แค็ตตาล็อกข้อมูลคืออะไร

แค็ตตาล็อกข้อมูลคือพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่องค์กรรวบรวมและประมวลผล ข้อบังคับด้านกฎระเบียบกำหนดให้องค์กรต้องรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของตนอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การรวบรวมไปจนถึงการใช้งาน แค็ตตาล็อกข้อมูลจะจัดระเบียบและจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการค้นพบข้อมูล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการแชร์บริบท เนื่องจากทุกคนจะสามารถเข้าใจถึงเหตุผลและวิธีใช้ชุดข้อมูลนั้นๆ ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของแค็ตตาล็อกข้อมูลมีอะไรบ้าง

ในฐานะเครื่องมือขององค์กร แค็ตตาล็อกข้อมูลจะช่วยลดความซับซ้อนในการค้นหาและระบุวัตถุประสงค์การใช้งานของข้อมูลให้คุณ เราจะกล่าวถึงประโยชน์บางส่วนของเครื่องมือนี้ด้านล่าง

การค้นพบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

แค็ตตาล็อกข้อมูลจะช่วยลดความยุ่งยากในการระบุข้อมูล ซึ่งทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อพบแล้ว คุณก็จะสามารถค้นหาโดยใช้แท็กที่มีข้อความระบุเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าใจถึงบริบทและวัตถุประสงค์ของแต่ละชุดข้อมูลไปพร้อมกันได้ด้วย นอกจากนี้ เครื่องมือดังกล่าวยังช่วยให้คุณทราบถึงที่มาของข้อมูล การเคลื่อนไหวในระบบ และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าว  ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายไอทีอย่างมาก ซึ่งทำให้ทางองค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกเร็วขึ้น

ข้อมูลมีคุณภาพสูงขึ้น

แค็ตตาล็อกข้อมูลจะมีช่องต่างๆ ที่พนักงานต้องกรอกให้สมบูรณ์เมื่อบริษัทนำข้อมูลใหม่ไปใช้งาน เนื่องจากเมื่อเข้าถึงแค็ตตาล็อก การที่ผู้ใช้สามารถอ่านเกี่ยวกับที่มาของข้อมูล กระบวนการเปลี่ยนแปลง และวันที่มีการแก้ไขได้ จะช่วยให้มั่นใจได้ยิ่งขึ้นเมื่อโต้ตอบกับข้อมูล การกรอกช่องต่างๆ ให้สมบูรณ์จะช่วยให้การบริหารจัดการทำได้สะดวกและทำให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงขึ้น ธุรกิจยังสามารถใช้การทำงานอัตโนมัติกับการสร้างข้อมูลเมตาของแค็ตตาล็อกข้อมูล เพื่อให้ได้แค็ตตาล็อกที่มีความครอบคลุมโดยไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมีแค็ตตาล็อกข้อมูลจะช่วยทำให้การตั้งชื่อ กำหนดคำจำกัดความ และตัววัดอย่างสอดคล้องทำได้ง่ายขึ้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าทีมต่างๆ ภายในองค์กรจะมีความเข้าใจและการใช้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน เมื่อเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดมีความชัดเจน องค์กรจะสามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการดำเนินการซ้ำและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บลงได้ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ยังจะช่วยลดต้นทุนโดยรวมให้อีกด้วย

ความปลอดภัยที่เหนือชั้น

กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวกำหนดให้องค์กรจำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการจัดเก็บไว้ที่ใดและมีใครสามารถเข้าถึงได้บ้าง แค็ตตาล็อกข้อมูลสามารถช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจะได้รับการจัดการและมีการอนุญาตเข้าถึงที่เหมาะสม และยังทำให้องค์กรสามารถติดตามที่มาของข้อมูล บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึง และวิธีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แค็ตตาล็อกข้อมูลมีการใช้งานอะไรบ้าง

องค์กรสามารถใช้แค็ตตาล็อกข้อมูลเพื่อลดความซับซ้อนให้การจัดเก็บและการจัดการข้อมูลได้ ด้านล่างนี้เป็นกรณีการใช้งานบางส่วนสำหรับแค็ตตาล็อกข้อมูล

การวิเคราะห์แบบดำเนินการด้วยตนเอง

แค็ตตาล็อกข้อมูลจะมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลและจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลดังกล่าวทางธุรกิจ ซึ่งยังจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆ ที่คล้ายกันและทำให้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลและการใช้ข้อมูลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบองค์กร คำอธิบายนี้ทำให้ข้อมูลมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลที่ต้องค้นหา และค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้จากที่เดียว คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์แบบดำเนินการด้วยตนเอง สำหรับผู้ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ผู้ใช้ทางเทคนิคได้ แม้จะมีปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บเป็นจำนวนมาก

การแบ่งปันความรู้

การทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้จากข้อมูล แค็ตตาล็อกข้อมูลสามารถช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันได้โดยการทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น ให้คะแนน และตรวจสอบชุดข้อมูลได้ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับชุดข้อมูลเฉพาะต่างๆ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การวิเคราะห์สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นในทุกภาคส่วนขององค์กร

การวิเคราะห์สายข้อมูล

การทำความเข้าใจถึงจุดกำเนิดและเส้นทางผ่านระบบต่างๆ ของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล การวิเคราะห์ผลกระทบ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด แค็ตตาล็อกข้อมูลช่วยให้ทางองค์กรสามารถมองเห็นสายข้อมูลได้อย่างชัดเจน และทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางของข้อมูลจากแหล่งที่มาจนถึงปลายทางสุดท้าย ธุรกิจสามารถสร้างเอกสารจัดหมวดหมู่สำหรับการใช้งานภายในเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจชื่อเรียกที่ถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดได้ การมีเอกสารอ้างอิงหรือแผ่นงานในแค็ตตาล็อกข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูลตลอดทั้งองค์กรมีความสอดคล้องยิ่งขึ้น

แค็ตตาล็อกข้อมูลมีข้อมูลอะไรบ้าง

แค็ตตาล็อกข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเมตาสำหรับอธิบายคลังเนื้อหาข้อมูลของคุณ และระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บ ช่องข้อมูลเมตาช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลและระบุเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แค็ตตาล็อกข้อมูลอาจมีข้อมูลเมตาหลายชนิดดังนี้

ข้อมูลเมตาธุรกิจ

ข้อมูลเมตาธุรกิจคือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ได้สร้างให้กับธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในธุรกิจ รายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และบริบททางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายอื่น ตัวอย่างเช่น อาจมีคำอธิบายประกอบโปรเจกต์ข้อมูล เช่น ระดับการรักษาความลับข้อมูล คำอธิบาย ตำแหน่ง ผู้ใช้ แผนก และอื่นๆ โดยทั่วไปองค์กรจะระบุข้อมูลธุรกิจที่ต้องการและรวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างชัดเจน

ข้อมูลเมตาทางเทคนิค

ข้อมูลเมตาทางเทคนิคจะระบุโครงสร้างโดยรวมของชุดข้อมูล ซึ่งรวมถึงโครงสร้างของวัตถุข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อ ดัชนี แถว คอลัมน์ และรูปแบบตาราง ข้อมูลเมตานี้ยังจะระบุบริบทเกี่ยวกับขั้นตอนที่ข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับการดำเนินการให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลด้วย เช่น การเข้ารับการเปลี่ยนแปลง หรือการส่งไปวิเคราะห์ ผู้ใช้จึงเข้าใจได้ถึงวิธีที่ทางองค์กรใช้จัดระเบียบและแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อมูลเมตาการดำเนินงาน

ข้อมูลเมตาการดำเนินงานจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลและกระบวนการเปลี่ยนแปลง การอัปเดต สาระสำคัญ และข้อมูลที่ใช้ระบุขั้นตอนกระบวนการได้อื่นๆ เมื่อใช้ข้อมูลเมตาการดำเนินงาน คุณจะเห็นถึงวิธีการที่ข้อมูลต่างๆ เข้าสู่องค์กร การเปลี่ยนแปลงที่ข้อมูลดังกล่าวได้รับ และการอัปเดตสถานะปัจจุบันอื่นๆ เมื่อดูที่ช่องข้อมูลเมตาการดำเนินงาน คุณจะสามารถดูเวลาที่ผู้ใช้ได้แก้ไขข้อมูลไว้ล่าสุด และบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้

คุณสมบัติหลักของแค็ตตาล็อกข้อมูลมีอะไรบ้าง

แพลตฟอร์มแค็ตตาล็อกข้อมูลในปัจจุบันจะใช้คุณสมบัติที่สำคัญต่างๆ เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

ระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการแค็ตตาล็อกข้อมูลโดยใช้แรงงานน้อยลงได้ ความสามารถในการรวมเข้ากับระบบจะช่วยให้แค็ตตาล็อกสามารถดึงข้อมูลเมตาจากแหล่งต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้แค็ตตาล็อกยังคงเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อมีผู้เพิ่มเนื้อหาข้อมูลใหม่หรืออัปเดตเนื้อหาที่มีอยู่ ระบบขั้นสูงบางระบบยังจะใช้ประโยชน์จากแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อปรับปรุงและขัดเกลากระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติในแค็ตตาล็อกข้อมูลจะช่วยทำให้ระบบมีความคล่องตัวมากขึ้น แม้ว่าปริมาณข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด

ตัวเลือกการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการค้นหาแค็ตตาล็อกข้อมูลนั้นเป็นมากกว่าแค่การค้นหาคำหลักทั่วไปเพื่อให้คำแนะนำ แต่ยังจะมีตัวกรองสำหรับให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลจากเกณฑ์ต่างๆ ได้ด้วย โดยจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ต่างกับเครื่องมือค้นหาในปัจจุบัน โดยการมอบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจัดอันดับ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการดึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเวลาให้การทำงาน และส่งเสริมการค้นพบและสำรวจข้อมูลใหม่ๆ ไปพร้อมกัน 

อภิธานศัพท์ร่วมกัน

อภิธานศัพท์ร่วมกันจะช่วยทำให้คำจำกัดความคำศัพท์และตัววัดต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคำศัพท์เมตาทั้งหมดมีคำจำกัดความเดียวกันที่ชัดเจน เมื่อพบคำเหล่านี้ในแค็ตตาล็อก ผู้ใช้ก็จะสามารถดูความหมายของคำที่ค้นได้โดยอ้างอิงอภิธานศัพท์ จึงทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะมีความเข้าใจและการใช้งานคำที่สอดคล้องกันทั้งหมด ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ในการรักษาความสมบูรณ์ข้อมูลและส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีมต่างๆ

การบริหารจัดการข้อมูลและแค็ตตาล็อกข้อมูลต่างกันอย่างไร

การบริหารจัดการข้อมูลเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและการดำเนินงานทางธุรกิจ ​การกำหนดวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมหมายถึงการรักษาสมดุลระหว่างการเข้าถึงและการควบคุมข้อมูล และการสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจในข้อมูลให้ผู้ใช้ และส่งเสริมให้มีการลองทำสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างเฟรมเวิร์กที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้เมื่อใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีขององค์กร การบริหารจัดการข้อมูลจะมีประโยชน์เมื่อต้องการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลจะมีคุณภาพสูง และมีการใช้งานที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่เคร่งครัด

แค็ตตาล็อกข้อมูลนั้นเป็นเทคโนโลยีเพื่อการปรับใช้นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล โดยการบริหารจัดการข้อมูลจะเป็นขั้นตอนที่กำหนดนโยบายการใช้งานข้อมูล ในขณะที่แค็ตตาล็อกข้อมูลจะทำหน้าที่บังคับใช้นโยบายดังกล่าว แค็ตตาล็อกเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

AWS สามารถสนับสนุนข้อกำหนดแค็ตตาล็อกข้อมูลของคุณได้อย่างไร

AWS Glue คือบริการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้การค้นหา จัดเตรียม โยกย้าย และรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อการวิเคราะห์, แมชชีนเลิร์นนิง (ML) และการพัฒนาแอปพลิเคชัน แค็ตตาล็อกข้อมูลของ AWS Glue เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลเมตาโครงสร้างและการดำเนินงานสำหรับเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดของคุณ โดยสามารถจัดเก็บคำจำกัดความแบบตารางและตำแหน่งทางกายภาพของชุดข้อมูลที่กำหนด เพิ่มแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และติดตามว่าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปได้

แค็ตตาล็อกข้อมูลยังจะรวมอยู่กับ Amazon Athena, Amazon EMR และ Amazon Redshift Spectrum ด้วย เมื่อเพิ่มคำจำกัดความแบบตารางลงในแค็ตตาล็อกข้อมูล คุณจะสามารถดูข้อมูลระหว่างบริการต่างๆ เหล่านี้ได้จากส่วนเดียว

AWS Glue สามารถเติมข้อมูลเมตาลงในแค็ตตาล็อกข้อมูลได้มากมายหลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • ตั้งค่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ AWS Glue ให้สแกนข้อมูลที่จัดเก็บต่างๆ และอนุมานสคีมา พาร์ติชันโครงสร้าง และเติมแค็ตตาล็อกข้อมูลด้วยคำจำกัดความแบบตารางและสถิติที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดโปรแกรมรวบรวมข้อมูลให้ทำงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อมูลเมตาของคุณได้รับการอัปเดตล่าสุดและซิงค์กับข้อมูลที่กำหนดเสมอ 
  • เพิ่มและอัปเดตรายละเอียดตารางด้วยตนเองโดยใช้คอนโซล AWS Glue หรือโดยการเรียกใช้ API 

เริ่มต้นใช้งานแค็ตตาล็อกข้อมูลบน AWS โดยตั้งค่าบัญชีฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแล 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้