เซิร์ฟเวอร์เฉพาะคืออะไร

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะคือเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพที่ใช้กับองค์กรเดียว คุณจำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์เพื่อโฮสต์หรือเรียกใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงบริการของคุณได้ ผู้ให้บริการโฮสติ้งจะจัดการและรักษาทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ และจัดสรรไปให้กับลูกค้ารายต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของการโซลูชันโฮสติ้งที่คุณเลือก โดยคุณอาจจะต้องแชร์ทรัพยากรพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพกับองค์กรอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในบริการโฮสติ้งเฉพาะ คุณจะสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ในการที่องค์กรของคุณใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ คุณจะได้รับสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพส่วนตัวที่คุณสามารถกำหนดค่าและจัดการตามความต้องการได้ เซิร์ฟเวอร์เฉพาะจะเป็นประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจซึ่งต้องการความพร้อมใช้งานสูงหรือมีเวิร์กโหลดประมวลผลมากที่ซึ่งแอปพลิเคชันต้องใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์สูง

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะมีประโยชน์อย่างไร

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะมีประโยชน์หลากหลายด้าน เช่น

ประสิทธิภาพสูง

เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ คุณจะมีทรัพยากรของทั้งเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานตามที่คุณต้องการ เซิร์ฟเวอร์เฉพาะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเวิร์กโหลดของคุณ เนื่องจากคุณไม่ได้แชร์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ เช่น CPU, RAM หรือพื้นที่จัดเก็บกับผู้ใช้รายอื่น การแยกเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยเฉพาะทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างหนักหน่วง

การควบคุมการกำหนดค่าเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณเองให้มีรายละเอียดในระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโฮสติ้งประเภทอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ กำหนดค่าการจัดสรรทรัพยากร และตั้งค่าระบบปฏิบัติการระดับต่ำอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบเพื่อดูโหลดของเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ กิจกรรมเครือข่าย และการใช้หน่วยความจำทั้งหมดได้ด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณเองได้

ความปลอดภัยที่เหนือชั้น

ด้วยจุดเข้าใช้งานที่น้อยลง ข้อมูลของคุณในเซิร์ฟเวอร์เฉพาะจึงมีความปลอดภัยสูงมาก คุณยังสามารถควบคุมการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างครบถ้วนเพื่อใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการ ด้วยการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนี้ คุณจึงสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดอย่างยิ่งซึ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้ตรงกับกฎระเบียบใหม่ๆ ที่บังคับใช้ได้อีกด้วย

กรณีการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะมีอะไรบ้าง

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะจะให้ทั้งประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสำหรับทุกเวิร์กโหลดได้ ตั้งแต่การเรียกใช้แอปพลิเคชันไปจนถึง DevOps แม้แต่การจัดการเนื้อหาและพื้นที่เก็บข้อมูลก็เป็นการใช้งานทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

ลำดับต่อไป เราจะให้กรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง

เวิร์กโหลดการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) คืองานอย่างเช่นการจำลองทางธรณีวิทยา การจำลองการประมวลผลแบบกริด เวิร์กโหลดดีปเลิร์นนิง และการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งต้องอาศัยทั้งการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรการประมวลผลต่างๆ ที่สำคัญ สำหรับกรณีการใช้งานหลายๆ กรณี การควบคุมและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพอย่างเต็มรูปแบบอาจมีประสิทธิภาพมากกว่า ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์จริงดังกล่าวเรียกใช้แอปพลิเคชัน HPC ของคุณ

การสำรองข้อมูล

คุณอาจพิจารณาใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับจัดเก็บสำเนาสำรองของข้อมูลที่ควบคุมโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพื่อเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินอย่างปลอดภัย ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพมักใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพื่อเพิ่มการป้องกันเวชระเบียนให้แน่นหนาขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

การเล่นเกม

เซิร์ฟเวอร์เกมเฉพาะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับโฮสต์เกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคน เนื่องจากมีเวลาแฝงต่ำ ประสิทธิภาพสูง และสามารถรองรับผู้เล่นได้หลายคนพร้อมกัน

การจัดหาเว็บโฮสติ้ง

บริษัทโฮสติ้งหลายแห่งใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของลูกค้าต่างๆ มากมาย โดยใช้ซอฟต์แวร์การจำลองระบบเสมือนเพื่อแยกลูกค้ารายต่างๆ และจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โฮสติ้งเฉพาะมีวิธีทำงานอย่างไร

เมื่อใช้ Dedicated Host คุณจะเช่าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะจากศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการโฮสติ้ง คุณสามารถเช่าเครื่องจริงทั้งเครื่องและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ซึ่งหมายความว่า CPU, RAM, พื้นที่เก็บข้อมูล และแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ ผู้ให้บริการโฮสติ้งเฉพาะส่วนใหญ่จะรับประกันเวลาพร้อมทำงานในระดับหนึ่งและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ขัดข้องหรือเมื่อมีปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว คุณได้รับสิทธิ์ใช้งานสูงสุดหรือสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงในระดับนี้ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ จัดการบัญชีผู้ใช้ ปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ และดำเนินงานด้านการดูแลระบบต่างๆ ได้ คุณสามารถเลือกระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และการกำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดได้ คุณยังสามารถใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ต่อซ็อกเก็ต, ต่อเครื่องเสมือน (VM) หรือต่อคอร์ได้อีกด้วย และคุณสามารถจำลองและเรียกใช้หลายอินสแตนซ์ (หรือเครื่องเสมือน) บนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณได้

ในบริการโฮสติ้งที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ให้บริการของคุณจะให้บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์ แพตช์รักษาความปลอดภัย ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ ในบริการโฮสติ้งเฉพาะที่ไม่มีการจัดการ คุณจะต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์เอง รวมถึงการอัปเดตระบบปฏิบัติการ แพตช์รักษาความปลอดภัย และการสำรองข้อมูล

AWS รองรับความต้องการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณได้อย่างไร

มีตัวเลือกในการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ 2 ตัวเลือกบน Amazon Web Services (AWS) โดยทั้งสองตัวเลือกใช้งานได้ผ่านทาง Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

Dedicated Host

Amazon EC2 Dedicated Host เป็นเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพที่มีอินสแตนซ์ EC2 เต็มความสามารถสำหรับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ เมื่อใช้ Dedicated Host คุณจะสามารถใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ต่อซ็อกเก็ต ต่อคอร์ หรือต่อ VM ที่มีอยู่ได้ ซึ่งรวมถึง Windows Server, Microsoft SQL Server และ SUSE Linux Enterpris

คุณสามารถใช้ AWS License Manager เพื่อระบุข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเพื่อควบคุมการใช้สิทธิ์การใช้งานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุการตั้งค่าการจัดการ Dedicated Host สำหรับการจัดสรรโฮสต์และการใช้ความจุของโฮสต์ได้อีกด้วย เมื่อตั้งค่าแล้ว AWS จะดูแลงานในด้านการดูแลจัดการเหล่านี้แทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้เครื่องเสมือน (อินสแตนซ์) บน Dedicated Host ได้อย่างไม่ติดขัด

คุณสามารถเลือกการกำหนดค่าที่รองรับอินสแตนซ์ประเภทเดียวหรือหลายประเภทภายในกลุ่มอินสแตนซ์เดียวกันได้ จำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสามารถเรียกใช้บนโฮสต์ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่คุณเลือก

Dedicated Instance

Amazon EC2 Dedicated Instance เป็นอินสแตนซ์ Amazon EC2 (หรือเครื่องเสมือน) ที่ทำงานใน Virtual Private Cloud (VPC) หรือฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้ารายเดียวโดยเฉพาะ Dedicated Instance ของคุณจะแยกระบบเชิงกายภาพจากอินสแตนซ์ที่เป็นของบัญชี AWS อื่นๆ ในระดับฮาร์ดแวร์ที่โฮสต์ Dedicated Instance อาจแชร์ฮาร์ดแวร์กับอินสแตนซ์อื่นๆ จากบัญชี AWS เดียวกันซึ่งไม่ใช่ Dedicated Instance 

เริ่มต้นใช้งานเซิร์ฟเวอร์เฉพาะบน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูบริการเกี่ยวกับการประมวลผล 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้