AWS Security Hub ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัยและนำเข้าผลการค้นหาด้านการรักษาความปลอดภัยจากบริการและคู่ค้าด้านการรักษาความปลอดภัยของ AWS โดยจะรวมผลการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยกับผลการค้นหาจากบริการอื่นๆ และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของคู่ค้า เพื่อให้คุณได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัย แดชบอร์ดที่รวมผลการค้นหาด้านการรักษาความปลอดภัย และคำแนะนำในการแก้ไขสำหรับปัญหาที่พบ Security Hub มีราคาในสองมิติ ได้แก่ ปริมาณการตรวจสอบความปลอดภัยและปริมาณผลการค้นหาที่นำเข้าในแต่ละเดือน 

ราคาการตรวจสอบความปลอดภัย: มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแบบจัดแพคเกจมาล่วงหน้านั้นสามารถใช้งานได้สำหรับ AWS Security Hub เช่น CIS AWS Foundations Benchmark, AWS Foundational Security Best Practices และ Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) สิ่งเหล่านี้จะช่วยประเมินเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและทรัพยากรของ AWS ของคุณ มาตรฐานแบบจัดแพคเกจมาล่วงหน้าเหล่านี้เป็นชุดการควบคุมที่ Security Hub ประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาว่ามีบัญชีหรือทรัพยากรใดที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินการควบคุมกับทรัพยากรของ AWS หนึ่งรายการจะเรียกว่าเป็นการตรวจสอบความปลอดภัย และส่งผลในผลการค้นหาที่แสดงผลการตรวจสอบ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนการตรวจสอบต่อบัญชีต่อ Region คุณจะถูกเรียกเก็บค่าตรวจสอบจากคุณเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการประเมินการควบคุมแบบเดียวกันซึ่งใช้ร่วมกันในมาตรฐานต่างๆ โดยเทียบกับทรัพยากรเดียวกัน

การตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS Security Hub ใช้ประโยชน์จากรายการกำหนดค่าที่บันทึกโดย AWS Config AWS Config จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเหล่านี้และรายการกำหนดค่าจะมีราคาแยกจาก Security Hub โปรดดูรายละเอียดที่ราคาการกำหนดค่า เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของ Security Hub แยกต่างหากสำหรับกฎการกำหนดค่าที่เปิดใช้งานโดย Security Hub กฎการกำหนดค่าที่ Security Hub เปิดใช้งานเรียกว่ากฎที่เชื่อมโยงกับบริการ

เหตุการณ์การนำเข้าผลการค้นหา: AWS Security Hub จะนำเข้าผลการค้นหาจากบริการต่างๆ ของ AWS และผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า การนำเข้าผลการค้นหา ได้แก่ ผลการค้นหาใหม่และข้อมูลอัปเดตผลการค้นหาเดิม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการนำเข้าผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยของ Security Hub คุณจะถูกเรียกเก็บค่านำเข้าผลการค้นหาตามจำนวนผลการค้นหาที่ส่งไปยัง Security Hub ต่อบัญชีต่อ Region ในแต่ละเดือน Security Hub นำเสนอระดับชั้น Free Tier ซึ่งสามารถนำเข้าผลการค้นหา 10,000 รายการต่อบัญชีต่อ Region ต่อเดือนได้ตลอดไป

ทดลองใช้ฟรี

ระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คุณสามารถลองใช้ AWS Security Hub ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยช่วงทดลองใช้ฟรี 30 วัน ช่วงทดลองใช้ฟรีประกอบด้วยชุดคุณสมบัติ Security Hub ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัย บัญชี AWS ทุกบัญชีในแต่ละ Region ที่เปิดใช้งานด้วย Security Hub จะได้รับการทดลองใช้ฟรี ช่วงทดลองใช้ฟรีจะช่วยให้คุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณได้หากคุณยังคงใช้ Security Hub ต่อไปในบัญชีและ Region เดียวกัน

รายละเอียดราคา

ตัวอย่างราคา (รายเดือน)

ตัวอย่างต่อไปนี้จะศึกษาองค์กรขนาดต่างๆ โดยใช้ AWS Security Hub สำหรับทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยและการนำเข้าผลการค้นหา ตัวอย่างทั้งหมดจะใช้ Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

ตัวอย่าง 1: องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

คุณมีหนึ่ง Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และหนึ่งบัญชีในการติดตั้งใช้จริง AWS ของคุณ AWS Security Hub จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 250 ครั้งต่อบัญชี/Region/เดือน Security Hub ยังรวมการนำเข้าผลการค้นหา 5,000 ครั้งต่อบัญชี/Region/เดือนอีกด้วย

  การคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การตรวจสอบความปลอดภัย 250 ครั้ง

250 ครั้ง x 1 Region x 0.0010 USD ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (ช่วงการตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก)

0.25 USD
การนำเข้าผลการค้นหา 5,000 ครั้ง

5,000 ครั้ง x 1 รีเจี้ยน x 0.00 USD ต่อหนึ่งเหตุการณ์ (Free Tier ของ 10,000 เหตุการณ์แรก)

0 USD
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
0.25 USD

ตัวอย่าง 2: องค์กรขนาดใหญ่

คุณมีสอง Region ได้แก่ สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) และ 20 บัญชีในการติดตั้งใช้งาน AWS ของคุณ AWS Security Hub จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 500 ครั้งต่อบัญชี/Region/เดือน Security Hub ยังรวมการนำเข้าผลการค้นหา 10,000 ครั้งต่อบัญชี/Region/เดือนอีกด้วย

  การคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การตรวจสอบความปลอดภัย 500 ครั้ง

500 ครั้ง x 2 Region x 0.0010 USD ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (ช่วงการตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก) x 20 บัญชี

20.00 USD
การนำเข้าผลการค้นหา 10,000 ครั้ง

5,000 ครั้ง x 2 Region x 0.00 USD ต่อหนึ่งเหตุการณ์ (Free Tier ของ 10,000 เหตุการณ์แรก) x 20 บัญชี

0 USD
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
20.00 USD

ตัวอย่าง 3: องค์กรขนาดใหญ่มาก

คุณมีสาม Region ได้แก่ สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) และเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) และ 200 บัญชีในการติดตั้งใช้จริง AWS ของคุณ AWS Security Hub จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 1,000 ครั้งต่อบัญชี/Region/เดือน Security Hub ยังรวมการนำเข้าผลการค้นหา 50,000 ครั้งต่อบัญชี/Region/เดือนอีกด้วย

  การคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การตรวจสอบความปลอดภัย 1,000 ครั้ง

1,000 ครั้ง x 3 Region x 0.0010 USD ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (ช่วงการตรวจสอบ 100,000 ครั้งแรก) x 200 บัญชี

600.00 USD
การนำเข้าผลการค้นหา 10,000 ครั้ง

10,000 ครั้ง x 3 Region x 0.00 USD ต่อหนึ่งเหตุการณ์ (Free Tier ของ 10,000 เหตุการณ์แรก) x 200 บัญชี

0 USD
การนำเข้าผลการค้นหา 40,000 ครั้ง 40,000 ครั้ง x 3 Region x 0.00003 USD ต่อหนึ่งเหตุการณ์ (Free Tier ของกว่า 10,000 เหตุการณ์) x 200 บัญชี 720 USD
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
1,320.00 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
สำรวจคุณสมบัติของ AWS Security Hub

Security Hub นำเสนอผลการค้นหาโดยรวมในบริการของ AWS และโซลูชันของคู่ค้า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยแบบกำหนดค่าล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง ตลอดจนการสนับสนุนแบบหลายบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เปิดใช้งาน AWS Security Hub ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้