• ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
 
Amazon SQS Free Tier*
คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon SQS ได้ฟรี ลูกค้าทุกคนสามารถสร้างคำขอ Amazon SQS ได้ฟรี 1 ล้านคำขอในแต่ละเดือน บางแอปพลิเคชันอาจดำเนินการได้ภายในขีดจำกัดของ Free Tier
อภิธานศัพท์สำหรับราคาผลิตภัณฑ์

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

AWS Free Tier มีคำขอ 1 ล้านคำขอจาก Amazon Simple Queue Service (SQS)

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »

ราคาคำขอ Amazon SQS คิดค่าบริการอย่างไร

ราคาสำหรับคำขอรายเดือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Amazon SQS คิดค่าบริการอย่างไร

   
การดำเนินการ API นับการดำเนินการ Amazon SQS ทั้งหมดเป็นคำขอ
คำขอ FIFO การดำเนินการ API สำหรับส่ง รับ ลบ และเปลี่ยนการแสดงผลข้อความจากคิว FIFO จะคิดค่าบริการตามอัตรา FIFO  คำขอ API อื่นๆ ทั้งหมดจะคิดค่าบริการตามอัตรามาตรฐาน
เนื้อหาของคำขอ คำขอเดียวอาจมีข้อความได้ 1 ถึง 10 ข้อความ เพย์โหลดรวมสูงสุดอยู่ที่ 256 KB
ขนาดของเพย์โหลด
เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็น 1 คำขอ (ตัวอย่างเช่น การดำเนินการ API ที่มีเพย์โหลดขนาด 256 KB จะเรียกเก็บค่าบริการเป็น 4 คำขอ)
การสื่อสารกับ Amazon S3 เมื่อใช้ Amazon SQS Extended Client Library เพื่อส่งเพย์โหลดโดยใช้ Amazon S3 จะมีการเก็บค่าบริการ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ที่คุณใช้เพื่อส่งเพย์โหลดข้อความ
การสื่อสารกับ AWS KMS
เมื่อใช้ AWS Key Management Service เพื่อจัดการคีย์สำหรับการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ SQS จะมีการเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้จาก Amazon SQS ไปยัง AWS KMS ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ราคา KMS และฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน AWS KMS ของฉันได้อย่างไรในคู่มือ Amazon SQS Developer 

คำขอ Amazon SQS จะแสดงรายการอยู่ในหน้าคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

กำหนดราคาการถ่ายโอนข้อมูล Amazon SQS** ไว้อย่างไร

ราคาด้านล่างจะอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon SQS

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกหมายถึงการถ่ายโอนเข้าไปและออกจาก Amazon SQS

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon SQS กับ Amazon EC2 หรือ Amazon SQS กับ AWS Lambda ภายในรีเจี้ยนเดียวกันจะไม่เสียค่าบริการ (ซึ่งก็คือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon SQS กับ Amazon EC2 หรือ Amazon SQS กับ AWS Lambda ต่างรีเจี้ยนจะคิดค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลทั้งสองฝั่ง

* ระดับการใช้งานแบบ Free Tier ของคุณจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกรีเจี้ยน (ยกเว้นรีเจี้ยน GovCloud) และจะคิดไปยังใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยอัตโนมัติ การใช้งานฟรีที่ยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถยกยอดไปเดือนถัดไปได้ มีข้อจำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

** ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS ใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือน โดยรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปี (รายการนี้ใช้ไม่ได้กับ AWS GovCloud Region)

*** ระดับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลออกจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลขาออกครอบคลุมทั้ง Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ลองบทแนะนำสอนการใช้งาน

เรียนรู้วิธีในการตั้งค่าการส่งข้อความแบบอะซิงโครนัสโดยใช้ Amazon SQS

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon SQS ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้