Amazon Braket ให้ลูกค้าของ AWS เข้าถึงเทคโนโลยีการประมวลผลแบบควอนตัมจากผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ควอนตัมหลายราย ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมที่ขับเคลื่อนด้วยเกตและระบบการจำลองรอบเหนี่ยวควอนตัม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ควอนตัมเหล่านี้ด้านล่าง

โลโก้ D-Wave

ระบบการจำลองรอบเหนี่ยวควอนตัมของ D-Wave ช่วยแก้ปัญหาที่แสดงเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (ดูคล้ายกับภาพยอดเขาและหุบเหว) QPU ของ D-Wave สร้างขึ้นจากเครือข่ายของฟลักซ์คิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวดที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยแต่ละคิวบิตทำจากโลหะวงแหวนเล็กๆ ซึ่งคั่นด้วยรอยต่อโจเซฟสัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

โลโก้ IonQ

คอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบดักจับไอออนของ IonQ เป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกตแบบสากลโดยใช้อะตอมของอิตเทอร์เบียมที่แตกตัวเป็นไอออน สถานะภายในทั้งสองของอะตอมที่เหมือนกันจะทำให้เกิดคิวบิต การดำเนินงานประมวลผลสำเร็จได้ด้วยโปรแกรมที่กำหนดลำดับจังหวะของเลเซอร์ที่นำมาใช้เพื่อปรับใช้กับแต่ละการดำเนินงานเกตควอนตัม

เรียนรู้เพิ่มเติม »

โลโก้ Rigetti

ตัวประมวลผลควอนตัม Rigetti เป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกตแบบสากลที่อ้างอิงตามคิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวด คุณสมบัติของชิปซีรีส์ Rigetti Aspen เป็นโครงตาข่ายที่เชื่อมโยงกันของความถี่แบบคงที่ทางเลือกและคิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบปรับได้ภายในสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับขนาดได้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

โลโก้ Oxford Quantum Circuits

คอมพิวเตอร์ควอนตัมของ Oxford Quantum Circuits (OQC) เป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกตแบบสากลโดยใช้คิวบิตนำไฟฟ้ายิ่งยวดที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี “Coaxmon” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ การออกแบบ Coaxmon เป็นสถาปัตยกรรมแบบสามมิติที่ปรับขนาดได้ ซึ่งแนะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมคิวบิตตั้งฉากกับระนาบของคิวบิต

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Xanadu Quantum

คอมพิวเตอร์ควอนตัมของ Xanadu ใช้โฟโตนิกควอนตัมและใช้แหล่งกำเนิดแสงควอนตัมที่ปล่อยจังหวะแสงที่ถูกบีบเพื่อรองรับการประมวลผลแบบควอนตัมของตัวแปรต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้สถานะควอนตัมอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Qumode อุปกรณ์ Borealis ใช้โปรโตคอลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเรียกว่า Gaussian Boson Sampling (GBS)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เร็วๆ นี้ใน Amazon Braket

โลโก้ QuEra Computing Inc.

คอมพิวเตอร์ควอนตัมของ QuEra ใช้คิวบิตอะตอมของ Rydberg ซึ่งใช้สถานะภายในของอะตอมรูบิเดียมแต่ละตัวที่ดักจับและจัดการโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ คอมพิวเตอร์ควอนตัมของ QuEra สามารถจำลองพฤติกรรมของระบบควอนตัมอื่นๆ ผ่านการจำลองแฮมิลโทเนียนแบบแอนะล็อกได้

มีคำถามหรือไม่

ตรวจทานคำถามที่พบบ่อยของ Amazon Braket

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ลงชื่อเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ลงชื่อหรือเข้าสู่ระบบ Console เพื่อเริ่มใช้งาน

ลงชื่อสมัครใช้งาน