AWS Security Hub สามารถใช้บริการได้ทั่วโลก สำหรับรายการภูมิภาคทั้งหมดที่นำเสนอบริการ AWS Security Hub โปรดดูที่ภูมิภาคของ AWS AWS Security Hub มีราคาแบบสองมิติ มิติจะเป็นไปตามปริมาณการตรวจสอบความปลอดภัยและปริมาณของเหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา  

การตรวจสอบความปลอดภัย: AWS Security นำเสนอแพคเกจมาตรฐานความปลอดภัยแก่ลูกค้า เช่น CIS AWS Foundations Benchmark และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอุตสาหกรรมสำหรับบัตรชำระเงิน Security Hub จะประเมินการควบคุมแต่ละรายการในมาตรฐานความปลอดภัยโดยอัตโนมัติผ่านการควบคุม และการควบคุมหลายรายการให้บริการโดยกฎ AWS Config การประเมินมาตรการควบคุมกับทรัพยากรของ AWS หนึ่งรายการเรียกว่าเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยและส่งผลในผลการค้นหาที่แสดงผลการตรวจสอบ เราจะเรียกเก็บค่าตรวจสอบความปลอดภัยตามจำนวนการตรวจสอบต่อบัญชีต่อรีเจี้ยน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละครั้งที่มีการประเมินการควบคุมกับทรัพยากร เช่น (สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยแต่ละรายการ) ไม่ว่าการควบคุมจะเชื่อมโยงไปยังมาตรฐานมากเท่าใด

การตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS Security Hub ใช้ประโยชน์จากรายการกำหนดค่าที่บันทึกโดย AWS Config AWS Config จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเหล่านี้และรายการกำหนดค่าจะมีราคาแยกจาก Security Hub โปรดดูรายละเอียดที่ราคาการกำหนดค่า เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของ Security Hub แยกต่างหากสำหรับกฎการกำหนดค่าที่เปิดใช้งานโดย Security Hub กฎการกำหนดค่าที่ Security Hub เปิดใช้งานเรียกว่ากฎที่เชื่อมโยงกับบริการ

เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา: AWS Security Hub จะนำผลการค้นหาจากบริการของ AWS ต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหารวมถึง การนำเข้าผลการค้นหาใหม่และการนำเข้าข้อมูลอัปเดตผลการค้นหาเดิม เราจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยของ Security Hub เราจะเรียกเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหาตามจำนวนเหตุการณ์ต่อบัญชีต่อภูมิภาค

ทดลองใช้ฟรี

ระยะเวลาทดลองใช้งาน 30 วัน

คุณสามารถลองใช้ AWS Security Hub ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมทดลองใช้ฟรี 30 วัน การทดลองใช้ฟรีจะให้คุณมีชุดคุณสมบัติ Security Hub อย่างเต็มรูปแบบและการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 30 วัน การทดลองใช้ฟรีจะช่วยให้คุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณได้

รายละเอียดราคา

ตัวอย่างราคา (รายเดือน)

ตัวอย่าง 1: องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

มิติราคา:

  • 1 ภูมิภาค, 1 บัญชี
  • การตรวจสอบความปลอดภัย 250 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน
  • เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา 5,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน

ค่าบริการรายเดือน =
250 * 0.0010 USD (การตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ (5,000 * 0 USD) (เหตุการณ์ 10,000 ครั้ง/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
= 0.25 USD ต่อเดือน

0.25 USD (ต่อเดือน)

ตัวอย่าง 2: องค์กรขนาดใหญ่

มิติราคา:

  • 2 ภูมิภาค, 20 บัญชี
  • การตรวจสอบความปลอดภัย 500 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน
  • เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา 10,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน

ค่าบริการรายเดือน =
500 * 0.0010 USD * 2 * 20 (การตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ 10,000 * 0 USD * 2 * 20 (เหตุการณ์ 10,000 ครั้ง/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
= 20 USD + 0 USD
= 20 USD ต่อเดือน

20 USD (ต่อเดือน)

ตัวอย่าง 3: องค์กรขนาดใหญ่มาก

มิติราคา:

  • 3 ภูมิภาค, 200 บัญชี
  • การตรวจสอบความปลอดภัย 1,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน
  • เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา 50,000 ครั้งต่อบัญชี/ภูมิภาค/เดือน

ค่าบริการรายเดือน =
1,000 * 0.0010 USD * 3 * 200 (การตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ 10,000 * 0 USD * 3 * 200 (เหตุการณ์ 10,000 ครั้ง/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
+ 40,000 * 0.00003 USD * 3 * 200 (เหตุการณ์ 10,000 ครั้งขึ้นไป/บัญชี/ภูมิภาค/เดือน)
= 600 USD + 720 USD
= 1,320 USD ต่อเดือน

1,320 USD (ต่อเดือน)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
สำรวจคุณสมบัติของ AWS Security Hub

Security Hub นำเสนอผลการค้นหาโดยรวมในบริการของ AWS และโซลูชันของคู่ค้า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยแบบกำหนดค่าล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง ตลอดจนการสนับสนุนแบบหลายบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เปิดใช้งาน AWS Security Hub ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้