ถาม: Amazon Security Lake คืออะไร

ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon คือบริการระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดหา การรวม การนอร์มัลไลซ์ และการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยในทั่วทั้งองค์กรลงใน Data Lake ด้านความปลอดภัยที่จัดเก็บอยู่ในบัญชีของคุณ Data Lake ด้านความปลอดภัยช่วยให้โซลูชันวิเคราะห์ความปลอดภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยขององค์กรได้ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กรณีการใช้งาน เช่น การตรวจหาภัยคุกคาม การตรวจสอบ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์

ถาม: ทำไมฉันจึงควรใช้ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยจะรวมศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยจากระบบคลาวด์ ในองค์กร และแหล่งข้อมูลที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติไปยัง Data Lake ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ซึ่งจัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ ใช้ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย ทำความเข้าใจความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงการปกป้องเวิร์กโหลด แอปพลิเคชัน และข้อมูลของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ ข้อมูลบันทึกบริการและแอปพลิเคชัน การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย และข่าวกรองภัยคุกคาม (เช่น ที่อยู่ IP ที่เป็นอันตราย) ซึ่งจำเป็นต่อการตรวจหา การตรวจสอบ และการแก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ต้องมีกระบวนการจัดการข้อมูลบันทึกและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติและอำนวยความสะดวกให้โซลูชันในการตรวจหาการวิเคราะห์การสตรีม การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และเอนทิตี (UEBA) การควบคุมระบบและการแก้ไขด้านความปลอดภัย (SOAR) รวมถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์

ถาม: Open Cybersecurity Schema Framework คืออะไร

Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) คือสคีมาโอเพนซอร์สที่ทำงานร่วมกันสำหรับบันทึกความปลอดภัยและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่อิงผู้จำหน่ายที่ลดความจำเป็นในการนอร์มัลไลซ์ข้อมูลบันทึกและข้อมูลเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในทั่วทุกผลิตภัณฑ์ บริการ และเครื่องมือโอเพนซอร์ส

ถาม: แหล่งที่มาของข้อมูลบันทึกและเหตุการณ์ใดที่ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยรองรับ

ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยจะรวบรวมข้อมูลบันทึกสำหรับบริการต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

 • AWS CloudTrail
 • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Amazon Route 53
 • Amazon Simple Storage Service (S3)
 • AWS Lambda
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 
 • AWS Web Application Firewall (WAF)

นอกจากนี้ยังรวบรวมการค้นพบด้านความปลอดภัยผ่าน AWS Security Hub สำหรับบริการต่อไปนี้

 • AWS Config
 • AWS Firewall Manager
 • Amazon GuardDuty
 • AWS Health
 • AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer
 • Amazon Inspector
 • Amazon Macie
 • ตัวจัดการโปรแกรมแก้ไขระบบของ AWS Systems Manager

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลจากโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สาม แหล่งที่มาของคลาวด์อื่นๆ และข้อมูลที่คุณกำหนดเองซึ่งสนับสนุน OCSF ได้อีกด้วย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลบันทึกจากแอปพลิเคชันภายในหรือโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายที่คุณแปลงเป็นรูปแบบ OCSF แล้ว

ถาม: ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยมีให้ทดลองใช้ฟรีหรือไม่

มี คุณสามารถลองใช้บริการฟรีได้เป็นเวลา 15 วันด้วยบัญชีใหม่ในที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยด้วย AWS Free Tier คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์แบบครบชุดได้ในช่วงทดลองใช้ฟรี

ถาม: ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยและ CloudTrail Lake แตกต่างกันอย่างไร

ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยจะทำให้การจัดหา การรวม การลดความซับซ้อน และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากระบบคลาวด์เป็นไปอย่างอัตโนมัติภายในองค์กร และแหล่งข้อมูลที่กำหนดเองไปยัง Data Lake ด้านความปลอดภัยที่จัดเก็บไว้ในบัญชี AWS ของคุณ ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยได้นำ OCSF ซึ่งเป็นมาตรฐานแบบเปิดมาใช้ ด้วยการรองรับ OCSF ทำให้บริการนี้สามารถนอร์มัลไลซ์และรวมข้อมูลความปลอดภัยจาก AWS และแหล่งที่มาของความปลอดภัยระดับองค์กรที่หลากหลายได้ AWS CloudTrail Lake เป็นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการด้านการตรวจสอบและความปลอดภัย ช่วยให้คุณสามารถรวบรวม จัดเก็บได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง และสืบค้นข้อมูลบันทึกการตรวจสอบและความปลอดภัยจาก AWS (เหตุการณ์ CloudTrail รายการการกำหนดค่าจาก AWS Config หลักฐานการตรวจสอบจาก AWS Audit Manager) และแหล่งข้อมูลภายนอก (แอปพลิเคชันภายในองค์กรหรือ SaaS ที่โฮสต์ในสถานที่หรือใน คลาวด์ เครื่องเสมือน หรือคอนเทนเนอร์) ข้อมูลนี้สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 7 ปีในที่เก็บข้อมูลเหตุการณ์ CloudTrail Lake แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือสืบค้น SQL ในตัวของ CloudTrail Lake

ถาม: เหตุใดฉันจึงต้องมีเส้นทางองค์กรเพื่อส่งมอบกิจกรรมการจัดการ CloudTrail ไปยังที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

การเปิดใช้ CloudTrail ถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการรวบรวมและส่งมอบข้อมูลบันทึกเหตุการณ์การจัดการ CloudTrail ไปยังบัคเก็ต S3 ของลูกค้าผ่านบริการของ AWS ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งข้อมูลบันทึกเหตุการณ์การจัดการ CloudTrail ไปยัง Amazon CloudWatch Logs จะต้องมีการสร้างเส้นทางก่อน เนื่องจากที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยส่งมอบกิจกรรมการจัดการ CloudTrail ในระดับองค์กรไปยังบัคเก็ต S3 ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ จึงจำเป็นต้องมีเส้นทางองค์กรใน CloudTrail โดยเปิดใช้งานกิจกรรมการจัดการ

ถาม: พาร์ทเนอร์ AWS รายใดที่ทำงานร่วมกับที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยได้

ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยสามารถรับการค้นพบด้านความปลอดภัยจากโซลูชัน 50 รายการผ่านการผสานรวม AWS Security Hub ดูรายละเอียดได้ที่ AWS Security Hub Partners นอกจากนี้ยังมีโซลูชันเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สามารถให้ข้อมูลในรูปแบบ OCSF และผสานรวมเข้ากับที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยได้ ดูรายละเอียดได้ที่พาร์ทเนอร์ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon

ถาม: Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) คืออะไร

OCSF เป็นสคีมาแบบโอเพนซอร์สสำหรับการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลบันทึกและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่อิงผู้จำหน่ายที่ลดความจำเป็นในการนอร์มัลไลซ์ข้อมูลบันทึกและข้อมูลเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในทั่วทุกผลิตภัณฑ์ บริการ และเครื่องมือโอเพนซอร์ส

ถาม: ฉันจะเปิดใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon ได้อย่างไร

เมื่อคุณเปิดคอนโซลที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งแรก ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน แล้วเลือก เปิดใช้งาน ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยใช้บทบาทที่เชื่อมต่อกับบริการ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์และนโยบายที่น่าเชื่อถือที่อนุญาตให้ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของคุณและให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้สมัครรับข้อมูล การเปิดใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยใน AWS Region ที่รองรับทั้งหมดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เนื่องจากจะทำให้ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยสามารถรวบรวมและ Retain ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกิจกรรมที่ผิดปกติได้แม้แต่ในรีเจี้ยนที่คุณไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตาม หากไม่เปิดใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยในรีเจี้ยนที่รองรับทั้งหมด ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการทั่วโลกจะลดลง

ถาม: รีเจี้ยนรวมคืออะไร

รีเจี้ยนรวมคือรีเจี้ยนที่รวมข้อมูลบันทึกและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจากรีเจี้ยนที่ระบุอื่นๆ เมื่อเปิดใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัย คุณจะสามารถระบุรีเจี้ยนรวมได้อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งจะช่วยคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติของรีเจี้ยน

ถาม: ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยรองรับรีเจี้ยนใดบ้าง

สามารถดูความพร้อมใช้งานระดับรีเจี้ยนของที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยได้ภายในหน้าตำแหน่งข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon