aws-quickstart-graphic

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS

Triển khai theo tiêu chuẩn vàng được tự động hóa trên Đám mây AWS

Hướng dẫn bắt đầu nhanh được các kiến trúc sư và đối tác giải pháp của AWS xây dựng nhằm giúp bạn triển khai các giải pháp phổ biến trên AWS, với nền tảng là những biện pháp thực hành tốt nhất để bảo đảm bảo mật và khả năng sử dụng cao. Các gói triển khai mang tính tham khảo này tự động thực hiện triển khai các công nghệ chính trên Đám mây AWS, thường chỉ bằng một lần nhấp chuột và mất chưa đến một giờ. Bạn có thể xây dựng môi trường sản xuất hoặc kiểm thử của mình chỉ trong vài bước và bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Duyệt các gói Hướng dẫn bắt đầu nhanh theo loại:

Xem thêm:

cơ sở dữ liệu và lưu trữ

logo cloudstax

Cụm Redis tự quản lý trên Amazon ECS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

CloudStax_Logo

Dễ dàng thiết lập, quản lý và thay đổi quy mô Cassandra trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

logo couchbase

Cơ sở dữ liệu NoSQL sẵn sàng triển khai trên thiết bị di động để đem lại hiệu năng doanh nghiệp ở quy mô lớn
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

logo datastax

Nền tảng dữ liệu dành cho ứng dụng trên đám mây sử dụng công nghệ của Apache Cassandra
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

MongoDB_Logo

Cơ sở dữ liệu NoSQL nguồn mở có chỉ mục, chia nhỏ và nhân bản
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

NetApp_Logo

Dịch vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu doanh nghiệp cho môi trường SQL Server
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Oracle_Logo

Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SAP_Logo

Nền tảng quản lý dữ liệu trong bộ nhớ để phục vụ phân tích thời gian thực
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SIOS_Logo

Giải pháp nhân bản dữ liệu có máy chủ lưu trữ để cấu hình và quản lý cụm HA SQL
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SIOS_Logo

Giải pháp cụm Linux có khả năng sử dụng cao
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

IBM_Logo

Giải pháp lưu trữ tệp có độ sẵn sàng, hiệu năng cao và quy mô linh hoạt
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SQL-Server_Logo

Cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng và phân cụm chuyển đổi dự phòng máy chủ Windows
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

dữ liệu lớn và phân tích

analytics-general

Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian xử lý công nghiệp trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Informatica_Logo_2017

Tích hợp, bảo đảm chất lượng, bảo mật dữ liệu lớn trong Hadoop
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Cloudera_Logo

Giải pháp lưu trữ dữ liệu với khả năng xử lý hàng loạt, SQL tương tác, phân tích
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Confluent_Logo

Dịch vụ phát trực tuyến dành môi trường phân phối quy mô lớn và được xây dựng trên Apache Kafka
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Informatica_Logo_2017

Khám phá và hiển thị dữ liệu của toàn doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Informatica_Logo_2017

Tích hợp dữ liệu với Amazon S3, Amazon RDS và Amazon Redshift
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SAS_Logo

Môi trường điện toán dùng chung với khả năng phân tích được quản lý tập trung
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SAS_Logo

Cơ sở hạ tầng dành cho phân tích, khai thác dữ liệu trực quan và machine learning trên Linux
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Informatica_Logo_2017

Giải pháp thông tin và phân tích bảo mật dữ liệu trên Đám mây AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Splunk_Logo

Tìm kiếm, giám sát và phân tích dữ liệu máy để tìm thông tin và thông tin chi tiết
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Tableau_Logo

Giải pháp trực tuyến để chia sẻ, phân phối, phối hợp về nghiệp vụ thông minh
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Tableau_Logo

Nghiệp vụ thông minh dành cho khối lượng công việc HIPAA trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Tibco_logo

Nền tảng phân tích dữ liệu lớn để phối hợp giữa các nhóm trong doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

kho dữ liệu

datalake-47lining-crs_Logo

Xây dựng nền tảng kho dữ liệu của bạn với các dịch vụ AWS như Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, Amazon Athena, Amazon ES, Amazon QuickSight, AWS Glue
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

cloudwick-crs_Logo

Xây dựng nền tảng kho dữ liệu của bạn với các dịch vụ AWS và Apache Zeppelin, để lưu trữ dữ liệu tiết kiệm chi phí, xử lý dữ liệu dễ dàng và phân tích nâng cao
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

datalake-informatica-crs_Logo

Triển khai giải pháp Quản lý kho dữ liệu của Informatica và các dịch vụ AWS như Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon S3 và Amazon RDS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

datalake-talend-crs_Logo

Xây dựng kho dữ liệu với Nền tảng dữ liệu lớn của Talend, các dịch vụ AWS như Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon S3 và Amazon RDS và phương pháp thực hành tốt nhất của Cognizant
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

datalake-wandisco-crs_Logo

Triển khai kho dữ liệu lai cho các cụm Hadoop với WANdisco Fusion, Amazon S3 và Amazon Athena; hỗ trợ di chuyển lên nền tảng đám mây và xử lý dữ liệu theo chu kỳ
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

datalake-pariveda-sagemaker-2

Lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu để dựng các ứng dụng dự đoán và mô tả
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

datalake-qubole-crs_Logo

Triển khai Qubole Data Service (QDS) để tìm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh từ các bộ dữ liệu bằng cách sử dụng machine learning và AI – trên nền tảng kho dữ liệu được xây dựng bằng các dịch vụ AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

kho lưu trữ dữ liệu

Tableau_CRS

Hiện đại hóa khả năng kho lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp và khai phá giá trị từ dữ liệu của bạn với Amazon Redshift, Amazon RDS và Máy chủ Tableau
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

datawarehouse-informatica-crs_Logo

Triển khai một giải pháp toàn diện cho phân tích đám mây tự phục vụ, sử dụng phần mềm từ Informatica và Tableau, được tích hợp với các dịch vụ AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

machine learning

datalake-pariveda-sagemaker-2

Lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu để dựng các ứng dụng dự đoán và mô tả
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SAS_Logo_hp

Cơ sở hạ tầng dành cho phân tích, khai thác dữ liệu trực quan và machine learning trên Linux
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

internet of things

Onica_logo_home

Tự động hóa cơ sở hạ tầng để kết nối cũng như quản lý hàng nghìn máy quay và phát trực tuyến đoạn phim quay được lên Amazon Kinesis Video Streams
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

blockchain

cisco-logo-home-page

Môi trường phát triển blockchain toàn diện
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

logo r3

Giảm chi phí giao dịch và lưu trữ sổ sách bằng nền tảng công nghệ blockchain này
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

IBM_Logo

Sử dụng các nút đồng cấp phân tán để lưu trữ dữ liệu sổ cái trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

devops

AWX_homepage-logo

Giao diện người dùng nền tảng web, API REST và công cụ tác vụ để quản lý dự án Ansible
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

atlassian_Logo

Điều phối mã nguồn dành cho các đội ngũ chuyên viên với Trung tâm dữ liệu của Bitbucket
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

CodePipeline_Logo

Triển khai song song với AWS CodePipeline
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Chef_Logo

Cơ sở của nền tảng Chef DevOps để quản lý cơ sở hạ tầng
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

cicd-taskcat_Logo

Danh mục CI/CD để thử nghiệm biểu mẫu AWS CloudFormation từ GitHub
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

logo cloudstax firecamp

Quản lý dịch vụ theo trạng thái nguồn mở trên Amazon ECS, Docker Swarm
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

atlassian_Logo

Điều phối công việc nhóm dành cho các đội ngũ hiện đại với Trung tâm dữ liệu của Confluence
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Hashicorp_Logo

Khám phá và cấu hình dịch vụ, kiểm tra tình trạng, lưu trữ khóa/giá trị
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Docker_Logo

Nền tảng hoàn chỉnh dành cho công tác phát triển ứng dụng và quản lý bộ chứa
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Git_Logo

Điểm cuối và chức năng AWS Lambda để liên kết kho Git của bạn với AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

GitHub_Logo

Nền tảng phát triển, tích hợp liên tục, phối hợp được xây dựng trên Git
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

atlassian_Logo

Phát triển phần mềm linh hoạt với Trung tâm dữ liệu tổng đài dịch vụ và phần mềm JIRA.
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Cognizant_homepage_logo

Nền tảng dành cho công tác kiểm tra dữ liệu liên tục và tự động hóa trên Đám mây AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Heptio-Kubernetes_Logo

Nền tảng điều phối để quản lý khối lượng công việc đám mây bằng bộ chứa
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Hashicorp_Logo

Dịch vụ quản lý và lập lịch cụm phân phối có tính đến trung tâm dữ liệu
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

PCF_Logo

Nền tảng thuần đám mây dành cho vi dịch vụ, Spring, .NET
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Powershell_Logo

Tự động hóa tác vụ và cấu hình hệ thống cho Microsoft Windows
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Puppet_logo

Quản lý cấu hình theo mô hình và có thể khai báo trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Openshift_Logo

Giải pháp PaaS với Docker, Kubernetes và RHEL được tối ưu hóa cho bộ chứa
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Spinnaker_Logo

Công cụ dùng để tạo và quản lý luồng công việc phân phối liên tục
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Spotinst-home-page-logo

Công nghệ dự báo và thay đổi quy mô dành cho Phiên bản Spot
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Swift_Logo

Nền tảng phát triển dành cho các chương trình Swift với Vapor và Amazon ECS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

varnish_logo_homepage

Lưu vào bộ nhớ đệm và tăng tốc HTTP để phân phối nội dung trang web
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Hashicorp_Logo

Bảo mật, lưu trữ và truy cập có quản lý vào các bí mật từ vị trí trung tâm
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

CodePipeline_Logo

CI/CD với Jenkins, .NET, MSBuild, AWS CodeDeploy, AWS CodePipeline trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

bảo mật

Check-Point_Logo

Dịch vụ web bảo mật và có quy mô linh hoạt
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

TrendMicro_Logo

Giải pháp bảo mật với khả năng ngăn ngừa xâm nhập, chống phần mềm độc hại, cung cấp máy chủ cho tường lửa
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

fortinet-logo-home-page

Tường lửa thế hệ tiếp theo ở mức trung bình để bảo mật nâng cao nhiều lớp
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

McAfee_Logo-300x120

Quản lý cơ sở hạ tầng bảo mật tập trung
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Sophos_Logo

UTM và cổng kết nối ra của Sophos dành cho proxy lọc web ra trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Symantec_Logo

Quét nội dung, phát hiện phần mềm độc hại và mối đe dọa
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

security-analytics-pan-splunk-crs_Logo2

Tường lửa dòng VM của Palo Alto Networks và Splunk Enterprise trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

tuân thủ

security_coompliance_Logo

Cấu hình bảo mật cho AWS Foundations Benchmark của CIS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

security_coompliance_Logo

Kiến trúc AWS tiêu chuẩn hóa để giúp hỗ trợ Chính sách bảo mật CJIS 5.6
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

HIPAA_Logo

Kiến trúc tham chiếu giúp hỗ trợ chương trình tuân thủ HIPAA của bạn
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

security_coompliance_Logo

Kiến trúc AWS giúp hỗ trợ các tiêu chuẩn NIST, DoD, FedRAMP
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

security_coompliance_Logo

Kiến trúc AWS dành cho các biện pháp kiểm soát tác động mạnh của NIST có Trend Micro
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

PCI_Logo

Kiến trúc AWS tiêu chuẩn hóa giúp hỗ trợ tuân thủ PCI DSS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Tableau_Logo

Nghiệp vụ thông minh dành cho khối lượng công việc HIPAA trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

UK_Logo

Kiến trúc AWS hỗ trợ các biện pháp kiểm soát CIS và NCSC của Vương quốc Anh
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

nhắn tin và tích hợp

IBM_Logo

Giải pháp nhắn tin kết nối ứng dụng và dữ liệu trên nhiều nền tảng
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Solace_Logo

Chương trình trung chuyển tin nhắn dành cho tương tác hướng sự kiện giữa ứng dụng và vi dịch vụ
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Tibco_logo

Dịch vụ tích hợp đám mây TIBCO Cloud Integration – BusinessWorks với Amazon ECS, Amazon ECR
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Tibco_logo

TIBCO Enterprise Message Service với Amazon EFS dành cho kho lưu trữ dùng chung
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

công nghệ của microsoft

Microsoft_Logo

Dịch vụ thư mục Windows để quản lý tài nguyên mạng
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

logo exchange server

Máy chủ liên lạc hỗ trợ email, lập lịch, nhắn tin
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

logo microsoft powershell

Tự động hóa tác vụ và cấu hình hệ thống cho Microsoft Windows
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Microsoft_Logo

Kết nối từ xa mã hóa và bảo mật với RDP qua HTTPS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Sharepoint-Server_Logo

Nền tảng ứng dụng web dành cho nội dung và phối hợp
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SQL-Server_Logo

Cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng và phân cụm chuyển đổi dự phòng máy chủ Windows
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Microsoft_Logo

Các dịch vụ liên hợp danh tính, SSO, tiền xác thực, proxy nghịch
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

CodePipeline_Logo

CI/CD với Jenkins, .NET, MSBuild, AWS CodeDeploy, AWS CodePipeline trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

sap technologies

SAP_Logo

Nền tảng quản lý dữ liệu trong bộ nhớ để phục vụ phân tích thời gian thực
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SAP_Logo

Giải pháp ERP sử dụng công nghệ của SAP HANA giúp tự động hóa các chức năng chính của doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

SAP_Logo

Nền tảng công nghệ hỗ trợ các cơ sở dữ liệu ABAP và SAP HANA
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

saas

SaaS-with-Cognito

Triển khai kiến trúc để nhận dạng và cách ly SaaS với Amazon Cognito
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

kết nối mạng và truy cập từ xa

Aviatrix_Logo

Trình điều khiển và trình hướng dẫn để quản lý lưu lượng ra
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Aviatrix_Logo

VPC vận chuyển toàn cầu bảo mật dành cho mạng theo mô hình "bánh xe và nan hoa"
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Aviatrix_Logo

Trình điều khiển và trình hướng dẫn để kết nối trang web với đám mây
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Aviatrix_Logo

Trình điều khiển và trình hướng dẫn tập trung để kiểm soát và cấu hình truy cập
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

f5_homepage-logo

Phân phối ứng dụng, cân bằng tải, dịch vụ bảo mật
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Linux-bastion

Máy chủ pháo đài để bảo mật truy cập từ xa trong gói triển khai trên nền tảng Linux
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

nginx_Logo

Nền tảng phân phối ứng dụng được xây dựng trên máy chủ Web NGINX mã nguồn mở
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Microsoft_Logo

Kết nối từ xa mã hóa và bảo mật với RDP qua HTTPS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

VPC_Logo

Cơ sở mạng ảo có quy mô linh hoạt theo dạng mô-đun với Amazon VPC
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Sophos_Logo

UTM và cổng kết nối ra của Sophos dành cho proxy lọc web ra trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang

các hướng dẫn bắt đầu nhanh khác

Alfresco_Logo

Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) tùy biến
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Alfresco_Logo

Quản lý quy trình kinh doanh (BPM) tùy biến
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Autodesk_Logo-home page

Nền tảng cho API dịch vụ web, tích hợp tùy chỉnh và luồng công việc được kết nối
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

citrix-logo-home-page

Vùng làm việc kỹ thuật số được quản lý tập trung, bảo mật
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Teradici_Logo

Môi trường chỉnh sửa video, sử dụng AWS và ứng dụng khách Teradici
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Drupal_homepage_Logo

Framework quản lý nội dung nguồn mở dành cho trang web doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Genomics_Logo

Phân tích dữ liệu NGS siêu nhanh với DRAGEN và phiên bản F1
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Magento_Logo

Nền tảng thương mại điện tử với các công cụ tiếp thị, SEO và quản lý danh mục
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Teradici_Logo

Môi trường máy trạm VFX trên AWS với phần mềm Teradici
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

IBM_Logo

Máy chủ ứng dụng Java để phát triển và chạy ứng dụng SOA trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Bitnami_Logo_homepage

Môi trường WordPress với khả năng sử dụng cao của tác giả Bitnami
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

 trở lại đầu trang