Amazon Transcribe

แปลงเสียงพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความจำนวน 60 นาทีเป็นเวลา 12 เดือน

ด้วย AWS Free Tier »

กรณีการใช้งาน

รับข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากับลูกค้า

Transcribe Call Analytics ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากการสนทนากับลูกค้าได้ พาร์ทเนอร์ AWS Contact Center Intelligence และ Contact Lens for Amazon Connect นำเสนอโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพิ่มผลิตผลของเจ้าหน้าที่ และแสดงการแจ้งเตือนด้านการบริหารคุณภาพแก่หัวหน้างาน

สร้างคำบรรยายและสร้างบันทึกการประชุม

ใช้ Amazon Transcribe Subtitling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบันทึกการประชุมและการสนทนาที่สำคัญกับคุณได้อย่างแม่นยำ ใส่คำบรรยายลงในเนื้อหาแบบตามความต้องการและเนื้อหาที่ออกอากาศของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า

ตรวจจับเนื้อหาที่เป็นพิษภัยในเสียง

ใช้ Transcribe Toxicity Detection สำหรับการเล่นเกม โซเชียลมีเดีย และการสนทนาแบบ Peer to Peer อื่นๆ ตรวจจับและจัดหมวดหมู่เสียงที่เป็นพิษภัย และส่งเสริมสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยก

ปรับปรุงเอกสารประกอบทางการแพทย์

แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์สามารถใช้ Amazon Transcribe Medical เพื่อจัดทำเอกสารบทสนทนาทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลงในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) เพื่อการวิเคราะห์ บริการนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ HIPAA และได้รับการฝึกฝนมาเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์

วิธีเริ่มต้น

เปิดตัวการสาธิตฟรี

สัมผัสประสบการณ์ว่า Amazon Transcribe สามารถใช้ความรู้สึกระหว่างการเรียกใช้ตามสคริปต์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง 

สำรวจการฝึกปฏิบัติจริง

เรียนรู้วิธีสร้างทรานสคริปต์เสียงชิ้นแรกของคุณ

เข้าใช้งาน Console

ฝึกใช้งาน Amazon Transcribe ในคอนโซล AWS


สำรวจ AWS เพิ่มเติม