วิธีการทำงาน

ใน AWS Snow Family Console ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ โดยอาจเป็น Snowball Edge Compute Optimized หรือ Snowball Edge Storage Optimized สร้างงานด้วยบัคเก็ต Amazon S3 เลือก Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) สำหรับการติดตาม และกำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น Amazon EC2 AMI และ GPU AWS จะจัดเตรียมและจัดส่งอุปกรณ์ให้แก่คุณ โดยคุณจะได้รับภายใน 4-6 วันโดยประมาณ เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้ว ให้เปิดเครื่อง และใช้ AWS OpsHub เพื่อปลดล็อก เชื่อมต่อกับ LAN ของคุณ ใช้ AWS OpsHub เพื่อจัดการอุปกรณ์ ถ่ายโอนข้อมูล หรือเปิดใช้ EC2 instance เมื่อเสร็จสิ้น ให้ปิดเครื่องและส่งอุปกรณ์คืนไปยัง AWS ป้ายกำกับการจัดส่งจะปรากฏบนหน้าจอ E Ink โดยอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ถูกจัดส่งมาถึงเขต AWS ข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัคเก็ตแบบออนบอร์ดของคุณ จะถูกย้ายไปยังบัคเก็ต S3 ของคุณ และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในเวลาเดียวกันกับที่โหลดอุปกรณ์ จากนั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และระบบจะกรองข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า

  • AWS Snowball
  • AWS Snowball ที่มี Tape Gateway
  • AWS Snowball
  • ย้ายข้อมูลระดับเพตะไบต์ไปยัง AWS ด้วย Snowball สำหรับงานที่ต้องใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง ให้ติดตามความคืบหน้าในอุปกรณ์ของคุณด้วย Large Data Migration Manager ของ Snow
    วิธีการทำงานของ AWS Snowball
  • AWS Snowball ที่มี Tape Gateway
  • ย้ายข้อมูลระดับเพตะไบต์ที่จัดเก็บไว้ในเทปจริงไปยัง AWS โดยใช้ AWS Snowball
    วิธีการทำงานของ AWS Snowball ที่มี Tape Gateway

สำรวจ AWS เพิ่มเติม