• ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
  • ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

Amazon SQS Free Tier*
คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon SQS ได้ฟรี ลูกค้าทุกคนสามารถสร้างคำขอ Amazon SQS ได้ฟรี 1 ล้านคำขอในแต่ละเดือน บางแอปพลิเคชันอาจดำเนินการได้ภายในขีดจำกัดของ Free Tier


1 ล้านคำขอแรกฟรีต่อเดือน หลังจากนั้น ราคาสำหรับทุกภูมิภาคจะเป็นดังนี้:

  ราคาต่อ 1 ล้านคำขอหลังจาก Free Tier (รายเดือน)
คิวมาตรฐาน
0.40 USD (0.00000040 USD ต่อคำขอ)
คิว FIFO
0.50 USD (0.00000050 USD ต่อคำขอ)
 
การดำเนินการ API นับการดำเนินการ Amazon SQS ทั้งหมดเป็นคำขอ
คำขอ FIFO การดำเนินการ API สำหรับส่ง รับ ลบ และเปลี่ยนการแสดงผลข้อความจากคิว FIFO จะคิดค่าบริการตามอัตรา FIFO  คำขอ API อื่นๆ ทั้งหมดจะคิดค่าบริการตามอัตรามาตรฐาน
เนื้อหาของคำขอ คำขอเดียวอาจมีข้อความได้ 1 ถึง 10 ข้อความ เพย์โหลดรวมสูงสุดอยู่ที่ 256 KB
ขนาดของเพย์โหลด
เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็น 1 คำขอ (ตัวอย่างเช่น การดำเนินการ API ที่มีเพย์โหลดขนาด 256 KB จะเรียกเก็บค่าบริการเป็น 4 คำขอ)
การสื่อสารกับ Amazon S3 เมื่อใช้ Amazon SQS Extended Client Library ส่งเพย์โหลดโดยใช้ Amazon S3 จะมีการเก็บค่าบริการ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ที่คุณใช้เพื่อส่งเพย์โหลดข้อความ
การสื่อสารกับ AWS KMS
เมื่อใช้ AWS Key Management Service จัดการคีย์สำหรับการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ SQS จะมีการเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้จาก Amazon SQS ไปยัง AWS KMS ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ราคา KMS และฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน AWS KMS ของฉันได้อย่างไรในคู่มือ Amazon SQS Developer 

คำขอ Amazon SQS จะแสดงรายการอยู่ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

ราคาด้านล่างจะอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon SQS

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออก หมายถึง การถ่ายโอนเข้าไปในและออกจาก Amazon SQS

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SQS และ Amazon EC2 ภายในภูมิภาคเดียวกันจะไม่เสียค่าบริการ (ราคา 0.00 USD ต่อ GB) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SQS และ Amazon EC2 ต่างภูมิภาคจะคิดค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งที่ถ่ายโอน

* ระดับการใช้งานแบบ Free Tier ของคุณจะได้รับการคำนวณทุกเดือนทั่วทุกภูมิภาค (ยกเว้นภูมิภาค GovCloud) และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ การใช้งานฟรีที่ยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถยกยอดไปเดือนถัดไปได้ มีข้อจำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

** ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Usage Tier ลูกค้า AWS ใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือน โดยรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปี (รายการนี้ไม่ได้ใช้กับภูมิภาค AWS GovCloud)

*** ระดับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลออกจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลขาออกครอบคลุมทั้ง Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC