Amazon Braket

สำรวจและทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม

Amazon Braket เป็นบริการที่ได้รับการจัดการแบบเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้การประมวลผลแบบควอนตัมได้โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการพัฒนาเพื่อสำรวจและออกแบบอัลกอริทึมควอนตัม ทดสอบหรือจำลองสถานการณ์ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) และเรียกใช้งานตามตัวเลือกของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่มีแตกต่างกัน

การประมวลผลแบบควอนตัมมีศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลซึ่งเกินกว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป โดยอาศัยประโยชน์จากกฎของกลไลควอนตัมในการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทำให้การประมวลผลมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นในหลายสาขา เช่น การจัดเก็บพลังงาน วิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์วัสดุ การค้นพบยา การปรับใช้ให้เหมาะสมและแมชชีนเลิร์นนิ่ง แต่การระบุปัญหาดังกล่าวและการสร้างโปรแกรมควอนตัมคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาจำเป็นจะต้องมีชุดทักษะใหม่ ในเวลาเดียวกัน การมีสิทธิ์เข้าถึงฮาร์ดแวร์การประมวลผลแบบควอนตัมในการเรียกใช้อัลกอริทึมและปรับใช้งานการออกแบบของคุณให้เหมาะสมก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่งทำให้กลายเป็นเรื่องยากที่จะประเมินสถานะปัจจุบันของเทคโนโลีและการวางแผนถึงช่วงเวลาในการลงทุนทรัพยากรของคุณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สูงสุด

Amazon Braket ช่วยเอาชนะความท้าทายเหล่านี้โดยมอบบริการที่จะช่วยให้นักพัฒนา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สามารถสำรวจ ประเมินและทดลองการประมวลผลแบบควอนตัม Amazon Braket ช่วยคุณออกแบบอัลกอริทึมควอนตัมของคุณเองตั้งแต่ต้น หรือเลือกจากชุดอัลกอริทึมที่สร้างสำเร็จแล้ว เมื่อคุณกำหนดอัลกอริทึมของคุณแล้ว Amazon Braket จะมอบการบริการจำลองสถานการณ์แบบจัดการเต็มรูปแบบเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องในการนำไปใช้งานของคุณ เมื่อคุณพร้อมใช้งาน คุณสามารถเรียกใช้งานอัลกอริทึมของคุณตามตัวเลือกของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน รวมถึงเกตโดยอ้างอิงตามคอมพิวเตอร์ตัวนำยิ่งยวดจากริเกตติ คอมพิวเตอร์ตัวนำยิ่งยวดแบบการจำลองการอบเหนียว (Quantum Annealing) จาก D-Wave และคอมพิวเตอร์ดักจับไอออนจาก IonQ เพื่อให้การพัฒนาอัลกอริทึมแบบไฮบริดที่ผสานรวมแบบดั้งเดิมและงานควอนตัมเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น Amazon Braket จะช่วยจัดการในเรื่องการประมวลผลทรัพยากรแบบดั้งเดิมและสร้างการเชื่อมต่อเวลาแฝงในระดับที่ต่ำกับฮาร์ดแวร์ควอนตัม เมื่อใช้ Amazon Braket คุณจะสามารถสำรวจการประมวลผลควอนตัม ประเมินศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญในอนาคต

ประโยชน์

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Amazon Braket มอบสภาพแวดล้อมเดี่ยวในการออกแบบ ทดสอบและเรียกใช้งานอัลกอริทึมควอนตัมโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าและจัดการกับโครงสร้างพื้นฐาน ต่อรองสิทธิ์เข้าใช้งานกับผู้ค้า และเขียนโค้ดเพื่อผสานรวมสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน Amazon Braket มี Jupyter Notebook แบบจัดการเต็มรูปแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาแอปพลิเคชันที่มีความเป็นไปได้ มองเห็นผลลัพธ์ของคุณได้ และปรับใช้อัลกอริทึมควอนตัมได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถเลือกได้จาก Notebook ที่มีเครื่องมือนักพัฒนาแบบติดตั้งมาพร้อม อัลกอริทึมตัวอย่าง และบทช่วยสอนที่จะทำให้การเริ่มต้นใช้งานด่วนเป็นไปได้โดยง่าย

การทดลองกับหลายเทคโนโลยี

Amazon Braket ให้คุณสามารถเข้าถึงความหลากหลายของประเภทคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่แตกต่างกัน รวมถึงเกตและตัวนำยิ่งยวดแบบการจำลองการอบเหนียว (Quantum Annealing) รวมถึงฮาร์ดแวร์กับดักไอออน เครื่องมือนักพัฒนาข้ามแพลตฟอร์มของ Amazon Braket ให้ประสบการณ์อย่างคงเส้นคงวา ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเรียนรู้สภาพแวดล้อมการพัฒนาอันหลากหลาย และยังทำให้การทำงานกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่แตกต่างกันเป็นเรื่องง่ายจึงสามารถเข้าใจได้ว่าการนำไปปรับใช้เชิงกายภาพใดที่เหมาะกับแอปพลิเคชันของคุณมากที่สุด

เรียกใช้ควอนตัมไฮบริดและอัลกอริทึมแบบดั้งเดิม

Amazon Braket ช่วยให้คุณเรียกใช้อัลกอริทึมควอนตัมไฮบริดที่ผสานรวมกับการทำงานของควอนตัมกับการปรับใช้งานให้เหมาะสมได้โดยง่าย และกระบวนการอื่นซึ่งกำลังเรียกใช้งานบนอินสแตนซ์ประมวลผลแบบดั้งเดิม จึงช่วยให้คุณสร้างระบบทำซ้ำที่จะช่วยลดผลกระทบของข้อผิดพลาดที่เกิดเองโดยธรรมชาติจากระบบประมวลผลควอนตัมในปัจจุบัน Amazon Braket รองรับการดำเนินการของอัลกอริทึมไฮบริดเป็นงานซึ่งได้รับการจัดการเต็มรูปแบบ จัดการทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าใช้จ่าย

รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

Amazon Quantum Solutions Lab เป็นโปรแกรมการวิจัยร่วมเพื่อช่วยคุณเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันควอนตัมใหม่ The Quantum Solutions Lab เชื่อมโยงคุณกับผู้เชี่ยวชาญการประมวลผลแบบควอนตัมจาก Amazon รวมถึงเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาแก่คู่ค้าเพื่อช่วยคุณระบุศักยภาพในการใช้งานการประมวลผลแบบควอนตัม สร้างความเชี่ยวชาญภายในองค์กร และทำงานร่วมกับโปรแกรมในการออกแบบและทดสอบอัลกอริทึมควอนตัม

วิธีทำงาน

Product-Page-Diagram_Qx

เรียนรู้

Amazon Braket มีคู่มือแนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอน บทช่วยสอนและห้องสมุดทรัพยากรที่จะช่วยคุณเริ่มใช้งานการประมวลผลแบบควอนตัมได้อย่างรวดเร็ว

การออกแบบ

ในการออกแบบอัลกอริทึมควอนตัม คุณสามารถใช้ Jupyter Notebook แบบจัดการเต็มรูปแบบได้โดยตรงจาก Amazon Braket Console Notebook ตัวอย่างให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือนักพัฒนาที่ติดตั้งมาพร้อม เช่น อัลกอริทึมและเอกสารที่จะทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย

ทดสอบ

สามารถนำตัวจำลองสถานการณ์ที่กำลังทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมมาใช้เร่งการพัฒนาอัลกอริทึมได้โดยทำให้โค้ดการแก้ไขปัญหาและปรับใช้การออกแบบอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องง่าย Amazon Braket เรียกใช้งานการจำลองสถานการณ์เป็นการบริการแบบจัดการเต็มรูปแบบ ตั้งค่าการประมวลผลอินสแตนซ์โดยอัตโนมัติ การเรียกใช้งานการจำลองสถานการณ์ การเผยแพร่ผลลัพธ์ไปยัง Amazon S3 และการปิดใช้งานทรัพยากรเมื่อทำงานเสร็จสิ้น

เรียกใช้งาน

คุณสามารถดำเนินการกับอัลกอริทึมควอนตัมของคุณได้ตามตัวเลือกฮาร์ดแวร์ควอนตัม โดยชำระเงินตามจำนวนเวลาที่คุณใช้งานเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะเรียกใช้งานอัลกอริทึมควอนตัมแบบไฮบริด Amazon Braket สามารถตั้งค่าทรัพยากรสำหรับการประมวลผลแบบดั้งเดิมตามต้องการได้โดยอัตโนมัติและจัดการกับขั้นตอนการทำงานระหว่างงานแบบดั้งเดิมและควอนตัมให้

วิเคราะห์

หลังจากดำเนินการเสร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและผลลัพธ์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 Amazon Braket เผยแพร่บันทึกเหตุการณ์และการวัดผลประสิทธิภาพ เช่น สถานะการเสร็จสิ้นและเวลาในการดำเนินการกับ Amazon CloudWatch

แอปพลิเคชันควอนตัม

การออกแบบแอปพลิเคชันควอนตัมอันเป็นประโยชน์จำเป็นต้องมีทักษะใหม่และการนำเสนอการแก้ไขปัญหาอันมีศักยภาพที่แตกต่างออกไป การสร้างความเชี่ยวชาญนี้จะใช้เวลาและจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีควอนตัมและเครื่องในการสร้างโปรแกรม Amazon Braket ช่วยองค์กรเริ่มต้นสำรวจศักยภาพของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

การจำลองระบบควอนตัม

แม้ว่าจะได้รับการแนะนำให้ดำเนินการในหลายๆ วิธี แต่การจำลองระบบควอนตัมทางกายภาพและเคมียังคงแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี คุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของคอมพิวเตอร์ควอนตันและความสามารถในการจัดการสถานะเชิงกลไกควอนตัมตามธรรมชาติได้สร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอธิบายถึงโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุล การจำลองระบบควอนตัมจะมีแอปพลิเคชันที่รวมถึงการออกแบบวัสดุและตัวเร่งใหม่ การค้นคว้ายาและการสำรวจตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพพบได้ทุกหนแห่งในหลายๆ อุตสาหกรรม รวมถึงโทรคมนาคม ซัพพลายเชน โลจิสติกส์และบริการด้านการเงิน การมองหาวิธีที่เหมาะสมจากชุดตัวเลือกที่มีอาจเป็นการทำลายระบบดั้งเดิม เนื่องจากจำนวนของการผสมผสานกันที่เป็นไปได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถใช้การประมวลผลแบบควอนตันในการระบุปัญหาวงกว้างเหล่านี้ได้ เช่น ในกลุ่มของการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมด้วยการเร่งอัลกอริทึมโปรแกรมเชิงเส้นและวิธีมอนตี คาร์โล ขณะที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในอนาคตมีความเร็วที่พิสูจน์ได้ สามารถใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในการเรียกใช้อัลกอริทึมที่ช่วยแก้ปัญหาซึ่งอาจมีข้อได้เปรียบอยู่แล้ว

แมชชีนเลิร์นนิ่ง

แมชชีนเลิร์นนิ่งมอบวิธีการให้กับระบบในการเรียนรู้จากข้อมูล ระบุรูปแบบและทำการตัดสินใจด้วยวิธีอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่แก้ไขข้อผิดพลาดแบบปรับขนาดได้สามารถปรับปรุงหลายๆ เครื่องมือที่ใช้ในวงกว้างในแมชชีนเลิร์นนิ่ง รวมถึงระบบคำแนะนำและรองรับแมชชีนเวกเตอร์สำหรับการจัดหมวดหมู่ การประมวลผลแบบควอนตัมยังมีศักยภาพในการนำเสนอระดับของโมเดลการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากโดยปกติแล้วชุดข้อมูลจะมีขนาดใหญ่มาก แมชชีนเลิร์นนิ่งควอนตัมจะมีผลกระทบที่จำกัดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การสำรวจเบื้องต้นอาจให้ข้อมูลเชิงลึกอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ฮาร์ดแวร์ควอนตัมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่ง

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ควอนตัม

อ้างอิงตามเกต, คิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวด

คิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวดสร้างขึ้นด้วยวงจรไฟฟ้ายิ่งยวดซึ่งทำงานที่อุณหภูมิไครโอจินิก Amazon Braket ให้สิทธิ์เข้าใช้งานฮาร์ดแวร์ควอนตัมตามคิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวดจาก Rigetti

อ้างอิงตามเกต, กับดักไอออน

คอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบกับดักไอออนจะนำคิวบิตมาใช้โดยใช้สถานะของอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมที่มีการชาร์จที่เรียกว่า Ion Ion จะถูกจำกัดและแขวนลอยไว้ในพื้นที่ว่างฟรีโดยใช้สนามแม่เหล็ก Amazon Braket ให้สิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบกับดักไอออนจาก IonQ

แบบการจำลองการอบเหนียว, คิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวด

แบบการจำลองการอบเหนียวใช้กระบวนการเชิงกายภาพในการค้นหาการตั้งค่าที่พลังงานต่ำซึ่งเข้ารหัสการแก้ไขปัญหาที่มีการปรับใช้ให้เหมาะสม Amazon Braket ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ใช้เทคโนโลยีแบบการจำลองการอบเหนียวตามคิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวดจาก D-Wave

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Braket

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อดูตัวอย่าง

ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อดูตัวอย่างในการเริ่มต้นใช้งาน

ลงชื่อสมัครใช้งาน