คำถามที่พบบ่อยสำหรับ AWS Application Composer

ถาม: AWS Application Composer คืออะไร

ตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS เป็นตัวช่วยสร้างแบบแสดงผลเป็นภาพ ที่ช่วยนักพัฒนาในการออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันให้ง่ายขึ้น โดยการลาก จัดกลุ่ม และเชื่อมโยงบริการ AWS ในพื้นที่แสดงผลเป็นภาพ นักพัฒนาสามารถเริ่มต้นสถาปัตยกรรมใหม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น หรือนำเข้าเทมเพลต AWS CloudFormation หรือ AWS Serverless Application Model (SAM) ที่มีอยู่ ประสบการณ์การใช้งานตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS นั้นมุ่งเน้นไปที่บริการแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป เช่น AWS Lambda, AWS Step Functions และ Amazon EventBridge แต่ก็สามารถใช้เพื่อสร้างบริการ AWS ใดๆ ที่รองรับโดยทรัพยากร AWS CloudFormation ได้ นักพัฒนาสามารถส่งออก Infrastructure as Code (IaC) เพื่อนำมารวมเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ เช่น การทดสอบภายในระบบด้วย Command Line Interface (CLI) ของ AWS SAM การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันผ่านระบบควบคุมเวอร์ชัน หรือการติดตั้งใช้งานผ่าน CloudFormation และไปป์ไลน์ของ Continuous Integration and Delivery (CI/CD)

ถาม: มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ฉันควรใช้ตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS

ตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS เปลี่ยนการคาดเดาที่เป็นนามธรรมของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ ให้เป็นกระบวนการที่แสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่ายขึ้น และพัฒนาเป็นลำดับขั้นได้อย่างรวดเร็ว คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เฟรมเวิร์ก IaC หรือไล่อ่านเอกสารประกอบของบริการ คุณสามารถสร้างแผนภาพของโซลูชันได้ในทันที เช่นเดียวกับที่คุณจะทำบนกระดานไวท์บอร์ดร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ร่างแนวคิด หรือระบุอย่างเจาะจงได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณดำเนินการต่อไปเป็นลำดับขั้นในตัวแก้ไขที่แสดงผลเป็นภาพ ตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS ก็จะเตรียมการกำหนดค่าสำหรับการรวมบริการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามนโยบาย AWS Identity and Access Management (IAM) ระหว่างทรัพยากรต่างๆ และยังช่วยให้คุณจัดกลุ่มทรัพยากรด้วยป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องตามบริบท เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ทีมของคุณได้

ถาม: ฉันใช้ตัวสร้างแอปพลิเคชันกับ IDE ของฉันได้ไหม

ได้ ตัวสร้างแอปพลิเคชันรวมอยู่ในชุดเครื่องมือของ AWS สำหรับ Visual Studio Code เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง ชุดเครื่องมือของ AWS เปิดเทมเพลต CloudFormation ใน IDE ของคุณแล้วคลิกปุ่ม “เปิดด้วยตัวสร้างแอปพลิเคชัน” คุณยังสามารถเปิดตัวสร้างแอปพลิเคชันด้วยการคลิกขวาบนเทมเพลต CloudFormation ในเบราว์เซอร์ไฟล์ VS Code ได้อีกด้วย

ถาม: ฉันใช้ CodeWhisperer กับตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS ได้ไหม

ได้ CodeWhisperer รวมอยู่ในชุดเครื่องมือของ AWS สำหรับ Visual Studio Code ร่วมกับตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS คุณสามารถใช้ CodeWhisperer ร่วมกันเพื่อทำให้แนวคิดกลายเป็นเทมเพลต CloudFormation ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจะแสดงเทมเพลตใหม่ในตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS ให้เห็นเป็นภาพสำหรับใช้แก้ไขแอปพลิเคชันต่อไป หากเปิดใช้งาน CodeWhisperer ใน VS Code ก็จะสามารถสร้างการกำหนดค่าทรัพยากร CloudFormation อัตโนมัติได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดของทรัพยากร ในตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS เมื่อยอมรับคำแนะนำโค้ดในเทมเพลตหรือไดอะแกรมของคุณ ระบบจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เห็นในเทมเพลตหรือไดอะแกรมโดยอัตโนมัติ

ถาม: Visual Editor มีทรัพยากรใดให้บ้าง

AWS Application Composer สามารถนำเข้าและแสดงผลเป็นภาพ สำหรับสถาปัตยกรรม AWS ใดๆ ที่กำหนดไว้ใน CloudFormation ตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS จะช่วยในการร่างคุณสมบัติทรัพยากรสำหรับบริการใดๆ ที่คุณเพิ่มผ่านตัวช่วยสร้างแบบแสดงผลเป็นภาพ และทรัพยากรแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากจะได้รับการกำหนดค่าด้วย IaC ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมถึงการรวมเข้ากับบริการอื่นๆ ด้วย

ถาม: ฉันสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ในแอปพลิเคชันของฉันได้ไหม

ได้ ตัวสร้างแอปพลิเคชันจะรองรับเวิร์กโฟลว์ AWS Step Functions ซึ่งจะเปิดใช้งานการควบคุมระบบบริการที่หลากหลายในแอปพลิเคชันของคุณ คุณสามารถเพิ่มบริการ Step Functions ไปยังแอปพลิเคชันของคุณและแก้ไขเวิร์กโฟลว์ได้โดยใช้ Workflow Studio ของ Step Functions ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็นภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ Step Functions ภายในตัวสร้างแอปพลิเคชันสำหรับประสบการณ์เครื่องมือสร้างให้เป็นภาพแบบเดี่ยว เมื่อใช้ Workflow Studio ในตัวสร้างแอปพลิเคชัน คุณจะสามารถเร่งเส้นทางของคุณจากการพัฒนาสู่การนำไปใช้จริงผ่านเวิร์กโฟลว์การออกแบบที่มองเห็นได้ การเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ไปยังทรัพยากรของแอปพลิเคชันที่ง่ายดายยิ่งขึ้น การกำหนดพารามิเตอร์ของทรัพยากรที่ปรับปรุงแล้วสำหรับสภาพแวดล้อมหรือบัญชีที่หลากหลายผ่านการทดแทนคำจำกัดความ และการจัดเตรียมการดำเนินการตามนโยบาย IAM ระหว่างทรัพยากรต่างๆ

ถาม: มีการรองรับเทมเพลต IaC ใดบ้าง

คุณสามารถนำเข้าและแสดงภาพโดยใช้เทมเพลต CloudFormation และ AWS SAM

ถาม: ตัวสร้างแอปพลิเคชันของ AWS จะแปลงแผนภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร

AWS Application Composer จะช่วยจัดการแบบจำลองของสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่สามารถแปลงไปเป็นข้อกำหนดของ IaC โดยเริ่มจากการรองรับ CloudFormation คุณสามารถดูตัวอย่างของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ใน Visual Editor หรือส่งออกเทมเพลตโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่จะนำมารวมเข้ากับกระบวนการควบคุมเวอร์ชันของคุณ เมื่อคุณใช้ตัวแก้ไขเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรเข้าด้วยกัน AWS Application Composer นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อการแปลงเจตนาของการรวมบริการทั้งสองบริการเข้ากับการกำหนดค่า IaC ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการรวมบริการที่เกี่ยวข้องและการให้สิทธิ์ IAM ที่คุณสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (S3) บนพื้นที่ทำงานแบบแสดงผลเป็นภาพ และนำไปเชื่อมต่อเข้ากับฟังก์ชัน Lambda จะทำให้มีการกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับนโยบาย IAM การสมัครรับฟังเหตุการณ์ และไฟล์เค้าโครงสำหรับฟังก์ชันนั้นเอง

ถาม: AWS Application Composer จะช่วยฉันในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ได้อย่างไร

AWS Application Composer ออกแบบมาเพื่อกำหนดค่าข้อกำหนด IaC ซึ่งจะเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ตัวอย่างเช่น เมื่อนักพัฒนาเพิ่มบัคเก็ต S3 ลงในพื้นที่ทำงาน AWS Application Composer นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดค่าและผสานรวมคุณลักษณะของ BucketEncryption และ PublicAccessBlockConfiguration เข้ามา เพื่อเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับด้วยคีย์เริ่มต้นของ AWS Key Management Service (KMS) และปิดใช้งานการเข้าถึงแบบสาธารณะ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ใน Visual Editor ได้โดยไม่ต้องลงลึกเข้าไปใน CloudFormation แต่หากคุณไม่ทำอะไรเลย คุณสามารถติดตั้งใช้งานบัคเก็ต S3 ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อลดความผิดพลาดในการกำหนดค่าหรือการดูแลทั่วไป

ถาม: ฉันสามารถแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่โดยใช้ AWS Application Composer ได้หรือไม่

ทำได้ คุณสามารถนำเข้าเทมเพลต CloudFormation IaC ที่คุณมีอยู่ได้ด้วย AWS Application Composer AWS Application Composer จะให้การแสดงผลเป็นภาพที่สามารถแก้ไขได้สำหรับเทมเพลตของคุณอย่างรวดเร็ว

ถาม: AWS Application Composer สามารถช่วยฉันในการติดตั้งใช้งานสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันได้หรือไม่

คุณสามารถใช้ AWS Application Composer เพื่อแก้ไขและส่งออกเทมเพลต CloudFormation ที่นำมาติดตั้งใช้งานได้ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ซึ่งติดตั้งไว้พร้อมใช้งานในทรัพยากรแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ของ AWS คุณสามารถติดตั้งใช้งานเทมเพลตนี้กับเครื่องมือ CloudFormation ผ่าน AWS SAM CLI หรือเครื่องมือ CI/CD ที่คุณมีอยู่ที่เข้ากันได้กับเทมเพลตของ CloudFormation

ถาม: AWS Application Composer มีราคาเท่าไร

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้ AWS Application Composer คุณจ่ายสำหรับทรัพยากร AWS (เช่น บัคเก็ต S3 หรือฟังก์ชัน Lambda) ที่สร้างขึ้นโดยใช้ AWS Application Composer ในลักษณะเดียวกันกับที่คุณใช้หากคุณสร้างทรัพยากรขึ้นแบบธรรมดา คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ตามจริงเท่านั้น โดยขณะที่คุณใช้ จะไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้าที่จำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Application Composer

คำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนในการสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกของคุณ

สำรวจเอกสารประกอบ »
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Application Composer ใน AWS Management Console

เริ่มต้นใช้งาน »
Check out more details
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Serverless

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของ AWS ที่คุณจะใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วย AWS Application Composer

สำรวจระบบที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์บน AWS »