AWS Security Hub สามารถใช้บริการได้ทั่วโลก สำหรับรายการภูมิภาคทั้งหมดที่นำเสนอบริการ AWS Security Hub โปรดดูที่ภูมิภาคของ AWS AWS Security Hub มีราคาแบบสองมิติ มิติจะเป็นไปตามปริมาณการตรวจสอบความปลอดภัยและปริมาณของเหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา  

การตรวจสอบความปลอดภัย: AWS Security นำเสนอแพคเกจมาตรฐานความปลอดภัยแก่ลูกค้า เช่น CIS AWS Foundations Benchmark และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอุตสาหกรรมสำหรับบัตรชำระเงิน Security Hub จะประเมินการควบคุมแต่ละรายการในมาตรฐานความปลอดภัยโดยอัตโนมัติผ่านการควบคุม และการควบคุมหลายรายการให้บริการโดยกฎ AWS Config การประเมินมาตรการควบคุมกับทรัพยากรของ AWS หนึ่งรายการเรียกว่าเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยและส่งผลในผลการค้นหาที่แสดงผลการตรวจสอบ เราจะเรียกเก็บค่าตรวจสอบความปลอดภัยตามจำนวนการตรวจสอบต่อบัญชีต่อรีเจี้ยน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละครั้งที่มีการประเมินการควบคุมกับทรัพยากร เช่น (สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยแต่ละรายการ) ไม่ว่าการควบคุมจะเชื่อมโยงไปยังมาตรฐานมากเท่าใด

การตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS Security Hub ใช้ประโยชน์จากรายการกำหนดค่าที่บันทึกโดย AWS Config AWS Config จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเหล่านี้และรายการกำหนดค่าจะมีราคาแยกจาก Security Hub โปรดดูรายละเอียดที่ราคาการกำหนดค่า เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของ Security Hub แยกต่างหากสำหรับกฎการกำหนดค่าที่เปิดใช้งานโดย Security Hub กฎการกำหนดค่าที่ Security Hub เปิดใช้งานเรียกว่ากฎที่เชื่อมโยงกับบริการ

เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา: AWS Security Hub จะนำผลการค้นหาจากบริการของ AWS ต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหารวมถึง การนำเข้าผลการค้นหาใหม่และการนำเข้าข้อมูลอัปเดตผลการค้นหาเดิม เราจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยของ Security Hub เราจะเรียกเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหาตามจำนวนเหตุการณ์ต่อบัญชีต่อรีเจี้ยน

รายละเอียดราคา

ตัวอย่างราคา (รายเดือน)

ตัวอย่าง 1: องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

มิติราคา:

  • 1 ภูมิภาค, 1 บัญชี
  • การตรวจสอบความปลอดภัย 250 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน
  • เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา 5,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน

ค่าบริการรายเดือน =
250 * 0.0010 USD (การตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ (5,000 * 0 USD) (เหตุการณ์ 10,000 ครั้ง/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
= 0.25 USD ต่อเดือน

0.25 USD (ต่อเดือน)

ตัวอย่าง 2: องค์กรขนาดใหญ่

มิติราคา:

  • 2 ภูมิภาค, 20 บัญชี
  • การตรวจสอบความปลอดภัย 500 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน
  • เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา 10,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน

ค่าบริการรายเดือน =
500 * 0.0010 USD * 2 * 20 (การตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ 10,000 * 0 USD * 2 * 20 (เหตุการณ์ 10,000 ครั้ง/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
= 20 USD + 0 USD
= 20 USD ต่อเดือน

20 USD (ต่อเดือน)

ตัวอย่าง 3: องค์กรขนาดใหญ่มาก

มิติราคา:

  • 3 ภูมิภาค, 200 บัญชี
  • การตรวจสอบความปลอดภัย 1,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน
  • เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา 50,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน

ค่าบริการรายเดือน =
1,000 * 0.0010 USD * 3 * 200 (การตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ 10,000 * 0 USD * 3 * 200 (เหตุการณ์ 10,000 ครั้ง/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ 40,000 * 0.00003 USD * 3 * 200 (เหตุการณ์ 10,000 ครั้งขึ้นไป/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
= 600 USD + 720 USD
= 1,320 USD ต่อเดือน

1,320 USD (ต่อเดือน)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
สำรวจคุณสมบัติของ AWS Security Hub

Security Hub นำเสนอผลการค้นหาโดยรวมในบริการของ AWS และโซลูชันของคู่ค้า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยแบบกำหนดค่าล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง ตลอดจนการสนับสนุนแบบหลายบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Standard Product Icons (Sign Up) Squid Ink
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เปิดใช้งาน AWS Security Hub ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้