Blok, nesne ve dosya depolama arasındaki fark nedir?

Blok, nesne ve bulut dosya depolama, kullanıcı ve uygulamaların bir ağ bağlantısı üzerinden verilere uzaktan erişebilmesi için verileri bulutta depolamanın üç yoludur. Nesne depolama, tüm verileri yapılandırılmamış bir biçimde ve nesne adı verilen birimlerde depolar ve yönetir. Nesne depolama, bir dosya veya veritabanı girişi gibi herhangi bir veriyi alır ve eşit büyüklükteki bloklara böler. Ardından, veri bloğunu hızlı erişim ve geri alma için optimize edilmiş bir şekilde temel fiziksel depolamada depolar. Bulut dosya depolama, sunucuların ve uygulamaların, paylaşılan dosya sistemleri aracılığıyla verilere erişmesini sağlayan bir diğer veri depolama yöntemidir. Her tür, çeşitli kullanım senaryoları için kendine özgü avantajlar sunar.

Nesne depolama hakkında bilgi edinin »

Blok depolama hakkında bilgi edinin »

Bulut dosya depolama hakkında bilgi edinin »

Nesne depolama, blok depolama ve dosya depolama arasındaki benzerlikler nelerdir?

Nesne, blok ve dosya depolama, kullanıcıların ve uygulamaların verileri depolamak ve paylaşmak için kullanabileceği bulut depolama hizmetleridir. Daha sonra ele alacağımız birçok benzerlikleri vardır.

Erişilebilirlik

Veri kalıcılığı, verilerin bir depolama sisteminde uzun süre kalabilmesidir. Blok, nesne ve dosya depolama sistemleri, çeşitli veri kalıcılık mekanizmaları aracılığıyla veri erişilebilirliği ve güvenilirliği sağlar. Örneğin, üçü de veri çoğaltmayı kullanır. Verileri birden fazla konumda depolayarak, konumlardan biri hata verse bile verilere erişim sağlayabilirsiniz. Her üç sistem de verileri doğrulamak ve depolama sırasında bozulmayı tespit etmek için sağlama toplamları ve hata algılama kodları kullanır. 

Erişilebilirlik

API'leri kullanarak bu depolama sistemlerinin üçüne de bir ağ üzerinden erişebilirsiniz. Uzaktan erişim, depolanan verileri birden fazla kullanıcı ve uygulama arasında paylaşabilmenizi sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Her üç depolama türü de büyük hacimli verilerin depolanmasına olanak tanıyan ölçeklenebilirlik sunar. Depolama altyapısına ek kaynaklar veya düğümler ekleyerek genişleyen depolama ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Veri güvenliği

Bekleme ve aktarım halindeki verilerin şifrelenmesi gibi güvenlik özellikleri, her üç depolama türünde de desteklenir. Bu özellikler, veri gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için önlemler sunar ve bu da depolanan verilerin güvende kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Meta veri yönetimi

Bulut dosya depolama, nesne depolama ve blok depolama sistemleri genellikle depolanan verilerle ilişkili meta verileri yönetmenin yollarını sağlar. Meta veriler; dosya veya nesne adları, boyutlar, zaman damgaları ve izinler gibi öznitelikleri içerebilir. Meta veriler, depolanan verilerin organizasyonunu, aranmasını ve alınmasını kolaylaştırır.

Nesne depolama, blok depolama ve dosya depolama nasıl çalışır?

Nesne, blok ve bulut dosya depolama farklı şekilde çalışır. Her biri farklı yapılar, sistemler ve depolama çözümleri kullanır.

Nesne depolama

Nesne depolama, verileri nesne adı verilen ayrı birimler olarak depolar ve yönetir. Bir nesne genellikle belgeler, görüntüler veya veri değerleri gibi gerçek verilerden ve ilişkili meta verilerden oluşur. Meta veriler, nesneyi almak için kullanabileceğiniz nesne hakkındaki ek bilgilerdir. Meta veriler; benzersiz tanımlayıcı, nesnenin adı, boyutu, oluşturulma tarihi ve özel tanımlı etiketler gibi öznitelikleri içerebilir.

Nesne depolama sistemleri düz bir ad alanı kullanır ve bu nedenle nesneler hiyerarşik bir yapıya ihtiyaç duymadan saklanır. Bunun yerine, nesnenin benzersiz tanımlayıcısı, depolama sistemi içindeki nesnenin adresini sağlar. Bir karma algoritması, kimliği nesnenin içeriğinden oluşturur ve böylece, aynı içeriğe sahip nesnelerin aynı tanımlayıcıya sahip olmasını sağlar.

Blok depolama

Blok depolama, verileri sabit boyutlu bloklara bölerek ve bunları ayrı birimler halinde depolayarak çalışır. Blokların boyutu birkaç kilobayttan birkaç megabayta kadar değişiklik gösterir. Bunlar, yapılandırma işlemi sırasında önceden belirlenebilir.

İşletim sistemi, her bloğa bir veri arama tablosuna kayıtlı benzersiz bir adres veya blok numarası verir. Adresleme, her bloğa sıralı bir sayı atayan bir mantıksal blok adresleme (LBA) şeması kullanır.

Blok depolama, tekil veri bloklarına doğrudan erişim imkanı sağlar. Bloğun ait olduğu tüm veri kümesini almak veya değiştirmek zorunda kalmadan belirli bloklardan verileri okuyabilir veya yazabilirsiniz. 

Bulut dosya depolama

Bulut dosya depolama, dosya verilerine paylaşılan erişim imkanı sağlayan hiyerarşik bir depolama sistemidir. Verileri depolamak için uzak bir sunucu altyapısı kullanır. Bulut sağlayıcısı, sunucuları korur ve sunuculardaki verileri yönetir. Dosyalar; dosya adı, boyutu, zaman damgaları ve izinler gibi meta verileri içerir.

Dosyaları oluşturabilir, değiştirebilir, silebilir ve okuyabilirsiniz. Sezgisel erişim için bunları dizin ağaçlarında mantıksal olarak da düzenleyebilirsiniz. Birden fazla kullanıcı aynı dosyalara aynı anda erişebilir. Çevrimiçi dosya depolama için güvenlik, yöneticilerin paylaşılan dosya verilerine erişimi kontrol edebilmesi için kullanıcı ve grup izinleriyle yönetilir.

Nesne depolama, blok depolama ve dosya depolama arasındaki temel farklar nelerdir?

Nesne depolama, blok depolama ve bulut dosya depolamanın bazı önemli farklılıkları vardır.

Dosya yönetimi

Nesne depolama çözümleri, dosyaların nesne olarak depolanmasını destekler. Bunlara mevcut uygulamalarla erişmek için yeni kod, API'lerin kullanımı ve adlandırma semantiğinin doğrudan bilgisi gerekir. 

Benzer şekilde blok depolama, kendi kendine yönetilen bir dosya depolama çözümünün altta yatan temel depolama bileşeni olarak da kullanılabilir. Ancak, ana sunucu ile birim arasında olması gereken bire bir ilişki, tam olarak yönetilen bir dosya depolama çözümünün sahip olduğu ölçeklenebilirliğe, erişilebilirliğe ve satın alınabilirliğe ulaşmayı zorlaştırır. Blok depolamadaki dosyaları desteklemek için ek bütçe ve yönetim kaynaklarına ihtiyacınız vardır.

Yalnızca dosya tabanlı depolama, başlıca dosya düzeyinde protokolleri ve izin modellerini destekler. Paylaşılan dosya depolamasıyla çalışacak şekilde yapılandırılmış uygulamalarla entegrasyon oluşturmanız için yeni kod gerekmez.

Meta veri yönetimi

Nesne depolama meta verileri, bir nesne hakkındaki herhangi bir miktarda bilgiyi tutabilir. Buna nesnenin adı, içerik türü, oluşturulma tarihi, boyutu veya diğer özel tanımlanmış girişler dahildir. Esnek bir meta veri şeması kullanarak, verileri bulmanıza yardımcı olacak ek alanlar oluşturabilirsiniz. 

Blok depolama, yüksek verimliliği korumak için mümkün olduğunca az meta veri depolar. Çok temel bir meta veri yapısı, bir veri aktarımı sırasında minimum yük olmasını sağlar. Blok depolama, verileri ararken, bulurken ve alırken temel olarak her blok için benzersiz tanımlayıcılar kullanır.

Bulut dosya depolama, bir dosyanın barındırdığı verileri tanımlamak için meta verileri kullanır. Dosyalara eklenen meta verilere erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Bu işlev, erişiminize bağlıdır. Kimlerin meta verilere erişebileceği ve bunları değiştirebileceği konusunda izin denetimi olarak erişim denetimi listelerini (ACL'ler) kullanan bulut depolama sistemleri.

Performans

Nesne depolama sistemleri, depolama miktarına erişilebilirlikten daha fazla öncelik verir. Yüksek oranda ölçeklenebilir sistemler olarak, büyük hacimli yapılandırılmamış verileri bir nesne depolama sisteminde depolayabilirsiniz. Bununla birlikte, bu dosyalara eriştiğinizde daha fazla gecikme olur. Nesne depolama, blok depolama ve bulut depolamaya kıyasla daha düşük bir verime sahiptir. 

Blok depolama; yüksek performans, düşük gecikme süresi ve hızlı veri aktarım hızları sunar. Blok depolama, blok düzeyinde çalıştığından verilere doğrudan erişebilir ve yüksek bir G/Ç performansı elde edebilirsiniz. Sanal makine veya veritabanı gibi depoladığınız verilere hızlı erişim gerektiren uygulamalar için blok depolamayı kullanırsınız. 

Bulut dosya depolama yüksek performans sunabilir ancak bu, bulut dosya depolamayı kullanmanızın ana nedeni değildir. Bunun yerine, bulut dosya depolama daha çok verileri insan erişimi için sezgisel bir şekilde depolamaya yarar. Dosya paylaşımı, iş birliği ve paylaşılan depolar, bulut dosya depolamada yüksek performanstan daha yaygındır.

Fiziksel depolama sistemleri

Nesne depolama normalde birden çok farklı depolama düğümü veya sunucusu arasında dağıtılmış bir depolama ortamı kullanır.

Öte yandan blok depolama; depolama için RAID, SSD'ler ve sabit disk sürücüleri (HDD'ler) kullanır.

Son olarak, bulut dosya depolama, şirket içi bir kurulumda ağa bağlı depolama (NAS) kullanır. Dosya depolama hizmeti bulutta temel fiziksel blok depolama üzerine kurulabilir.

SDD ile HDD'lerin karşılaştırmasını inceleyin »

NAS hakkında bilgi edinin »

Ölçeklenebilirlik

Nesne depolama, petabayt ölçeğinde ve milyarlarca nesneyle neredeyse sınırsız bir ölçeklendirme sunar.

Blok depolama, daha fazla depolama birimi ekleyerek veya mevcut birimleri genişleterek ölçeklenebilirlik sunar. Ölçeklenebilirlik, blok depolama sisteminin artan G/Ç taleplerini ve kapasite gereksinimlerini karşılama yeteneğine bağlıdır.

Dahili hiyerarşi ve yol belirlemesi nedeniyle dosya depolamada ölçeklendirme kısıtlamalarıyla karşılaşılır ve bu, üçünün arasında en az ölçeklenebilir olandır.

Nesne depolama, blok depolama ve dosya depolama ne zaman kullanılmalıdır?

Nesne depolama, büyük miktarda yapılandırılmamış veriler için idealdir. Bu özellikle dayanıklılık, sınırsız depolama, ölçeklenebilirlik ve karmaşık meta veri yönetimi genel performans için önemli faktörler olduğunda geçerlidir.

Blok depolama; yüksek hızlı veri işleme, düşük gecikme süresi ve yüksek performanslı depolama sunar. Verilere hızlı erişim gerektiren herhangi bir hizmet, blok depolama ile iyi çalışır. Örneğin, gerçek zamanlı analiz, yüksek performanslı bilgi işlem ve birçok hızlı işlem içeren sistemlerin tümü blok depolamadan yararlanır.

Bulut dosya depolama, kullanıcılar paylaşılan bir dosya sistemine eş zamanlı erişime ihtiyaç duyduğunda idealdir. Ek olarak, dosya düzeyinde erişim denetimi, güvenliği artırmak için izinler ve erişim denetimi listeleri (ACL'ler) ayarlamanıza olanak tanır. Örneğin, uzak ekipler arasında dosya paylaşımı gerektiren ortak çalışma ortamlarında dosya depolama alanı kullanılır. 

Farklılıkların özeti: nesne, blok ve dosya depolama

 

Nesne depolama

Blok depolama

Bulut dosya depolama

Dosya yönetimi

Dosyaları nesne olarak depolar. Nesne depolama alanındaki dosyalara mevcut uygulamalarla erişmek için yeni kodların yazılması ve API'lerin kullanılması gerekir.

Dosyaları depolayabilir ancak blok depolama alanındaki dosyaları desteklemek için ek bütçe ve yönetim kaynakları gerektirir.

Dosya düzeyindeki yaygın protokolleri ve izin modellerini destekler. Paylaşılan dosya depolama alanıyla çalışacak şekilde yapılandırılmış uygulamalar tarafından kullanılabilir.

Meta veri yönetimi

Herhangi bir nesne için sınırsız meta veri depolayabilir. Özel meta veri alanları tanımlar.

Çok az ilişkili meta veri kullanır.

Yalnızca dosyalarla alakalı sınırlı meta verileri depolar.

Performans

Sınırsız veriyi minimum gecikme süresiyle depolar.

Yüksek performans, düşük gecikme süresi ve hızlı veri aktarımı.

Paylaşılan dosya erişimi için yüksek performans sunar.

Fiziksel depolama alanı

Birden çok depolama düğümüne dağıtılır.

SSD'ler ve HDD'ler arasında dağıtılır.

Şirket içi NAS sunucularında veya altta yatan fiziksel blok depolama alanının üzerinde bulunur.

Ölçeklenebilirlik

Sınırsız ölçek.

Biraz sınırlı.

Biraz sınırlı.

AWS; nesne, blok ve dosya depolama gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli depolama kaynaklarına sahiptir.

Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3), bulutta sınırsız nesne depolama alanı sağlar. Uygun maliyetli depolama sınıfları ve kullanımı kolay yönetim özellikleri sayesinde maliyetlerinizi optimize edebilir, verilerinizi düzenleyebilir ve hassas ayarlanmış erişim denetimlerini belirli iş, kuruluş ve uygunluk gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Amazon Esnek Blok Deposu (Amazon EBS); Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2) iş yükleri için tasarlanmış, kullanımı kolay, ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir blok depolama hizmetidir. Görev açısından kritik ve G/Ç gereksinimi yüksek uygulamalar için yüksek oranda ölçeklenebilir bir depolama çözümü sunar.

Amazon Esnek Dosya Sistemi (Amazon EFS), yönetim veya tedarik gerekmeden, dosya ekleyip kaldırdıkça otomatik olarak büyüyen ve küçülen, sunucusuz ve tamamen esnek bir dosya depolama hizmetidir.

Amazon FSx, bulutta yüksek performanslı, zengin özelliklere sahip dosya sistemlerini başlatmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Ölçeklenebilirliği, geniş kabiliyetleri, güvenliği ve güvenilirliği ile iş yüklerini destekler. 

Hemen hesap oluşturarak AWS'de bulut depolama alanını kullanmaya başlayın.