ทำงานอย่างไร

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ช่วยให้คุณส่ง จัดเก็บ และรับข้อความระหว่างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ได้ทุกระดับปริมาณ โดยไม่สูญเสียข้อความหรือต้องใช้บริการอื่นๆ

แผนภาพแสดงผู้ผลิตที่ส่งข้อความถึง Amazon SQS ซึ่งจะเข้ารหัสและถ่ายทอดข้อความไปถึงผู้บริโภค

สำรวจ AWS เพิ่มเติม