เมื่อใช้การเข้าถึงที่ได้รับการยืนยันจาก AWS คุณจะจ่ายเฉพาะที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ หลังจากที่คุณสร้างอินสแตนซ์ Verified Access และเพิ่มแอปพลิเคชันขององค์กรแล้ว Verified Access จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันเหล่านั้นอย่างปลอดภัยตามนโยบายการเข้าถึงที่คุณกำหนดไว้ ค่าบริการ Verified Access ของคุณจะประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้: 1) ค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และ 2) ค่าบริการต่อ GB สำหรับข้อมูลที่ประมวลผล นอกจากนี้ยังมีค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐานสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอนโดยใช้ Verified Access อีกด้วย

ชั่วโมงของแอปพลิเคชัน

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งข้อมูลของ Verified Access ที่ใช้งานอยู่ แต่ละเศษชั่วโมงของแอปพลิเคชัน (ชั่วโมงแอป) ที่ใช้ไปจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มชั่วโมง ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน 10 แอปกับ ตำแหน่งข้อมูลของ Verified Access 10 ตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับแต่ละแอป คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับ 10 ชั่วโมงแอป

GB ข้อมูลที่ประมวลผล

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อ GB สำหรับข้อมูลที่ประมวลผลโดย Verified Access เมื่อผู้ใช้ร้องขอการเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของคุณ Verified Access จะประมวลผลข้อมูลที่รับส่งระหว่างผู้ใช้และแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณที่ใช้ Verified Access ต้องการการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด 10 GB คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับ 10 GB ข้อมูลที่ประมวลผล

ตารางราคา

ตัวอย่างที่ 1:

คุณสร้าง Verified Access ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง 10 แอป แอปพลิเคชันทั้ง 10 แอปเหล่านี้เชื่อมโยงกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ส่งผลให้มีชั่วโมงแอป 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ แต่ละแอปต้องใช้ 0.5 GB สำหรับการประมวลผลข้อมูล เราจะเรียกเก็บเงิน 0.27 USD/ชม. สำหรับแต่ละแอปและ 5 GB สำหรับการประมวลผลข้อมูล โดยมีค่าบริการเท่ากับ 2.80 USD ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าใช้จ่ายแยกย่อย

ชั่วโมงแอป 10 ชั่วโมง * 0.27 USD 2.70 USD
การประมวลผลข้อมูล 0.5 GB * 10 แอปพลิเคชัน* 0.02 USD 0.10 USD
ค่าบริการรวม   2.80 USD

ตัวอย่างที่ 2:

คุณสร้าง Verified Access ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง 300 แอป แอปพลิเคชันทั้ง 300 แอปนี้จะเชื่อมโยงกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งมี 31 วัน ส่งผลให้เกิดชั่วโมงแอปจำนวน 223,200 ชั่วโมง นอกจากนี้ แต่ละแอปพลิเคชันต้องใช้ 1 GB สำหรับการประมวลผลข้อมูล ค่าบริการทั้งหมดจะอยู่ที่ 55,062.00 USD โดยแสดงรายละเอียดในตารางด้านล่าง

148,800 ชั่วโมงแอปแรก 148,800 ชั่วโมง * 0.27 USD     40,176.00 USD
74,400 (223,200-148,800) ชั่วโมงแอปถัดไป 74,400 ชั่วโมง * 0.20 USD                                   14,880.00 USD
การประมวลผลข้อมูล 1 GB * 300 แอปพลิเคชัน* 0.02 USD 6.00 USD
ค่าบริการรวม   55,062.00 USD

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

สำรวจคุณสมบัติต่างๆ ของ Verified Access

เรียนรู้เพิ่มเติม »
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

 กำหนดนโยบายและตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับการเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัยในไม่กี่นาที

ลงชื่อเข้าใช้ »
อ่านคู่มือการใช้งาน

เรียนรู้วิธีรวมสัญญาณความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »