ราคา Amazon Transcribe

ด้วย Amazon Transcribe คุณจะจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Free Tier เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก  

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Amazon Transcribe Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างคำขอถอดเสียงครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกิน Free Usage Tier คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ราคา
วิดีโอโซเชียลมีเดีย ประมาณ 10 วินาที 0.006 USD*
วิทยุเชิงพาณิชย์ ประมาณ 15 วินาที
0.006 USD
ตัวอย่างวิดีโอ ประมาณ 2 นาที 30 วินาที 0.060 USD
เว็บบินาร์ที่บันทึก ประมาณ 30 นาที 0.720 USD
ตอนของ ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ ประมาณ 60 นาที 1.440 USD
บันทึกการประชุมผู้บริหาร (โดยเฉลี่ย) ประมาณ 120 นาที 2.880 USD
บันทึกการโทรของฝ่ายดูแลลูกค้า ประมาณ 10 นาที 0.240 USD
*การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อหนึ่งการร้องขอที่ 15 วินาที หรือ 0.006 USD

ราคา Amazon Transcribe Medical

ด้วย Transcribe Medical คุณจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน Transcribe Medical Free Tier นั่นเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Transcribe Medical Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างการถอดความครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกิน Free Usage Tier คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง

ความยาว

ราคา

การสนทนาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ผู้จัดการคลินิก พยาบาล และอื่นๆ

15 นาที

1.125 USD

แพทย์บันทึกหมายเหตุเสียง

30 นาที

2.250 USD

เสียงสนทนาแบบ Telemedicine

45 นาที

3.375 USD

การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์

60 นาที

4.500 USD

การรายงานการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

75 นาที

5.625 USD

การสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

90 นาที

6.750 USD

ราคาการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับงานถอดเสียงของคุณได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณจ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือนที่มีการเปิดใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

ราคาเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ค่าใช้จ่ายในการถอดความ ค่าใช้จ่ายในการตรวจทานเนื้อหา ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บันทึกการโทรของฝ่ายดูแลลูกค้า ประมาณ 10 นาที 0.240 USD 0.024 USD 0.264 USD

ราคาโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (CLM) ของคุณด้วยการฝึกโมเดลมาตรฐานของ Transcribe ด้วยข้อความในแวดวงดังกล่าวโดยเฉพาะ หลังจากที่มี CLM แล้ว คุณสามารถเลือกว่าควรใช้ CLM กับงานถอดเสียงประเภทใด คุณจะเสียค่าบริการ CLM เพิ่มเติมเฉพาะงานถอดเสียงที่มีการใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

ราคา

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ค่าใช้จ่ายในการถอดเสียง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บันทึกการโทรของลูกค้า เสียงประมาณ 10 นาที  0.240 USD 0.060 USD 0.300 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ค้นหาทรัพยากร Amazon Transcribe เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลองใช้ Amazon Transcribe Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา