Amazon Transcribe Medical

แปลงเสียงพูดด้านการแพทย์เป็นข้อความโดยอัตโนมัติ

Amazon Transcribe Medical คือบริการแมชชีนเลิร์นนิ่งที่จะทำให้การสร้างการถอดเสียงการปรึกษาด้านการแพทย์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วย Transcribe Medical คำศัพท์ด้านแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ที่ใช้ในบันทึกที่แพทย์จดไว้ การปรึกษาระหว่างแพทย์/ผู้ป่วย และการแพทย์ทางไกลจะแปลงจากคำพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในแอปพลิเคชันเอกสารทางการแพทย์

การถอดเสียงเกี่ยวกับการแพทย์ที่แม่นยำนั้นมีราคาแพง ใช้เวลามาก หรืออาจรบกวนการพบแพทย์ของผู้ป่วยได้ ในโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่ง แพทย์จะใช้เครื่องบันทึกเพื่อจดบันทึกย่อ แล้วส่งบันทึกนั้นไปยังบริษัทอื่นที่ทำหน้าที่ถอดไฟล์เสียงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีราคาแพงและใช้เวลานานหลายวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ บางแห่งเลือกใช้บุคคลอื่นเป็นผู้จด ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยและแพทย์เสียสมาธิและรู้สึกอึดอัด บางองค์กรได้ลองใช้ซอฟต์แวร์ถอดเสียงทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้ว แต่ภาษาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนอาจทำให้ถอดความได้ยาก นำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพและความแม่นยำที่ต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงได้ การสนทนาระหว่างผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยเป็นรากฐานของการวินิจฉัยและแผนการรักษาของผู้ป่วย และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงานเอกสารใดๆ ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์อาจรวมถึงการสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย การป้อนใบสั่งยาลงในระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และการส่งคำสั่งไปที่ร้านขายยาทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ข้อมูลนี้ต้องถูกต้อง

Amazon Transcribe Medical ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการรู้จำเสียงอัตโนมัติ (ASR) ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ คุณสามารถใช้ Transcribe Medical เพื่อบันทึกบทสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเป็นข้อความเพื่อใช้วิเคราะห์ในภายหลังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือเพื่อเข้าสู่ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) เนื่องจากบริการได้รับการฝึกให้เข้าใจคำศัพท์และรูปแบบของภาษาทางการแพทย์มาแล้ว ด้วย Transcribe Medical แพทย์จะสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเอาใจใส่ผู้ป่วยได้ดีกว่า แทนที่จะรบกวนการสนทนาด้วยการจดบันทึก

Transcribe Medical มีคุณสมบัติตรงตาม HIPAA และสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเอกสารทางการแพทย์และอุปกรณ์ใดๆ ที่มีไมโครโฟนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจรวมถึงแอปพลิเคชันมือถือที่ถอดเสียงบทสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยทั้งหมด หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่บันทึกการเขียนตามคำบอกจากแพทย์หลังจากผู้ป่วยเข้าพบ จากนั้น การถอดเสียงจะถูกส่งไปยังบริการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น Amazon Comprehend Medical โดยอัตโนมัติ Comprehend Medical ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการดึงข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องออกมาจากการถอดเสียง เช่น เงื่อนไขทางการแพทย์ ยา ปริมาณ ความเข้มข้นและความถี่ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อการสรุปบันทึก การสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ การจัดการวงจรรายได้ (เข้ารหัสทางการแพทย์) และการจัดการการวิจัยทางคลินิกได้

Cerner_Customer-Reference_Logo

“ความแม่นยำที่สูงในเอกสารทางการแพทย์มีความสำคัญต่อเวิร์กโฟลว์และความพึงพอใจของผู้ดูแลโดยรวม การนำ API การถอดเสียงของ Amazon Transcribe Medical มาใช้ช่วยให้ Cerner อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาการจดเสียงพูดแบบดิจิทัล ซึ่งรับฟังการโต้ตอบระหว่างแพทย์และผู้ป่วยโดยอัตโนมัติและบันทึกบทสนทนาไว้ในรูปแบบข้อความ จากจุดนี้ โซลูชั่นของพวกเราจะแปลแนวคิดสำหรับการเข้าสู่องค์ประกอบที่ประมวลผลแล้วในระบบ Cerner EHR ได้อย่างชาญฉลาด”

Jacob Geers
นักกลยุทธ์โซลูชั่น Cerner Corporation

กรณีใช้งาน

การเขียนตามคำบอก

โดยการใช้ Transcribe Medical แพทย์สามารถบอกให้อุปกรณ์เคลื่อนที่เขียนตามบันทึกย่อของพวกเขาได้หลังจากการโต้ตอบกับผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถจดบันทึกย่อทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว แทนการจดบันทึกด้วยตนเองหรือรอบริการจากบริษัทอื่น จึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ป่วย

การถอดเสียงบทสนทนา

ลูกค้าด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถสร้างแอปพลิเคชันการถอดเสียงที่บันทึกการสนทนาของผู้ป่วยในแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่รบกวนการทำงาน การถอดเสียงสามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้ยา ปริมาณ ความเข้มข้นและความถี่ ก่อนเข้าสู่ระบบขั้นสุดท้ายของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) คุณสามารถใช้ Comprehend Medical ซึ่งเป็นบริการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับข้อความทางการแพทย์ ในการดึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นได้ 

การตรวจสอบการใช้ยาอย่างปลอดภัย

บริษัทยาสามารถใช้ Transcribe Medical ในการถอดเสียงการโทรศัพท์ของผู้ป่วยกับแพทย์ หรือการโทรของแพทย์กับบริษัทยา เพื่อบันทึกชื่อของยาและคำสำคัญในการบรรยายผลข้างเคียงด้านสุขภาพได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลนี้ในรูปแบบข้อความ บริษัทยาสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดสำหรับการใช้ยาใหม่ 

ประโยชน์

มีความแม่นยำสูง

Transcribe Medical ให้เสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ที่ถูกต้อง ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับภาษาทางการแพทย์โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งที่ทันสมัย หมายความว่าข้อความ เช่น “คนไข้มีอาการ Plantar Fibroma” จะได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่แพทย์ต้องใช้และแก้ไขบันทึกด้วยตนเอง ลดความเหนื่อยหน่ายที่มักเกิดจากการจดบันทึกย่อทางการแพทย์นานหลายชั่วโมง 

พูดอย่างเป็นธรรมชาติ

Transcribe Medical รองรับการสนทนาแบบหลายคนหรือการเขียนตามคำบอกจากบุคคลเดียว นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ เพื่อให้แพทย์สามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ แทนการพูดเครื่องหมายวรรคตอนออกมาดังๆ การถอดเสียงจะรวมตัวเลขทั่วไป (เช่น 50 ครั้งต่อนาทีแทนที่จะเป็น "ห้าสิบ") และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก Transcribe Medical จะบันทึกการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ แพทย์จึงไม่จำเป็นต้องหยุดเพื่อจดบันทึกย่อ ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารทางการแพทย์

เนื่องจาก Transcribe Medical ช่วยลดการพึ่งพาการจดโดยบุคคลที่มีราคาแพง และยังไม่ต้องใช้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเช่นเดียวกับบริการถอดเสียงแบบดั้งเดิมอื่นๆ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของเอกสารทางการแพทย์โดยรวมได้ ศูนย์การแพทย์หลายพันแห่งสามารถนำแอปพลิเคชันเอกสารทางการแพทย์ที่ใช้ Transcribe Medical ไปใช้งานได้ในวงกว้าง โดยมอบการจดบันทึกราคาย่อมเยา มีความสม่ำเสมอ และแม่นยำสำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม

วิธีทำงาน

แผนภาพวิธีการทำงานของ Amazon Transcribe Medical
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Amazon Transcribe Medical

ไปที่หน้าราคา

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Transcribe Medical ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้