จริง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.074 USD
  ml.t2.large 0.148 USD
  ml.t2.xlarge 0.296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.592 USD
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.141 USD
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.12xlarge 4.973 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.861 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.231 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.971 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.562 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.404 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.123 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.157 USD
  ml.m5.xlarge 0.314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.283 USD
  ml.c5.2xlarge 0.566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1624 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.060 USD
  ml.t3.large 0.121 USD
  ml.t3.xlarge 0.242 USD
  ml.t3.2xlarge 0.484 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.292 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.583 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.165 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.621 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.242 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1463 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.060 USD
  ml.t3.large 0.121 USD
  ml.t3.xlarge 0.242 USD
  ml.t3.2xlarge 0.484 USD
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.292 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.583 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.165 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.621 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.242 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.188 USD
  ml.r5.xlarge 0.375 USD
  ml.r5.2xlarge 0.736 USD
  ml.r5.4xlarge 1.501 USD
  ml.r5.8xlarge 3.002 USD
  ml.r5.12xlarge 4.502 USD
  ml.r5.16xlarge 6.003 USD
  ml.r5.24xlarge 9.005 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.781 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.117 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.788 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.231 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.810 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.464 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1463 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การติดตั้งโมเดลเพื่อใช้จริง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
  ml.m5d.xlarge 0.336 USD
  ml.m5d.large 0.168 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5d.24xlarge 8.064 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.032 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.127 USD
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.291 USD
  ml.c5d.large 0.146 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.621 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.165 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.582 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.242 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.188 USD
  ml.r5.xlarge 0.375 USD
  ml.r5.2xlarge 0.750 USD
  ml.r5.4xlarge 1.501 USD
  ml.r5.12xlarge 4.502 USD
  ml.r5.24xlarge 9.005 USD
  ml.r5d.xlarge 0.426 USD
  ml.r5d.large 0.213 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5d.24xlarge 10.213 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.107 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.781 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.117 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.788 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.231 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.81 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.464 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1463 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.082 USD
  ml.t3.large 0.164 USD
  ml.t3.xlarge 0.328 USD
  ml.t3.2xlarge 0.655 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
  ml.c5d.xlarge 0.345 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.1 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.2 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1848 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.082 USD
  ml.t3.large 0.164 USD
  ml.t3.xlarge 0.327 USD
  ml.t3.2xlarge 0.654 USD
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
  ml.c5d.xlarge 0.345 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.1 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.2 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.234 USD
  ml.r5.xlarge 0.468 USD
  ml.r5.2xlarge 0.935 USD
  ml.r5.4xlarge 1.870 USD
  ml.r5.8xlarge 3.741 USD
  ml.r5.12xlarge 5.611 USD
  ml.r5.16xlarge 7.482 USD
  ml.r5.24xlarge 11.222 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 1.134 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.621 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.596 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.691 USD
  ml.g4dn.12xlarge 8.434 USD
  ml.g4dn.16xlarge 9.383 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1848 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การติดตั้งโมเดลเพื่อใช้จริง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
  ml.m5d.large 0.217 USD
  ml.m5d.xlarge 0.434 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.868 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.736 USD
  ml.m5d.12xlarge 5.208 USD
  ml.m5d.24xlarge 10.416 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.151 USD
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
  ml.c5d.large 0.172 USD
  ml.c5d.xlarge 0.344 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.100 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.199 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.234 USD
  ml.r5.xlarge 0.468 USD
  ml.r5.2xlarge 0.935 USD
  ml.r5.4xlarge 1.87 USD
  ml.r5.12xlarge 5.611 USD
  ml.r5.24xlarge 11.222 USD
  ml.r5d.large 0.245 USD
  ml.r5d.xlarge 0.490 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.980 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.736 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.880 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.760 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 1.134 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.621 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.596 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.691 USD
  ml.g4dn.12xlarge 8.434 USD
  ml.g4dn.16xlarge 9.383 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD)        0.1848 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0496 USD
  ml.t2.large 0.1389 USD
  ml.t2.xlarge 0.2778 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5555 USD
  ml.m4.xlarge 0.294 USD
  ml.m4.2xlarge 0.588 USD
  ml.m4.4xlarge 1.176 USD
  ml.m4.10xlarge 2.94 USD
  ml.m4.16xlarge 4.704 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.160 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0496 USD
  ml.t2.large 0.1389 USD
  ml.t2.xlarge 0.2778 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5555 USD
  ml.t3.medium 0.063 USD
  ml.t3.large 0.125 USD
  ml.t3.xlarge 0.251 USD
  ml.t3.2xlarge 0.502 USD
  ml.m4.xlarge 0.294 USD
  ml.m4.2xlarge 0.588 USD
  ml.m4.4xlarge 1.176 USD
  ml.m4.10xlarge 2.94 USD
  ml.m4.16xlarge 4.704 USD
  ml.m5.large 0.141 USD
  ml.m5.xlarge 0.283 USD
  ml.m5.2xlarge 0.566 USD
  ml.m5.4xlarge 1.131 USD
  ml.m5.12xlarge 3.394 USD
  ml.m5.24xlarge 6.787 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.28 USD
  ml.c4.2xlarge 0.56 USD
  ml.c4.4xlarge 1.12 USD
  ml.c4.8xlarge 2.24 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.182 USD
  ml.r5.xlarge 0.364 USD
  ml.r5.2xlarge 0.728 USD
  ml.r5.4xlarge 1.456 USD
  ml.r5.8xlarge 2.912 USD
  ml.r5.12xlarge 4.368 USD
  ml.r5.16xlarge 5.824 USD
  ml.r5.24xlarge 8.736 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.141 USD
  ml.m5.xlarge 0.283 USD
  ml.m5.2xlarge 0.566 USD
  ml.m5.4xlarge 1.131 USD
  ml.m5.12xlarge 3.394 USD
  ml.m5.24xlarge 6.787 USD
  ml.m4.xlarge 0.294 USD
  ml.m4.2xlarge 0.588 USD
  ml.m4.4xlarge 1.176 USD
  ml.m4.10xlarge 2.94 USD
  ml.m4.16xlarge 4.704 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.28 USD
  ml.c4.2xlarge 0.56 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.12 USD
  ml.c4.8xlarge 2.24 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.811 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.159 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.855 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.353 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.028 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.707 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.160 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.069 USD
  ml.t2.large 0.139 USD
  ml.t2.xlarge 0.278 USD
  ml.t2.2xlarge 0.556 USD
  ml.m5.large 0.141 USD
  ml.m5.xlarge 0.283 USD
  ml.m5.2xlarge 0.566 USD
  ml.m5.4xlarge 1.131 USD
  ml.m5.12xlarge 3.394 USD
  ml.m5.24xlarge 6.787 USD
  ml.m4.xlarge 0.294 USD
  ml.m4.2xlarge 0.588 USD
  ml.m4.4xlarge 1.176 USD
  ml.m4.10xlarge 2.94 USD
  ml.m4.16xlarge 4.704 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.28 USD
  ml.c4.2xlarge 0.56 USD
  ml.c4.4xlarge 1.12 USD
  ml.c4.8xlarge 2.24 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.811 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.159 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.855 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.353 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.028 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.707 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.141 USD
  ml.m5.xlarge 0.283 USD
  ml.m5.2xlarge 0.566 USD
  ml.m5.4xlarge 1.131 USD
  ml.m5.12xlarge 3.394 USD
  ml.m5.24xlarge 6.787 USD
  ml.m4.xlarge 0.294 USD
  ml.m4.2xlarge 0.588 USD
  ml.m4.4xlarge 1.176 USD
  ml.m4.10xlarge 2.94 USD
  ml.m4.16xlarge 4.704 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c4.xlarge 0.28 USD
  ml.c4.2xlarge 0.56 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.12 USD
  ml.c4.8xlarge 2.24 USD
     
  อินสแตนซ์ GPU – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.160 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

เอเชียแปซิฟิก (โซล)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0576 USD
  ml.t2.large 0.1613 USD
  ml.t2.xlarge 0.3226 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6451 USD
  ml.t3.medium 0.0728 USD
  ml.t3.large 0.1456 USD
  ml.t3.xlarge 0.2912 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5824 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5.51 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5d.xlarge 0.308 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.616 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.232 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.772 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.544 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.275 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.549 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.778 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.294 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.602 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 1.19 USD

  *FP-32 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.1596 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0576 USD
  ml.t2.large 0.1613 USD
  ml.t2.xlarge 0.3226 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6451 USD
  ml.t3.medium 0.0728 USD
  ml.t3.large 0.1456 USD
  ml.t3.xlarge 0.2912 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5824 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5.51 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5d.xlarge 0.308 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.616 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.232 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.772 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.544 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5.51 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5n.xlarge 0.342 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.149 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.906 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.295 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.073 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.748 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.737 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.494 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.1596 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0806 USD
  ml.t2.large 0.1613 USD
  ml.t2.xlarge 0.3226 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6451 USD
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5.51 USD
  ml.m5d.xlarge 0.389 USD
  ml.m5d.large 0.195 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.557 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.778 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.341 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.67 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.134 USD
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c4.large 0.16 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
  ml.c5d.xlarge 0.308 USD
  ml.c5d.large 0.154 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.772 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.232 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.616 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.544 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.484 USD
  ml.r5d.large 0.242 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.938 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.969 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.626 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.813 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.906 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.295 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.073 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.748 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.737 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.494 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.275 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.549 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.778 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.294 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.602 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 1.19 USD

  *FP-32 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = คำสั่งจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5.51 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.269 USD
  ml.c5.2xlarge 0.538 USD
  ml.c5.4xlarge 1.075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.1596 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.3270 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6541 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.70 USD
  ml.m4.4xlarge 1.40 USD
  ml.m4.10xlarge 3.50 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.3270 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6541 USD
  ml.t3.medium 0.0739 USD
  ml.t3.large 0.1478 USD
  ml.t3.xlarge 0.2957 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5914
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.70 USD
  ml.m4.4xlarge 1.40 USD
  ml.m4.10xlarge 3.50 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
     
  การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.323 USD
  ml.c4.2xlarge 0.647 USD
  ml.c4.4xlarge 1.294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
  ml.c5.xlarge 0.274 USD
  ml.c5.2xlarge 0.549 USD
  ml.c5.4xlarge 1.098 USD
  ml.c5.9xlarge 2.47 USD
  ml.c5.18xlarge 4.939 USD
     
  หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.8xlarge 3.405 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.16xlarge 6.81 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.405 USD
  ml.p2.8xlarge 19.242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.70 USD
  ml.m4.4xlarge 1.40 USD
  ml.m4.10xlarge 3.50 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.274 USD
  ml.c5.2xlarge 0.549 USD
  ml.c5.4xlarge 1.098 USD
  ml.c5.9xlarge 2.470 USD
  ml.c5.18xlarge 4.939 USD
  ml.c5n.xlarge 0.347 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.694 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.389 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.125 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.250 USD
  ml.c4.xlarge 0.323 USD
  ml.c4.2xlarge 0.647 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.41 USD
  ml.p2.8xlarge 19.24 USD
  ml.p2.16xlarge 38.48 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 1.030 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.473 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.359 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.263 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.664 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.525 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0818 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.3270 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6541 USD
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.70 USD
  ml.m4.4xlarge 1.40 USD
  ml.m4.10xlarge 3.50 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
  ml.m5d.xlarge 0.395 USD
  ml.m5d.large 0.197 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.579 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.79 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.475 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.738 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.137 USD
  ml.c5.xlarge 0.274 USD
  ml.c5.2xlarge 0.549 USD
  ml.c5.4xlarge 1.098 USD
  ml.c5.9xlarge 2.470 USD
  ml.c5.18xlarge 4.939 USD
  ml.c4.large 0.161 USD
  ml.c4.xlarge 0.323 USD
  ml.c4.2xlarge 0.647 USD
  ml.c4.4xlarge 1.294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.314 USD
  ml.c5d.large 0.157 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.822 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.254 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.627 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.645 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12x.large 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.487 USD
  ml.r5d.large 0.244 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.949 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.974 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.693 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.846 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.41 USD
  ml.p2.8xlarge 19.24 USD
  ml.p2.16xlarge 38.48 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 1.030 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.473 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.359 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.263 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.664 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.525 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.70 USD
  ml.m4.4xlarge 1.40 USD
  ml.m4.10xlarge 3.50 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.274 USD
  ml.c5.2xlarge 0.549 USD
  ml.c5.4xlarge 1.098 USD
  ml.c5.9xlarge 2.470 USD
  ml.c5.18xlarge 4.939 USD
  ml.c4.xlarge 0.323 USD
  ml.c4.2xlarge 0.647 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.41 USD
  ml.p2.8xlarge 19.24 USD
  ml.p2.16xlarge 38.48 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.327 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6541 USD
  ml.t3.medium
  0.0739 USD
  ml.t3.large 0.1478 USD
  ml.t3.xlarge 0.2957 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5914 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge 1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
  ml.c5.xlarge 0.311 USD
  ml.c5.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
  ml.c5d.xlarge 0.353 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.706 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.411 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.175 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.35 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.327 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6541 USD
  ml.t3.medium
  0.0739 USD
  ml.t3.large 0.1478 USD
  ml.t3.xlarge 0.2957 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5914 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge 1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
  ml.c5.xlarge 0.311 USD
  ml.c5.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ - รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.211 USD
  ml.r5.xlarge 0.423 USD
  ml.r5.2xlarge 0.846 USD
  ml.r5.4xlarge 1.691 USD
  ml.r5.8xlarge 3.382 USD
  ml.r5.12xlarge 5.074 USD
  ml.r5.16xlarge 6.765 USD
  ml.r5.24xlarge 10.147 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.311 USD
  ml.c5.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
  ml.c5n.xlarge 0.395 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.790 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.579 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.553 USD
  ml.c5n.18xlarge 7.106 USD
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.958 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.369 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.192 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.962 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.122 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.923 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.1596 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0818 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.327 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6541 USD
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
  ml.m5d.xlarge 0.398 USD
  ml.m5d.large 0.199 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.59 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.795 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.542 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.771 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.155 USD
  ml.c5.xlarge 0.311 USD
  ml.c5.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
  ml.c4.large 0.182 USD
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge 1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
  ml.c5d.xlarge 0.353 USD
  ml.c5d.large 0.176 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.175 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.411 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.706 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.35 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.211 USD
  ml.r5.xlarge 0.423 USD
  ml.r5.2xlarge 0.846 USD
  ml.r5.4xlarge 1.691 USD
  ml.r5.12xlarge 5.074 USD
  ml.r5.24xlarge 10.147 USD
  ml.r5d.xlarge 0.487 USD
  ml.r5d.large 0.244 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.949 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.974 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.693 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.846 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.270 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.958 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.369 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.192 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.962 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.122 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.923 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 7.93 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.311 USD
  ml.c5.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.1596 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0608 USD
  ml.t2.large 0.1702 USD
  ml.t2.xlarge 0.3405 USD
  ml.t2.2xlarge 0.681 USD
  ml.t3.medium 0.0762 USD
  ml.t3.large 0.1523 USD
  ml.t3.xlarge 0.3046 USD
  ml.t3.2xlarge
  0.6093 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5.779 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8.333 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.353 USD
  ml.c4.2xlarge 0.706 USD
  ml.c4.4xlarge 1.411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
  ml.c5.xlarge 0.3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5.393 USD
  ml.c5d.xlarge 0.342 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.149 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ
  ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.308 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.63 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  1.246 USD

  * FP-32 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0608 USD
  ml.t2.large 0.1702 USD
  ml.t2.xlarge 0.3405 USD
  ml.t2.2xlarge 0.681 USD
  ml.t3.medium 0.0762 USD
  ml.t3.large 0.1523 USD
  ml.t3.xlarge 0.3046 USD
  ml.t3.2xlarge
  0.6093 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5.779 USD
  ml.m5.large 0.174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8.333 USD
  ml.m5d.xlarge 0.409 USD
  ml.m5d.large 0.204 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.635 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.818 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.811 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.906 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.353 USD
  ml.c4.2xlarge 0.706 USD
  ml.c4.4xlarge 1.411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
  ml.c5.xlarge 0.3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5.393 USD
  ml.c5d.xlarge 0.342 USD
  ml.c5d.large 0.171 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.149 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.8xlarge 3.405 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.16xlarge 6.81 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.487 USD
  ml.r5d.large 0.244 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.949 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.974 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.693 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.846 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8.333 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5.779 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5.393 USD
  ml.c5n.xlarge 0.381 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.762 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.523 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.427 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.854 USD
  ml.c4.xlarge 0.353 USD
  ml.c4.2xlarge 0.706 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.994 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.421 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.275 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.113 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.393 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.225 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การปรับใช้แบบจำลอง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.0851 USD
  ml.t2.large 0.1702 USD
  ml.t2.xlarge 0.3405 USD
  ml.t2.2xlarge 0.681 USD
  ml.m5.large 0.174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8.333 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5.779 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.15 USD
  ml.c5.xlarge 0.3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5.393 USD
  ml.c4.large 0.176 USD
  ml.c4.xlarge 0.353 USD
  ml.c4.2xlarge 0.706 USD
  ml.c4.4xlarge 1.411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.994 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.421 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.276 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.113 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.394 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.225 USD
  การเร่งการอนุมาน
  Accelerator อัตราการส่งข้อมูลใน FP-32 TFLOPS*
  อัตราการส่งข้อมูลใน FP-16 TFLOPS**
  หน่วยความจำ
  ราคาต่อชั่วโมง
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.308 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.63 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  1.246 USD

  * FP-32 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 32-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ** FP-16 TFLOPS = การปฏิบัติการจุดลอยตัว 16-บิตล้านล้านจุดต่อวินาที

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8.333 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5.779 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5.393 USD
  ml.c4.xlarge 0.353 USD
  ml.c4.2xlarge 0.706 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.168 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.104 USD
  ml.t2.large 0.208 USD
  ml.t2.xlarge 0.417 USD
  ml.t2.2xlarge 0.833 USD
  ml.t3.medium 0.094 USD
  ml.t3.large 0.188 USD
  ml.t3.xlarge 0.376 USD
  ml.t3.2xlarge 0.753 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge 1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.266 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.104 USD
  ml.t2.large 0.208 USD
  ml.t2.xlarge 0.417 USD
  ml.t2.2xlarge 0.833 USD
  ml.t3.medium 0.094 USD
  ml.t3.large 0.188 USD
  ml.t3.xlarge 0.376 USD
  ml.t3.2xlarge 0.753 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
  ml.m5.large 0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge 1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.372 USD
  ml.r5.xlarge 0.745 USD
  ml.r5.2xlarge 1.49 USD
  ml.r5.4xlarge 2.979 USD
  ml.r5.8xlarge 5.958 USD
  ml.r5.12xlarge 8.938 USD
  ml.r5.16xlarge 11.917 USD
  ml.r5.24xlarge 17.875 USD
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 1.252 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.789 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.864 USD
  ml.g4dn.8xlarge 5.177 USD
  ml.g4dn.12xlarge 9.309 USD
  ml.g4dn.16xlarge 10.356 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.266 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การติดตั้งโมเดลเพื่อใช้จริง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t2.medium 0.104 USD
  ml.t2.large 0.208 USD
  ml.t2.xlarge 0.417 USD
  ml.t2.2xlarge 0.833 USD
  ml.m5.large 0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.183 USD
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
  ml.c4.large 0.217 USD
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge 1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 1.252 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.789 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.864 USD
  ml.g4dn.8xlarge 5.177 USD
  ml.g4dn.12xlarge 9.309 USD
  ml.g4dn.16xlarge 10.356 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)        0.266 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

ตะวันออกกลาง (บาห์เรน)

 • การสร้าง

  อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.07 USD
  ml.t3.large 0.14 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
  ml.c5d.xlarge 0.336 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.672 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.343 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.021 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.042 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.169 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน

  ข้อมูลที่ประมวลผล
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB
 • การประมวลผล

  งานประมวลผลของ Amazon SageMaker
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่นปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.t3.medium 0.0703 USD
  ml.t3.large 0.1404 USD
  ml.t3.xlarge 0.2808 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5618 USD
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 4.656 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
     
  อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ – รุ่นปัจจุบัน
   
  ml.r5.large 0.217 USD
  ml.r5.xlarge 0.434 USD
  ml.r5.2xlarge 0.868 USD
  ml.r5.4xlarge 1.734 USD
  ml.r5.8xlarge 3.475 USD
  ml.r5.12xlarge 5.211 USD
  ml.r5.16xlarge 6.948 USD
  ml.r5.24xlarge 10.423 USD
  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.17 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การฝึกอบรมรุ่น

  อินสแตนซ์การฝึก ML แบบตามต้องการ
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.903 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.291 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.068 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.737 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.717 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.473 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  พื้นที่จัดเก็บ ML
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.169 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
 • การติดตั้งโมเดลเพื่อใช้จริง

  อินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
  ml.m5d.large 0.195 USD
  ml.m5d.xlarge 0.388 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.776 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.656 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.314 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.large 0.148 USD
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
  ml.c5d.large 0.168 USD
  ml.c5d.xlarge 0.336 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.672 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.343 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.021 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.042 USD
     
  การประมวลผลแบบอัตราเร่ง - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.g4dn.xlarge 0.903 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.291 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.068 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.737 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.717 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.473 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  อินสแตนซ์ ML ตามต้องการสำหรับการแปลงแบบเป็นชุด
  อินสแตนซ์มาตรฐาน - รุ่ปัจจุบัน ราคาต่อชั่วโมง
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  อินสแตนซ์การประมวลผล - รุ่นปัจจุบัน  
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
     

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  พื้นที่จัดเก็บ ML (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML ตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ราคาต่อชั่วโมง
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป        0.169 USD ต่อ GB ต่อเดือนของพื้นที่จัดเก็บที่มีการเตรียมใช้งาน
  การประมวลผลข้อมูล (ใช้ได้กับอินสแตนซ์การโฮสต์ ML แบบตามต้องการสำหรับการอนุมานแบบเรียลไทม์เท่านั้น)
    ค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลที่ประมวลผลเข้า 0.016 USD ต่อ GB
  ข้อมูลที่ประมวลผลออก
  0.016 USD ต่อ GB

ตัวอย่างราคาที่ 1

นักวิทยาศาสตร์ดาต้าคนหนึ่งได้ใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการพัฒนาแบบจำลองสำหรับไอเดียใหม่ เธอฝึกอบรมแบบจำลอง4 ครั้งใน ml.m4.4xlarge ใหญ่เป็นเวลา 30 นาทีต่อการฝึกซ้อมกับ Amazon SageMaker Debugger เปิดใช้งานโดยใช้กฎในตัว 2 ตัวและกฎที่กำหนดเอง 1 ข้อที่เธอเขียน สำหรับกฎแบบกำหนดเอง เธอระบุอินสแตนซ์ ml.m5.xlarge เธอฝึกอบรมโดยใช้ข้อมูลการฝึกอบรม 3 GB ใน Amazon S3 และส่งเอาต์พุตแบบจำลอง 1 GB ไปยัง Amazon S3 SageMaker สร้างไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับงานทั่วไปสำหรับแต่ละอินสแตนซ์การฝึกอบรม SageMaker ยังสร้างไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับงานทั่วไปสำหรับแต่ละกฎที่ระบุด้วย ในตัวอย่างนี้จะมีการสร้างไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับงานทั่วไปจำนวน 4 รายการ SageMaker Debugger จะปล่อยข้อมูลการแก้จุดบกพร่อง 1 GB ไปยัง Amazon S3 ของลูกค้า

ชั่วโมง อินสแตนซ์การฝึกอบรม อินสแตนซ์แก้จุดบกพร่อง ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง
ผลรวมย่อย
4 * 0.5 = 2.00
ml.m4.4xlarge
ไม่ระบุ 1.12 USD 2.24 USD
4 * 0.5 * 2 = 4
ไม่ระบุ
ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับอินสแตนซ์ของกฎในตัว 0 USD
0 USD
4 * 0.5 = 2
ml.m5.xlarge ไม่ระบุ 0.27 USD 0.54 USD
        -------
        2.78 USD
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปสำหรับการฝึกอบรม (GB)
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปสำหรับกฎในตัวของ Debugger (GB) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปสำหรับกฎแบบกำหนดเองของ Debugger (GB) ค่าใช้จ่ายต่อ GB ต่อเดือน ผลรวมย่อย
ความจุที่ใช้ 3 2 1    
ค่าใช้จ่าย 0.00083 USD ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บของกฎในตัว
0.00028 USD 0.10000 USD 0.0011 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการฝึกอบรมและการแก้จุดบกพร่องในตัวอย่างนี้คือ 2.7811 USD อินสแตนซ์การประมวลผลและไดรฟ์ข้อมูลสำหรับการใช้ทั่วไปที่ใช้โดยกฎในตัวของ SageMaker Debugger ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ตัวอย่างราคาที่ 2

จากนั้นจะติดตั้งแบบจำลองไปยังการผลิตเพื่อใช้จริงในตัวอย่างที่ 1 กับอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge สอง (2) รายการสำหรับการโฮสต์หลาย AZ ที่เชื่อถือได้ โดยจะเปิดใช้งาน Amazon SageMaker Model Monitor กับอินสแตนซ์ ml.m5.4xlarge หนึ่ง (1) รายการ และกำหนดเวลางานตรวจสอบวันละครั้ง งานเฝ้าติดตามแต่ละงานใช้เวลา 5 นาทีเพื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้น แบบจำลองจะได้รับข้อมูล 100MB ต่อวันและการอนุมานจะมีขนาด 1 ใน 10 ของข้อมูลอินพุต

ชั่วโมงต่อเดือน อินสแตนซ์การโฮสต์ อินสแตนซ์เฝ้าติดตามแบบจำลอง
ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ทั้งหมด
24 * 31 * 2 = 1488 ml.c5.xlarge   0.238 USD 354.144 USD
31*0.08 = 2.5   ml.m5.4xlarge 1.075 USD 2.688 USD
ข้อมูลเข้าต่อเดือน - การโฮสต์ ข้อมูลออกต่อเดือน - การโฮสต์ ค่าใช้จ่ายต่อ GB เข้าหรือออก ทั้งหมด
100 MB * 31 = 3100 MB
  0.02 USD 0.050 USD
  10 MB * 31 = 310 MB 0.02 USD 0.006 USD

ผลรวมย่อยสำหรับการฝึกอบรม การโฮสต์ และการเฝ้าติดตาม = 356.832 USD ผลรวมย่อยสำหรับข้อมูล 3100 MB ที่ประมวลผลเข้าและข้อมูล 310 MB ที่ประมวลผลออกสำหรับการโฮสต์ต่อเดือน = 0.056 USD ยอดรวมสำหรับตัวอย่างขั้นตอนนี้คือ 356.887 USD ต่อเดือน


โปรดทราบว่าสำหรับกฎในตัวที่มีอินสแตนซ์ ml.m5.xlarge คุณจะได้รับการเฝ้าติดตามรวมสูงสุด 30 ชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูลทั้งหมดในแต่ละเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างราคาที่ 3

การแปลงแบตช์ Amazon SageMaker จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะอินสแตนซ์ที่ใช้ขณะประมวลผลงานของคุณ หากข้อมูลของคุณอยู่ใน Amazon S3 อยู่แล้ว จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการอ่านข้อมูลอินพุตจาก S3 และการเขียนข้อมูลเอาต์พุตไปยัง S3

แบบจำลองในตัวอย่างที่ 1 จะใช้ในการเรียกใช้การแปลงแบตช์ Data Scientist เรียกใช้งานการแปลงแบตช์ 4 รายการแยกจากกันบน ml.m4.4xlarge จำนวน 3 รายการเป็นเวลา 15 นาทีต่อการรันงาน Data Scientist คนนั้นอัปโหลดชุดข้อมูลการประเมิน 1 GB ใน S3 สำหรับการเรียกใช้แต่ละครั้ง และการอนุมานมีขนาด 1 ใน 10 ของข้อมูลอินพุตซึ่งได้รับการจัดเก็บกลับเข้าไปใน S3

ชั่วโมง   อินสแตนซ์การฝึก  ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ทั้งหมด
3 * 0.25 * 4 = 3 ชั่วโมง ml.m4.xlarge 1.12 USD 3.36 USD
GB ข้อมูลเข้า - การแปลงแบตช์
GB ข้อมูลออก - การแปลงแบตช์ ค่าใช้จ่ายต่อ GB เข้าหรือออก ทั้งหมด
0 0 0.02 USD 0

ยอดรวมบางส่วนสำหรับงานการแปลงแบตช์ = 3.36 USD ยอดรวมบางส่วนสำหรับ 4.4 GB ที่เข้าไปใน Amazon S3 = 0  ยอดรวมสำหรับตัวอย่างขั้นตอนนี้คือ 3.36 USD

ตัวอย่างราคาที่ 4

Amazon SageMaker Processing จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะอินสแตนซ์ที่ใช้ขณะประมวลผลงานของคุณเท่านั้น เมื่อคุณจัดเตรียมข้อมูลอินพุตสำหรับการประมวลผลใน Amazon S3 แล้ว Amazon SageMaker จะดาวน์โหลดข้อมูลจาก Amazon S3 ไปยังพื้นที่จัดเก็บไฟล์ภายในระบบเมื่อเริ่มต้นงานประมวลผล

นักวิเคราะห์ข้อมูลเรียกใช้งาน Processing เพื่อประมวลผลล่วงหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนอินสแตนซ์ ml.m5.4xlarge สองรายการเป็นระยะเวลางาน 10 นาที เธออัปโหลดชุดข้อมูลขนาด 100 GB ใน S3 เพื่อเป็นอินพุตสำหรับงานประมวลผล และจะจัดเก็บข้อมูลเอาต์พุตที่มีขนาดเท่ากันไว้ใน S3

ชั่วโมง   อินสแตนซ์การประมวลผล  ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ทั้งหมด
1 * 2 * 0.167 = 0.334 ml.m5.4xlarge 1.075 USD 0.359 USD
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป (GB)
 ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ทั้งหมด
100 GB * 2 = 200
0.14 USD 0.0032 USD

ผลรวมย่อยสำหรับงานประมวลผลของ Amazon SageMaker = 0.359 USD
ผลรวมย่อยสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD สำหรับการใช้ทั่วไปขนาด 200 GB = 0.0032 USD
ราคารวมสำหรับตัวอย่างนี้คือ 0.3622 USD

ตัวอย่างราคา #5

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องทำตามลำดับการดำเนินการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้ SageMaker Notebooks

 1. เปิดโน้ตบุ๊ค 1 ในเคอร์เนล TensorFlow บนอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge จากทำงานบนโน้ตบุ๊คนี้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 2. เปิดอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge ของโน้ตบุ๊ค 2 ระบบจะเปิดในอินสแตนซ์ ml.c5.xlarge เดียวกันกับที่เรียกใช้ในโน้ตบุ๊ค 1 โดยอัตโนมัติ 
 3. ทำงานบนโน้ตบุ๊ค 1 และโน้ตบุ๊ค 2 พร้อมกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 4. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน ml.c5.xlarge ทั้งหมดสอง (2) ชั่วโมง สำหรับชั่วโมงที่เหลื่อมล้ำกันในขณะที่ทำงานบนโน้ตบุ๊ค 1 และโน้ตบุ๊ค 2 พร้อมกันนั้น ระบบจะวัดแอปพลิเคชันเคอร์เนลแต่ละรายการเป็น 0.5 ชั่วโมง และจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน 1 ชั่วโมง
แอปพลิเคชันเคอร์เนล อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ค ชั่วโมง ผลรวมย่อยของค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง ทั้งหมด
TensorFlow ml.c5.xlarge 1 0.24 USD  
TensorFlow ml.c5.xlarge 0.5 0.12 USD  
วิทยาศาสตร์ข้อมูล ml.c5.xlarge 0.5 0.12 USD  
        0.48 USD


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon SageMaker

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา