Amazon Aurora, uygun ölçekte performans ve yüksek erişilebilirlik, tamamen açık kaynak MySQL ve PostgreSQL uyumlu sürümlerin yanı sıra sunucusuz ve makine öğrenimi temelli uygulamalar oluşturmaya yönelik bir dizi geliştirici aracı sunan modern bir ilişkisel veritabanı hizmetidir. 

Tedarik edilen Aurora için, İstek Üzerine Bulut Sunucularını seçerek veritabanınız için hiçbir uzun vadeli taahhüt veya ön ödeme olmaksızın saatlik ücret ödeyebilir veya ilave tasarruf için Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularını seçebilirsiniz. Alternatif olarak, Aurora Serverless, uygulamanızın gereksinimlerine göre otomatik olarak başlar, kapanır ve kapasite ölçeğini büyütür veya küçültür ve yalnızca kullanılan kapasiteye göre ödeme yaparsınız. 

Aurora depolama alanı, GB-ay üzerinden faturalanırken, kullanılan G/Ç'ler bir milyon istek başına faturalanır. Depolama alanlarını veya G/Ç'leri önceden tedarik etmeniz gerekmez. Hem otomatik olarak ölçeklendirir hem de yalnızca Amazon Aurora veritabanınızın kullandığı depolama alanı ile G/Ç'ler için ücret ödersiniz. 

Hem Aurora'nın dışına veri aktarımları için hem de Global Database, Backtrack ve Anlık Yedek Dışarı Aktarma dahil olmak üzere belirli özellikler için ilave ücretler geçerlidir. Aşağıdaki fiyatlar, aksi belirtilmediği sürece Amazon Aurora'nın hem MySQL hem de PostgreSQL uyumlu sürümleri için geçerlidir.

Veritabanı Bulut Sunucuları

Veritabanı bulut sunucusu fiyatlandırmasını görüntülemek için "Aurora MySQL-Compatible Edition" veya "Aurora PostgreSQL-Compatible Edition" seçeneğini belirleyin.

Veritabanı Depolama Alanı ve G/Ç'ler

Amazon Aurora veritabanı depolama alanı GB-ay üzerinden faturalanırken, kullanılan G/Ç'ler bir milyon istek başına faturalanır. Yalnızca Amazon Aurora veritabanınızın kullandığı depolama alanı ile G/Ç'ler için ücret ödersiniz ve bunları önceden tedarik etmeniz gerekmez. G/Ç ücretleri, iş yüküne ve veritabanı altyapısına göre oldukça fark gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için Aurora Hakkında SSS sayfasındaki "S: Amazon Aurora'daki G/Ç'ler nedir ve nasıl hesaplanır?" bölümünü ziyaret edin.

Basit bir örnek vermek gerekirse bir Aurora veritabanına sahip olduğunuzu ve ayın (30 günlük) başında günlük olarak yüzde 2 veya 20 GB oranında büyüyen 1.000 GB'lık bir veritabanı ile başladığınızı düşünelim. Ayda kalan günlere göre orantılı olarak hesaplanan bir ücret ödersiniz. Dolayısıyla, 30 gün için 1.000 GB ücreti ödersiniz. Sonraki gün, 29 gün için ilave 20 GB ücreti ödersiniz. Sonraki gün, 28 gün için ilave 20 GB ücreti ödersiniz ve bu şekilde devam eder. Dolayısıyla, 30 günlük bir sürenin sonunda GB-ay cinsinden şu kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz: (1.000 GB * 30 gün + 20 GB * 29 gün + 20 GB * 28 gün + ... + 20 GB * 1 gün) / 30 gün = 1.290 GB-ay. Verilerin ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde depolandığını ve birim fiyatın GB-ay başına 0,10 USD olduğunu varsayalım. Bu durumda, toplam maliyet 1.290 GB-ay * GB-ay başına 0,10 USD = 129 USD olacaktır (lütfen GB ile GB-ay arasındaki farkı dikkate alın).

G/Ç ücretleri için aynı veritabanının, üzerinde çalışan sorguları karşılamak için depolama alanından saniye başına 100 veri sayfası okuduğunu varsayalım. Bu ay başına 262,8 milyon okuma G/Ç'leri (saniye başına 100 sayfa x 730 saat x 60 dakika x 60 saniye) ile sonuçlanmaktadır. Benzer şekilde, uygulamanızın veritabanına saniye başına ortalama 10 sayfalık veriyi etkileyen değişiklikler yaptığını düşünelim. Aurora, her bir veri sayfasında 4 KB'a kadar değişim için bir G/Ç işlemi ücretlendirir. Sayfa başına değiştirilen veri hacmi 4 KB'tan azsa bu saniye başına 10 yazma G/Ç'si ile sonuçlanır. Bu, aylık 26,2 milyon G/Ç'ye (saniye başına 10 okuma G/Ç'si * 730 saat * 60 dakika * 60 saniye) denk gelmektedir.

Belirli şartlar altında 4 KB'tan küçük yazma işlemlerini birleştirebilen Aurora yazma G/Ç optimizasyonlarına tabi olarak yazma işlemlerinin sayısı daha az olabilir. Hepsi birleştiğinde, bu iş yükü için aylık maksimum G/Ç maliyetiniz 57,80 USD (1 milyon istek için 0,20 USD x 289 milyon istek) olur. Ancak veri sayfası başına değişikliklerin hacmi 4 KB'tan büyükse Aurora, değişiklikleri veri sayfasına kalıcı olarak kaydetmek için birden fazla G/Ç işlemi kullanacak ve bu, veri değişikliklerini kalıcı olarak kaydetmek için daha büyük sayılarda yazma G/Ç'lerine yol açacaktır.

Global Database

Amazon Aurora Global Database, düşük gecikme süresine sahip küresel okuma işlemleri ve bölge genelindeki kesintiler için olağanüstü durum kurtarma olanakları sağlayan isteğe bağlı bir özelliktir. Birincil bölge ile her bir ikincil bölge arasındaki replikasyon amaçlı yazma G/Ç işlemine göre ödeme yaparsınız. Her bir ikincil bölgeye gerçekleştirilen replikasyon amaçlı yazma G/Ç işlemi sayısı, birincil bölge tarafından gerçekleştirilen bölge içi yazma G/Ç işlemi sayısına eşittir. Çoğaltılmış yazma G/Ç'lerinden ayrı olarak bulut sunucuları, depolama alanı, bölgeler arası veri aktarımı, yedek depolama alanı ve bir veritabanını yedekten veri geri yüklemeniz gerekmeksizin önceki bir noktaya hızla taşımanıza imkan tanıyan bir özellik olan Backtrack için standart Aurora ücretlerini ödersiniz.

Yedek Depolama Alanı

Amazon Aurora için yedek depolama alanı, otomatik veritabanı yedeklemeleriniz ve varsa müşteri tarafından başlatılan veritabanı kümesi anlık yedekleri ile ilişkili depolama alanıdır. Yedek tutma dönemini uzattığınızda veya veritabanı kümesi anlık yedekleri aldığınızda, kullanılan yedek depolama alanı artar.

  • Yedek depolama alanı Bölgeye göre tahsis edilir. Toplam yedek depolama alanı, ilgili Bölgedeki tüm yedekler için kullanılan depolama alanının toplamına eşittir. 
  • Bir veritabanı kümesi anlık yedeğinin başka bir Bölgeye taşınması, hedef Bölgede tahsis edilen yedek depolama alanını artırır. 
  • Her bir Aurora veritabanı kümesi için toplam Aurora veritabanı depolama alanınızın %100'ü dolana kadar yedek depolama alanı için ek ücret uygulanmaz. Yedek tutma süreniz bir günse ve tutma süresinin ötesinde hiç anlık görüntünüz yoksa tutma depolaması için hiçbir ek ücret olmayacaktır. 
  • Yedek depolama alanı ve aynı zamanda veritabanı kümeniz silindikten sonra depoladığınız anlık görüntüler, aşağıdaki fiyatlarla ücretlendirilir:

Backtrack

Backtrack, verileri bir yedekten geri yüklemenize gerek kalmadan bir Aurora veritabanını hızla önceki bir noktaya taşımanıza imkan tanır. Bu sayede, yanlış tablonun bırakılması ya da yanlış satırın silinmesi gibi kullanıcı hatalarından hızla kurtarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik şu an Aurora'nın MySQL uyumlu sürümü için sunulmaktadır. 

Backtrack'i geçmişte ne zamana kadar (ör. "24 saate kadar") kullanabilmek istediğinizi belirtmeniz gerekir. Aurora, belirtilen Backtrack süresi boyunca Değişiklik Kayıtları adı verilen günlükleri saklar. Değişiklik Kayıtlarının depolanması için basit bir saatlik ücret ödersiniz.

Örneğin, Aurora veritabanınızın saatte 10.000 Değişiklik Kaydı (bunu CloudWatch ölçümlerinizi inceleyerek görebilirsiniz) oluşturduğunu ve Backtrack'i geçmişte 10 saate kadar kullanabilmek istediğinizi varsayalım. Aurora'nın bunu desteklemek için 10.000 Değişiklik Kaydı/saat x 10 saat = 100.000 Değişiklik Kaydı depolaması gerekir. ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde maliyetin 1 milyon Değişiklik Kaydı başına saatte 0,012 USD olduğunu varsayalım. Backtrack'i açtığınızda maliyetleriniz 0,012 USD x (100.000/1.000.000) = 0,0012 USD/saat tutarında artar. 

Backtrack'i kullanırken AWS konsolundaki Amazon CloudWatch ölçümlerini inceleyerek veritabanınızın saatte kaç Değişiklik Kaydı oluşturduğunu görebilirsiniz.

Anlık Yedek veya Küme Dışarı Aktarma

Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti (RDS) Anlık Yedek Dışarı Aktarma, RDS veya Aurora anlık yedeği içindeki verileri Amazon Basit Depolama Hizmeti'ne (Amazon S3) Parquet biçiminde dışarı aktarmak için otomatik bir yöntem sunar. Küme Dışarı Aktarma, verileri bir Aurora veritabanı kümesinden Amazon Basit Depolama Hizmeti'ne (Amazon S3) Parquet biçiminde dışarı aktarmak için otomatik bir yöntem sunar. Parquet biçimi, 2 kata kadar daha hızlı yük boşaltma özelliğine sahiptir ve metin biçimlerine kıyasla Amazon S3'te 6 kata kadar daha az depolama alanı kullanır. Amazon Athena, Amazon EMR ve Amazon SageMaker gibi AWS hizmetlerini kullanarak dışarı aktarılan verileri analiz edebilirsiniz.

Veri Aktarımı

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon Aurora'da "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

  • AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında AWS müşterileri, tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) her ay ücretsiz olarak toplam 100 GB internete dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.
  • Aynı Erişilebilirlik Alanında Amazon Aurora ile Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bulut sunucuları arasında veri aktarımı ücretsizdir. 
  • Veritabanı kümesi replikasyonu için Erişilebilirlik Alanları arasında veri aktarımı ücretsizdir. 
  • Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon Aurora Veritabanı bulut sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri geçerli olur.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlara KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı, Japonya Tüketim Vergisi'ne tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Amazon Aurora ve mimari maliyetinizi tek bir tahminle hesaplayın.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon Aurora’yı nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak kaynaklar bulun
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon Aurora'yı kullanmaya başlayın
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın