เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์คืออะไร

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Adoption Framework: CAF) เป็นชุดแนวปฏิบัติ เครื่องมือ และคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ช่วยให้องค์กรเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ การย้ายไปยังระบบคลาวด์เป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากเทคโนโลยีเดิม การพึ่งพาซึ่งกันและกันของแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน ช่องว่างของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ รวมถึงช่องว่างด้านความรู้และทักษะด้วย เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์มาใช้ช่วยให้องค์กรระบุและบรรเทาความเสี่ยง จัดการต้นทุน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดขณะย้ายเวิร์กโหลดไปยังระบบคลาวด์ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและความปลอดภัยในระบบคลาวด์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์คืออะไร

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การใช้ CAF ให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่บริษัทต่าง ๆ

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

เมื่อคุณย้ายธุรกิจของคุณไปยังระบบคลาวด์ จะมีแง่มุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจะต้องได้รับการรักษาในทุกขั้นตอน การย้ายไปยังระบบคลาวด์จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการหยุดทำงานของแอปพลิเคชันและการหยุดชะงักทางธุรกิจ เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ช่วยให้มั่นใจได้ว่า บริษัทต่าง ๆ เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดทั้งหมดที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม เมื่อคุณใช้ CAF คุณสามารถปรับปรุงความเสถียร เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มการรักษาความปลอดภัย แม้ว่าคุณจะลดต้นทุนทั้งหมดของกระบวนการนำมาใช้บนระบบคลาวด์

เร่งสร้างนวัตกรรม

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและความพยายามทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมายบนระบบคลาวด์ คุณสามารถนำแนวคิดใหม่มาสู่ตลาด เข้าถึงลูกค้าใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือเข้าสู่กลุ่มตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มความคล่องตัว

CAF ช่วยให้ธุรกิจมีแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสูงในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยกำหนดกลยุทธ์การปรับใช้บนระบบคลาวด์และสรุปขั้นตอนหลักในรายละเอียด การรักษาความปลอดภัยของ CAF ให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการหรือสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถปรับปรุงและเร่งกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของคุณเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

กรณีการใช้งานของเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์มีอะไรบ้าง

การใช้เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์และทำให้กระบวนการทำงานได้อย่างคล่องตัวสำหรับธุรกิจทั่วโลก รายการต่อไปนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ CAF เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์

องค์กรทรัพยากร

คุณสามารถใช้ CAF เพื่อเปลี่ยนวิธีที่ทีมธุรกิจและเทคโนโลยีตอบสนองความตั้งใจเชิงกลยุทธ์ของคุณและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า การจัดระเบียบทรัพยากรของคุณในลักษณะที่ใช้วิธีการที่คล่องตัวสามารถช่วยให้คุณตอบสนองและมุ่งเน้นลูกค้าได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ใช้ CAF เป็นพื้นฐานในการฝึกอบรมพนักงานในแผนกต่าง ๆ ในการรับรองระบบคลาวด์ ด้วยแนวทางนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อส่งมอบโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและการบริการลูกค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา

การนำเทคโนโลยีไปใช้

CAF สามารถช่วยคุณโอนย้ายและปรับโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันรุ่นเก่าของคุณให้ทันสมัย รวมถึงเทคโนโลยีข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายเวิร์กโหลดที่สำคัญสำหรับภารกิจไปยังระบบคลาวด์เพื่อส่งเสริมเวลาทำงานที่สูงขึ้นและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสียหาย Suntory Group ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องดื่ม ใช้ CAF เพื่อกำหนดและจัดระเบียบขั้นตอนการโอนย้ายให้เป็นแผนงานที่จัดการได้ พวกเขาได้โยกย้ายและปรับใช้ระบบที่สำคัญสำหรับภารกิจไปยังระบบคลาวด์และสร้างระบบใหม่โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ Cloud-Native

การปรับปรุงกระบวนการ

สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์สามารถสร้างรากฐานที่ปลอดภัยซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในขณะที่ให้ความเสถียรในระดับที่สูงขึ้น ธุรกิจสามารถเพิ่มความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้โดยการโอนย้ายไปยังระบบคลาวด์ Sensis ใช้ CAF เพื่อเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้น โดยที่สามารถลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานได้พร้อมกัน พวกเขาโอนย้ายไปยังระบบคลาวด์โดยใช้เฟรมเวิร์ก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนด้านไอทีลดลง 50% Sensis สามารถเพิ่มเวลาทางวิศวกรรมด้วยการโอนย้ายนี้ ทำให้มีเวลามากขึ้น 80% ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความสามารถหลักของเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์คืออะไร

ความสามารถ คือความสามารถขององค์กรในการใช้กระบวนการเพื่อนำทรัพยากรไปใช้จริง เช่น เทคโนโลยี บุคลากร และทรัพย์สินอื่น ๆ สำหรับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ระบุความสามารถและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความพร้อมของระบบคลาวด์และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นความสามารถบางส่วนของ CAF

Business

ความสามารถทางธุรกิจของเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์มุ่งเน้นไปที่การรับประกันว่า การลงทุนในระบบคลาวด์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ พวกเขามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตในขณะที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานทางธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ได้แก่ CEO, CFO, CoO, CIO, CMO, CPO และ CTO CAF ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการปรับใช้ระบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับหลายด้านในธุรกิจ เช่น

 • กลยุทธ์ระบบคลาวด์และการจัดการสินค้า
 • ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
 • การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
 • การเป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์
 • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการสร้างรายได้
 • การจัดการนวัตกรรม

บุคลากร

บุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการย้ายถิ่นฐานและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ที่ราบรื่น โดยมีพนักงานและผู้นำแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนจากการย้ายระบบ ความสามารถของบุคลากรของเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีและธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรรู้สึกสบายใจกับการเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางวัฒนธรรมและองค์กรที่จำเป็นสำหรับระบบคลาวด์ แนวทางนี้จะช่วยเร่งการนำระบบคลาวด์มาใช้โดยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเติบโตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ CIO, CoO, CTO, ChRO และผู้อำนวยการระบบคลาวด์ คำแนะนำ CAF สำหรับพวกเขามุ่งเน้นที่:

 • วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
 • การเปลี่ยนแปลงพนักงาน
 • ความเป็นผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนความเร่ง
 • การจัดตำแหน่งองค์กร
 • ความคล่องแคล่วบนระบบคลาวด์
 • การออกแบบองค์กร

การกำกับดูแล

การกำกับดูแลรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จัดโครงการริเริ่มระบบคลาวด์ในขณะที่ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านและเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ฟังก์ชันการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถระบุและขจัดอุปสรรคต่อการปรับใช้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำในการกำกับดูแลคือ CIO, CTO, CFO, CRO และ CDO CAF ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ:

 • การจัดการโปรแกรมและโครงการ
 • การจัดการทางการเงินบนระบบคลาวด์
 • การจัดการผลประโยชน์
 • การจัดการพอร์ตโฟลิโอการใช้งาน
 • การดูแลข้อมูลและการกำกับดูแล
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง

แพลตฟอร์ม

ความสามารถของแพลตฟอร์มมาพร้อมกับแนวทางในการสร้างแพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบไฮบริดระดับองค์กรที่ปรับขนาดได้ ช่วยคุณปรับปรุงเวิร์กโหลดที่มีอยู่ให้ทันสมัยและใช้โซลูชัน Cloud-Native แบบใหม่ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้นำด้านเทคโนโลยี CTO สถาปนิก และวิศวกร เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์รองรับ:

 • สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มและวิศวกรรม
 • สถาปัตยกรรมข้อมูลและวิศวกรรม
 • การจัดเตรียมและการควบคุมระบบ
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่
 • การผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการจัดส่งต่อเนื่อง

การรักษาความปลอดภัย

ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของ CAF ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ บรรลุความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานสูง และความลับของข้อมูลและเวิร์กโหลดบนระบบคลาวด์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปที่เป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัย คือผู้นำการตรวจสอบภายใน สถาปนิกด้านการรักษาความปลอดภัย วิศวกร CISO และ CCO CAF ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับ:

 • การกำกับดูแลและความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัย
 • การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง
 • การจัดการช่องโหว่
 • การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน
 • การคุ้มครองข้อมูล
 • ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
 • การตรวจจับและการตอบสนองภัยคุกคาม

การปฏิบัติการ 

การปฏิบัติการช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะส่งมอบบริการระบบคลาวด์ในระดับที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งหมด ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียสำหรับความสามารถในการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้นำด้านการดำเนินงานและโครงสร้างพื้นฐาน วิศวกร ผู้จัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรด้านความเสถียรของไซต์งาน เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ:

 • ข้อมูลการสังเกต
 • การจัดการกิจกรรม (AIOps)
 • การจัดการเหตุการณ์และปัญหา
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการเปิดตัว
 • ประสิทธิภาพและความจุ
 • การจัดการการกำหนดค่า
 • การจัดการแพทช์
 • ความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่อง
 • การจัดการแอปพลิเคชัน

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ทำงานอย่างไร

CAF ระบุถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่มุมต่าง ๆ ของแผนการปรับใช้ระบบคลาวด์ของคุณ ใช้สี่ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงความพร้อมของระบบคลาวด์และปรับปรุงเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ของคุณ

คิดวางแผน

ในขั้นตอนการคิดวางแผน ธุรกิจต่าง ๆ จะมุ่งมั่นที่จะรับรู้และระบุโอกาสในการเปลี่ยนแปลง บริษัทต่าง ๆ จะจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูงและกำหนดการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียหลัก โดยใช้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ คุณยังระบุถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ดิจิทัลในขณะที่คุณก้าวหน้าตลอดกระบวนการของคุณ

ปรับให้สอดคล้อง

ในขั้นตอนการปรับให้สอดคล้อง คุณจะระบุถึงช่องว่างความสามารถเฉพาะและการพึ่งพาแบบข้ามองค์กร นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงความพร้อมของระบบคลาวด์และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับงานของตนและกำกับดูแลกิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

เปิดใช้งาน

ขั้นตอนการเริ่มใช้งานจะมีการสร้างระบบนำร่องในตอนต้นของขั้นตอนการใช้งานจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ ระบบนำร่องนี้มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อขอบเขตของทิศทางในอนาคต และช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแนวทางของตนได้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นก่อนที่จะปรับขนาดสู่การใช้งานจริงเต็มรูปแบบ

ขนาด

ขั้นตอนสุดท้ายคือขนาดที่ธุรกิจขยายตัวจากระบบนำร่องไปจนถึงระดับที่เหมาะกับองค์กรของตนมากที่สุด ขนาดที่ต้องการช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์ที่พวกเขาต้องการเมื่อเริ่มต้นการลงทุนบนระบบคลาวด์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะคงอยู่ 

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์สำหรับ AI คืออะไร

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์สำหรับ AI คืออะไร

เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) สนับสนุนองค์กรในเรื่องแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ปัญญาประดิษฐ์ และความพยายามของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชิงสร้างสรรค์ CAF สำหรับ AI จะมีความคล้ายคลึงกับ CAF ปกติ กล่าวคือมีความสามารถพื้นฐานขององค์กรที่หลากหลายและให้คำแนะนำสำหรับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม คำแนะนำจะมุ่งเน้นไปที่การนำ AI มาใช้และรวมถึงคำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่พบใน CAF ปกติ

เป้าหมายหลักของ CAF-AI คือการกำหนดรูปแบบการใช้ AI และ ML จัดเตรียมบริบทเกี่ยวกับกรณีการใช้งานที่สำคัญ และพัฒนากลยุทธ์ระบบคลาวด์สำหรับ AI เฟรมเวิร์กนี้ระบุถึงความสามารถพื้นฐานเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การจัดการผลิตภัณฑ์เป็นความสามารถที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนคลาวด์ให้ประสบความสำเร็จ แต่การดำเนินการนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อดูบริการ AI และ ML ในระบบคลาวด์ ธุรกิจสามารถใช้ CAF-AI ได้ทุกจุดในกระบวนการเพื่อช่วยปรับปรุงการพัฒนาของ AI 

AWS จะช่วยคุณในกระบวนการปรับใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างไร

เฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (AWS CAF) ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อช่วยคุณในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและเร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยการใช้ AWS อย่างสร้างสรรค์  มุ่งเน้นไปที่ความสามารถขององค์กรที่เฉพาะเจาะจงที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ประสบความสำเร็จ ด้วย AWS CAF คุณสามารถ:

 • ลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยความเสถียรที่ดีขึ้น การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มรายได้เมื่อคุณเข้าถึงลูกค้าใหม่และเข้าสู่กลุ่มตลาดใหม่
 • เร่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยการลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ESG ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำคุณไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและโปร่งใสยิ่งขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์บน AWS ด้วยการสร้างบัญชีฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้