Mức sử dụng và chi phí cho từng dịch vụ: Giá dịch vụ AWS được tính tùy theo nhu cầu sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Chi phí hàng tháng của bạn bao gồm tổng nhu cầu sử dụng với từng dịch vụ. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách chúng ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon Aurora

  Mô tả: Amazon Aurora là một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL, nó kết hợp tốc độ và độ khả dụng của cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp cùng với tính đơn giản và chi phí hợp lý của cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Một phiên bản Aurora được cung cấp như một cơ sở dữ liệu đích trong dự án này.

  Cách tính giá: Giá RDS Aurora bao gồm bốn thành phần: số giờ chạy phiên bản của bạn, dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu và số IO đã sử dụng, dung lượng lưu trữ dự phòng và hoạt động truyền dữ liệu vào/ra khỏi RDS. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Giá Amazon Aurora.

  Ví dụ: Dự án này cung cấp phiên bản db.r3.large với dung lượng lưu trữ 10 GB ở khu vực US-West-2 (Oregon) (triển khai Một vùng sẵn sàng) với mô hình định giá theo yêu cầu trong hai giờ. Chi phí để chạy Aurora cho dự án này được ước tính là 1.78 USD. Để biết chi tiết về chi phí Aurora, hãy xem Bộ tính toán giá

   

 • Amazon RDS for Oracle

  Mô tả: Amazon Relational Database Service (RDS) giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Dịch vụ này vừa cung cấp chức năng có tính hiệu quả chi phí và có thể chỉnh cỡ, vừa quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu tốn thời gian. AWS RDS Oracle Standard Edition One (SE1) với tùy chọn có sẵn giấy phép được cung cấp làm cơ sở dữ liệu nguồn trong dự án này.

  Cách tính giá: Giá RDS Oracle bao gồm bốn thành phần: số giờ chạy phiên bản của bạn, dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu đã sử dụng, dung lượng lưu trữ dự phòng và hoạt động truyền dữ liệu vào/ra khỏi RDS. Đồng thời, xin lưu ý rằng mức giá "có sẵn giấy phép" đã bao gồm giấy phép phần mềm Oracle, tài nguyên phần cứng cơ sở và các tính năng quản lý của Amazon RDS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá Amazon RDS.

  Ví dụ: Dự án này cung cấp phiên bản db.m3.medium với 10 GB dung lượng lưu trữ GP2 (Mục đích chung) trong khu vực US-West-2 (Oregon) (triển khai Một vùng sẵn sàng). Với mô hình định giá theo yêu cầu, khoản phí của bạn sẽ là 0.226 USD mỗi giờ cho phiên bản RDS Oracle SE2 (bao gồm giấy phép) và 1.15 USD cho 10 GB dung lượng lưu trữ. Tổng cộng, với các cấu hình được sử dụng trong dự án này trong hai giờ, chi phí RDS là 1.602 USD.

 • AWS Database Migration Service

  Mô tả: AWS Database Migration Service giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách dễ dàng, bảo mật với chi phí thấp.

  Cách tính giá: Bạn chỉ phải trả cho những tài nguyên điện toán được sử dụng trong quá trình di chuyển và các dung lượng lưu trữ nhật ký bổ sung. Mỗi phiên bản di chuyển cơ sở dữ liệu có đủ dung lượng lưu trữ cho không gian hoán đổi, nhật ký sao chép và bộ đệm dữ liệu, vì hầu hết các hoạt động sao chép và truyền dữ liệu đến đều được miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá AWS DMS.

  Ví dụ: Trong dự án này, bạn sẽ cung cấp phiên bản t2.small với 50 GB dung lượng lưu trữ nhật ký ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ 2 (Oregon) (triển khai Một vùng sẵn sàng). Với mô hình định giá theo yêu cầu, phí bạn sẽ phải trả cho phiên bản DMS sẽ là 0.036 USD mỗi giờ - để duy trì hoạt động trong hai giờ, bạn sẽ phải trả 0.072 USD.

   

 • AWS Schema Conversion Tool

  Mô tả: AWS Schema Conversion Tool (SCT) được dùng để chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu Oracle, bao gồm cả dạng xem và quy trình được lưu trữ, sang định dạng tương thích với cơ sở dữ liệu Aurora. AWS SCT khả dụng cho Microsoft Windows, Mac OS X, Ubuntu Linux phiên bản 15.04 và Fedora Linux.

  Cách tính giá: AWS SCT là công cụ miễn phí, được cung cấp trong dịch vụ AWS DMS.

Ước tính tổng hóa đơn: Tổng chi phí để chạy dự án này trên AWS theo hướng dẫn dự án này thường sẽ dưới 5 USD trong khu vực US-West-2, giả sử bạn chạy dự án này và ngừng sử dụng tài nguyên trong vòng 2 giờ. 

Ước tính giá ở trên giả định rằng phí chuyển dữ liệu vào và ra khỏi dịch vụ RDS và DMS nằm trong giới hạn bậc miễn phí. Nếu bạn có nhu cầu cấu hình và truyền dữ liệu khác, ước tính chi phí của bạn có thể thay đổi. Khám phá cách sử dụng Bộ tính toán giá để ước tính chi phí của bạn.