Container ile Sanal Makine Arasındaki Fark Nedir?

Container'lar ve sanal makineler, uygulamalarınızı BT altyapı kaynaklarınızdan bağımsız hale getiren teknolojilerdir. Bir container, bir uygulamanın kodunu, kitaplıklarını ve diğer bağımlılıkları içeren bir yazılım kodu paketidir. Container'lı hale getirme, aynı kodun herhangi bir cihazda çalışabilmesi için uygulamalarınızı taşınabilir hale getirir. Bir sanal makine, fiziksel bir makinenin dijital kopyasıdır. Aynı ana sunucu işletim sisteminde çalışan, kendi işletim sistemlerine sahip birden fazla sanal makineniz olabilir. Ek olarak, uygulamanızı çalıştırmak için gereken her şeyi içeren bir sanal makine oluşturabilirsiniz.

Container'lar ve sanal makineler nerede kullanılır?

Container ve sanal makinenin her ikisi de dağıtım teknolojileridir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde, dağıtım bir uygulamanın sunucu veya cihaz üzerinde verimli şekilde çalışmasını sağlayan mekanizmadır. Uygulama, bağımlılıklar olarak adlandırılan ve sunucunun altta yatan temel işletim sistemiyle yakından ilişkili olan birden fazla ek yazılım bileşeni gerektirir. Uygulama kodu ile fiziksel cihaz arasındaki tüm bu farklı yazılım katmanları uygulama ortamı olarak adlandırılır.

Yazılım dağıtımındaki zorluklar

Kuruluşların, yeni özellikleri kullanıma sunmadan önce uygulamaları genellikle birden çok ortamda dağıtması gerekir. Örneğin, Linux ortamında geliştirme ve Windows'da test etme. Uygulamayı ortamlar arasında taşımak hata ve arızalara neden olabilir. Bu da gözden kaçırılan bağımlılıklar nedeniyle üretkenliği düşürür. Aynı zamanda, uygulamayı sadece tek bir ortamda oluşturup test etmek, uygulamanın kullanışlılığını sınırlar. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  • Farklı işletim sistemlerine sahip kullanıcılar için farklı sürümler geliştirmeniz gerekebilir
  • Sistem yöneticileriniz tüm ortamları tek biçimli olarak güncellemeli ve muhafaza etmelidir; bu da geliştirme maliyetlerini artırır
  • Uygulamalarınızı şirket içi veri merkezlerinden buluta veya farklı bulut ortamları arasında taşımanın zorlu bir süreç olduğunu düşünebilirsiniz

Sanal makinelerin amacı

Geçmişte, sanal makine teknolojisi gittikçe artan fiziksel donanım kapasitesi ve işleme gücünü verimli şekilde kullanmak için geliştirildi. Tek bir fiziksel sunucu üzerinde tek bir uygulama ortamı çalıştırmak, donanım kaynaklarının kapasitenin altında kullanılmasına yol açıyordu. Sanal makineler, kuruluşların aynı fiziksel makine üzerinde birden çok işletim sistemi yüklemesine ve birden çok ortam oluşturmasına imkan tanır.

Container'ların amacı

Container'lar, birden çok ortam genelinde uygulamaları tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir bir şekilde paketleyip çalıştırmak için oluşturulmuştur. Ortamı yeniden oluşturmak yerine, uygulamayı tüm fiziksel veya sanal ortamlarda çalışacak şekilde paketlersiniz. Bu, başka bir gezegende astronot için Dünya'nın atmosferini yeniden oluşturmak yerine astronota uzay giysisi giydirmeye benzer.

Container'lar ve sanal makineler arasındaki benzerlikler

Container'lar ve sanal makineler, uygulamaların tamamen yalıtılmasına imkan tanıyarak bunları birden çok ortamda çalıştırmanızı sağlar. Temel altyapıyı sanallaştırır veya soyutlarlar ve böylece kullanıcıların bu konuda kaygılanması gerekmez. Ayrıca, yazılım altyapınızı görüntü dosyası olarak adlandırılan tek bir dosyaya paketlemenize olanak tanırlar. Uygulamanızı herhangi bir yerde hızlıca kurup çalıştırmak için görüntü dosyasını kullanabilirsiniz. Ek olarak, sistem yapılandırmalarını yönetmek veya tek seferde binlerce uygulama yönetmek üzere ölçeklendirmek için de yazılım süreçlerini kullanabilirsiniz. Ancak, container'lar ve sanal makinelere yönelik kullanım rolü ve kapsamı, uygulamanın nerede ve nasıl dağıtıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Temel farklılıklar: container'lar ve sanal makineler

Container'lar, işletim sistemini sanallaştırır ve böylece uygulama herhangi bir platformda bağımsız şekilde çalışabilir. Sanal makineler, fiziksel makineleri sanallaştırmak üzere bunun da ötesine geçer ve böylece donanım kaynaklarınızı verimli şekilde kullanabilirsiniz. Farklılıkların bazıları aşağıda verilmiştir.

Nasıl çalışırlar?

Container teknolojisi, üzerinde çalıştıkları makinelerden bağımsız olarak tutarlı bir şekilde performans gösteren, kendi kendine yeten yazılım paketleri oluşturmayı içerir. Yazılım geliştiriciler, uygulamayı çalıştırmak için gerekli bilgileri içeren dosyalar olan container görüntülerini oluşturup dağıtırlar. Container görüntüleri salt okunurdur ve bilgisayar sistemi tarafından değiştirilemez.

Sanal makine teknolojisi, fiziksel bir sunucu veya bilgisayara sanallaştırma yazılımı yüklemeyi içerir. Fiziksel bilgisayar, ana sunucu bilgisayar ve sanal makine, konuk olarak adlandırılır. Ana sunucu işletim sistemini etkilemeden konuk işletim sistemini ve uygulamalarını gerektiği gibi yapılandırabilir ve güncelleyebilirsiniz.

Temel teknoloji

Sanal makineler, konuk işletim sistemi ile ana sunucu işletim sistemi arasında iletişim kuran hipervizörleri kullanır. Hipervizör, kaynak paylaşımını düzenler ve böylece, sanal makine aynı donanım üzerinde birkaç diğer sanal makineyle birlikte yalıtılmış şekilde çalışabilir.

Öte yandan container'lar, bir container altyapısı veya container çalışma zamanı kullanır. Bu, container'lar ile işletim sistemi arasında aracı olarak hareket ederek uygulamanın ihtiyaç duyduğu sistem kaynaklarını sağlayan ve yöneten yazılımdır. Docker, en popüler açık kaynak container altyapısıdır.

Boyut

Sanal makine görüntü dosyaları, kendi işletim sistemini içerdiklerinden boyut olarak daha büyüktür (birkaç GB). Daha fazla kaynak; sunucuları, veritabanlarını, masaüstlerini ve ağları tümüyle yineleyebileceğiniz, ayırabileceğiniz, soyutlayabileceğiniz ve bunlara öykünebileceğiniz anlamına gelir. Container dosyaları daha hafiftir ve bunları MB biriminde ölçebilirsiniz. Container'lar yalnızca tek bir uygulama çalıştırmak için gerekli olan kaynakları paketler.

Container'lar veya sanal makineler ne zaman kullanılır?

Burada, uygulama dağıtımı için sanal makineler ile container'lar arasında seçim yaparken dikkate almanız gereken bazı faktörleri sunuyoruz.

Ortam yapılandırması

Sanal makineler, geliştiricilere uygulama ortamı üzerinde daha fazla kontrol sunar. Sistem yazılımını manuel olarak yükleyebilirler, yapılandırma durumlarının anlık yedeğini alabilirler ve bunları gerektiğinde önceki durumuna geri yükleyebilirler. Bunlar fikir oluşturma ve deney aşamaları veya uygulamanın performansını geliştirmek üzere farklı ortamları test etme süreci için kullanışlıdır.

Container'lar, en iyi yapılandırmalar seçildikten sonra yapılandırmaların statik tanımlarını sunar.

Yazılım geliştirme hızı

Sanal makineler, tam yığın sistemleridir ve inşa edilip yenilenmesi yoğun iş yükü gerektirebilir. Ortamı yenilemeniz gerekeceğinden modifikasyon işlerinin doğrulanması zaman alır.

Yeni özellikleri sıklıkla oluşturmak, test etmek ve kullanıma sunmak istiyorsanız container'lar sizin için daha iyi bir çözümdür. Yalnızca yüksek seviye yazılım içerdiklerinden, değiştirme ve üzerinde yineleme yapma işlemleri çok hızlı gerçekleştirilebilir.

Ölçeklenebilirlik

Sanal makineler, daha fazla depolama alanı işgal eder ve şirket içi veri merkezlerinizde daha fazla donanım tedarik etmenizi gerektirir. Bulut sunucularına geçiş yapmak maliyetleri düşürür ancak ortamınızın tamamını taşımanın da kendine özgü zorlukları bulunur.

Container'lar daha az alan kaplar ve bunları ölçeklendirmek daha kolaydır. Daha önemlisi container'lar, mikro hizmetleri kullanmanıza olanak tanıyarak uygulama ölçeklenebilirliği üzerinde daha ayrıntılı kontrol sunar. Mikro hizmetler, yazılımın iyi tanımlanmış API'ler üzerinden iletişim kuran küçük bağımsız hizmetlerden oluştuğu, yazılım geliştirmeye yönelik mimari ve kurumsal bir yaklaşımdır. Container'lar, tek tek mikro hizmetleri gerektiği gibi ölçeklendirmenize imkan tanır.

Mikro hizmetler hakkında bilgi edinin »

API'ler hakkında bilgi edinin »

Farklılıkların özeti: container ve sanal makine

Özellikler

Container

Sanal makine

Tanım

Uygulamanın kodunu, kitaplıklarını ve uygulamayı çalıştıran ortamı meydana getiren diğer bağımlılıkları içeren yazılım kodu paketidir.

Fiziksel bir makinenin dijital replikasıdır. Fiziksel donanımı birden çok ortama ayırır.

Sanallaştırma

İşletim sistemini sanallaştırır.

Temel fiziksel altyapıyı sanallaştırır.

Kapsülleme

Uygulamayı veya uygulama bileşenini çalıştırmak için gerekli olan ve işletim sisteminin üstünde yer alan yazılım katmanı.

İşletim sistemi, üstünde yer alan tüm yazılımlar, birden çok uygulama.

Teknoloji

Container altyapısı, kaynaklar için temel işletim sistemiyle koordinasyon kurar. 

Hipervizör, temel işletim sistemi veya donanımla koordinasyon kurar. 

Boyut

Daha hafif (MB ölçeğinde).

Çok daha büyük (GB ölçeğinde).

Denetim

Container dışında daha az ortam denetimi bulunur.

Ortamın tamamı üzerinde daha fazla denetim vardır.

Esneklik

Daha esnek. Şirket içi ve bulut merkezli ortamlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Esnekliği daha azdır. Geçiş yapmanın bazı zorlukları vardır.

Ölçeklenebilirlik

Yüksek oranda ölçeklenebilir. Mikro hizmetlerde mümkün olan ayrıntılı ölçeklenebilirlik.

Ölçeklendirme maliyetli olabilir. Uygun maliyetli ölçeklendirme için şirket içinden bulut sunucularına geçiş yapılmasını gerektirir.

  Container'lar hakkında daha fazla bilgi edinin Sanal Makineler hakkında daha fazla bilgi edinin

 

AWS, container'larınız ve sanal makineleriniz konusunda nasıl yardımcı olabilir?

AWS, tüm uygulama dağıtım ihtiyaçlarınızı destekleyecek çeşitli hizmetlere sahiptir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  • AWS App2Container, yazılım geliştiricilerinin eski uygulamaları modern hâle getirmelerine olanak tanıyan bir container'lı hâle getirme aracıdır. Geliştiriciler, Java ve .NET uygulamalarını container'lı uygulamalara dönüştürmek için AWS App2Container'ı kullanırlar.
  • Amazon Esnek Container Kayıt Defteri (Amazon ECR), Docker container görüntülerini depolayıp yönetmeyi kolaylaştıran, yüksek oranda erişilebilir ve güvenli bir özel container deposudur.
  • Amazon Esnek Container Hizmeti (Amazon ECS), AWS Bulut'ta Docker container'ları çalıştırmaya yönelik yüksek oranda ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir container düzenleme hizmetidir.
  • Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2), bulut sunucularınız üzerinde ayrıntılı kontrol sahibi olmanıza, istediğiniz işlemci, depolama ve ağı seçmenize olanak tanır. 
  • Amazon ECS'ye yönelik olan AWS Fargate, altyapı dağıtmanıza veya yönetmenize gerek kalmadan Docker container'ları çalıştırmanıza imkan tanıyan bir teknolojidir.
  • AWS'de VMWare Cloud, şirket içi sanal makinelerdeki görev açısından kritik üretim iş yüklerini AWS Bulut'a taşımanızı basitleştirmenizi ve hızlandırmanızı sağlar.

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak sanallaştırmayı ve container'laştırmayı kullanmaya başlayın.

AWS İçin Sonraki Adımlar

Container'larla oluşturmaya başlayın

AWS'de container'ları nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin 
Sanal makinelerle oluşturmaya başlayın

AWS'de sanal makineleri nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin