Phát hiện, phân tích và so sánh khuôn mặt

bằng Amazon Rekognition

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt trong Amazon Rekognition bằng Bảng điều khiển AWS. Amazon Rekognition là một dịch vụ phân tích hình ảnh và video dựa trên mô hình deep learning.

Đối với một nhà phát triển, nhận diện và so sánh khuôn mặt là một thách thức mới mà bạn sẽ đối mặt nếu bạn đang phát triển hệ thống xác minh nhân viên, cần tự động chỉnh sửa video hoặc cung cấp xác thực thứ hai cho các ứng dụng khác. Để giải quyết thách thức này, bạn có thể phát triển mô hình machine learning của riêng mình, phát triển API và quản lý cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tùy chọn này có chi phí cao, đòi hỏi kiến thức nâng cao và tốn nhiều thời gian.

Thay vì chọn cách khó, bạn có thể sử dụng Amazon Rekognition để phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh hoặc video, tìm các điểm nhấn trên khuôn mặt như vị trí của mắt và phát hiện cảm xúc như vui hay buồn trong thời gian gần với thời gian thực hoặc hàng loạt mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng hoặc lập mô hình.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng Amazon Rekognition để phân tích một hình ảnh và sau đó so sánh với những hình ảnh khác để xem các khuôn mặt có phải là một hay không.  

Hướng dẫn này là một minh họa về tính năng hiện có khi sử dụng AWS CLI hoặc API của Rekognition. Để sản xuất hoặc triển khai chứng minh khái niệm, chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng các giao diện theo lập trình này thay vì Bảng điều khiển Amazon Rekognition.

Hướng dẫn này yêu cầu có tài khoản AWS

Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng Amazon Rekognition. Các tài nguyên mà bạn tạo trong hướng dẫn này đủ điều kiện hưởng Bậc miễn phí. 

Thông tin thêm về Bậc miễn phí >>


Bước 1. Vào bảng điều khiển Amazon Rekognition


Mở Bảng điều khiển quản lý AWS để luôn mở hướng dẫn từng bước này. Khi màn hình mở ra, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để bắt đầu. Sau đó nhập Rekognition vào thanh tìm kiếm và lựa chọn Rekognition để mở bảng điều khiển dịch vụ.

( nhấp vào để phóng to )


Bước 2: Phân tích khuôn mặt

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng tính năng phân tích khuôn mặt trong Amazon Rekognition để xem phản hồi JSON chi tiết nhận được từ việc phân tích một hình ảnh.


a) Để bắt đầu, lựa chọn Phân tích khuôn mặt trong điều hướng bảng điều khiển ở bên trái. Tính năng này cho phép bạn phân tích khuôn mặt trong một hình ảnh và nhận phản hồi JSON.

( nhấp vào để phóng to )


b) Mở và lưu hình ảnh mẫu đầu tiên cho hướng dẫn này tại đây.

( nhấp vào để phóng to )


c) Nhấp vào nút Tải lên màu xanh dương và lựa chọn hình ảnh mẫu mà bạn vừa lưu.

( nhấp vào để phóng to )


d) Lưu ý rằng trong menu Kết quả thả xuống, bạn có thể nhấp qua và xem kết quả nhanh cho từng khuôn mặt được phát hiện.

( nhấp vào để phóng to )


e) Nhấp vào menu Phản hồi thả xuống để xem kết quả JSON. Lưu ý rằng trong phần kết quả cảm xúc, có ba cảm xúc được phát hiện: vui vẻ, bối rối bình tĩnh. Vui vẻ có độ tin cậy 99,79%, trong khi những cảm xúc khác đều dưới 1%.

Là một nhà phát triển, việc phát hiện cảm xúc trong hình ảnh và video giúp bạn nhanh chóng lập danh mục thư viện kỹ thuật số theo cảm xúc. Một trường hợp sử dụng khác cho việc phát hiện cảm xúc là khuếch đại mục tiêu quảng cáo để người dùng nhận được trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với cảm xúc hiện tại.

( nhấp vào để phóng to )

( nhấp vào để phóng to )


Bước 3: So sánh khuôn mặt

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng tính năng so sánh khuôn mặt để xem phản hồi JSON chi tiết từ việc so sánh hai hình ảnh khác nhau không trùng khớp.


a) Lựa chọn So sánh khuôn mặt trong điều hướng bảng điều khiển ở bên trái.


( nhấp vào để phóng to )


b) Mở và lưu hình ảnh mẫu thứ hai cho hướng dẫn này ở đây.

 

( nhấp vào để phóng to )


c) Nhấp vào nút Tải lên màu xanh dương cho khuôn mặt tham chiếu và lựa chọn hình ảnh bạn vừa lưu.

 

 

( nhấp vào để phóng to )


d) Nhấp vào nút Tải lên màu xanh dương cho khuôn mặt so sánh và lựa chọn hình ảnh mẫu đầu tiên mà chúng ta sử dụng ở bước 2.

 

 

( nhấp vào để phóng to )


e) Lưu ý rằng trong menu Kết quả thả xuống, bạn có thể thấy tham chiếu không khớp với bất kỳ khuôn mặt nào được phát hiện trong hình ảnh khuôn mặt so sánh của chúng ta.


( nhấp vào để phóng to )


f) Nhấp vào menu Phản hồi thả xuống để xem kết quả JSON. Lưu ý rằng điểm số “Tương tự” cho mỗi khuôn mặt được phát hiện không vượt quá 10. Điểm tương tự nằm trong khoảng từ 1-100 và có thể điều chỉnh ngưỡng khi sử dụng API.

Là nhà phát triển, việc so sánh khuôn mặt với quy mô lớn có thể được sử dụng trong các ứng dụng để theo dõi người liên quan, tạo hệ thống xác minh nhân viên dựa trên khuôn mặt hoặc cung cấp trải nghiệm VIP cho khách lưu trú tại một khách sạn.

 

( nhấp vào để phóng to )


Bước 4: So sánh khuôn mặt (Tiếp)

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng tính năng so sánh khuôn mặt để xem phản hồi JSON chi tiết từ việc so sánh hai hình ảnh khác nhau có trùng khớp.


a) Mở và lưu hình ảnh mẫu thứ ba và cuối cùng cho hướng dẫn này tại đây.

( nhấp vào để phóng to )


b) Nhấp vào nút Tải lên màu xanh dương cho khuôn mặt tham chiếu và lựa chọn hình ảnh bạn vừa lưu.

 

( nhấp vào để phóng to )


c) Lưu ý rằng khuôn mặt tham chiếu được so sánh với hình ảnh kia đã phát hiện điểm tương tự 97% và phát hiện ra tất cả các khuôn mặt khác đều không khớp.


( nhấp vào để phóng to )


d) Nhấp vào menu Phản hồi thả xuống để xem chi tiết của từng phép so sánh.


( nhấp vào để phóng to )


Xin chúc mừng!

Bạn đã học cách sử dụng bảng điều khiển để phân tích và so sánh khuôn mặt. Bạn cũng có thể thực hiện tính năng này bằng cách sử dụng API để thao tác với quy mô lớn. Sử dụng Amazon Rekognition khi bạn cần thực hiện phân tích khuôn mặt ở quy mô lớn mà không phải lo lắng về cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo mô hình để xác định người liên quan, lập danh mục thư viện kỹ thuật số, tạo hệ thống xác minh nhân viên dựa trên khuôn mặt hoặc thực hiện phân tích cảm xúc.

Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt

Tìm hiểu cách xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt để phân tích nguồn cấp dữ liệu trực tiếp.

Xây dựng Giải pháp phân tích phương tiện truyền thông

Tìm hiểu cách xây dựng giải pháp phân tích phương tiện truyền thông toàn diện bao gồm nhận dạng khuôn mặt tự động.

Khám phá Bảng điều khiển

Khám phá các tính năng khác của Amazon Rekognition như nhận dạng người nổi tiếng và kiểm duyệt hình ảnh.