AWS Snowball

การขนส่งข้อมูลระดับเพตะไบต์พร้อมความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลแบบออนบอร์ด

AWS Snowball ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Snow Family คืออุปกรณ์ประมวลผล Edge, ย้ายข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล Edge ที่มีด้วยกันสองตัวเลือก อุปกรณ์ Snowball Edge Storage Optimized มีทั้งพื้นที่จัดเก็บบล็อกและพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่ใช้งานร่วมกับ Amazon S3 ได้ และ 40 vCPU เหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องและการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ Snowball Edge Compute Optimized มี 52 vCPU พื้นที่จัดเก็บบล็อกและอ็อบเจ็กต์ และ GPU เสริมสำหรับกรณีการใช้งานเช่น แมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ภาพยนตร์วีดิทัศน์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แมชชีนเลิร์นนิ่งและประมวลผล และพื้นจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง (เช่น การผลิต อุตสาหกรรม และการขนส่ง) หรืออยู่ในสถานที่ตั้งที่ห่างไกล (เช่น ปฏิบัติการทางทหารหรือทางทะเล) ก่อนการขนส่งกลับมายัง AWS อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีการวางซ้อนและจัดกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประกอบเป็นชุดติดตั้งชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Snowball รองรับประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 เฉพาะรวมถึงฟังก์ชัน AWS Lambda ดังนั้น คุณจึงสามารถพัฒนาและทดสอบใน AWS Cloud แล้วจึงปรับใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งที่ห่างไกลเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลล่วงหน้า และส่งข้อมูลไปยัง AWS กรณีใช้งานทั่วไปประกอบด้วยการย้ายข้อมูล การขนส่งข้อมูล การตรวจเทียบภาพ การบันทึกสตรีมด้วยเซ็นเซอร์ IoT และแมชชีนเลิร์นนิ่ง

บทนำเกี่ยวกับ Snowball (1:44)

ประโยชน์

การเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างง่ายดาย

Snowball จะเคลื่อนย้ายข้อมูลหลายเทระไบต์ภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถใช้งานเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ข้อมูลสำรอง หน่วยเก็บถาวร ข้อมูลสุขภาพ ชุดข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลเซ็นเซอร์ IoT และเนื้อหาสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงื่อนไขเครือข่ายป้องกันเส้นเวลาตามจริงไม่ให้ถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมากทั้งเข้าและออกจาก AWS

ใช้งานง่าย

งานจะถูกสร้างขึ้นใน AWS Management Console เมื่อสร้างงานขึ้นมาแล้ว AWS จะจัดส่งอุปกรณ์ Snowball Edge ที่เตรียมใช้งานไว้ล่วงหน้าไปยังสถานที่ตั้งของคุณ เมื่อคุณได้รับอุปกรณ์ เพียงแค่ติดตั้งเข้ากับเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ของคุณและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เมื่ออุปกรณ์พร้อมที่จะส่งคืน ป้ายจัดส่ง E Ink จะอัปเดตอัตโนมัติและผู้ให้บริการขนส่งจะขนส่งอุปกรณ์มาที่สถานที่ของ AWS ที่ถูกต้องซึ่งเป็นที่ที่การอัปโหลดได้เริ่มขึ้น สถานะงานสามารถติดตามได้ผ่านข้อความตัวหนังสือหรืออีเมลที่สร้างขึ้นโดย Amazon SNS หรือใน AWS Management Console โดยตรง

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ

เรียกใช้ EC2 AMI และปรับใช้โค้ด AWS Lambda ในอุปกรณ์ Snowball Edge เพื่อเรียกใช้การประมวลผลหรือวิเคราะห์ในระบบด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โดยตรงเป็นสภาพแวดล้อม AWS ที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ความสามารถนี้ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแมชชีนเลิร์นนิ่ง และวิเคราะห์เครื่องมือ รวมทั้งทดสอบในระบบคลาวด์ได้ แต่ก็สามารถใช้งานในสถานที่ตั้งที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายจำกัดหรือไม่มีเลยได้ก่อนจัดส่งข้อมูลกลับมาที่ AWS 

พื้นที่จัดเก็บแบบแยกโดด

อุปกรณ์ Snowball Edge สามารถจัดพื้นที่จัดเก็บภายในเครื่องให้กับแอปพลิเคชันในองค์กรผ่านโปรโตคอลการแชร์ไฟล์ (NFS) หรืออินเทอร์เฟซพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ (S3 API) นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บบล็อกออนบอร์ดสำหรับการเรียกใช้แอปพลิเคชันบน Amazon EC2 instance บน Snowball ได้ และยังสามารถทำการคลัสเตอร์อุปกรณ์ Snowball Edge ไว้ด้วยกันเป็นระดับพื้นที่จัดเก็บเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและคงทนมากขึ้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยน Snowball Edge ใหม่ ก็อาจจะนำออกมาจากคลัสเตอร์และเปลี่ยนแทนด้วยอุปกรณ์ใหม่

ปลอดภัย

อุปกรณ์ Snowball Edge มีตัวเครื่องแบบบ่งชี้ร่องรอยการแกะ มีการเข้ารหัสแบบ 256 บิต และ Trusted Platform Module (TPM) ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันทั้งความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณแบบครบวงจร คีย์การเข้ารหัสได้รับการจัดการด้วย AWS Key Management Service (KMS) และจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์

ปรับขนาดได้

Snowball สามารถขนส่งข้อมูลหลายเทระไบต์ และอุปกรณ์หลายเครื่องสามารถใช้งานควบคู่กันหรือในลักษณะจัดกลุ่มรวมกันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลหลายเพตะไบต์เข้าไปในหรือออกมาจาก AWS ปัจจุบัน Snowball ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในบางเขต และจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ตั้งเมื่อคุณสร้างงานใน AWS Management Console

วิธีการทำงาน

ใน AWS Snow Family Console ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ โดยอาจเป็น Snowball Edge Compute Optimized หรือ Snowball Edge Storage Optimized สร้างงานด้วยบัคเก็ต Amazon S3 เลือก Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) สำหรับการติดตาม และกำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น Amazon EC2 AMI และ GPU AWS จะจัดเตรียมและจัดส่งอุปกรณ์ให้แก่คุณ โดยคุณจะได้รับภายใน 4-6 วันโดยประมาณ เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้ว ให้เปิดเครื่อง และใช้ AWS OpsHub เพื่อปลดล็อก เชื่อมต่อกับ LAN ของคุณ ใช้ AWS OpsHub เพื่อจัดการอุปกรณ์ ถ่ายโอนข้อมูล หรือเปิดใช้ EC2 instance เมื่อเสร็จสิ้น ให้ปิดเครื่องและส่งอุปกรณ์คืนไปยัง AWS ป้ายกำกับการจัดส่งจะปรากฏบนหน้าจอ E Ink โดยอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ถูกจัดส่งมาถึงเขต AWS ข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัคเก็ตแบบออนบอร์ดของคุณ จะถูกย้ายไปยังบัคเก็ต S3 ของคุณ และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในเวลาเดียวกันกับที่โหลดอุปกรณ์ จากนั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และระบบจะกรองข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

การประมวลผล Edge ด้วย Snowball

Novetta-Readying-multiple-Snowball-Edge-devices-for-coordinated-response-efforts-and-re-defining-working-from-home

สถานการณ์การใช้งาน
แอปพลิเคชันการประมวลผล Edge เพื่อรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในทันที แล้วถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยัง AWS ถ่ายโอนข้อมูลที่เซ็นเซอร์หรือเครื่องสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์ไปยัง AWS จากโรงพยาบาล พื้นที่โรงงาน หรือที่ Edge Location อื่นๆ

ตัวอย่างลูกค้า
ลูกค้าในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพใช้ Snowball ในการถ่ายโอนข้อมูลออฟไลน์ไปยัง AWS Cloud Snowball มอบเส้นทางที่ปลอดภัยให้ลูกค้าย้ายข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ HIPAA ของตนไปยังระบบคลาวด์ ที่ซึ่งลูกค้าสามารถจัดการเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการดำเนินการของอุปกรณ์ Snowball ที่ปรับใช้ในหมู่ลูกค้าและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้จากส่วนกลาง

การถ่ายโอนข้อมูลด้วย Snowball

aws-snowball-edge-tactical-edge

สถานการณ์การใช้งาน
การถ่ายโอนข้อมูลแบบกลุ่มเข้าหรือออกจาก Amazon S3 แบบเร่งด่วน Snowball ช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลในสถานการณ์ที่คุณมีการเชื่อมต่ออย่างจำกัด ข้อจำกัดในส่วนของแบนด์วิดท์ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสูง ความท้าทายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเดิม และเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งจากระยะไกล Snowball สามารถขนส่งข้อมูลหลายเทระไบต์ และสามารถใช้อุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันหรือในลักษณะจัดกลุ่มรวมกันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลหลายเพตะไบต์เข้าหรือออกจาก AWS

ตัวอย่างลูกค้า
ลูกค้าภาครัฐ กลาโหม หน่วยสืบราชการลับ และการบังคับใช้กฎหมายใช้ Snowball สำหรับสถานการณ์ Edge เชิงกลยุทธ์ทางบก อากาศ และทะเลเพื่อย้ายข้อมูลไปยัง AWS 

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Edge ของ Snowball

Help-NGO-at-work-with-the-AWS-Snowball-Edge

สถานการณ์การใช้งาน
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลใน Edge Location แล้วถ่ายโอนไปยัง AWS

ตัวอย่างลูกค้า
สื่อและความบันเทิง ผู้ใช้งานโดรน และผู้สร้างสื่ออื่นๆ ใช้ Snowball ในการรวบรวมเนื้อหาจากกล้องในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และการถ่ายภาพ เข้ารหัสเนื้อหานั้น แล้วย้ายข้อมูลไปยัง Amazon S3

กรณีการใช้งาน

การย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์

สามารถย้ายแอปพลิเคชันไปยังระบบคลาวด์ได้หรือไม่ คุณปิดอาร์เรย์จัดเก็บข้อมูล หรือปิดศูนย์ข้อมูลหรือไม่ หากคุณมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก คุณจะต้องโยกย้ายข้อมูลไปยัง AWS การโอนย้ายข้อมูลแบบออฟไลน์ด้วย AWS Snowball สามารถรับมือกับความท้าทายด้านแบนด์วิธที่จำกัด และช่วยหลีกเลี่ยงการเช่าแบนด์วิธเพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังทำให้การขนส่งง่ายขึ้นด้วยฉลากการจัดส่งแบบ E Ink อัตโนมัติ

การกระจายเนื้อหา

อุตสาหกรรมจำนวนมากต้องการความปลอดภัยสำหรับการกระจายเนื้อหา สายการบิน, บริษัท VFX, สตูดิโอ, ธนาคาร, โรงพยาบาล และแม้กระทั่งทีมกีฬาต่างต้องย้ายไฟล์สื่อสำหรับการรับชม การแสดงผล การประมวลผล และการวิเคราะห์ ใช้อุปกรณ์ AWS Snowball หากคุณได้รับหรือแชร์ข้อมูลจำนวนมากกับไคลเอ็นต์ ลูกค้า หรือคู่ค้าเป็นประจำ AWS สามารถจัดส่งอุปกรณ์ Snowball ไปยังตำแหน่งของไคลเอ็นต์หรือลูกค้าได้โดยตรง

การประมวลผล Edge เชิงกลยุทธ์

องค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ความปลอดภัยสาธารณะ การรับมือกับภัยพิบัติ และภารกิจอื่นๆ นั้นยิ่งต้องการการรวบรวมข้อมูลจากกล้อง เซ็นเซอร์ หรือโดรน การรวบรวมและแม้แต่การประมวลผลบางอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อทีมงานที่มีความสำคัญเหล่านี้ทำงานในภาคสนามและอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน การคำนวณที่มีประสิทธิภาพ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น การรักษาความปลอดภัย และความทนทานของ AWS Snowball ช่วยทีมด้านกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับภารกิจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องตั้งค่าและเคลื่อนย้ายชั้นจัดเก็บไปมา

Machine Learning

AWS Snowball ให้คุณสามารถปรับใช้และเรียกใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง เช่น การจัดหมวดหมู่เอกสารและการติดป้ายกำกับรูปภาพได้โดยตรงในอุปกรณ์เพื่อปรับแต่งกระบวนการให้เหมาะสม ปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะในการผลิต ตลอดจนคาดการณ์ความล้มเหลวของโมเดลได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อุปกรณ์ Snowball เพื่อส่งผ่านข้อมูลจากตำแหน่งระยะไกลหรือนอกสถานที่ไปยัง AWS สำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่งในระบบคลาวด์ได้

การผลิต

สถานที่ตั้งในโรงงานใช้ AWS Snowball เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและทำการวิเคราะห์เพื่อปรับแต่งกระบวนการให้เหมาะสม และปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ สมรรถนะในการผลิต และแม้กระทั่งคาดการณ์ความล้มเหลว และเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลก็จะส่งกลับมายัง AWS เพื่อทำการวิเคราะห์ในระดับใหญ่ซึ่งเน้นให้เห็นแนวโน้มหรือแบบแผนที่สำคัญ

ดำเนินการจากสถานที่ตั้งในระยะไกลด้วยข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน

AWS Snowball เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานจากระยะไกลซึ่งได้รับประโยชน์จากการประมวลผลล่วงหน้า เช่น การแท็กรูปภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การบีบลดขนาด หรือการจัดระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และ/หรือจัดเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์บนระบบคลาวด์ของคุณ และส่งกลับมาที่ AWS

กรณีศึกษา

NGA - เปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลของชุมชนข่าวกรอง (59:18)
หน่วยข่าวกรองภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NGA)

ในวิดีโอนี้ NGA ได้อธิบายวิธีการที่พวกเขาใช้ AWS Snowball เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ

Netflix - การส่งมอบสื่อหลังการผลิต (Post-Production) จำนวนมากด้วย AWS (38:02)
Netflix

ในวิดีโอนี้ Netflix ได้อธิบายถึงวิธีการที่พวกเขาสร้างขั้นตอนการส่งมอบเนื้อหาของสื่อด้วย AWS Snowball

Novetta - การย้ายข้อมูลและการประมวลผลในตำแหน่งที่ใกล้ข้อมูลที่สุด (Edge) ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม AWS Snow (12:52)
Novetta

ในวิดีโอนี้ Novetta คู่ค้า APN ของ AWS ได้อธิบายวิธีการทำงานร่วมกับทีมตอบสนองต่อภัยพิบัติของ AWS ในการใช้งาน AWS Snowball IoT และ machine learning ในการฝึกรับมือกับภัยพิบัติ

INVISTA - สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตบนระบบคลาวด์ด้วย AWS Snowball (1:45)
Invista

ในวิดีโอนี้ INVISTA กล่าวถึงการใช้อุปกรณ์ AWS Snowball เพื่อย้ายข้อมูลจำนวนหลายสิบเทราไบต์จากโรงงานต่างๆ สู่ที่จัดเก็บข้อมูลดิบของตน

Joyn

Joyn GmbH คือบริการสตรีมมิงวิดีโอฟรีเจ้าแรกของเยอรมนี โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ProSiebenSat.1 และ Discovery ที่ผสมผสานรายการทีวีแบบสดกับเนื้อหาแบบตามความต้องการและตารางรายการสุดพิเศษ Joyn เลือกใช้ AWS Snowball Edge ในการย้ายข้อมูลสื่อที่เก็บถาวรของตนจากศูนย์ข้อมูลในองค์กรซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงไปยัง Amazon S3 

“Joyn คือบริการสื่อที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลักซึ่งสร้างขึ้นบน AWS เราทราบอยู่แล้วว่าการย้ายข้อมูลที่เก็บถาวรของเราโดยใช้ AWS Snowball Edge จะทำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย แต่เราก็ยังประทับใจกับความคุ้มค่าด้วยเช่นกัน ตอนนี้เมื่อเนื้อหาทั้งหมดของเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายบนระบบคลาวด์แล้ว เราก็สามารถแปลงโค้ดและส่งมอบเนื้อหาให้กับผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้ชมจะไม่พบในบริการสตรีมมิงเจ้าอื่นๆ” Stefan Haufe วิศวกรสื่อ

กรณีศึกษา: Joyn ย้ายข้อมูล 3.4 PB ไปยัง Amazon S3 ด้วย AWS Snowball Edge »

บล็อก: Joyn เตรียมเนื้อหาสุดพิเศษให้กับผู้ชมด้วย Amazon S3 Intelligent-Tiering และ Glacier »

หอเกียรติยศ Rock & Roll

การใช้ Amazon S3 และ S3 Glacier Deep Archive ได้สร้างความมั่นใจให้แก่หอเกียรติยศ Rock & Roll ว่าสื่อดิจิทัลของตนจะได้รับการเก็บรักษาและเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หอเกียรติยศ Rock & Roll ยังคงต้องการกู้คืนข้อมูลบนเทป LTO การทำงานร่วมกับ AWS ทำให้ทีมโปรเจกต์สามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆ ลงใน S3 Glacier Deep Archive ผ่านทางอุปกรณ์ AWS Snowball Edge Storage Optimized หกเครื่อง การใช้ AWS Snowball Edge ช่วยแก้ปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ในการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายเครือข่ายสูง ระยะเวลาในการถ่ายโอนที่ยาวนาน รวมถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม »

LotteON

Lotte รวบรวมไฟล์กว่า 140 ล้านไฟล์ใน 2 สัปดาห์ด้วย AWS Snowball เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน LotteON ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ Lotte ใช้ประโยชน์จาก AWS Snowball เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลออฟไลน์ คุ้มค่า ปลอดภัย และรวดเร็ว การถ่ายโอนข้อมูลด้วย AWS Snowball ช่วยให้ Lotte สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมความจุของเครือข่ายเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Photobox

Photobox ต้องการหลุดออกจากวังวนของการเป็นเจ้าของและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตัวเอง เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการโอนย้ายข้อมูลจาก Dell EMC Isilon และ IBM Cleversafe ซึ่งเป็นอาร์เรย์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กรไปยัง Amazon S3 โดยใช้ AWS Snowball Edge ทำให้ Photobox ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่การจัดเก็บรูปภาพขนาด 10 PB ไปอย่างมาก

เรียนรู้เพิ่มเติม »

บล็อก Snowball

ไม่พบบล็อกโพสต์ในขณะนี้ โปรดดูทรัพยากรอื่นๆ ที่บล็อกของ AWS 

หากต้องการอ่านบล็อกของ AWS Snowball เพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ช่องบล็อกของ AWS Storage

มีอะไรใหม่เกี่ยวกับ Snowball

วันที่
  • วันที่
1
อ่านเอกสารประกอบ
ดูคุณสมบัติของ Snowball

AWS Snowball คืออุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลขนาดเพตะไบต์ที่มีพื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานและความสามารถในการประมวลผล ความสามารถเหล่านี้ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย SFTP
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Snowball ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Snowball

ไปที่หน้าคุณสมบัติ Snowball
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Snowball
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา