SLA (ข้อตกลงระดับการให้บริการ) คืออะไร

ข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) คือสัญญาจ้างผู้ให้บริการภายนอกและเทคโนโลยีที่ระบุระดับการบริการที่ซัพพลายเออร์สัญญาว่าจะส่งมอบให้กับลูกค้า โดยจะสรุปเมตริกต่างๆ เช่น เวลาทำงาน เวลาจัดส่ง เวลาตอบสนอง และเวลาแก้ปัญหา SLA ยังให้รายละเอียดการดำเนินการเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น การสนับสนุนเพิ่มเติมหรือส่วนลดราคา โดยทั่วไป SLA จะตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ แม้ว่าหน่วยธุรกิจภายในบริษัทเดียวกันจะสามารถสร้าง SLA ร่วมกันได้

ประเภทของข้อตกลงระดับการให้บริการมีอะไรบ้าง

ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ทั่วไปบางประเภท

SLA ระดับลูกค้า

SLA ที่อิงตามลูกค้าเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมบริการทั้งหมดที่ใช้โดยลูกค้า ข้อตกลงระดับการให้บริการลูกค้าครอบคลุมรายละเอียดเฉพาะของบริการ ข้อกำหนดของความพร้อมในการให้บริการ สรุปความรับผิดชอบ ขั้นตอนการยกระดับ และเงื่อนไขการยกเลิก

SLA ระดับการบริการ

SLA ระดับการบริการคือสัญญาที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่เหมือนกันซึ่งเสนอให้กับลูกค้าหลายราย ตัวอย่างเช่น หากผู้ให้บริการมีไคลเอนต์หลายเครื่องที่ใช้แผนกช่วยเหลือเสมือนจริง SLA ที่อิงตามบริการเดียวกันจะออกให้แก่ลูกค้าทุกราย

SLA หลายระดับ

ข้อตกลงประเภทนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับซึ่งรวมเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในระบบเดียวกัน แนวทางนี้เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่มีลูกค้าจำนวนมากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนในช่วงราคาหรือระดับบริการที่แตกต่างกัน ระดับการให้บริการที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถสร้างเป็น SLA หลายระดับได้

องค์ประกอบทั่วไปของข้อตกลงระดับการให้บริการคืออะไร

มีองค์ประกอบทั่วไปหลายอย่างที่คุณสามารถรวมไว้ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

ภาพรวมข้อตกลง

ภาพรวมของข้อตกลงประกอบด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของ SLA รายละเอียดของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของบริการที่รวมอยู่

คำอธิบายบริการ

คำอธิบายของบริการสรุปบริการทั้งหมดที่มีให้ภายใน SLA โดยมีรายละเอียดข้อมูล เช่น เวลาตอบสนอง เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน ตารางการบำรุงรักษา ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ

การยกเว้น

ส่วนนี้อธิบายการยกเว้นและข้อยกเว้นทั้งหมดที่ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย

วัตถุประสงค์ระดับการให้บริการ

วัตถุประสงค์ระดับการให้บริการ (SLO) คือข้อตกลงภายใน SLA เกี่ยวกับเมตริกเฉพาะ เช่น เวลาตอบสนองหรือเวลาทำงาน ทั้งสองฝ่ายยอมรับเมตริกประสิทธิภาพการให้บริการหลักที่สนับสนุนโดยข้อมูล 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าใช้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อแสดงมาตรการรักษาความปลอดภัยและโปรโตคอลที่มีอยู่ ส่วนนี้ยังรวมถึงข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และข้อตกลงต่อต้านการรุกล้ำ

กระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย

SLA มักจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย และร่างกลไกและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามในกรณีที่บริการล้มเหลวโดยผู้จำหน่าย ส่วนนี้ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรีสตาร์ท รวมถึงเวลารีสตาร์ทและการแจ้งเตือน

ข้อตกลงการติดตามและการรายงานบริการ

ในส่วนนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพจะตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย ลูกค้าส่วนใหญ่ติดตามประสิทธิภาพการบริการอย่างใกล้ชิด บรรทัดฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับการติดตามนี้ควรเป็นก่อนและหลังการใช้ผู้ให้บริการรายใหม่ 

บทลงโทษ

ส่วนนี้ระบุอย่างชัดเจนถึงบทลงโทษ ทางการเงินหรืออื่นๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน SLA ของตนได้

กระบวนการสิ้นสุด

อาจถึงเวลาที่คุณต้องการยุติข้อตกลง นอกเหนือจากการกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า SLA ยังระบุอย่างชัดเจนถึงสถานการณ์ที่อนุญาตให้ยกเลิกหรือหมดอายุ

ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การตรวจสอบ SLA และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่คุณใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใหญ่ใดๆ ของคุณจะต้องบันทึกไว้ในข้อตกลง

ลายเซ็น

ข้อตกลงสำหรับแต่ละรายการที่มีอยู่ในเอกสารได้รับการตรวจสอบและลงนามโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่าย ตราบใดที่ข้อตกลงมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่างเมตริกใดบ้างที่ข้อตกลงระดับการให้บริการครอบคลุม

มีเมตริกทั่วไปหลายอย่างที่คุณคาดหวังได้ว่าข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) จะครอบคลุม สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถวัดระดับประสิทธิภาพของผู้ให้บริการตามที่ตกลงกันในข้อตกลงระดับการบริการของคุณ ต่อไปนี้เป็นเมตริก SLA ทั่วไปบางส่วน

ตารางความพร้อมใช้งานบริการ

ความพร้อมใช้งานของบริการคือระยะเวลาที่บริการของผู้ให้บริการพร้อมใช้งาน บางครั้งวัดเป็นช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น SLA ของคุณอาจระบุว่าบริการของผู้ให้บริการจะพร้อมใช้งานสำหรับความจุขั้นต่ำ 99.5% สำหรับกรอบเวลา 12 ชั่วโมงนั้นในแต่ละวัน หากคุณมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่รับคำสั่งซื้อตลอดเวลา SLA ที่รับประกันความพร้อมใช้งาน 99.99% ตลอด 24 ชั่วโมงจะเหมาะสมกว่า แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราความผิดพลาด

ลูกค้าตรวจสอบอัตราความผิดพลาดเพื่อวัดความถี่ที่ผู้ให้บริการด้านไอทีให้บริการในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถกำหนดอัตราข้อบกพร่องเป็นเมตริกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของส่วนให้บริการเสมือน หากจำนวนการโต้ตอบเชิงลบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่กำหนด สิ่งนี้จะถูกตั้งสถานะ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณสามารถกำหนดอัตราความผิดพลาดที่ยอมรับได้สำหรับการเขียนโค้ด

การรักษาความปลอดภัย

สิ่งสำคัญคือต้องวัดเมตริกความปลอดภัยที่ควบคุมได้ เช่น การอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสและแพตช์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้จำหน่ายใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ AWS Cloud »

เวลาของการตอบกลับ

เมตริกนี้กำหนดเวลาตอบสนองที่ยอมรับได้สำหรับมอนิเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากเวลาตอบสนองสูงสุดคือสองวินาที เมตริกจะวัดเวลาเฉลี่ยจากหลายสถานที่ ตราบใดที่ค่าเฉลี่ยจากเว็บไซต์ทั้งหมดต่ำกว่าสองวินาที ก็จะถือว่าเพียงพอ

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คุณสามารถวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยตรงจาก SLA ของคุณผ่านการใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ทั้งสองฝ่ายตกลง

อัตราการแก้ปัญหาการเรียกครั้งแรก

เมตริกนี้แสดงจำนวนลูกค้าที่ให้ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาได้ในระหว่างการติดต่อกับฝ่ายช่วยเหลือหรือแชตบอตเป็นครั้งแรก

อ่านเกี่ยวกับ AWS Chatbot »

อัตราการละทิ้ง

อัตราการละทิ้งเป็นการวัดที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการลูกค้า อัตราการละทิ้งจะแสดงจำนวนลูกค้าที่ยุติการสื่อสารก่อนได้รับคำตอบของคำถามจากทีมบริการลูกค้า โดยทั่วไปข้อตกลงระดับการให้บริการจะรวมอัตราการละทิ้งที่ต่ำมาก

ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อตั้งค่าเมตริกสำหรับข้อตกลงระดับการให้บริการ

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อตั้งค่าเมตริกสำหรับข้อตกลงระดับการให้บริการของคุณ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • สร้างแรงจูงใจด้วยเมตริก ตัวชี้วัดควรกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม
  • ยอมรับเมตริกที่อยู่ในการควบคุมของผู้ให้บริการ
  • เลือกเมตริกที่สามารถรวบรวมและวัดปริมาณได้ง่าย
  • กำหนดพื้นฐานที่เหมาะสมในการเริ่มต้นสัญญา
  • พยายามตกลงตามจำนวนเมตริกที่สามารถจัดการได้ หากมากเกินไปและจะควบคุมได้ยาก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดเมตริกทั้งหมดอย่างชัดเจน

ลูกค้าตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ขายเทียบกับข้อตกลงระดับการบริการได้อย่างไร

เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอโดยเทียบกับข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ลูกค้ามักจะเรียกใช้รายงานสถานะรายสัปดาห์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความล้มเหลวต่อเนื่องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจทำให้เกิดบทลงโทษหรือบ่งชี้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จัดทำข้อมูลและสถิติให้กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลว่าลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง

หากพอร์ทัลที่ใช้ในการตรวจสอบบริการถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม สิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อตกลง SLA สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ผิดพลาดเมื่อเป็นบริการที่คาดไว้

ผู้ให้บริการมีบทลงโทษประเภทใดบ้าง

มีหลายบทลงโทษที่ผู้ให้บริการทำให้เกิดได้หากไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

เครดิตการบริการ

เครดิตการบริการ บางครั้งเรียกว่าเครดิตระดับการให้บริการ จะถูกหักออกจากเงินที่ค้างชำระภายใต้สัญญาระดับการให้บริการ เครดิตการบริการจะถูกหักออกเมื่อผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระดับการให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถรับเครดิตระดับการให้บริการคืนได้ในรูปแบบของการได้รับคืนหากทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันใน SLA โดยทั่วไปผู้ให้บริการมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนหากดำเนินการในระดับหรือสูงกว่าระดับบริการที่ตกลงไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

บทลงโทษทางการเงิน

ผู้ให้บริการอาจถูกลงโทษทางการเงินหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการจัดการบริการของตน ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงใน SLA เกี่ยวกับความล้มเหลวที่จำเป็นต้องลงโทษทางการเงินและจำนวนเงินที่จำเป็น

ส่วนขยายใบอนุญาตและการสนับสนุน

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้ ผู้ขายสามารถขอให้ขยายระยะเวลาของใบอนุญาตหรือต่อสัญญาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

SLA กับ KPI ต่างกันอย่างไร

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กำหนดวิธีที่ลูกค้าและผู้ให้บริการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบของแต่ละคนคืออะไร ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) จะวัดว่าบุคลากรหรือทีมประสบความสำเร็จในการทำงานตามกลุ่มมาตรฐาน โดยทั่วไปแล้ว KPI จะถูกใช้เพื่อวัดมาตรฐานประสิทธิภาพภายใน ในขณะที่ข้อตกลงระดับการบริการเหมาะสมกว่าในการกำหนดมาตรฐานในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับคู่สัญญา

AWS มี SLA สำหรับบริการของตนหรือไม่

ที่ Amazon Web Services (AWS) เรามุ่งมั่นเสนอข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และเผยแพร่วัตถุประสงค์ระดับการให้บริการ (SLO) สำหรับบริการแบบชำระเงินและที่มีอยู่ทั่วไปทั้งหมด เรามี SLA แยกต่างหากสำหรับแต่ละบริการที่หลากหลายของเรา โดยปัจจุบันมี SLA มากกว่า 300 รายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ AWS ตัวอย่างเช่น SLA สำหรับบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยมของเราอย่าง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) นี้ดูได้ที่ข้อตกลงระดับการให้บริการของ Amazon S3 

เมื่อเลือก AWS SLA สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ SLA ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการที่คุณใช้ SLA ควรเหมาะสมกับ SLO ที่คุณกำหนดไว้สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ และพิจารณาว่า SLO เหล่านี้จะส่งผลต่อ SLA โดยรวมที่คุณเสนอให้ผู้ใช้ของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานใน AWS Cloud อย่างไร

เริ่มต้นใช้งาน AWS SLA ด้วยการสร้างบัญชี AWS ฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปกับ AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแล  
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้