Hỏi: Amazon Aurora là gì?

Amazon Aurora là công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL, kết hợp tốc độ và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp, như Oracle, cùng với tính đơn giản và sự hiệu quả về mặt chi phí của cơ sở dữ liệu mã nguồn mở như MySQL.

Hỏi: Tại sao tôi nên di chuyển dữ liệu sang Amazon Aurora?

Amazon Aurora là dịch vụ quản lý đầy đủ và có hiệu quả chi phí, mang đến tính bảo mật, tính khả dụng và độ ổn định của một cơ sở dữ liệu thương mại với mức chi phí chỉ bằng một phần mười. Amazon Aurora còn tương thích với Amazon Relational Database Service (RDS), dịch vụ xử lý những tác vụ tiêu tốn thời gian, như: cung cấp, vá lỗi, sao lưu, khôi phục, phát hiện lỗi và sửa chữa.

Hỏi: AWS Database Migration Service (DMS) là gì và mang đến lợi ích gì đối với việc di chuyển?

AWS Database Migration Service (DMS) là dịch vụ có chi phí thấp và giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách dễ dàng và bảo mật. Các tác vụ sao chép có thể được thiết lập trong vài phút thay vì tốn hàng giờ hay nhiều ngày khi so sánh với những giải pháp sao chép tự quản lý phải được cài đặt và cấu hình. Tính năng sao chép dữ liệu của AWS DMS tích hợp chặt chẽ với AWS Schema Conversion Tool, giúp rút gọn những dự án di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất như từ Oracle sang Aurora.

Hỏi: AWS Schema Conversion Tool (SCT) là gì?

AWS Schema Conversion Tool (SCT) giúp cho quá trình di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất trở nên dễ dàng, bằng cách tự động chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu nguồn từ Oracle và phần lớn mã tùy chỉnh, bao gồm dạng xem, quy trình được lưu trữ và chức năng, thành một định dạng phù hợp với cơ sở dữ liệu đích như Aurora. Mọi mã không thể chuyển đổi tự động sẽ được đánh dấu rõ ràng để chuyển đổi thủ công.

Hỏi: Dịch vụ Amazon Aurora và AWS DMS có sẵn ở khu vực AWS nào?

Hãy xem tài liệu của Amazon AuroraAWS DMS để biết về tính sẵn có trước khi khởi chạy dự án này.

Hỏi: Bộ CloudFormation là gì?

Bộ CloudFormation là một tập hợp tài nguyên AWS mà bạn có thể quản lý như một đơn vị. Các tài nguyên trong bộ được xác định theo mẫu CloudFormation của bộ đó. Trong dự án này, bạn sẽ sử dụng bộ CloudFormation để tạo và cung cấp VPC, subnet (mạng con), nhóm bảo mật và phiên bản RDS bạn cần để hoàn thành việc di chuyển cơ sở dữ liệu từ Oracle sang Aurora. Sau khi hoàn thành dự án, bạn có thể dễ dàng xóa bộ để tránh làm phát sinh thêm phí. 

Hỏi: Tôi có thể tùy chỉnh mẫu CloudFormation dùng trong dự án này không?

Có. Mẫu CloudFormation được thiết kế để thu nhận một số dữ liệu đầu vào từ người dùng và cung cấp dịch vụ AWS theo yêu cầu với cấu hình tối thiểu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sửa đổi một số cấu hình như: khối VPC CIDR, loại phiên bản RDS, v.v., thì bạn có thể cập nhật mẫu và khởi chạy.

Hỏi: AWS DMS và SCT có hỗ trợ việc di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu phức tạp không?

Có. Dự án này giúp bạn hiểu được phương pháp luận dùng cho việc di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất bằng một cấu trúc lược đồ đơn giản. Trải nghiệm này có thể hỗ trợ cho các tình huống di chuyển cơ sở dữ liệu phức tạp.

Hỏi: Dịch vụ AWS DMS chỉ hỗ trợ việc di chuyển dữ liệu đầy đủ như minh họa trong dự án này phải không?

Không. Bạn có thể dùng AWS DMS cho việc di chuyển dữ liệu đầy đủ một lần cũng như cho việc sao chép dữ liệu liên tục (CDC). AWS DMS ghi lại những thay đổi trên cơ sở dữ liệu nguồn và áp dụng chúng vào vị trí đích theo một cách thức nhất quán về mặt giao tác. Sự thay đổi duy nhất mà bạn cần thực hiện là trong phần cài đặt Tác vụ. Tạo tác vụ mới sau khi kích hoạt CDC, sau đó, tác vụ sao chép dữ liệu sẽ chạy cho đến khi bạn thay đổi hoặc chấm dứt tác vụ đó.

Hỏi: Chi phí chạy dự án này là bao nhiêu?

Chi phí liên quan đến dự án di chuyển của bạn sẽ dưới 5 USD, nếu như việc này được hoàn thành trong vòng 2 giờ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần Dịch vụ sử dụng và chi phí.