aws-quickstart-graphic

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS

Triển khai theo tiêu chuẩn vàng được tự động hóa trên Đám mây AWS

Hướng dẫn bắt đầu nhanh được các kiến trúc sư và đối tác giải pháp của AWS xây dựng nhằm giúp bạn triển khai các công nghệ phổ biến trên AWS, với nền tảng là những phương pháp thực hành tốt nhất của AWS để bảo đảm bảo mật và khả năng sử dụng cao. Các bộ tăng tốc này giúp cắt giảm hàng trăm quy trình thủ công xuống còn vài bước, do đó, bạn có thể xây dựng môi trường sản xuất hoặc kiểm thử nhanh chóng và bắt đầu sử dụng ngay.

Để biết các mẫu, kỹ thuật, mẹo và thủ thuật phát triển Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS cũng như tự động hóa các tác vụ DevOps trên Đám mây AWS, hãy xem blog Cơ sở hạ tầng & Tự động hóa.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh có sẵn:

Title (A - Z)
  • Title (A - Z)
  • Title (Z - A)
1