Mimari diyagram oluşturma nedir?

Mimari diyagram oluşturma, yazılım sistemi bileşenlerinin görsel sunumlarını oluşturma sürecidir. Bir yazılım sisteminde mimari terimi; çeşitli işlevleri, bu işlevlerin uygulanmasını ve birbirleriyle etkileşimlerini ifade eder.  Yazılımlar doğası gereği soyut olduğundan, mimari diyagramlar sistem içindeki çeşitli veri hareketlerini görsel olarak sergiler. Yazılımın çevresiyle nasıl etkileşim kurduğunu da vurgularlar.

Mimari diyagram oluşturmanın avantajları nelerdir?

Mimari diyagramlar; iş birliği, risk azaltma, verimlilik ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar.

İş birliği

Mimari diyagramlar, geliştiriciler ile tasarımcılar arasındaki iş birliğini önemli ölçüde güçlendirir ve sistem işlevselliği ile olası sorunlara ilişkin birleştirilmiş bir görünüm oluşturur. Bir sistem, uygulama veya web sitesinin ortak bir şekilde anlaşılmasının çeşitli avantajları vardır. Bu diyagramlar, tasarım sürecinde iletişimi destekler, ekiplerin etkili sistem yazılımı bileşenleri geliştirmesine yardımcı olur ve bir projenin hedeflerine ulaşmasını sağlar. 

Risk azaltma

Mimari diyagramlar; yanlış varsayımlar, hatalı mantık veya yetersiz testler gibi olası sistem geliştirme risklerini tespit eder. Geliştirme ekipleri, riskleri yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk aşamalarında tespit edip gidererek değişiklikleri daha erken gerçekleştirebilir ve daha sonra önemli sorunların ortaya çıkma riskini azaltır.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü hakkında bilgi edinin »

Verimlilik

Mimari diyagramlar, sistem bileşenleri ve yapısı hakkında net bir görünüm sunar. Böylece, paydaşlar sorunları doğru şekilde tespit edebilir ve hızla giderebilir. Diyagramlar, sistemlerin bakımını ve ölçeklendirilmesini de kolaylaştırır ve böylece, devam eden değişiklikler daha verimli hale gelir. 

Ölçeklenebilirlik

Mimari diyagramlar, paydaşların bir sistemi ölçeklendirmenin verimli yollarını tespit etmesine olanak tanır.  Örneğin bir diyagram, bir sistem mimarisinin merkezi mi yoksa dağıtılmış mı olduğunu gösterebilir. Dağıtılmış bileşenler daha verimli ölçeklendiğinden, tek parça bileşenler zaman içinde güncellenebilir veya değiştirilebilir. Benzer şekilde, grafik sunumlar verilerin nasıl depolandığına ve taşındığına ilişkin öngörüler sunar. Paydaşlar, olası darboğazları ve bunlardan kaçınmanın yollarını belirleyebilir. 

Mimari diyagram oluşturma ile hangi yazılım mimarisi modellerini temsil edebilirsiniz?

Yazılım mimarisi modelleri, yazılım sistemlerini geliştirmek için kullanılan tasarım ilkeleri ve en iyi uygulamalardır. Bu modeller, yazılımı yapılandırmak ve karmaşık yazılım mimarilerindeki belirli zorlukları ele almak için bir çerçeve sağlar.

En yaygın olarak kullanılan yazılım mimarisi modellerinden bazılarını burada bulabilirsiniz.

İstemci-sunucu mimarisi

İstemci-sunucu mimarisi, görevleri ve iş yüklerini sunucular ile istemciler arasında ayıran dağıtılmış bir uygulama yapısıdır. Sunucular, kaynak veya hizmeti sunar ve istemci, bunları talep eder.

İstemci ve sunucu, bir ağ üzerinden iletişim kuran ayrı programlardır. Bir web tarayıcısı ve web sunucusu, istemci-sunucu mimarisine bir örnektir. Bu, dağıtılmış bilgi işlemde yaygın olarak kullanılan bir mimaridir. 

Dağıtılmış bilgi işlem hakkında bilgi edinin »

Hizmet odaklı mimari

Hizmet odaklı mimari, dağıtılmış uygulama bileşenlerinin hizmetler üzerinden etkileşim kurmasına olanak tanır. Hizmetler soyut, esnek bağlantılı ve dilden bağımsızdır. Uygulamalar, bunlara arabirimler aracılığıyla erişebilir. Geliştiriciler, sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan mevcut sistemleri yeniden kullanabilir. Hizmet odaklı mimari, hizmetler birden fazla sunucuya dağıtılabildiğinden, dağıtılmış sistemlerde yaygın olarak kullanılır.

Hizmet odaklı mimari hakkında bilgi edinin »

Mikro hizmetler mimarisi

Hizmet odaklı mimari daha da gelişerek, geliştiricilerin tekil hizmetler oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için mikro hizmetler mimarisini kullanabilmesini sağlamıştır. Uygulamalar, API'ler aracılığıyla iletişim kuran bağımsız olarak dağıtılabilen hizmetlere bölünür.

Daha küçük, bağımsız hizmetler, geliştiricilerin uygulamaları geliştirmesini, test etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır ve iyileştirilmiş hata toleransı ve hızlı ölçeklendirme sunar. Her biri belirli görevlerden sorumlu birkaç bağımsız hizmetten oluşan bir web uygulaması, bir mikro hizmet mimarisine örnek olarak verilebilir. 

Mikro hizmetler hakkında bilgi edinin »

API'ler hakkında bilgi edinin »

Web uygulamaları hakkında bilgi edinin »

Bulut merkezli mimari

Bulut merkezli mimari, bulut ortamları için uygulamalar tasarlamak ve geliştirmek amacıyla kullanılır. Bulut merkezli mimari; container'lar, mikro hizmetler, DevOps ve sunucusuz bilgi işlem gibi buluta özgü teknolojilerle oluşturulur ve sunulur. Uygulamaların ölçeğinin gereken şekilde artırılıp azaltılabilmesi için otomatik dağıtım ve yönetimi önceliklendirir.

Containler'lı hale getirme hakkında bilgi edinin »

DevOps hakkında bilgi edinin »

Sunucusuz mimariler hakkında bilgi edinin »

Olay odaklı mimari

Olay odaklı mimari, olayların üretimine, algılanmasına ve tüketilmesine dayalı bir yazılım mimarisidir. Kullanıcı etkileşimleri, arka plan görevleri ve diğer kaynaklar, diğer işlevleri daha da tetikleyen olayları tetikler. Olay odaklı mimari, uygulamaların bir yazılım sistemindeki ve ortamındaki değişikliklere daha duyarlı olmasını sağlar.

Katmanlı mimari

Katmanlı mimari, uygulamaları mantığa dayalı katmanlara ayıran bir yazılım mimarisi modelidir. Bu tür bir mimari, görevleri katmanlar arasında bölebildiğinizden, karmaşık uygulamaları ve sistemleri basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Katmanlar yukarıdan aşağıya doğru düzenlenir:

 • Sunum katmanı (ör. kullanıcı arabirimi) en üsttedir
 • İşletme katmanı ortadadır
 • Veri katmanı en alttadır

Katmanlar, bakım ve ölçeklenebilirliğe yardımcı olacak şekilde hiyerarşik olarak da yapılandırılabilir.

Bir mimari diyagramda ne tür bilgiler bulunur?

Bir mimari diyagramda bulunan başlıca bilgi türlerinden bazıları şunlardır:

 • Kareler ve daireler; veritabanları, ağlar, uygulamalar ve hizmetler gibi bileşenleri temsil eder
 • Çizgiler ve ok işaretleri, sistemin bileşenleri arasındaki bağlantıları ve etkileşimleri gösterir
 • Etiketler, bileşenler ve bağlantılar hakkında ek bilgi sağlar

Ek olarak, diyagramda farklı bileşenleri görsel olarak temsil etmek için simgeler veya semboller de kullanılabilir. Bir haritadaki göstergeye benzer olan alttaki küçük gösterge, simge kullanımını açıklar. Bileşen ve bağlantıların düzenlenme şekline düzen adı verilir.

Veritabanları hakkında bilgi edinin »

Bilgisayar ağ iletişimi hakkında bilgi edinin »

Mimari diyagram türleri nelerdir?

Çeşitli mimari diyagram türleri, çeşitli sistemleri ve yazılım mimarilerini görsel olarak temsil eder. En yaygın mimari diyagram örneklerinden bazılarını burada bulabilirsiniz.

Yazılım mimarisi diyagramı

Yazılım mimarisi diyagramları; yazılım bileşenlerini, ilişkilerini ve sistem etkileşimlerini görsel olarak temsil eder. Yazılım tasarımını belgeler, analiz eder ve iletir ve ayrıca uygulamaya ilişkin kararlar almak için kullanılırlar. Bu diyagramlar; basit, üst düzey diyagramlardan yazılım bileşeni etkileşimlerinin ayrıntılı tasvirlerine kadar uzanır. 

Sistem mimarisi diyagramı

Sistem mimarisi diyagramları, bir sistemin çeşitli bileşenlerinin görsel bir gösterimini sunar ve bu bileşenlerin birbirleriyle nasıl iletişim ve etkileşim kurduklarını gösterir. Bu diyagramlar, bir sistemin yapısını ve mimarisini belgeler. Böylece, sistemin nasıl çalıştığını ve nasıl iyileştirilebileceğini net bir şekilde anlamamızı sağlar.

Uygulama mimarisi diyagramı

Uygulama mimarisi diyagramları, uygulama yapısını gösterir. Bu diyagramlar, bileşenleri ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarının yanı sıra aralarındaki veri akışını da içerir. Uygulama mimarisi diyagramları, bir uygulamanın eksiksiz bir görünümünü sunar ve uygulamanın tasarımını, uygulanmasını ve bakımını şekillendirmek için kullanılır.

Entegrasyon mimarisi diyagramı

Entegrasyon mimarisi diyagramları, entegrasyon çözümlerinde yer alan bileşen, veri ve teknolojileri görsel olarak temsil eder. Farklı bileşenler, sistemler ve hizmetler arasındaki ilişkileri gösterir ve karmaşık entegrasyon çözümlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesine yardımcı olmak için kullanılırlar. Bu diyagramlar, mevcut sistemleri belgelemek ve açıklamak ve ayrıca yeni entegrasyon çözümlerini planlamak ve geliştirmek için kullanılır.

Dağıtım mimarisi diyagramı

Dağıtım mimarisi diyagramları, farklı uygulama bileşenleri ve dağıtım ortamları arasındaki ilişkileri görsel olarak temsil eder. Dağıtım mimarisi diyagramları, bir uygulamanın ve sunucular, depolama ve ağlar dahil olmak üzere bileşenlerinin düzenini gösterir. Bu diyagramlar; kapasite, ölçeklenebilirlik ve hata toleransını planlamak için kullanılır.

DevOps mimarisi diyagramı

DevOps mimarisi diyagramları, bir DevOps sisteminin bileşenlerini ve nasıl etkileşimde bulunduklarını görselleştirir. Bu diyagramlar genellikle geliştirme ortamları, sürekli entegrasyon ve sürekli teslim işlem hatları, kod olarak altyapı ve bulut hizmetleri gibi bileşenleri içerir. Daha geniş DevOps ortamındaki bileşenlerin etkileşimini ve yerlerini gösterir.

Hizmet olarak altyapı hakkında bilgi edinin »

Web sitesi mimarisi diyagramı

Web sitesi mimarisi diyagramları, web sitesi yapılarını görsel olarak temsil eder. Diyagramlar; web sayfaları, veritabanları ve içerik yönetim sistemleri gibi web sitesi bileşenleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri görsel olarak eşleştirir. Web sitesi mimarisi şemalarına erişimi olan web tasarımcıları, olası sorunlu alanları tespit edebilir ve web sitesinin performansını iyileştirmek için etkili stratejiler geliştirebilir.

 

AWS, mimari diyagram oluşturma gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services'ta (AWS), AWS Bulut iş yüklerini görselleştirmeye yarayan bir araç olan Workload Discovery on AWS'yi sunuyoruz. Bu aracı kullanarak, AWS'den gelen canlı verilere dayalı olarak iş yüklerinizin ayrıntılı mimari diyagramlarını oluşturabilir, özelleştirebilir ve paylaşabilirsiniz. Workload Discovery on AWS, hem veri hem de görselleştirme araçlarını tek bir yerde sunarak belgeleme sürecindeki önemli yükü ortadan kaldırır.

Workload Discovery on AWS'den yararlanabileceğiniz yollardan bazıları şunlardır:

 • Ayrıntılı mimari diyagramları oluşturma, özelleştirme ve paylaşma
 • Mimari diyagramları kaydetme ve dışarı aktarma
 • AWS maliyet ve kullanım raporlarını sorgulama
 • Kaynak adları, etiket adları veya IP adresleri gibi temel bilgileri arama ve bulma
 • Kaynak dizinini kullanarak hesap kaynaklarını ve AWS Bölgelerini keşfetme

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de mimari diyagram oluşturmaya başlayın.

AWS’de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Geliştirici Araçları Hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın